Xhtml Nedir?

+ Yorum Gönder
Webmaster ve Webmaster Genel Bölümünden Xhtml Nedir? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  elifizmir
  Özel Üye
  Reklam

  Xhtml Nedir?

  Reklam  Xhtml Nedir?

  Forum Alev
  XHTMLıin ismi EXtensible Hypertext Markup Language kelimelerinden türemiştir. Amacı HTMLıyi ortadan kaldırmaktır. HTML 4.01 sürümü ile benzer bir çok yönü vardır. XHTML HTMLınin daha kolay anlaşılır ve kuralcı sürümüdür de diyebiliriz. XHTML HTMLınin XML olarak düzenlenmiş halidir.

  XHTML bir web standardı olarak 26 Ocak 2000ıde W3C tarafından kabul edilmiştir. XHTML normalde kullanılan HTMLınin yeni nesil sürümü oldu u için web gezginleri ve di er uygulamalar tarafından kabul edilmesi zaman alacaktır. Bu arada örütba ı uygulamalarınızı mevcut XHTML standardına getirmek istiyorsanız HTML 4.01 sürümü ile uygun hale getirmek ile işe başlayabilirsiniz. Aşa ıdaki 10 kuralı da uygularsanız uygulamalarınız XHTML uyumlu hale gelecektir.

  1. Dökümanlar XML uyumlu olmalıdır.
  HTMLıde geçerli olan bu kod:
  Bu yazı kalın ve yatıktır

  XHTMLıde geçerli de ildir. Elemanlar düzgün biçimde iç içe geçmelidir.
  Bu yazı kalın ve italiktir

  Tüm XHTML elemanları <html> kök elemanı içinde bulunmalıdır. Di er tüm elemanlar alt elemanlara sahip olabilir. Alt elemanların başlangıç ve bitiş tagları olmalı ve do ru biçimde iç içe geçmelidir. Temel döküman yapısı şu şekilde olmalıdır.

  <html>
  <head>.......</head>
  <body>.......</body>
  </html>

  2. Tüm elemanlar küçük harfler kullanılarak yazılmalıdır. XHTML bir XML uygulamasıdır ve XMLıde küçük büyük harf ayrımı vardır. Örne in <BR> ve
  tagları farklı biçimde yorumlanır.
  Bu yazım yanlışdır.
  <BODY>
  <P>Bu bir paragrafdır</P>
  </BODY>
  Bu yazım ise do rudur.
  <body>
  <p>Bu bir paragrafdır</p>
  </body>
  3. Tüm XHTML elemanlarının sonlandırılması gerekir. Boş olmayan her elemanın sonlandırılması gerekir, örne in aşa ıdaki yazım yanlışdır:
  <p>Bu bir paragrafdır
  <li>Bu bır liste maddesidir
  Do ru olan:
  <p>Bu bir paragrafdır</p>
  <li>Bu bir liste maddesidir</li>

  4. Boş elemanlarda sonlandırılmalıdır. Boş elemanlar ya bir sonlandırma elemanına yada ı />ı işaretine ihtiyaç duyar. Örne in aşa ıdaki yazım yanlışdır.
  Bu bir satır atlar

  Yatay çizgi böyle yapılırBurada resim olacak <img src=ıdosyaismi.gifı>
  Doruları ise:
  Bu bir satır atlar
  </br>
  Yatay çizgi böyle yapılırBurada resim olacak <img src=ıdosyaismi.gifı />

  XHTML web sayfalarınızı bugünün web gezginleri ile uyumlu hale getirmek istiyorsanız ı/ı işaretinden önce bir boşluk bırakmalısınız.
  yada gibi.

  5. Parametre isimleri küçük harf olmalıdır. Aşa ıdaki örnek yanlıştır:
  <table WIDTH=ı100%ı>
  <div ALIGN=ıcenterı>
  Do rusu:
  <table width=ı100%ı>
  <div align=ıcenterı>

  6. Parametre de erleri tırnak işareti içinde olmalıdır. Aşa ıdaki örnek yanlıştır:
  <table width=100%>
  <div align=center>
  Do rusu:
  <table width=ı100%ı>
  <div align=ıcenterı>

  7. Parametre sadeleştirme kaldırılmıştır. Örne in:
  <input checked>
  <option selected>
  yanlıştır. Do rusu:
  <input checked=ıcheckedı />
  <option selected=ıselectedı />

  8. ıidı parametresi ınameı parametresinin yerine geçer.
  <img src=ıdosyaismi.gif name=ıresim1ı />
  <a name=ınamedanchorı>[/url]
  Yerine do rusu:
  <img src=ıdosyaismi.gif id=ıresim1ı />
  <a id=ınamedanchorı>[/url]

  9. XHMTL DTD zorunlu elemanları tanımlar. Tüm XHTML dökümanlarının DOCTYPE tanımlama zorunlulu u vardır. Html, head ve body bulunmalı ve title head içinde yer almalıdır. Aşa ıda minimum bir XHTML dökümanını görüyorsunuz.
  <!DOCTYPE Doctype goes here>
  <html>
  <head>
  <title>Title goes here</title>
  </head>
  <body>
  Body text goes here
  </body>
  </html>
  DOCTYPE elemanı bir XHTML elemanı de ildir ve standartlara uymasına gerek yoktur. Ayrıca sonlandırılması da gerekmez.

  10. DOCTYPE zorunlu olarak mevcut olmalıdır. Geçerli 3 adet XHTML döküman tipi vardır:
  a- XHTML Strict
  XHTML Dökümanlarını css dökümanları ile beraber kullanmanız gerekti inde kullanılır. HTMLınin dizayn unsurlarını içermez.
  Tanımı:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "
  http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
  b- XHTML 1.0 Transitional
  CSS anlamayan web gezginlerini desteklemek ve HTMLınin dizayn unsurlarını kullanmak istiyorsanız bu döküman tipini kulanın.
  Tanımı:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
  Transitional//EN" "
  http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
  transitional.dtd">

  c- XHTML 1.0 Frameset
  E er XHTML dökümanları pencerelere bölünmüş olarak gösterilecekse bu döküman tipini kullanın.
  Tanımı:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"
  "
  http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">

  DTD nedir?
  DTD bir web sayfasının tipini SGML (Standard Generalized Markup Language) dili ile belirler.
  DTD, HTML gibi SGML uygulamaları tarafından kullanılır. Amacı sayfa için geçerli olan markup sitilini belirtmektir. XHTML SGML döküman tipinde tanımlanmıştır. Bir XHTML DTD dökümanı sayfada uyulması gereken kuralları, bilgisayarın anlayabilece i bir dille belirtir.

  Yazdı ınız XHTML dökümanlarının hangi standartlara uydu unu DTD belirtir ve sayfada ilk satır olarak yer almalıdır. Sayfalarınızın standarda uygunlu u testlerini W3Cınin do rulama araçları ile yapabilirsiniz.
 2. 2
  ASUDE
  Bayan Üye

  Cevap: Xhtml Nedir?

  Reklam  HTML'nin XML sözdizimine göre düzenlenmesidir XHTML (Extensible HyperText Markup Language, Genişletilebilir Zengin Metin İşaretleme Dili), HTML ve XML'in birleşiminden oluşur.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi