Yabancı Şarkılar ve Türkçe Anlamları

+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 1235 ... Sonuncu8Sonuncu9
Müzik Köşesi ve Yabancı Şarkı Sözleri Bölümünden Yabancı Şarkılar ve Türkçe Anlamları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 13
  Hasan
  Özel Üye
  Reklam

  --->: Yabancı Şarkılar ve Türkçe Anlamları

  Reklam  Curtain Falls - Blue  (DUNCAN)

  We come from humble beginnings and
  Mütevazi başlangıçlardan geliyoruz

  Who could have guessed it when
  Kim tahmin edevilirdi ki

  You sit and doubt it and
  Oturup şüphe ederken ve

  Things aint all that bright
  İşler çok parlak değilken

  But we made it through the night
  Ama geceyi atlatabildik

  It´s like a game of truth or dare
  Bu bir gerçeklik veya meydan okuma günü gibi

  If you can make it here
  Eğer bunu burda başarabilirsen

  You´ll make it anywhere
  Her yerde başarabilirsin

  That´s what we´ve been told
  Bize anlatılan bu

  But the story's getting old
  Ama hikaye yaşlanıyor

  (LEE)

  Together we faced the cold outside
  Birlikte dışardaki soğukla yüzleştik

  No one can say we didn´t try
  Kimse çabalamadığımızı söyleyemez

  And I will never give you up or let you go
  Ve asla senden vazgeçmeyeceğim veya gitmene izin vermeyeceğim

  Together we faced our final fears
  Birlikte en büyük korkularımızla yüzleştik

  Remember the moments that we shared
  Paylaştığımız anları hatırla

  That´s why I'll never give you up or let you go
  Bu yüzden asla senden vazgeçmeyeceğim veya gitmene izin vermeyeceğim

  Nakarat:

  [ We´ll be ready when the curtain might fall
  Perde kapanabileceği zaman hazır olacağız

  Feel my heart beating when the crowd calls
  Kalabalık çağırdığında kalbimin atışını hisset

  I gotta read between the lines
  Satırları okumalıyım

  Cuz I'm living out the script of my life
  Çünkü hayatımın senaryosunu yaşıyorum

  Cuz we all got a part we must play
  Çünkü hepimizin oynamamız gereken bir rolü var

  And I've done it but I've done it my way
  Ve ben bunu yaptım ama kendi yolumla yaptım

  I gotta read between the lines
  Satırları okumalıyom

  Oohh (oohh)

  In the script of my life
  Hayatımın senaryosunda ]


  (SIMON)

  We started out many years ago
  Çok seneler önce başladık

  No one will ever know
  Kimse asla bilemezdi

  How far we´ve really come
  Ne kadar ileri gidebileceğimizi

  Since we walked away
  Uzaklaştığımızdan beri

  And no more words to say
  Ve söyleyecek başka söz yok


  (ANTONY)

  And we made a lot of sacrifice
  Ve çok fedakarlık yaptık

  Undid a lot of ties
  Birçok düğümü çözdük

  Fought a lot of fights
  Bir çok kavgada dövüştük

  To get where we are now
  Şu anda olduğumuz yere gelmek için

  Just don´t ask me how
  Bana nasıl diye sorma

  (LEE)- tekrar

  Nakarat

  ForumAlev --->: Yabancı Şarkılar ve Türkçe Anlamları

 2. 14
  Hasan
  Özel Üye
  Incomplete - Backstreet Boys
  Empty spaces fill me up with holes
  Boş yerler beni oyuklarla dolduruyor

  Distant faces with no place left to go
  Gidecek yeri kalmamış belirsiz yüzler

  Without you within me I can't find no rest
  Sensiz içimde huzur bulamıyorum

  Where I'm going is anybody's guess
  Gittiğim yeri herkes biliyor


  Nakarat :

  [ I've tried to go on like I never knew you
  Seni hiç tanımamış gibi devam etmeyi denedim

  I'm awake but my world is half asleep
  Ben uyanığım ama dünyam yarı uyuyor

  I pray for this heart to be unbroken
  Bu kalbin kırılmamış olması için dua ediyorum

  But without you all I'm going to be is “incomplete”
  Ama sensiz sadece “eksik” olabilirim ]


  Voices tell me I should carry on
  Sesler bana devam etmem gerektiğini anlatıyorlar

  But I am swimming in an ocean all alone
  Ama bir okyanusta tamamen yalnız yüzüyorum

  Baby, my baby
  Bebeğim, bebeğim

  It's written on your face
  Bu senin yüzüne yazılmış

  You still wonder if we made a big mistake
  Hâlâ büyük bir hata yapıp yapmadığımızı merak ediyorsun


  Nakarat


  I don't mean to drag it on, but I can't seem to let you go
  Bunu sürdürmek istemiyorum, ama gitmene izin veremem

  I don't wanna make you face this world alone
  Bu dünyayla yalnız başına yüzleşmeni istemiyorum

  I wanna let you go (alone)
  Gitmene izin vermek istiyorum (yalnız)


  Nakarat
 3. 15
  Hasan
  Özel Üye
  My Band - D-12

  I don't know dude...
  Bilmiyorum ahbap...

  I think everyone's all jealous and shit cuz I'm like the lead singer of a band dude...
  Sanırım herkes kıskançlık yapıyor çünkü ben bir grubun öncü şarkıcısıyım ahbap...

  And I think everyone's got a fuckin problem with me dude...
  Ve sanırım herkesin benimle lanet bir sorunu var ahbap...

  And they need to take it up with me after the show...
  Ve benimle şovdan sonra uğraşmaları gerek

  Because...
  Çünkü...

  Nakarat:

  [ These chicks don't even know the name of my band...
  Bu piliçler benim grubumun adını bile bilmiyorlar...

  But they're all on me like they wanna hold hands...
  Ama hepsi el tutmak ister gibi benim üzerimdeler...

  Cuz once I blow they know that i'll be the man...
  Çünkü ben patladığım zaman biliyorlar ki kral olacağım...

  All because I'm the lead singer of my band...
  Hepsi grubumun öncü şarkıcısı olduğum için... ]

  [Verse 1 - Eminem]
  So I get off stage right and drop the mic
  Sahneden iniyorum ve mikrofonu bırakıyorum

  Walk up to the hot chicks and I'm all like
  Ateşli piliçlere yürüyüp şöyle diyorum

  "What's up ladies, my name's Slim Shady"
  "Nasılsınız bayanlar? benim adım slim Shady"

  I'm the lead singer in D12 baby
  Ben D12'nin öncü şarkıcısıyım bebeğim

  They're all like "Oh my god it's him"
  Hepsi şöyle oluyor "Aman tanrım bu o"

  "Becky oh my fuckin' god it's Eminem"
  "Becky oh tanrım bu Eminem"

  "I swear to fuckin god dude you fuckin rock"
  "Lanet tanrı adına yemin ederim dostum sen b** gibi iyisin"

  "Please won't you please let me suck your cock"
  "Lütfen s.kini yalamama izin verir misin?"

  And by now the rest of the fellas get jealous
  Ve şu anda geri kalan elemanlar kıskanıyorlar

  Especially when I drop the beat and do my acapellas
  Özellikle tempoyu durdurup da müziksiz söylediğim zaman

  All the chicks start yellin', all the hot babes
  Tüm piliçler çığlık atıyor, tüm ateşli bebekler

  Throw their bras and their shirt and their panties on stage
  Sütyenlerini, gömleklerini ve külotlarını sahneye fırlatıyorlar

  So like every single night they pick a fight with me
  Böylece her gece benimle bir kavga çıkartıyorlar

  But when we fight it's kinda like sibling rivalry
  Ama kavga ettiğimiz zaman bu bir kardeş rekabeti gibi

  Cuz they're back on stage the next night with me
  Çünkü ertesi gece yine sahnede benimleler

  Dude I just think you're tryna steal the light from me
  Ahbap, benden ışığı çalmaya çalıştığını düşünüyorum

  Yesterday Kuniva tried to pull a knife on me
  Dün Kuniva beni bıçaklamaya çalıştı

  Cause I told him Jessica Alba's my wife to be
  Çünkü ona Jessica Alba'nın karım olacağını söyledim

  This rock star shit, it's the life for me
  Bu rock yıldızlığı b.ku, bana göre olan yaşam

  And all the other guys just despise me be
  Ve tüm diğer elemanlar beni küçümsüyor

  Nakarat

  My band... 9x
  Benim grubum

  [Verse 2 - Swifty]

  You just wanna see a nigga backwards don't you
  Bir zenciyi ters dönmüş halde görmek istiyorsun değil mi?

  Hey dad how come we don't rap on proto
  Hey adamım neden önce biz rap yapmıyoruz

  Smash these vocals and do a performance
  Bu vokalleri parçalayıp bir performans göstermiyoruz

  But we in the van and he in a tour bus
  Ama biz bir karavandayız, o ise turne otobüsünde

  You don't want my autograph, yous a liar
  Benim imzamı istemiyorsun, sen bir yalancısın

  And no I'm Swift (oh I thought you was Kuniva)
  Ve hayır ben Swift'im (oh senin Kuniva olduğunu sandım)

  What the hell is wrong with that dressing room
  Bu soyunma odasının sorunu ne?

  Cuz my shit is lookin smaller than a decimal
  Çünkü b.kum ondalıktan daha küçük gözüküyor

  See I know how to rap, see it's simple but
  Bak rap yapmasını biliyorum, bu basit ama

  All I did was read a Russell Simmons book
  Tek yaptığım bir Russell Simmons kitabı okumak

  So I'm more intact, tryna get on the map
  Böylece daha az eksiğim var, meşhur olmaya çalışıyorum

  Doin' jumpin jacks whilin' get whipped on my back
  Arkamdan kırbaç yerken step dansı yapıyorum

  [Verse 3 - Kuniva and Konartis]
  Look at Em little punk ass thinkin' he the shit
  Em'e bak, küçük serseri bir b.k olduğunu sanıyor

  Yeah I know man find himself takin on a flick
  Evet biliyorum adamım, her şeyi kolayca halledebileceğini sanıyor

  Hey I thought we had an interview with DJ Clue
  Hey DJ Clue'ya röportajımız var sanıyordum

  ([Em:] No I had an interview not you two)
  ([Em:] Hayır, benim röportajım var, ikinizin değil)

  You gonna be late for soundcheck
  Ses kontrolüne geç kalacaksın

  Man I ain't goin' to soundcheck
  Adamım ses kontrolüne falan gitmiyorum

  But our mics are screwed up and his always sound best
  Ama bizim mikrofonlar berbat ve en iyi ses hep onunkinden çıkıyor

  You know what man I'ma say somethin
  Biliyor musun adamım, bir şey söyleyeceğim

  Hey yo Em
  Hey Em

  ([Em:] You got somethin to say?!)
  ([Em:] Bir şey mi söyleyeceksin?!)

  Man no
  Hayır adamım

  I thought you bout to tell him off, what's up
  Onunla konuşacağını sanmıştım, ne oldu?

  Man I'ma tell him when I feel like it, man shut up
  Konuşmak istediğim zaman onunla konuşacağım dostum, kapa çeneni

  And you ain't even back me up when we s'posed to be crew
  Ve sen beni desteklemedin bile, bizim ekip olmamız gerek

  When I was bout to talk right after you
  Hemen senden sonra konuşacaktım

  I swear, I swear man
  Yemin ederim, yemin ederim dostum

  Nakarat

  [Verse 4 - Proof]

  They say the lead singers rock, but the group does not
  Öncü şarkıcılar çok iyidir ama gruplar değil derler

  Once we sold out arenas to the amusement park
  Arenalardan lunaparka geçtiğimiz anda

  I'm gonna let the world know that proof is hot
  Dünyaya Proof'un ateşli olduğunu göstereceğim

  I should cut his mic off when the musics starts
  Müzik başladığında onun mikrofon kablosunu kesmeliyim

  Ready to snap on a dumbass fan
  Aptal bir hayrana bi tane şaplatmaya hazırım

  Every time i hear (Hey dude I love your band)
  Ne zaman şunu duysam (Hey ahbap grubunuzu seviyorum)

  We ain't a band bitch we don't play instruments
  Biz bir grup(bando) değiliz K...... (YASAK KELIME), enstürman çalmıyoruz

  So why he get 90 and we only get 10 percent
  Neden o yüzde 90 biz sadece yüzde 10 alıyoruz?

  And these guys they can find every area code
  Ve bu adamlar tüm alan kodlarını bulabiliyorlar

  ([Em:] Proof carry my bag)
  ([Em:] Proof çantamı taşı)

  Bitch carry your own
  K...... (YASAK KELIME) kendin taşı

  Can't make it to the stage, security in my way
  Sahneye çıkamıyorum, güvenlik önümü kesmiş

  (Who the fuck are you? Where's Obie and Dre?!)
  (Sen de kimin nesisin? Obie ve Dre nerde?!)

  [Verse 5 - Bizarre]
  God dammit I'm sick of this group
  Allah kahretsin bu gruptan sıkıldım

  Time for me to go solo and make some loop
  Biraz solo takılmamın ve loop yapmamın zamanı geldi

  I told you I made the beats and wrote all the raps
  Sana dedim, müziği yapıp tüm rapi yazıyordum

  Till Kon Artis slipped me some crack
  Ta ki Kon Artis bana kokain verene kadar

  Lose Yourself video I was in the back
  Lose Yourself klibi, arkadaydım

  Superman video I was in the back
  Superman klibi, arkadaydım

  Fuck the media, I got some suggestions
  Basının canı cehenneme, bazı önerilerim var

  Fuck Marshall, ask us the questions
  Marshall'ın s.kter et, bize şöyle sorular sorun

  Like who's D12, how we get started
  D12 kimdir? nasıl başladık?

  (What about Eminem?)
  (Peki ya Eminem)

  Bitch are you retarded?
  K...... (YASAK KELIME) geri zekalı mısın

  Anyway I'm the popularest guy in the group
  Herneyse, ben gruptaki en popüler adamım

  Big ass stomache, bitches think I'm cute
  Şişman mide, o.ospular sevimli olduğumu düşünüyor

  50 told me to do situps to get buff
  50 form tutmak için mekik çekmemi söyledi

  I did two and a half and then I couldn't get up
  İki buçuk tane yaptım ama sonra kalkamadım

  Fuck D12, I'm outta this band
  D12'nin canı cehenneme, bu gruptan çıkıyorum

  I'm gonna start a group with the real Roxanne
  Gerçek Roxanne'le bir grup kuracağım

  [Eminem]
  Girl why cant you see your the only one for me
  Bebek neden benim için tek olduğunu göremiyorsun?

  And it just tares my ass apart to know that you dont know my band...
  Ve grubumu bilmiyor olman k.çımı ikiye ayırıyor...

  Nakarat - [Bizarre]
  These chicks don't even know the name of my band...(ha ha)
  Bu piliçler benim grubumun adını bile bilmiyorlar...(ha ha)

  But they're all on me like they wanna hold hands...(Fuck Marshall)
  Ama hepsi el tutmak ister gibi benim üzerimdeler...(Marshall'ı s.ktir et)

  Cuz once I blow they know that i'll be the man...
  Çünkü ben patladığım zaman biliyorlar ki kral olacağım...

  All because I'm the lead singer of my band...
  Hepsi grubumun öncü şarkıcısı olduğum için... ]

  My Band 9x
  Benim grubum

  [Outro]

  The hottest boy band in the world...
  Dünyadaki en ateşli erkek grubu...

  D12!

  [Eminem as a salsa singer]
  [Eminem salsa şarkıcısı olarak]

  I'm the lead singer of my band,
  Grubumun öncü şarkıcısıyım

  I get all the girl's to take off their underpants
  Ve tüm kızların külotlarını çıkartmanlarına yol açıyorum

  And the lead singer of my band, my salsa
  Ve grubumun öncü şarkıcısıyım, benim salsam

  Makes all the pretty girl's wanna dance
  Tüm sevimli kızların dans etmek istemesine yol açıyor

  My salsa, look out for my next single, it's called My Salsa...
  Benim salsam, bir sonraki single'ımı bekleyin, adı Benim Salsam

  My salsa, salsa, salsa, salsa, my salsa
  Benim salsam, salsa, salsa, salsa, benim salsam

  Makes all the pretty girls wanna dance
  Tüm sevimli kızların dans etmek istemesine yol açıyor

  And take off their underpants
  Ve külotlarını çıkartmalarına

  My salsa makes all the pretty girls wanna dance
  Benim salsam tüm sevimli kızların dans etmek istemesine yol açıyor

  And take off their underpants, my salsa
  Ve külotlarını çıkartmalarına, benim salsam

  (Where'd everybody go?)
  (Herkes nereye gitti?)
 4. 16
  Hasan
  Özel Üye
  Guilty - Blue

  [VS 1 - (DUNCAN)]

  I never want to play the games that people play
  İnsanların oynadığı oyunları asla oynamak istemedim

  I never want to hear the things they gotta say
  Söylediklerini asla duymak istemedim

  I've found everything I need
  İhtiyacım olan her şeyi buldum

  I never wanted anymore than I can see
  Görebildiğimden fazlasını istemedim

  I only want you to believe
  Sadece inanmanı istiyorum

  [Nakarat - (LEE)] :

  [ If it's wrong to tell the truth
  Eğer gerçekleri söylemek yanlışsa

  Then what am I supposed to do
  Öyleyse ne yapmalıyım

  When all I want to do is speak my mind (speak my mind) - [ALL]
  Yapmak istediğim tek şey kendimle konuşmak olduğunda

  If it's wrong to do what's right
  Eğer doğru olanı yapmak yanlışsa

  I'm prepared to testify
  Tanıklık etmeye hazırım

  If loving you with all my heart's a crime - [ALL]
  Eğer seni bütün kalbimle sevmem suçsa

  Then I'm guilty
  Öyleyse suçluyum ]


  [VS2 - (SIMON)]

  I wanna give you all the things you never had
  Asla sahip olmadığın şeyleri sana vermek istiyorum

  Don't try to tell me how he treats you isn't bad
  Onun sana davranışlarının kötü olmadığını anlatmaya çalışma

  I need you back in my life
  Hayatıma dönmene ihtiyacım var

  I never wanted just to be the other guy (be the other guy - [LEE])
  Asla sadece diğer adam olmak istemedim (diğer adam olmak)

  I never wanted to live a lie
  Bir yalanı yaşamayı asla istemedim


  [Nakarat - (LEE)]


  [Köprü - (ANTONY)]

  Girl I followed my heart
  Bebek, kalbimi izledim

  Followed the truth
  Doğruyu izledim

  Right from the start it led me to you
  En başından beri beni sana getirdi

  Please don't leave me this way
  Lütfen beni böyle terketme

  I'm guilty now all I have to say
  Şimdi söylemem gereken tek şey suçlu olduğum


  [Nakarat - (LEE)]

  [OUTRO]

  What am I supposed to do [Duncan]
  Ne yapmalıyım

  Then I'm guilty [Lee]
  Öyleyse suçluyum

  All I wanna do is speak my mind [All]
  Yapmak istediğimin tek şey kendimle konuşmak

  Guilty [Lee]
  Suçlu

  Then I'm guilty [Lee]
  Öyleyse suçluyum

  I'm prepared to testify [Duncan]
  Tanıklık etmeye hazırım

  If it's wrong to do what's right then tell me about this feeling inside [Lee]
  Eğer doğru olanı yapmak yanlışsa,öyleyse içimdeki bu duygunun ne olduğunu söyle

  If loving you with all my hearts a crime [All]
  Seni tüm kalbimle sevmem bir suçsa

  I'm Guilty [Duncan]
  Suçluyum


 5. 17
  Hasan
  Özel Üye
  I Miss You - Blink 182  Hello there, the angel from my nightmare
  Merhaba, kabusumdan gelen melek

  The shadow in the background of the morgue
  Morgun arkasındaki gölge

  The unsuspecting victim of darkness in the valley
  Vadideki karanlığın hiçbirşeyden kuşkulanmayan kurbanı

  We can live like Jack and Sally if we want
  İstersek Jack ve Sally gibi yaşayabiliriz

  Where you can always find me
  Daima beni bulabileceğin yerde

  We'll have Halloween on Christmas
  Noelde cadılar bayramını kutlarız

  And in the night we'll wish this never ends
  Ve gece bunun hiç sona ermemesini dileyeceğiz

  We'll wish this never ends
  Bunun hiç sona ermemesini dileyeceğiz

  (I miss you I miss you
  Seni özlüyorum,seni özlüyorum)

  (I miss you I miss you
  Seni özlüyorum,seni özlüyorum)

  Where are you and I'm so sorry
  Nerdesin ve çok üzgünüm

  I cannot sleep I cannot dream tonight
  Uyuyamıyorum, hayal kuramıyorum bu gece

  I need somebody and always
  Birisine ihtiyacım var ve daima

  This sick strange darkness
  Bu kahrolası garip karanlık

  Comes creeping on so haunting every time
  Sürünerek geliyor, sürekli dadanıyor

  And as I stare I counted
  Ve bakarken, saydım

  Webs from all the spiders
  Tüm örümceklerin ağlarını

  Catching things and eating their insides
  Bir şeyler yakalayıp, içlerini yiyorlar

  Like indecision to call you
  Seni aramakta karasız kalmam gibi

  and hear your voice of treason
  Ve ihanetinin sesini duymak

  Will you come home and stop this pain tonight
  Eve gelip ve bu acıyı durduracak mısın bu gece

  Stop this pain tonight
  Bu acıyı durdur bu gece

  Don't waste your time on me you're already
  Zamanını benimle harcama sen zaten

  The voice inside my head (miss you miss you)
  Kafamdaki sessin (seni özlüyorum,seni özlüyorum) x4

 6. 18
  Hasan
  Özel Üye
  Let Me Love You - Mario
  Mmmm ..... Mmmmm.... Yeah....Mmmmm....Yeah, Yeah, Yeah
  Mmmm...Yeah....Mmmm..... Yeah, Yeah  Baby I just don't get it
  bebek bir türlü anlamıyorum

  Do you enjoy being hurt?
  incinmekten hoşlanıyor musun?

  I know you smelled the perfume, the make-up on his shirt
  parfümünü kokladığını biliyorum, makyajın onun gömleğine bulaşmış

  You don't believe his stories
  onun hikayelerine inanmazsın

  You know that they're all lies
  bilirsin hepsi yalandır

  Bad as you are , you stick around and I just don't know why
  Kötü de olsan, etrafta takılyorsun ve bilmiyorum niye

  If I was ya man (baby you)
  eğer senin erkeğin olsaydım (bebeğim senin)

  Never worry bout (what I do)
  hiç endişelenmezdin (ne yaptığımdan)

  I'd be coming home (back to you)
  hep eve gelirdim (sana)

  Every night, doin' you right
  her gece, sana iyi davranırdım

  You're the type of woman (deserves good thangs)
  sen iyi şeyler hakeden bir kadınsın

  Fistfull of diamonds (hand full of rings)
  avuç dolusu elmaslar (parmak dolusu yüzükler)

  Baby you're a star (I just want to show you, you are)
  bebeğim sen bir yıldızsın (sadece sana öyle olduğunu göstermek istiyorum)


  Nakarat:

  [ You should let me love you
  seni sevmeme izin vermelisin

  let me be the one to give you everything you want and need
  sana istediğin ve ihtiyacın olan her şeyi veren kişi olmama izin ver

  Baby good love and protection
  bebek iyi aşk ve koruma

  Make me your selection
  seçimin ben olayım

  Show you the way love's supposed to be
  sana aşkın nasıl olması gerektiğini gösteririm

  Baby you should let me love you, love you, love you
  bebek seni sevmeme izin vermelisin, seni sevmeme, seni sevmeme ]  Listen. Your true beauty's description looks so good that it hurts
  Dinle. Gerçek güzelliğinin tanımı o kadar güzel görünüyor ki acı veriyor

  You're a dime plus ninety-nine and it's a shame
  sen on sentsin artı doksandokuzsun ve çok yazık

  Don't even know what you're worth
  değerini bilmiyorlar bile

  Everywhere you go they stop and stare
  gittiğin her yerde durup ve sana bakıyorlar

  Cause you're bad and it shows
  çünkü sen kötusun ve bu belli oluyor

  From your head to your toes, Out of control, baby you know
  başından aşağı, kontrol dışıyım, bebek bilirsin işte

  If I was ya man (baby you)
  eğer senin erkeğin olsaydım (bebeğim senin)

  Never worry bout (what I do)
  hiç endişelenmezdin (ne yaptığımdan)

  I'd be coming home (back to you)
  hep eve gelirdim (sana)

  Every night, doin' you right
  her gece, sana iyi davranırdım

  You're the type of woman (deserves good thangs)
  sen iyi şeyler hakeden bir kadınsın

  Fistfull of diamonds (hand full of rings)
  avuç dolusu elmaslar (parmak dolusu yüzükler)

  Baby you're a star (I just want to show you, you are)
  bebeğim sen bir yıldızsın (sadece sana öyle olduğunu göstermek istiyorum)


  Nakarat


  You deserve better girl (you know you deserve better)
  daha iyisini hak ediyorsun kızım (biliyosun daha iyisini hak ediyorsun)

  We should be together girl (baby)
  birlikte olmalıyız kızım (bebeğim)

  With me and you it's whatever girl, hey!
  senle ben ne olursa olsun (hey!)

  So can we make this thing ours?
  bu şeyleri bizim yapalir miyiz?


  Nakarat x3


 7. 19
  Hasan
  Özel Üye
  How We Do - 50 Cent

  This is how we do
  Bizim tarzımız bu

  We make a move and act a fool while we up in the club
  Klüpte hareketimizi yaparız ve aptalca davranırız

  This is how we do
  Bizim tarzımız bu

  Nobody do it like we do it so show us some love
  Kimse bizim gibi yapamaz bu yüzden bize biraz sevgi göster

  This is how we do
  Bizim tarzımız bu

  We make a move and act a fool while we up in the club
  Klüpte hareketimizi yaparız ve aptalca davranırız

  This is how we do
  Bizim tarzımız bu

  Nobody do it like we do it so show us some love
  Kimse bizim gibi yapamaz bu yüzden bize biraz sevgi göster

  [Game]

  Fresh like, unhh; Impala, unnh
  Impala gibi taze

  Crome hyrdolics, 808 drums
  Krom Hidrolikler ve ses sistemi

  You don't want, none
  Bela istemezsin

  Nigga betta, run
  Zenci, kaçsan iyi olur

  When beef is on, I'll pop that trunk
  Kavga çıktığında bagajımı açarım

  Come get, some
  Gel de gör

  Pistol grip pump
  Tabancamla seni vururum

  If a nigga step on my white Air, Ones
  Eğer bir zenci beyaz Nike'larıma basarsa

  Since red, rum
  Onu gebertirim

  Ready here I, come
  Hazırım, işte geliyorum

  Compton, unh
  Ben Compton'danım

  Dre found me in the, slums
  Dre beni çöplükte buldu

  Sellin that skunk, one hand on my gun
  Bir elimde silahla mariuana satarken

  I was sellin rocks when Master P was sayin "Unnnh"
  Master P "Unhh" dediğinde ben kokain satıyordum

  Buck pass the blunt
  Buck mariuanayı uzat

  These G-Unit girls just wanna have, fun
  Bu G-Unit kızları sadece eğlenmek istiyor

  Coke and rum
  Kola ve rom

  Got weed on the tongue
  Dilimde esrar var

  I'm bangin with my hand up her dress like, unh
  Elim kızın elbisesinde seks yapıyorum

  I'll make her cum, purple haze in my lungs
  Onun gelmesini sağlayacağım, mariuana ciğerlerimde

  Whole gang in the front in case a nigga wanna, stunt
  Bizim elemanlar önde, birisi şov yapmaya kalkmasın diye

  [50 Cent]

  I put Lamborghini doors on that Escalade
  Lamborghini kapılarını Escalade' taktırdım

  Low pro's so low look like I'm riding on blades
  Arabam yere o kadar yakın ki sanki kayarak gidiyor

  In one year mang, a nigga's so paid
  Bir yılda bir sürü para kazandım

  I have a straight bitch in the telly goin both ways (Ah!)
  Otelde iki cinsle de beraber olan bir kaltağım var

  Touch me, tease me, kiss me, please me
  Dokun bana, alay et, öp beni, memnun et

  I give it to ya just how you like it, girl
  Tam istediğin şekilde yapacağım kızım

  You know I'm rockin with the best tre pound on my hip
  Bilirsin en iyi kalçamda bir silah olması

  Teflon on my chest
  Göğsümde çelik yelek

  They say I'm no good
  İyi olmadığımı söylerler

  Cuz I'm so hood
  Çünkü tam bir gangsterim

  Rich folks do not want me around
  Zengin çocuklar beni yanlarında istemezler

  Cuz shit might pop off, and if shit pop off
  Çünkü silah ateşlenebilir ve ateşlendiği zaman

  Somebody gon' get laid the fuck out
  Birileri cehennemi boylar

  They call me new money, say I have no class
  Bana sonradan görme derler, bir sınıfımın olmadığını söylerler

  I'm from the bottom, I came up too fast
  Ben en dipten son süretle geldim

  The hell if I care, I'm just here to get my cash
  Umrumda değil sadece paramı almak için burdayım

  Bougie ass bitches, you can kiss my ass
  Sizi -----ler, k.çımı öpebilirsiniz  [Game]

  I put gold Daytonas on that Cherry Six-Four
  64 Chevrolet'ye altın Dayton lastikleri takdırdım

  White walls so clean it's like I'm ridin on vogues
  Beyaz lastikler o kadar temiz ki sanki son moda gibi

  Hit one switch mang, that ass so low
  Bir düğmeye basıp arabayı yere yaklaştırabilirim

  Cali got niggaz in New York ridin on hundred spokes
  California tarzı şimdi New York'taki zencileri de sardı, degişik cantlar

  Touch me, tease me, kiss me, please me
  Dokun bana, alay et, öp beni, memnun et

  I give it to ya just how you like it, girl
  Tam istediğin gibi yapacağım kızım

  You know I'm rockin with the best fo' pound on my hip
  En iyisi kalçamda bir silah olması

  Gold chain on my chest (Ah!)
  Ve boynumda altın zincir


  [50 Cent]

  50, unh
  Bentley, unh

  Em came 'n gotta nigga fresh out the, slum
  Eminem geldi ve beni çöplükte buldu

  Automatic, gun
  Otomatik silah

  Fuck 'em one-on-one
  Birebir kavgalarım var

  We wrap up ya punk ass, stunt 'n ya done
  Seni döveceğiz serseri, şov yaparsan bu sonun olur

  Homie, it's Game time
  Dostum şimdi "Oyun" zamanı

  [Game]

  You ready? Here I come
  Hazır mısın? İşte geldim

  Call Lloyd Banks and get this motherfucker, crunk
  Lloyd Banks'i çağırın ve bu şarkıyı coşturalım

  It took two, months
  İki ayımızı aldı

  But Fifty got it done
  Ama 50 halletti

  Signed with G-unit
  G-unit'le imzaladı

  Had niggaz like, "huh?"
  Zenciler şaşırdı

  Don't try to front
  Rol yapmaya çalışma

  I'll leave yo' ass, slumped
  K.çını tekmelerim

  Thinkin I'm a punk
  Bir serseri olduğumu düşünüyorsun

  Get your fuckin head, lumped
  Kafana çakacağım

  Fifty got a, gun
  50'nin bir silahı var

  [50 Cent]

  Ready here he come
  Hazır mısın işte geldim

  Gotta sick, vendetta
  Çok fazla kinim var

  To get this, chedda
  Bu parayı kazanmak için

  Meet my Ba, Retta
  Baretta'mla tanış

  The dra-ma, setta
  Drama

  Sip Am-a, retta
  Amaretta yudumla

  My flow sounds, betta Than average
  Rapim kulağa ortalamadan daha iyi geliyor


  On tracks I'm a savage
  Şarkılarda vahşiyim

  I damage
  Zarar veririm

  Any nigga tryin' to front on my clique (G-Unit!)


 8. 20
  Hasan
  Özel Üye
  1, 2 Step
  CIARA


  Ladies and gentlemen * Ladies and gentlemen * This is a Jazze Phizal (Jazze Phizal) productshizzle * Missy (Missy) * The princess is here * (She's here) Ciara * This beat is * Automatic supersonic hypnotic funky fresh * Work my body so melodic * This beat flows right through my chest * Everybody ma and pappi came to party * Grab somebody, work your body, work your body * Let me see you 1,2 step * NAKARAT: Rock it, don't stop it * Everybody get on the floor * Wake the party up * We about to get it on (Let me see ya'll) * 1,2 step (I love it when ya'll) * 1,2 step (Everybody) * 1,2 step * We about to get it on * This beat is * Outrageous so contagious make you crave it (Jazze made it) * So retarded, top charted * Ever since the day I started * Stroke my stuff * And yes I flaunt it * Goodies make the boys jump on it (Jump on it) * No I can't control myself * Now let me do my 1,2 step * NAKARAT * (We goin' to step it like this) * It don't matter to me * We can dance slow (Ladies and gentlemen) * Whichever way the beats drop * Our bodies will go (I like this ah) * So swing it over here * Mr.DJ (Hey, hey) * And we will, we will rock you up * It don't matter to me * We can dance slow (Dance slow yeah) * Whichever way the beats drop * Our bodies will go * So swing it over here, Mr. DJ (Ladies and gentlemen) * And we will, we will rock you * Let's shake * I shake it like jello * And make the boys say hello * Cause they know im rockin' the beat (Rocking the beat) * I know you heard about a lot of great MC's * But they ain't got nothing on me (nothing on me) * Because I'm 5 foot 2 * I wanna dance with you * And I'm sophisticated fun * I eat filet mignon * And I'm nice and young * Best believe im number one * NAKARAT (x2) * This is for the hearing impaired * A Jazze Pha production
  --------------------------------------------------------------------------------


  1, 2 Adım

  Bayanlar ve baylar * Bayanlar ve baylar * Bu bir Jazze Phizal ürünü vızıldamasıdır * Missy * Prenses burada * (O) Ciara, bu vuruş * Otomatik sesten hızlı hipnotik funky taze * Vücudumu çok melodik çalıştırıyor * Bu vuruş göğsümden akıyor * Herkes ana baba geldi partime * Kap birini, çalıştır vücudunu, çalıştır vücudunu * Göreyim seni 1, 2 adım * NAKARAT: Salla, durma * Herkes piste gelsin * Partiyi canlandırın * Bunu yapmak üzereyiz (Göreyim hepinizi) * 1, 2 adım (Hepinizin yapmasını seviyorum) * 1, 2 adım (Herkes) * 1, 2 adım * Bunu yapmak üzereyiz * Bu vuruş * Edepsiz çok bulaşıcı seni yalvartır (Jazze yaptı bunu) * Çok ---------- liste başı * Başladığım günden beri * Her şeyimi çarptı * Ve evet havamı atıyorum * Güzeller erkekleri zıplatıyorlar (Zıplatıyorlar) * Hayır kendimi kontrol edemiyorum * Şimdi bırakın da 1, 2 adımımı atayım * NAKARAT * (Adımı böyle atacağız) * Bana fark etmez * Yavaş dans edebiliriz (Bayanlar ve baylar) * Vuruşlar nasıl giderse * Vücutlarımız da öyle gider (Sevdim bunu) * O zaman bu tarafa doğru sallan * Bay DJ (Hey, hey) * Biz sizi yükselteceğiz * Bana fark etmez * Yavaş dans edebiliriz (Bayanlar ve baylar) * Vuruşlar nasıl giderse * Vücutlarımız da öyle gider (Sevdim bunu) * O zaman bu tarafa doğru sallan * Bay DJ (Hey, hey) * Biz sizi sarsacağız * Çalkalayalım * Jöle gibi çalkalarım * Erkeklere selam verdiririm * Çünkü bilirler ki vuruşları sarsan benim (Vuruşları sarsan) * Büyük MC'ler hakkında çok şey duydunuz biliyorum * Ama onların bir etkisi yoktur bende (Etkisi yoktur bende) * Çünkü ben 1 metre 57 santimim * Senle dans etmek istiyorum * Sofistike eğlence var bende * Fileto minyon yerim ben * Hoş ve gencim * Benim bir numara olduğuma inansanız iyi edersiniz * NAKARAT (x2) * Bu işitme engelliler için * Bir Jazze Pha prodüksiyonu


 9. 21
  Hasan
  Özel Üye

  --->: Yabancı Şarkılar ve Türkçe Anlamları

  Reklam  DESTINY'S CHILD
  Girl

  Take a minute girl come sit down * And tell us what's been happening * In your face I can see the pain * Don't you try to convince us that you're happy * We've seen this all before * But he's taking advantage of your passion * Because we've come too far * For you to feel alone * You don't let him walk all over your heart * I'm telling you * NAKARAT: Girl, I can tell you been crying * And you needing someone to talk to * Girl, I can tell he's been lying * And pretending that he's faithful and he loves you * Girl, you don't have to be hiding * Don't you be ashamed to say he hurt you * I'm your girl, you're my girl, we're your girls * Want you to know that we love you * See what you all don't know about him * Is I can't let him go because he needs me * It ain't really him its stress from the job * And I ain't making it easy * I know you see him bugging on me sometimes * But I know he be tired he don't mean it * It gets hard sometimes * But I need my man * I don't think ya'll understand * I'm telling you * NAKARAT * Girl, take a good look at yourself * He got you going through hell * We ain't never seen you down like this * That you mean you don't need us to help * We known each other too well * NAKARAT

  ---------------------------------------------------------------------------


  Kızım

  Bir dakika gel otur kızım * Anlat bize neler oluyor * Yüzünden okunuyor acı * Mutlu olduğuna inandırmaya çalışma * Gördük bunları önceden * Senin tutkunu kullanıyor * Çünkü biz çok ileri gittik * Seni yalnız hissettirecek kadar * Kalbini ezmesine izin verme * Sana diyorum * NAKARAT : Ağladığını görebiliyorum kızım * Konuşacak birine ihtiyacın olduğunu da * Yalan söylediğini görebiliyorum kızım * Sadık ve seviyor rolü yaptığını da * Saklanmana gerek yok kızım * Seni incittiğini söylemekten utanma * Ben senin kızınım, sen benim kızımsın, biz senin kızlarınız * Seni sevdiğimizi bilmeni isteriz * Bakın onun hakkında bilmediğiniz neler var * "Bana ihtiyacı var, bu yüzden onu terk edemem" * "Ondan değil işindeki stresten kaynaklanıyor" * "Ben de bunu kolaylaştırmıyorum" * "Bazen beni rahatsız ettiğini görüdüğünüzü biliyorum" * "Ama yorgun olduğundan, istemeden yapıyor" * "Bazen zorlaşıyor" * "Ama erkeğime ihtiyacım var" * Anladığınızı sanmıyorum * Sana diyorum * NAKARAT * Kızım kendine iyi bak * Seni çok zor durumlarda bıraktı * Seni hiç böyle üzgün görmedik * Yardıma ihtiyacın olmadığını söylüyorsun * Birbirimizi iyi tanıyoruz * NAKARAT


 10. 22
  Hasan
  Özel Üye
  Evanescense-You

  The words have been drained from this pencil
  Kelimeler bu kalemin ucundan aktı

  Sweet words that I want to give you
  Sana vermek istediğim tatlı kelimeler

  And I cant sleep, I need to tell you... goodnight
  Ve uyuyamıyorum, sana söylemeye ihtiyacım var... iyi geceler

  When we’re together I fell perfect
  Birlikte olduğumuzda mükemmel hissediyorum

  When I’m pulled away from you I fall apart
  Senden uzağa çekildiğimde, parçalanıyorum

  All that you say is sacred to me
  Tüm söylediklerin benim için kutsal

  Your eyes are so blue, I can’t look away as we lay in the stillness
  Gözlerin o kadar mavi ki, hareketsizlikte uzanırken uzaklara bakamıyorum

  You whisper to me, Lady, marry me, promise you’ll stay with me
  Bana fısıldyrosun, bayan, evlen benimle, benimle kalacağına söz ver

  Oh you don’t have to ask me, you know you’re all that I live for
  Bana sormak zorunda değilsin, biliyorsun sen yaşamamı tek nedenisin

  You know I’d die just to hold you, stay with you
  Sadece sana sarılmak,seninle kalmak için ölebileceğimi biliyorsun

  Somehow I’ll show you that you are my night sky
  Bir şekilde sana, senin gecemin gökyüzü olduğunu göstereceğim

  I’ve always been right behind you
  Her zaman senin hemen arkanda oldum

  Now I’ll always be right beside you
  Şimdi her zaman senin hemen yanında olacağım

  So many nights I’ve cried myself to sleep
  Birçok gece uyumak için ağladım

  Now that you love me I love myself
  Şimdi beni sevdiğin için, kendimi seviyorum

  I never thought I would say that
  Bunu söyleyeceğimi asla düşünmedim

  I never thought there’d be you
  Orada olacağını asla düşünmedim


 11. 23
  Hasan
  Özel Üye
  Lonely No More

  ROB THOMAS


  Now it seems to me * That you know just what to say * Words are only words * Can you show me something else * Can you swear to me that you'll always be this way * Show me how you feel * More than ever baby * NAKARAT: I don't wanna be lonely no more * I don't wanna have to pay for this * I don't want to know the lover at my door * Is just another heartache on my list * I don't wanna be angry no more * You know I could never stand for this * So when you tell me that you love me know for sure * I don't want to be lonely anymore * Now its hard for me with my heart still on the mend * Open up to me, like you do your girlfriends * And you sing to me and it's harmony * Girl, what you do to me is everything * Make me say anything; just to get you back again * Why can we just try * NAKARAT * What if I was good to you, what if you were good to me * What if I could hold you till I feel you move inside of me * What if it was paradise, what if we were symphonies * What if I gave all my life to find some way to stand beside you * NAKARAT * I don't wanna be lonely anymore [x3]

  ROB THOMAS


  --------------------------------------------------------------------------------------


  Artık Yalnız Kalmak İstemiyorum

  Şimdi bana gözüküyor ki * Sen ne söyleyeceğini biliyorsun * Sözler, sadece sözlerdir * Bana başka bir şey daha gösterebilir misin * Bana hep bu yolda olacağına söz verebilir misin * Nasıl hissettiğini göster bana * Bebekten daha fazla * NAKARAT: Artık yalnız kalmak istemiyorum * Bunun için ödemek zorunda olmak istemiyorum * Kapımdaki sevgiliyi bilmek istemiyorum * Listemdeki bir diğer kalp ağrısı sadece * Artık kızgın olmak istemiyorum * Biliyorsun buna dayanamıyorum * Beni sevdiğini söylediğinde * Artık yalnız olmak istemiyorum * İyileşmekte olan kalbimle benim için zor şimdi * Söz aç, kız arkadaşlarına yaptığın gibi * Ve bana şarkı söyle ve bu bir armoni * Kız, bana yaptığın her şey * Bana herhangi bir şey söyletti, sadece seni geri kazanmak için * Neden sadece denemiyoruz * NAKARAT * Ya ben senin için iyiysem, ya sen benim iyiysen * Ya seni içimde hissedene kadar tutarsam * Ya bu cennetse, ya biz senfoniysek * Ya senin yanında duracak bir yol bulmak için tüm hayatımı verirsem * NAKARAT * Artık yalnız olmak istemiyorum [x3]


 12. 24
  Hasan
  Özel Üye
  I Just Wanna Live


  GOOD CHARLOTTE


  I need an alarm system in my house * So I know when people are creeping about * These people are freaking me out (these days) * It's getting hectic everywhere that I go * They won't leave me alone * There's things they all wanna know * I'm paranoid of all the people I meet * Why are they talking to me? * And why can(t anyone see? * NAKARAT: I just wanna live * Don't really care about the things that they say * Don't really care about what happens to me * I just wanna live * I rock a law suit when I'm going to court * A white suit when I'm getting divorced * A black suit at the funeral home * And my birthday suit when I'm home alone * Talking on the phone got an interview * With the Rolling Stone they're saying * "Now you're rich and now you're famous fake ass girls all know your name * And Lifestyles of the Rich and Famous your first hit aren't you ashamed" * Of the life, of the life, of the life we're living * NAKARAT * "Stop your messing around boy * Better think of your future * Better make some good plans boy" * Said every one of my teachers * Look out better play it safe you'll never know what hard times will come your way * We say where we're coming from * We've already seen the worst that life can bring * Now we get expect it everywhere that we go * All the things that they say * Yeah we already know * NAKARAT * I just wanna live...


  -----------------------------------------------------------------------


  Yaşamak İstiyorum Sadece


  Evime bir alarm sistemi lazım * Ki gelip giden var mı bileyim * Böyle insanlar beni delirtiyor (bugünlerde) * Her gittiğim yerde heyecan yaratıyor * Beni rahat bırakmayacaklar * Öğrenmek istedikleri şeyler var * Her gördüğüm insan paranoya yaratıyor bende * Neden konuşuyorlar ki benimle * Ve neden göremiyor ki hiç kimse? * NAKARAT: Yaşamak istiyorum sadece * Ne dediklerini umursamamak * Bana neler olduğunu takmamak * Yaşamak istiyorum sadece * Mahkemeye gittiğimde davayı sarsarım * Beyaz takım giyerim boşanırken * Siyah takım da cenaze evinde * Doğduğum gibi çırılçıplak olurum evde yalnızken * Telefonda konuşuyorum, röportajım var * Rolling Stone'la dediklerine göre * "Şimdi zenginsin, ünlüsün, sahte kıçlı kızlar senin adını biliyorlar hep * Ve Zengin ve Ünlülerin Yaşam Tarzları da ilk hitiniz, utanmıyor musun?" * Hayatımızdan, hayatımızdan, yaşadığımız hayattan * NAKARAT * "Ortalıkta dolaşmayı bırak oğlum * Geleceğini düşünsen iyi edersin * İyi planlar yapsan iyi olur oğlum" * Derdi bütün öğretmenlerim * "Dikkat et, sağlamcı ol asla bilemezsin nasıl zor zamanlar çıkar önüne" * Biz diyoruz ki bizim geldiğimiz yerde * Hayatın getireceği en kötü şeyleri gördük zaten * Şimdi her gittiğimiz yerde bekliyoruz * Dedikleri her şey * Zaten bildiğimiz şeyler * NAKARAT * Yaşamak istiyorum sadece...


+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 1235 ... Sonuncu8Sonuncu9
ingilizce aşk şarkıları ve anlamları,  ingilizce şarkı sözleri ve anlamları,  yabancı şarkı sözleri ve türkçe anlamları,  ingilizce şarkı sözleri ve türkçeleri,  yabancı şarkı sözleri ve anlamları
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 7 kişi