VBuLLetin X Gün X Saat X Dakika X Saniye SizlerLeyiz

+ Yorum Gönder
Webmaster ve vBulletin Bölümünden VBuLLetin X Gün X Saat X Dakika X Saniye SizlerLeyiz ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  DR.MATRİX
  Özel Üye
  Reklam

  VBuLLetin X Gün X Saat X Dakika X Saniye SizlerLeyiz

  Reklam  VBuLLetin X Gün X Saat X Dakika X Saniye SizlerLeyiz

  Forum Alev
  vBuLLetin X Gün X Saat X Dakika X Saniye SizlerLeyiz
  FORUMHOME TempLateSinde BuLun,

  PHP- Kodu:
  <div><phrase 1="member.php?$session[sessionurl]u=$newuserid2="$newusername">$vbphrase[welcome_to_our_newest_member_x]</phrase></div>
    </
  div
  aLtına BunLarı EkLeyin,

  PHP- Kodu:
  <div>
  <
  script language="JavaScript1.2">

  function 
  setcountup(theyear,themonth,theday){
  yr=theyear;mo=themonth;da=theday
  }
  //////////CONFIGURE THE countup SCRIPT HERE//////////////////
  //STEP 1: Configure the date to count up from, in the format year, month, day:
  //This date should be less than today
  setcountup(2007,04,08)
  //STEP 2: Configure text to be attached to count up
  var displaymessage="(her saniye büyüyoruz)"
  //STEP 3: Configure the below 5 variables to set the width, height, background color, and text style of the countup area
  var countupwidth='95%'
  var countupheight='20px' //applicable only in NS4
  var countupbgcolor='alt1'
  var opentags='<span class="smallfont">'
  var closetags='</span>'
  //////////DO NOT EDIT PASS THIS LINE//////////////////
  var montharray=new Array("Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec")
  var 
  crosscount=''
  function start_countup(){
  if (
  document.layers)
  document.countupnsmain.visibility="show"
  else if (document.all||document.getElementById)
  crosscount=document.getElementById&&!document.all?document.getElementById("countupie") : countupie
  countup
  ()
  }
  if (
  document.all||document.getElementById)
  document.write('<span id="countupie" style="width:'+countupwidth+'; background-color:'+countupbgcolor+'"></span>')
  window.onload=start_countup

  function countup(){
  var 
  today=new Date()
  var 
  todayy=today.getYear()
  if (
  todayy 1000)
  todayy+=1900
  var todaym=today.getMonth()
  var 
  todayd=today.getDate()
  var 
  todayh=today.getHours()
  var 
  todaymin=today.getMinutes()
  var 
  todaysec=today.getSeconds()
  var 
  todaystring=montharray[todaym]+" "+todayd+", "+todayy+" "+todayh+":"+todaymin+":"+todaysec
  paststring
  =montharray[mo-1]+" "+da+", "+yr
  dd
  =Date.parse(todaystring)-Date.parse(paststring)
  dday=Math.floor(dd/(60*60*1000*24)*1)
  dhour=Math.floor((dd%(60*60*1000*24))/(60*60*1000)*1)
  dmin=Math.floor(((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))/(60*1000)*1)
  dsec=Math.floor((((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))%(60*1000))/1000*1)
  if (
  document.layers){
  document.countupnsmain.document.countupnssub.document.write(opentags+dday" gün, "+dhour+" saat, "+dmin+" dakika ve "+dsec+" saniyedir sizlerleyiz... "+displaymessage+closetags)
  document.countupnsmain.document.countupnssub.document.close()
  }
  else if (
  document.all||document.getElementById)
  crosscount.innerHTML=opentags+dday" gün, "+dhour+" saat, "+dmin+" dakika ve "+dsec+" saniye "+displaymessage+closetags
  setTimeout
  ("countup()",1000)
  }
  </script>
  <ilayer id="countupnsmain" width=&{countupwidth}; height=&{countupheight}; bgColor=&{countupbgcolor}; visibility=hide><layer id="countupnssub" width=&{countupwidth}; height=&{countupheight}; left=0 top=0></layer></ilayer></div> 
  10. Satırdaki
  2007,04,08 alanını değiştirmeyi unutmayınız 2. Alev
  Özel Üye

  VBuLLetin X Gün X Saat X Dakika X Saniye SizlerLeyiz Makalesine henüz yorum yazılmamış. ilk yorumu siz yapın


Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi