Ahmet Haşim Şiirleri

+ Yorum Gönder
Şiir Bölümü ve Ünlü Şairlerden Şiirler Bölümünden Ahmet Haşim Şiirleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  YapRock
  Forumun Herşeyi
  Reklam

  Ahmet Haşim Şiirleri

  Reklam  Ahmet Haşim Şiirleri

  Forum Alev
  O BELDE  Denizlerden

  Esen bu ince hava saçlarınla eğlensin.

  Bilsen

  Melal-i hasret ü gurbetle ufk-ı şama bakan

  Bu gözlerinle, bu hüznünle sen ne dilbersin!

  Ne sen,

  Ne ben,

  Ne de hüsnünde toplanan bu mesa,

  Ne de alam-ı fikre bir mersa

  Olan bu mai deniz,

  Melali anlamayan nesle aşina değiliz.

  Sana yalnız bir ince taze kadın

  Bana yalnızca eski bir budala

  Diyen bugünkü beşer,

  Bu sefil iştiha, bu kirli nazar,

  Bulamaz sende, bende bir ma'na,

  Ne bu akşamda bir gam-ı nermin

  Ne de durgun denizde bir muğber

  Lerze-i istitar ü istiğna

  Sen ve ben

  Ve deniz

  Ve bu akşamki lerzesiz, sessiz

  Topluyor bu-yi ruhunu guya.

  Uzak

  Ve mai gölgeli bir beldeden cüda kalarak

  Bu nefy ü hicre müebbed bu yerde mahkumuz...

  O belde?

  Durur menatık-ı duşize-yi tahayyülde;

  Mai bir akşam

  Eder üstünde daima aram;

  Eteklerinde deniz

  Döker ervaha bir sükun-ı menam.

  Kadınlar orda güzel, ince, saf, leylidir,

  Hepsinin gözlerinde hüznün var

  Hepsi hemşiredir veyahud yar;

  Dilde tenvim-i ıstırabı bilir

  Dudaklarındaki giryende buseler, yahud,

  O gözlerindeki nili sükut-ı istifham

  Onların ruhu, şam-ı muğberden

  Mütekasif menekşelerdir ki

  Mütemadi sükun u samtı arar.

  Şu'le-i bi-ziya-yı hüzn-i kamer

  Mülteci sanki sade ellerine

  O kadar natüvan ki, ah, onlar,

  Onların hüzn-i lal ü müştereki,

  Sonra dalgın mesa, o hasta deniz

  Hepsi benzer o yerde birbirine...

  O belde

  Hangi bir kıt'a-i muhayyelde?

  Hangi bir nehr-i dur ile mahdud?

  Bir yalan yer midir veya mevcud

  Fakat bulunmayacak bir melaz-ı hulya mı?

  Bilmem... Yalnız

  Bildiğim, sen ve ben ve mai deniz

  Ve bu akşam ki eyliyor tehziz

  Bende evtar-ı hüzn ü ilhamı

  Uzak

  Ve mai gölgeli bir beldeden cüda kalarak

  Bu nefy ü hicre müebbed bu yerde mahkumuz...
 2. 2
  YapRock
  Forumun Herşeyi

  --->: Ahmet Haşim Şiirleri

  Reklam  BİR GÜNÜN SONUNDA ARZU  Yorgun gözümün halkalarında

  Güller gibi fecr oldu nümâyân,

  Güller gibi... sonsuz iri güller,

  Gün doğdu yazık arkalarından!


  Altın kulelerden yine kuşlar,

  Tekrârını ömrün eder i'lân,

  Kuşlar mıdır onlar ki her akşam,

  Âlemlerimizden sefer eyler?


  Akşam, yine akşam, yine akşam,

  Bir sırma kemerdir suya baksam;

  Akşam, yine akşam, yine akşam,

  Göllerde bu dem bir kamış olsam!
 3. 3
  YapRock
  Forumun Herşeyi
  MERDİVEN  Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden

  Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak

  Ve bir zaman bakacaksın semâya ağlayarak...

  Sular sarardı... Yüzün perde perde solmakta

  Kızıl havâları seyret ki akşam olmakta...  Eğilmiş arza, kanar, muttasıl kanar güller

  Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller

  Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer?

  Bu bir lisân-ı hafidir ki rûha dolmakta

  Kızıl havâları seyret ki akşam olmakta
 4. 4
  YapRock
  Forumun Herşeyi
  KARANFİL  Yârin dudağından getirilmiş

  Bir katre âlevdir bu karanfil,

  Rûhum acısından bunu bildi!


  Düştükçe vurulmuş gibi, yer yer,

  Kızgın kokusundan kelebekler,

  Gönlüm ona pervâne kesildi.


 5. 5
  YapRock
  Forumun Herşeyi
  BÜLBÜL  Bir gamlı hazânın seherinde,

  Isrâra ne hâcet yine bülbül?  Bil, kalbimizin bahçelerinde,

  Cân verdi senin söylediğin gül.  Savrulmada gül şimdi havada,

  Gün doğmada bir başka ziyâda.


 6. 6
  YapRock
  Forumun Herşeyi
  KARANLIK  Aşkın bu karanlık gecesinde

  Bülbül yine vahşi müterennim

  Mecnûn'u terk etti mi Leylâ?

  Vahşî sesi firkat sesi sandım.  Aşkın bu karanlık gecesinde,

  Hicrânımı duydum, seni andım,

  Firkatzede bülbül gibi yandım


 7. 7
  YapRock
  Forumun Herşeyi
  ŞAFAKTA  Dönsek mi bu aşkın şafağından,

  Gitsek mi ekalîm-i leyâle?

  Bizden daha evvel erişenler,

  Ağlar bugün, evvelki hayale...  Dönmek mi? Ne mümkün geri dönmek,

  Düştüyse gönüller bu melâle?

  Bir eldir ufuklardan uzanmış,

  Zulmet bizi çekmekte visâle...


 8. 8
  YapRock
  Forumun Herşeyi
  BİR YAZ GECESİ HATIRASI

  İsveyle, fısıltıyla, gülüşle
  Olmuş sebi sevda yine bihap
  Oklar gibi saplanmada kalbe
  Düştükce semadan yere mehtap...


  Buseyle kilitlenmiş ağızlar
  Gözler neler eyler neler israp! ...
  Uçmakta bu ateşli havada
  Vuslat demi bir kuş gibi bitap


 9. 9
  YapRock
  Forumun Herşeyi
  YARI YOL  Nasıl istersen öyle dinle, bakın,

  Dalların zirvesindeyiz ancak,

  Yarı yoldan ziyade yerden uzak.

  Yarı yoldan ziyade maha yakın.

 10. 10
  YapRock
  Forumun Herşeyi
  Bahçe  Bir Acem bahçesi, bir seccade
  Dolduran havzı ateşten bade.
  Ne kadar gamlı bu akşam vakti
  Bakışın benzemiyor mutade.

  Gök yeşil, yer sarı, mercan dallar
  Dalmış üstündeki kuşlar yâda.
  Bize bir zevk-i tahattur kaldı
  Bu sönen, gölgelenen dünyada.

  Ahmet Haşim


+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi