Vergilius Kimdir?

+ Yorum Gönder
Biyografi ve Yazarlar ve Şairler Bölümünden Vergilius Kimdir? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Fatal
  Özel Üye
  Reklam

  Vergilius Kimdir?

  Reklam  Vergilius Kimdir?

  Forum Alev
  Publius Vergilius Maro

  Muhtemelen M.S. 1. yy.'a ait Vergilius Heykeli
  Publius Vergilius Maro (15 Ekim, M.Ö. 70 - 21 Eylül M.Ö. 19) yüzyılda yaşamış ünlü bir Romalı şairdir. Roma İmparatorluğu'nun destanı olarak kabul edilen Aeneis'in de yazarıdır.
  Dante'nin İlahi Komedya'sındaki ana karakterlerden biridir. Vergilius bu eserde cehennemde Dante'yi gezdirmeye yardımcı olmuştur.
  Kuzey İtalya'nın Mantua yöresinin Andes bucağında 15 Ekim M.Ö. 70'te Gündelikçi işçi, Çiftlik Yanaşması, tuğla ustası, çömlekçi gibi türlü işlerde çalıştığı sanılan bir baba ile Cremona'nın Magius soyundan Magia Polla isimli bir anneden dünyaya gelmiştir. Aynı anne ve babadan Silon ve Flaccus adında iki de kardeşi olmuş, biri çocuk yaşta diğeri genç yaşta ölmüştür. Babasının ölümü üzerine annesi Magia Polla bir kez daha evlenip sonraları Vergilius'unda mirasının bir kısmını bırakacağı Valerius Proculus isimli bir erkek çocuğu daha dünyaya getirmiştir.
  Oldukça canlı bir doğada çocukluğunu babasının çiftliğinde geçiren Vergilius, ilk öğretimini Cremona'da tamamlayıp, onbeş yaşlarında Milano'ya geçer. Sonra da Roma'ya gidecektir.
  Hellenistiğin; Epicurusçuluk, Orpheusçuluk , Stoacılık gibi türlü akımlarını, başta Cato, Lucretius, Varrius, Varro olmak üzere Roma ozanlarını tanır. Augustus'un yardımıyla Sibylla kitaplarını okumuş olabilir. Homeros'u ve Apollonius Rhodius'u oldukça iyi öğrenir. Öğrenimini tamamladığında sıkılgan mizacı yüzünden hukukta ve devlet işlerinde kendini gösterememiştir. Tek bir davaya bakıp kaybedince oldukça çabuk vazgeçer.
  M.Ö. 41'de Antonius ve Octavianus'un Philippi iç savaşında (M.Ö. 42) savaşan emekli savaşçılara dağıtmayı kararlaştırdıları Mantua ve Cremona topraklarının yetmemesi üzerine Cremona'ya oldukça yakın bir köy olan Andes'de dağıtılmıştır. Ozanın toprakları da dağıtılmak istenip Octavianus ile yakınlığı dolayısı ile topraklarını kurtarmış olması muhtemeldir.
  M.Ö. 19'da Aeneis destanının geçtiği İlion şehrini görmek üzere çıktığı yoldan, Hastalanması nedeni ile geri dönerken, Brundisium'da ölür.

  Eserleri

  • Georgicalar, Bucolicalar
  • Aeneis Destanı
 2. 2
  Sena
  Bayan Üye

  Cevap: Vergilius Kimdir?

  Reklam  Romalı şair Publis Vergilius un önemli eserlerinden aineias destanı dünyanın en büyük epik şiirleri arasında yer almıştır mitolojik konulardan hikayeler çıkaran vergilius önemli yazarlardandır 3. 3
  nisanmania
  Yeni Üye
  Mevlevi Şeyhi Sufi Emre YILDIRIM

  Kasım 1984 doğumludur.

  Ailesinin Tek çocuktur.

  Pîr Seyyid Hasan Hüsâmeddin-i Uşşâkî (k.s.a.) Hz. soyundan gelmektedir.

  Doğumundan itibaren 21 yıl Pîr Seyyid Hasan Hüsâmeddin-i Uşşâkî (k.s.a.) Hz. türbesinde hizmet etmiş, türbenin temizlik işleri ile bizzat ilgilenmiş, aşçılık, çaycılık, meydancılık ve türbedarlık yapmış, Uşşaki dergahında Mevleviliğin tekrar uyanması için semazenler yetiştirip Mevlevilik talim ve terbiyesi hakkında malumatlar nakletmiştir.

  1994 Senesinde Mevlevi Dedesi Nail Kesova'dan Mevlevilik ve Semâ dersleri almaya başlamış, 1997 Yılında Mevlevîliğin 1001 günlük çile olarak bilinen hizmetini tamamladıktan sonra galata Mevlevihane'sinde Semâ etmeye başlayıp, 2000 Yılı Mevlevi dervişleri yetiştirmek üzere İcâzet almıştır.

  2004 - 2006 Yıllarında askerlik görevini tamamlamıştır.

  2007 - 2014 Yıllarında Mana âleminde aldığı emir üzere Reisü’l Meşayih, Misbahu’l-meydan Hâdimu’l-fukara Mehmed Misbah Erkmenkul Efendi Hazretlerine yakın hizmetlerde bulunmuş, 5 Mayıs 2014 yılında Efendi Hazretleri hakka yürüyene kadar dergahının meydanında Semâ etmiştir.

  Rufâî, Kâdirî, Naksibendi gibi birçok şeyh efendiye yakın hizmetlerde bulunmasına rağmen Halvetiyye ve Mevleviyye yolundan ayrılmamıştır.

  Şeyh Nâzım Kıbrıs-î El-Hakkânî Hazretlerinin tek halifesi olan oğlu Şeyh Mehmet Nâzım Âdil El-Hakkânî ile olan yakınlıkları sebebiyle Nakşi - Mevlevi Şeyhi olarak da tanınmaktadır.
  1996 - 2011 Yılları arasında Türkiye başta olmak üzere; Amerika, Kanada, Almanya, Pakistan, Fas, Sırbistan, İtalya, Fransa, Cezayir, Rusya, Bulgaristan ve Azerbaycan'da sayısız Mevlevi ayinleri düzenlemiş ve Tasavvuf Konferansları vermiştir.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi