Exeli öğrenmek istiyen gelsin..

+ Yorum Gönder
Bilgisayar Dünyası ve Windows XP Bölümünden Exeli öğrenmek istiyen gelsin.. ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  ozan_18
  Usta Üye
  Reklam

  Exeli öğrenmek istiyen gelsin..

  Reklam  Exeli öğrenmek istiyen gelsin..

  Forum Alev
  MICROSOFT EXCEL XP

  Microsoft Excel XP Nedir?

  Bir hesap tablosu (spreadsheet) programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve bu verilerle ilgili ihtiyaç duyacağınız tüm hesaplamaları ve analizleri yapma imkanı sunan bir uygulama programıdır. Excel ile, verilerle ilgili grafikler çizebilir, kolay ve hızlı bir şekilde raporlar, özetler hazırlayabilir, istenilen verilere ulaşabilir, sıralayabilir, sorgulayabilirsiniz. Elektronik Tablolama, Binlerce satırdan oluşan veriler kaydetme, bu veriler arasında her türlü işlemi formüller ve bağlantılar kurarak işlemler yapma, istenen veriye anında ulaşma ve verilerin her türlü grafiğini oluşturma, kolay veri girişi ve güncelleme işlemlerini Excel’de kolayca yapmak mümkündür


  Excel’de veriler, açılan dosyalarda saklanır. Dosya uzantısı “ xls ” dir.

  Microsoft Excel XP’yi Nasıl Başlatırız?

  Başlat (Start) menüsünden Programlar (Programs) komutuna gelin ve sağ tarafta açılan alt menüden Microsoft Excel’i tıklayın. Excel programı açıldığında hazır bir tablo ile karşımıza gelir.

  Excel’den Çıkmak için:

  1. Dosya (File) menüsündeki Çıkış (Exit) komutunu tıklanır.
  2. Ekranın sol üst kısmındaki kontrol simgesini tıklayıp Kapat (Close) komutu verilir.
  3. Ekranın sağ üst kısmındaki x işaretine basılır.
  4. Veya Alt+F4

  NOT: Excel'den çıkmadan önce tüm dosyalar kapatılmalıdır.

  TEMEL KAVRAMLAR

  Çalışma Kitabı: Excel’de oluşturulmuş bir dosya, bir çalışma kitabıdır.
  Çalışma Sayfası:Çalışma kitaplarını temsil eden belge pencerelerinin alt kısmında yan yana dizili olan düğmelerden her birine (Sayfa1, Sayfa2, Sayfa3, …..) (Sheet1,Sheet2,Sheet3,...) çalışma sayfası denmektedir.

  Satır, Sütun: Excel sayfası satır ve sütunlardan (Row and Column) oluşan bir tablodur. Çalışma sayfalarının her birinde 16384 satır ve 256 sütun vardır.
  Hücre (Cell) : Satırların ve sütunların kesiştikleri her bir kutuya verilen isimdir.


  STANDART ARAÇ ÇUBUĞU (STANDARD)


  BİÇİM ARAÇ ÇUBUĞU (FORMATTING)


  FORMÜL ARAÇ ÇUBUĞU

  Her Excel sayfasının harflerden oluşan sütun adresleri ve rakamlardan oluşan satır adreseri vardır. Böylece her hücrenin bir adresi bulunur. Bu adresler kullanılarak hesaplamalar ve bağlantılar oluşturulur.


  MENÜ ARAÇ ÇUBUĞU (MENU BAR)  TEMEL DOSYA İŞLEMLERİ

  Excel ile çalışmadan önce dosya işlemleri hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir. (Eğer Word kullanıyorsanız, sizin bu konuyu okumanıza gerek olmayabilir!)
  Excel'de dosya kavramı yerine çalışma kitabı kavramı kullanılmaktadır. Bir çalışma kitabı, çalışma sayfalarından oluşmaktadır.

  Yeni bir Çalışma Kitabı Oluşturmak

  Excel'i ilk çalıştırdığınızda karşınıza yeni bir çalışma kitabı açılacaktır. Bu kitabın açılıştaki adı Kitap1/Book1olarak görünecektir. Çalışmalar bu kitap üzerinde yapılır. Dosya kapatılacağı zaman ya da Excel'den çıkmak istenildiğinde bu kitabı kaydetmek istenilip istenilmediği sorulur. Kaydetmek istiyorsanız. Yeni çalışma kitabı açmak için:

  1. (Dosya/Yeni) (Fıle/New) komutunu seçilir.
  2. Standart Araç Çubuğu'ndan (Yeni/New) simgesi tıklanır.


  Çalışma Sayfası

  Bir Çalışma Sayfasında sütun ve satırların kesiştiği birime "Hücre" denir. Hangi hücre aktif halde ise "Formül Çubuğu" üzerinde bulunan "Hücre Adresi" bölümünde aktif olan hücre adı yazar. Hücre içeriği de "Formül Çubuğu" üzerinde gözükür. Sol tarafta "Satır Numaraları" 1, 2, 3... biçiminde; "Sütun Başlıkları" ise A, B, C ... biçimindedir.


  Mevcut Bir Çalışma Kitabını Açmak

  "Dosya/File" - "Aç/Open" komutunu tıklayınız. Karşınıza
  "Aç/Open" iletişim penceresi çıkacaktır.

  Bu iletişim penceresinde açmak için belgenin üzerine sonra da “Aç” düğmesine tıklanır. Ya da belgenin üzerine çift tıklanir. Eğer açmak istediğiniz belge başka bir sürücüde ya da klasördeyse “Bak” bölgesindeki ok işareti üzerine tıklanır. Buradan aranılan belge bulunur ve üzerine çift tıklanır.

  Çalışma Kitabını Kaydetmek

  1. Çalışma kitabını kaydetmek için "Dosya" menüsünden " Kaydet" (Save) komutu seçilir.
  2. Araç çubuğu üzerindeki "Kaydet" (Save) düğmesi tıklanır.
  3.Shift-F12
  4.Ctrl-S

  Eğer dosya daha önceden bilgisayar veya diskete kaydedilmediyse dosyaya bir isim verilmesi gerekecektir. "Dosya adı" (File Name) kutusuna uygun bir dosya adı yazılıp "Kaydet" (Save) düğmesine veya enter tuşuna basılır.

  Çalışma Kitabını Yeni Adla Kaydetmek


  Daha önceden kaydedilmiş ve yeniden açılmış bir dosya üzerinde çalışıp, dosyayı yeni haliyle başka bir isimle kaydetmek (yani bir kopyasını çıkartmak) istediğinizde "Dosya/Farklı Kaydet" (File/Save As) komutu verilir. Bu işlem için araç çubuğu üzerindeki "Kaydet" düğmesi kullanılmaz.

  Çalışma Kitabını Kapatmak

  Bir çalışma kitabını kapatmak için "Dosya-Kapat" komutu ya da ekranın sağ üst köşesinde bulunan "Pencereyi Kapat" düğmesine basılır.

  Eğer kapatmak istediğiniz çalışma kitabında değişiklik yapmışsanız Excel size bu kitabı bu haliyle kaydetmek isteyip istemediğinizi soracaktır. Kaydetmekistiyorsanız "Evet" (Yes) , kaydetmek istemiyorsanız "Hayır" (No) , "Çalışma Kitabı üzerinde" işlem yapmaya devam etmek için "İptal/Cancel" düğmesine basılır.

  SATIR-SÜTUN BOYUTLANDIRILMASI

  Çalışma sayfasında kullanılan sütun genişliklerinin ayarlamak için;

  Birinci yöntem
  "Sütun Başlıkları" arasındaki çizgi üzerine gelinir. İmleç iki ucunda ok olan artı işareti biçimine gelince farenin sol tuşuna basılır ve parmak kaldırılmadan; genişletmek için sağa, daraltmak için sola çekilir.

  İkinci yöntem
  1. Genişletmek ya da daraltmak istediğiniz sütunlardan en az birer hücre seçilir.
  2. Menü Araç çubuğundan "Biçim/Sütun/Genişlik" yani Menü bar dan (Format/Column/Wıdth) komutu seçilir.
  3. Sütun genişliğine 15 yazıp "Tamam" (Ok) düğmesine basılır.

  Çalışma sayfasında kullanılan satır yüksekliklerinin ayarlanması için;

  Birinci yöntem
  "Sütun Başlıkları" arasındaki çizgi üzerine gelinir. İmleç iki ucunda ok olan artı işareti biçimine gelince farenin sol tuşuna basılır ve parmak kaldırılmadan; daraltmak için saşağı veya yukarı çekilir.

  İkinci yöntem
  1. Yükseltmek ya da alçaltmak istediğiniz satırlardan en az birer hücre seçin.
  2. Menü Araç çubuğundan "Biçim/Satır/Yükseklik" yani Menü bar dan (Format/Row/Height) komutu seçilir.
  3. Satır yüksekliğine 15 yazın ve "OK" (Tamam) düğmesine basın.


  SATIR-SÜTUN-HÜCRE EKLEME VE SİLME


  Satır, sütun ya da hücre silmek için;
  1. Silmek istediğiniz satır, sütun ya da hücre seçilir

  Seçim yapma:

  a. Bir satırı veya satırları seçmek için "Satır Numaraları"nın üzerine basılır. Ard arda satırları seçmek için başlangıç ve bitiş satırı seçildikten sonra fare uygun biçimde kaydırılır.
  b. Bir sütunu veya sütunları seçmek için "Sütun Başlığı"nın üzerine basılır Ard arda sütunları seçmek için başlangıç ve bitiş sütunu seçildikten sonra fare uygun biçimde kaydırılır.
  c. Yanyana hücreleri seçmek için fare seçimin yapılacağı köşelerden birisine getirilip, çapraz biçimde fare kaydırılır.
  d. Yanyana olmayan satırları/sütunları/hücreleri seçmek için önce Ctrl tuşuna basılır, parmak kaldırılmadan seçilmek istenen satırlar/sütunlar/hücreler seçilir.

  1. "Düzen/Sil" (Edit/Clear) komutu tıklanır.
  2. Karşınıza gelen "Sil" penceresinden "Hücreleri sola ötele"/"Hücreleri yukarı ötele"/"Tüm satır"/"Tüm sütun" seçilip, "Tamam" düğmesine basılır.

  Not: Aynı işlemi farenin sağ tuşu kullanılarak açılan kısayol menüsünden de yapılabilir.

  Satır sütun ya da hücre eklemek için;

  1. Fareyi sonrasına eklemek istediğiniz satır ya da sütuna getirin.
  2. "Ekle" menüsünden isteğinize göre "Satır" "Sütun" ya da "Hücreler" komutunu seçilir. Yani Insert/Cells,Rows,Columns

  Not: Eğer hücre eklemek istiyorsanız karşınıza gelen pencerede, mevcut hücrelerin ne yöne doğru öteleneceği sorulur.

  HÜCRELERİ HİZALAMA VE BİRLEŞTİRME

  Aşağıdaki tabloda görünen değişik hizalamaları gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları sırasıyla yapın:

  Adım1:
  1. A1 Hücresine 1.Hafta yazın
  2. B2 den G2 ye kadar olan hücreleri yatay olarak seçin. Sonra Biçim/Format menüsünden Hücreler/Cells'î seçin
  3. Karşınıza gelen pencerede "Hizalama" (Alignment) sekmesini tıklayın.
  4. Hücreleri birleştir/Merge Cells seçildikten sonra tamam düğmesini tıklayın.
  5. Oluşan bu büyük hücreye Haftalık Ders Programı yazın.

  Adım2:
  1. 3 nolu satırı seçin ve Biçim/Format menüsünden yine hücreler/Cells'i seçin
  2. Açılan pencereden Yön/Orientation dan 45 derecelik açıyı ve Yatay-Dikey kutularınaı merkez olarak yani Horizontal -Vertical Center olacak şekilde işaretleyip tamam düğmesine basın
  3. B3 e saat C3 e Pazartesi D3 e Salı ve diğerlerini sırayla yazın.
  4. 3 Nolu sütunu genişletin

  Adım3:
  1. A4 Hücresinden A10 Hücresine kadarki alanı birleştirin
  2. Oluşan Hücreye Okulun adını yazın
  3. "Biçim" menüsünden "Hücreler" komutunu tıklayın.
  4. "Hizala" sekmesinde, 90 derecelik açıyı ve yine Yatay-Dikey olarak merkezi seçin.
  5. Cedvelin içini doldurup kenarlıklarını koyun 2. 2
  bengisu___
  Üye

  --->: exeli öğrenmek istiyen gelsin..

  Reklam  sağolasın arkadaşlarımızı bilgilendirdigin için bizide tabii :) bu programda çetele hazırlamak ve hesaplama yapmak çok güzel oluyor.. çok faydalıdır hesaplamaların formullerini bildikten sonra anında hesaplıyıverir sağolsun :D 3. 3
  leylar
  Yeni Üye
  resimli anlatım olması cok güzel de yapamadığım ve anlamadığım bişe var alttoplam nedir? nasıl yapıcam bi de eğer say dan sonra uzuuun bi formül girilior nasıl? 4. 4
  ÖzK4nS
  Üye
  Saol cok eğitici bi konu acmissin harika anlatim paylaşim icin tskkrLer emeğine saygı


 5. 5
  ESAT
  Üye
  teşekürler ozan çok güzel bir arşiv olmuş :), bu konuyu excelle sorunların çözümü havuzu olarak kullanabiliriz. konuya tekrar bakacagım

 6. 6
  Small_Devil
  Özel Üye
  Not: 1. Mesajdaki Yazının Karakter Sayısı Büyük Olduğundan 2 Parça Yapılmıştır.


  KENARLIK-GÖLGELENDİRME-YAZI RENGİ


  OTOMATİK BİÇİMLENDİRME


  Şekilde görülen biçimsiz tabloyu yandaki gibi otomatik biçimlemek için;
  1. Aktif hücreyi biçimlemek istediğiniz tablonun üzerinde herhangi bir hücreye getirin.
  2. "Biçim" (Format) menüsünden "Otomatik biçim" (Auto Format)'i tıklatın.
  3. Karşınıza gelen pencereden istediğiniz biçimi seçin ve "Tamam"ı tıklayın.

  KOPYALA-YAPIŞTIR


  Şekildeki hücreleri Seç-Kopyala -Yapıştır yöntemiyle çoğaltmak için;
  1.Çoğaltmak istediğiniz hücreleri (A1'den B4'e kadar) seçin.
  2.Farenin sağ düğmesine seçili alan üzerinde iken tıklatın.
  3.Karşınıza gelen kısayol menüsünden "Kopyala" (Copy) komutunu tıklatın.
  4.Yapıştırmak istediğiniz yere (hücreye) (D1 hücresine) tıklayın.
  5.Farenin sağ düğmesini tıklayıp kısa yol menüsünü görüntüleyin.
  6.Bu menüden " Yapıştır" komutunu tıklayın.

  KES-YAPIŞTIR


  Şekildeki hücreleri Seç-Kes-Yapıştır yöntemiyle taşımak için;
  1.Taşımak istediğiniz hücreleri (A1'den B4'e kadar) seçin.
  2.Farenin sağ düğmesine işaretli alan üzerinde iken tıklatın.
  3.Karşınıza gelen kısayol menüsünden "Kes" (Cut) komutunu tıklatın.
  4.Yapıştırmak istediğiniz yere (hücreye) (E1 hücresine) tıklayın.
  5.Farenin sağ düğmesini tıklayıp kısa yol menüsünü görüntüleyin.
  6.Bu menüden "Yapıştır" komutunu tıklayın.

  Aynı işlemleri, araç çubuğu üzerindeki yanda görülen düğmelerle de yapabilirsiniz. Ayrıca, aynı işlemleri farklı sayfalar üzerinde de uygulayabilirsiniz.


  SAYI BİÇİMLENDİRME


  Excel'de oluşturulan tabloların daha rahat anlaşılması ve daha güzel görülmesi açısından sayıları da biçimlendirebiliriz. Şu unutulmamalıdır ki hücredeki sayıların değerleri değil sadece biçimleri (görünüşleri) değişir. Etkin hücrenin değeri, formül çubuğunda görüntülenir. Yandaki örnek tabloda görülen iki sütunun da değerleri aynıdır, sadece biçimleri farklıdır.


  Hücrede/Hücrelerdeki işlemleri yapmak için;

  1.Biçimlendirmek istediğimiz hücre ya da hücreleri seçin.
  2."Biçim" menüsündn "Hücreler"i tıklayın.
  3.İstediğiniz sayı biçimini seçin.


  Bu işlemleri araç çubuğu üzerindeki düğmeleri kullanarak da yapabilirsiniz.  Para biçimi biçemi

  Yüzde biçemi

  Binlik ayraç biçemi

  Ondalığı artırır

  Ondalığı azaltır

  HÜCREYE AÇIKLAMA EKLEME

  Eğer hazırladığınız çalışma sayfalarını sizden başkası da kullanıyorsa, bazı verilere ilişkin açıklamalarda bulunmak zorunda kalabilirsiniz. Bu gereksinimi karşılamak amacıyla Excel size, hücrelere not iliştirme olanağı sunmaktadır.

  Herhangi bir hücreye açıklama eklemek için;

  1. Tabloda görülen bütün verileri girin.
  2. Aktif hücreyi B5 hücresine getirin.
  3. "Ekle"(Insert) menüsünden "Açıklama" (Comment) komutunu tıklatın.
  4. Karşınıza gelen kutuya açıklamanızı yazın.
  5. Metni yazmayı bitirince, açıklama kutusunun dışında herhangi bir yerde fareyi tıklayın.  Fareyi B5 hücresinin üzerine tekrar getirdiğinizde açıklama görünecektir.

  Açıklamayı Düzenleme
  1. Düzenlemek istediğiniz açıklamayı içeren hücreye farenin sağ tuşu ile tıklayın.
  2. "Açıklama Düzenle"yi yani (Edit Comment)'i tıklayın.

  NOT: Aynı menüden "Açıklama Sil" (Delete Comment) komutu ile açıklamayı silebilirsiniz.

  BİTİŞİK HÜCRELERE DAYANARAK HÜCRELERİ OTOMATİK DOLDURMA

  Hücrenin doldurma tutamacını sürükleyerek o hücreyi aynı satırdaki diğer hücrelere kopyalayabilirsiniz. Hücre, Excel'in seri olarak genişletebileceği bir sayı, tarih veya zaman süresi içeriyorsa, değerleri kopyalama yerine değerlere ekleme yapılır. Örneğin, hücre "Ocak" değerini içeriyorsa, satırdaki veya sütundaki diğer hücreleri hemen "Şubat", "Mart" ve devamı aylarla doldurabilirsiniz.

  Sayıları Otomatik Doldurma

  Eğer 1, 2, 3….. ya da 2, 4, 6….gibi artan bir listeyi hızlı ve kolay bir şekilde oluşturacaksak, bunu sağlamak için;

  Şekilde görülen verileri girin. İlgili hücreleri seçtikten sonra, imlecin şekildeki gibi artı işareti şekline dönüşmesini sağlayın. Doldurma tutamacından tutarak (imlecin artı işareti şekli) fare ile aşağı yönde sürükleyin.


  Tarih, Ay ve Gün Otomatik Doldurma

  1. Birinci satırdaki değerleri girin. Mesela 18.07.2002
  2. Her birini teker teker seçtikten sonra doldurma tutamaçlarından seçerek aşağı yöne doğru otomatik doldurun.

  Bütün bu işlemler için sadece ilk hücreyi seçiyoruz.

  FORMÜL HAZIRLAMA VE KULLANMA


  Adres kullanılarak hesaplamalar yapılabilir. Formül kullanmak için önce içeriği formül ile belirlemek istenen hücre aktif duruma getirilir. Formül girişi doğrudan hücreye yapılacağı gibi formül çubuğu aracılığı ile de yapılabilir. Ancak formül girişlerinin formül çubuğundan yapılması önerilmektedir. Formül hazırlamak için hücreye önce "=" işareti girilir. Örnek olarak, A1 ve B1 hücrelerindeki iki sayıyı toplamak için yazılacak formülü hazırlayalım. Formülü C1 hücresine hazırlayacağız. Bunun için:
  1. C1 hücresine gelinir.
  2. Formülü =A1+B1 şeklinde yazılıp, enter tuşuna basılır.

  Aşağıdaki şekilleri inceleyerek formülü yazmaya çalışın.  Bunun için;
  1. B10 hücresi aktif hücre durumunda iken imleci formül çubuğuna taşıyın.
  2. B10 hücresine formül yazmak için önce "=" karakterini girin.
  3. Ardından içerikleri toplanacak hücre adreslerinin aralarına "+" işareti konulmak suretiyle formül çubuğuna yazın.
  4. Sonra enter ya da formül çubuğu üzerindeki onay işaretli olan yeşil U düğmeye basın.

  Hücre içinde toplama işleminin sonucu görüntülenirken, formül çubuğunda hazırlanan formül görüntülenir. C8 hücresinin (giderler toplamını) için, aynı işlem "Formül Kopyalama" yöntemiyle yapılır.

  "Net" adlı sütunun değerini bulmak için; B3 hücresinin değerinden C3 hücresinin değerinin çıkarılması gerekmektedir. Bunun için;


  1. D3 hücresi aktif hücre durumunda iken imleci formül çubuğuna taşıyın.
  2. D3 hücresine formül yazmak için önce "=" karakterini girin.
  3.Ardından birbirinden çıkarılacak hücre adreslerinin arasına "-" işaretinikoymak suretiyle formül çubuğuna yazın.

  4. Sonra enter ya da formül çubuğu üzerindeki onay işaretli olan düğmeye basın.

 7. 7
  Ziyaretçi
  excellde tablo duzenledigimde alt alta farkli rakamlar olusturuyorum. bu rakamlari buyukten kucuge dogru otomatik siralama yap dedigimde siralama dogru yapiliyor. ama cetveldeki rakamlardan biri degistiginde degisen rakam buyuk olmasina ramen kendiliginden uste cikmiyor. yine manuel olraka buyukten kucuge sirala demek zorunda kaliyorum.

  excellde bu isin otomatigi varmi. yani rakam buyuk olursa otomatik olarak yukariya tasisin

 8. 8
  Hakan
  Administratör
  excellde tablo duzenledigimde alt alta farkli rakamlar olusturuyorum. bu rakamlari buyukten kucuge dogru otomatik siralama yap dedigimde siralama dogru yapiliyor. ama cetveldeki rakamlardan biri degistiginde degisen rakam buyuk olmasina ramen kendiliginden uste cikmiyor. yine manuel olraka buyukten kucuge sirala demek zorunda kaliyorum.

  excellde bu isin otomatigi varmi. yani rakam buyuk olursa otomatik olarak yukariya tasisin
  Sıralmayı parça parça yaparsanız sorun çözülecektir.

+ Yorum Gönder
herf sekilleri
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi