Milli Egemenlik Ve Cumhuriyet Yönetiminin üstün özellikleri Nelerdir

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Yazılar Bilgiler Bölümünden Milli Egemenlik Ve Cumhuriyet Yönetiminin üstün özellikleri Nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  selam
  Üye
  Reklam

  Milli Egemenlik Ve Cumhuriyet Yönetiminin üstün özellikleri Nelerdir

  Reklam  Milli Egemenlik Ve Cumhuriyet Yönetiminin üstün özellikleri Nelerdir

  Forum Alev
  Egemenliğin kaynağının millete ait olduğunu kabul eden devlet şeklidir.


  • Yönetiminin özelliği, seçim esasına dayanan bir yönetim oluşudur. Seçimin, gerek seçme gerekse seçilme hakkı açısından belli bir kişiye, belli bir gruba, belli bir sınıfa ait olmayıp; bütünüyle millete ait olmasıdır.
  • Cumhuriyet rejimi, her şeyden önce kamu yararını ön planda tutan, kamu yararına dayanan bir yönetim şeklidir. Rejimin gücünü, geniş halk kitlesinin bütününden, millet iradesinden almasıdır.
  • Cumhuriyet rejimi, devlet yaşantımıza, siyasi yaşantımıza egemenliğin bir kişiye, bir gruba, bir sınıfa değil, doğrudan millete ait olduğu gerçeğini kazandırmıştır.
  • Cumhuriyet rejimi, bütün vatandaşları yasa önünde eşit sayar, onlar arasında hiçbir ayrıcalık tanımaz, onların devlet yönetimine eşit olarak katılımını sağlar. Vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini devlet teminatı altına alır.
  • Cumhuriyet akla, mantığa, bilime, toplumun gereklerine ve ihtiyaçlarını gidermeye en uygun ve insana değer veren bir devlet yönetim biçimidir. “Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır.” İnsanın, dolayısıyla toplumun gelişme ortamını hazırlayan, koruyan en iyi yönetim biçimidir.
 2. 2
  selam
  Üye

  Cevap: Milli Egemenlik Ve Cumhuriyet Yönetiminin üstün özellikleri Nelerdir

  Reklam  ATATÜRKE GÖRE MİLLİ EGEMENLİK
  A) Atatürk’e göre Millî İrade bütün millet bireylerinin arzu, emel ve beklentilerinin bir bileşkesidir. Milli İrade Devletimizin ve Milletimizin yazgısında ve geleceğinde tek hakim olandır, tek eylem koyandır. Ancak mânevi olan irade ortaya çıkıp görünmek, somutlaşmak ister. İşte bu eylemleşme (eyleme dönüşme) iradeye bir araç gerektirir ki, ona da Milli Egemenlik denir. Egemenlik iradenin hem tecelli yeridir, hem de uygulanma aracıdır.

  Egemenlik kayıtsız şartsız Türk milletinindir, onun olarak kalacaktır.

  Siyasî kuvvet, Millî İrade ve Egemenlik, milletin birlik halinde ortak kişiliğine aittir. Milletin her şeyine, yazgısına yalnız ve ancak yine millet egemendir. Devletimizin ve Milletimizin başında yalnızca tek bir makam vardır, o da milletimizin kalbi, vicdanı ve varlığıdır.

  B) Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin sorumluluğunda kalabilmesi için, halkın kendi yazgısını bizzat idare etmesi esastır; aksi halde Millet şunun bunun oyuncağı olur. Ancak Millî İrade ve Egemenlik mutlaka bir arada gerçekleşmelidir. Egemenlik yoksa, irade bir hiçtir. Türk Milleti kendi iradesini, kendi vicdanının eğilimini yerine getirmek, uygulamak istiyorsa, egemenliğini mutlaka kendi elinde tutmalıdır. Prensip şudur: Millet, egemenliğini elinde tutar. Ancak Millet Meclisi’ni, yalnızca Millet Meclisi’ni egemenliğinden gereği kadarını kullanmak üzere görevlendirir. Bu yetki asla tek bir adama veya bir gruba verilemez.

  Millî egemenlik esasına dayalı ve özellikle cumhuriyet yönetimine sahip ülkelerde siyasî partiler olur. Milletin huzurunda ülke idaresi için güvenoyu talep edecek olan parti, ülkenin varlık ve yükselişinin temeli olan Millî Egemenlik İlkesi’ni ilerletme ve geliştirme prensibinin takipçisi olmakla yükümlüdür.

  C) Türkiye’de, egemenlik hakkını milletin adına kullanan kuruluşa Türkiye Büyük Millet Meclisi denir. Bu kuruluş yüce kudretin tecelli yeridir, milletimizin biricik ve hakikî temsilcisidir. Meclis yalnızca milletimizin emrine itaat etmekle yükümlüdür.

  Ancak meclislerin de bir sakıncası vardır ki o da şudur: Meclis, milletten emanet aldığı egemenliği millet iradesine aykırı şekilde kullanabilir.

  Atatürk bu büyük tehlikeyi şöyle haber veriyor bize: Ey Milletim, egemenliğini geçici de olsa tevdi edeceğin meclislere bile gereğinden fazla güvenme. Çünkü meclisler de doğru yoldan sapabilir, despotluk yapabilir. Üstelik bu, şahsî despotluktan daha tehlikeli olabilir. Öyle kararları olabilir ki meclislerin, milletin hayatına giderilmesi imkânsız zararlar verebilir. Millet her olasılığa karşı egemenliğini korumaya mecburdur.

  Kendilerine milletimizin kaderi emanet edilmiş insanlar, Meclis, cumhurbaşkanı ve hükümet bilmeliler ki kendilerini iktidara ve yetkili makamlara getiren irade ve egemenliğin sahibi, Türk milletidir. İktidar mevkiine saltanat sürmek için değil, millete hizmet için getirilmişlerdir. Milletin kudretini yalnız ve ancak yine milletin hakikî ve sağlanabilir çıkarları yolunda kullanmakla yükümlüdürler.+ Yorum Gönder
cumhuriyet yönetiminin özelliği nedir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi