YGS ve LYS Hakkında Geniş Açıklama

+ Yorum Gönder
Sınavlar ve YGS-LYS Bölümünden YGS ve LYS Hakkında Geniş Açıklama ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  aybuke
  Usta Üye
  Reklam

  YGS ve LYS Hakkında Geniş Açıklama

  Reklam  YGS ve LYS Hakkında Geniş Açıklama

  Forum Alev
  YGS ve LYS Hakkında Geniş Açıklama

  YÖK AÇIKLAMASI

  Yükseköğretim Kurulu’nun bugün gerçekleştirilen 2009 yılının 14. Genel Kurul toplantısında Dekan ve Diğer Adayları Değerlendirme ile Eğitim komisyonlarının raporları görüşülmüş, 2010 yılından itibaren uygulanmak üzere yükseköğretime geçişte, sınav sistemi ile ilgili olarak kararlar alınmıştır.

  Üniversiteye giriş sistemiyle ilgili, mevcut sistemin gereksinimlere ve sorunlara cevap vermediği ve değişmesi gerektiği konusunda gerek konunun ilgili tarafları gerekse toplumun büyük kesiminde bir mutabakat vardır. Bilindiği gibi, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun “Türkiye’nin Yükseköğretim Strateji Raporu”nda da bu konu irdelenmiştir.

  Yükseköğretim Genel Kurulu, 14 Şubat 2008 tarihinde, üniversiteye giriş sistemi ile ilgili kapsamlı bir çalışma yapılmasına karar vererek, bunu kamuoyu ile paylaşmış ve bugün kararlaştırılan sistem değişikliğine giden süreç bu şekilde başlamıştır.

  Genel Kurul tarafından, bu çalışmaları yürütmek için ÖSYM başkanı ve 4 Yükseköğretim Kurulu üyesinden bir çalışma grubu oluşturulmuştur.

  Bu bağlamda başta üniversiteler olmak üzere ilgili bütün tarafların görüşleri sorulmuş, üniversiteler, eğitim sendikaları, sivil toplum örgütleri, işveren örgütleri ile akademisyenlere ait olmak üzere 400’ü aşkın görüş Yükseköğretim Kurulu’na iletilmiştir.

  Bu görüşlerin tasnif edilerek değerlendirilmesi sonucu hazırlanan rapor Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 15. 01. 2009 tarihli toplantısında Genel Kurul üyelerine sunulmuş ve değişikliğin sistemin bütününde yapılması benimsenerek, konunun ilgili taraflarından gelen görüşler ve strateji raporu da dikkate alınarak ÖSYM’nin yıllar içinde kazandığı tecrübe çerçevesinde konunun şekillendirilmesi kararlaştırılmıştır.

  Bu çerçevede ÖSYM tarafından somutlaştırılan öneri ve taslak 29 Ocak 2009 tarihinde Yükseköğretim Genel Kurulu’nda karar altına alınarak kamuoyuna açıklanmıştır.

  Yükseköğretim lisans ve önlisans programlarının puan türleri ve ders ağırlıklarını tespite yönelik olmak üzere üniversitelerden yeniden görüş talep edilmiş ve gelen bu görüşleri değerlendirmek üzere, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan başkanlığında çeşitli üniversitelerin rektör, dekan ve öğretim üyelerinden bir çalışma grubu oluşturulmuştur.

  Komisyon tarafından hazırlanan rapor 9 Temmuz 2009 tarihinde Yükseköğretim Genel Kurulu’na sunulmuştur.

  21 Temmuz 2009 tarihi itibariyle Genel Kurul’un aldığı aşağıdaki kararlar ile yeni sistem büyük ölçüde tamamlanmıştır.

  Bu yeni sistem,

  Daha iyi ölçme ve değerlendirme yapabilen

  Öğrencilerin orta öğretim başarılarını dikkate alan,

  Fırsat eşitliğini ve kişisel başarıyı öne çıkaran

  Yakın programların gereksinim duyduğu farklı bilgi ve becerileri göz önünde tutan

  bir sistem olarak tasarlanmıştır.

  21 TEMMUZ 2009 TARİHİNDE YÜKSEKÖĞRETİM GENEL KURULUNUN ALDIĞI ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SİSTEMİ İLE İLGİLİ KARAR

  “1. “Yükseköğretime Geçiş Sınavı” (YGS) ile “Lisans Yerleştirme Sınavı”ndaki (LYS) ağırlıklı puanların her biri, kendi içinde en büyüğü 500, en küçüğü 100 olan puanlara dönüştürülür.

  2. “Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları” (AOBP), en büyüğü 500, en küçüğü 100 olacak şekilde hesaplanır.

  3. Yerleştirme puanlarının hesaplanmasında “Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları”, “0.15” katsayısı ile çarpılır.

  4. Adaylardan öğretmen lisesi veya meslek lisesi mezunu olanların kendi alanlarındaki programları tercih etmeleri halinde, “Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları”nın “0.06” ek katsayı ile çarpımı sonucunda bulunan değer, üçüncü maddeye göre hesaplanan puana eklenir.

  5. Meslek lisesi mezunu adayların ek puanla girebildikleri kendi alanlarındaki her program için, bir LYS puan türünün yanı sıra bir de YGS puan türü belirlenir. Meslek lisesi mezunu olup olmadığına bakılmaksızın adayların bu programlara yerleştirilmesinde bu iki türden puanlarının büyük olanı esas alınır.

  6. Test yöntemiyle yapılacak olan YGS ve LYS sınavlarında alanlara göre soru dağılımı şu şekilde belirlenmiştir.

  Sınav (Yükseköğretime Geçiş Sınav)

  Testin Adı - YGS
  Türkçe - 40
  Temel Matematik (Geometri dahil) - 40
  Sosyal Bilimler - 40
  Fen Bilimleri - 40
  Toplam Soru Sayısı - 160
  Toplam Süre (dakika) - 160

  ..

  7. YGS’nin süresi 160 dakika, LYS-1 ile LYS-3’ün sınav süresi 120 dakika, LYS-2 ile LYS-4’ün sınav süresi 135 dakika olarak belirlenmiştir.

  8. LYS-5’ın soru sayısı 80, süresi 120 dakika olarak belirlenmiştir.

  9. YGS sonucu olarak altı ayrı puan türü belirlenmiştir. Bu puan türlerinin her birinde testlerin yüzde olarak ağırlıkları, aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.


  Puan Türü Türkçe Temel Matematik Sosyal Fen (Sırasıyla)
  YGS-1 20 40 10 30
  YGS-2 20 30 10 40
  YGS-3 40 20 30 10
  YGS-4 30 20 40 10
  YGS-5 37 33 20 10
  YGS-6 33 37 10 20

  10. LYS’nin MF, TM, TS ve Dil puan türü gruplarının her birinde birden fazla puan türü oluşturulmuştur. LYS puan türleri ve her puan türünde YGS ve LYS testlerin yüzde olarak ağırlıkları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

  a) Matematik-Fen (MF) grubundaki puan türleri ile her bir puan türünde YGS ve LYS testlerinin yüzde olarak ağırlıkları:

  Türkçe T.Mat Sosyal Fen Mat Geo Fizik Kimya Biyoloji
  MF-1 11 16 5 8 26 13 10 6 5
  MF-2 11 11 5 13 16 7 13 12 12
  MF-3 11 11 7 11 13 5 13 14 15
  MF-4 11 14 6 9 22 11 13 9 5

  b) Türkçe-Matematik (TM) grubundaki puan türleri ile her bir puan türünde YGS ve LYS testlerinin yüzde olarak ağırlıkları:

  Türkçe TMat Sosyal Fen Mat Geo T.Dili Coğ1 (Sırasıyla)
  TM-1 14 16 5 5 25 10 18 7
  TM-2 14 14 7 5 22 8 22 8
  TM-3 15 10 10 5 18 7 25 10

  c) Türkçe-Sosyal (TS) grubundaki puan türleri ile her bir puan türünde YGS ve LYS testlerinin yüzde olarak ağırlıkları:

  Türkçe T. Mat Sosyal Fen T.Dili Coğ1 Tarih Coğ2 Fels (Sırasıyla)
  TS-1 13 10 12 5 15 8 15 7 15
  TS-2 18 6 11 5 25 5 15 5 10

  d) Yabancı dil grubundaki puan türleri ile her bir puan türünde YGS ve LYS testlerinin yüzde olarak ağırlıkları:

  Türkçe T.Mat Sosyal Fen Yabancı Dil (Sırasıyla)
  DİL-1 15 6 9 5 65
  DİL-2 25 7 13 5 50

  11. YGS ile LYS sınavlarının taban puanları ve sistemin gerek duyduğu diğer hususlar YÖK Genel Kurulu tarafından daha sonra karara bağlanacaktır.

  12. Ön Lisans ve lisans puan türlerinin programlara göre dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.” (Belirlenen tablolar 22.07.2009 tarihinde Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında açıklanacaktır.)

  (Kurul üyelerinden Prof. Dr. Fikret Şenses, kararın bütününe yönelik olarak karşı oy kullanmıştır. Üyelerden Prof. Dr. Atilla Eriş, Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul ve Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu, kararın üçüncü maddesi ile ilgili olarak karşı oy kullanmışlardır.)
 2. 2
  Filiz
  Bayan Üye

  Cevap: YGS ve LYS Hakkında Geniş Açıklama

  Reklam  YGS sınavına giren ve 140 baraj puanını aşan öğrenciler bir üst sınav olan LYS sınav yada sınavlarına girecekler.Bu sınavları öğrenciler branşlarına göre belirleyecek ve başarılı olanlar üniversitelere yerleşeceklerdir.+ Yorum Gönder
ygs hakkında detaylı bilgi,  lys hakkında detaylı bilgi,  ygs lys acıklama,  ygs ve lys hakkında detaylı bilgi,  ygs lys aciklama
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi