Karadeniz teknik üniversitesi

+ Yorum Gönder
Öğretim ve Üniversiteler Bölümünden Karadeniz teknik üniversitesi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  HARBİKIZ
  Bayan Üye
  Reklam

  Karadeniz teknik üniversitesi

  Reklam  Karadeniz teknik üniversitesi

  Forum Alev
  Akademik Takvim
  KTÜ'de bir eğitim - öğretim yılı, yarıyıl sonu sınavları hariç 14'er haftalık iki yarıyıldan oluşur. Eylül - Ocak aylarını kapsayan 1. yarıyılla "Güz Yarıyılı", Şubat - Haziran aylarını kapsayan yarıyıla da "Bahar Yarıyılı" adı verilir.

  Yaz Okulu
  Yaz okulu, üniversitenin eğitim-öğretim imkanlarının yaz aylarında da değerlendirilmesini amaçlar. Yaz okulunda açılan dersleri tezsiz lisansüstü öğrencileri ile çift anadal ve yandal öğrencileri alabilirler. Yaz okulunda eğitim-öğretim süresi 7 hafta olup, normal eğitim-öğretim döneminde yapılan ders saatini kapsar.

  İngilizce Hazırlık
  Karadeniz Teknik Üniversitesi; globalleşen dünyada lisan bilmenin önemine binaen, öğrencilerinin yarışabilme özelliklerini artırabilmek için modern bir Yabancı Diller Yüksek Okulu kurmuş ve bir çok bölümde kısmen veya tamamen İngilizce eğitim-öğretime başlamıştır. Bu tür bölümlerde okuyan öğrencilere bir yıl süreyle İngilizce Hazırlık Programı uygulanmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Fizik, Kimya, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Güverte, Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi bölümleri ile Tıp Fakültesi şu ana kadar İngilizce hazırlık programına alınan bölümlerdir. Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Otel İşletmeciği Programı da önümüzdeki dönemden itibaren bu bölümlere katılacaktır.
  Üniversitenin İngilizce Hazırlık Sınıfı olan bölümlerinden birine kayıt yaptıran öğrencilerden muafiyet sınavını geçemeyenler, seviye gruplarına göre 20-25 kişilik U sınıflarda interaktif bir ortamda çağdaş eğitim teknolojilerini kullanarak ders görmektedir. Okulda konuşma, dinleme, okuma ve yazma olmak üzere çeviri ve mesleğe yönelik İngilizce verilmektedir. Öğrenci merkezli olarak programlanan derslerde öğrenciler tarafından sürekli olarak yapılan proje sunumları, derslerin daha kolay öğrenilir ve daha kalıcı olmasını sağlamaktadır.


  Danışmanlık
  Karadeniz Teknik Üniversitesi, öğrencilerinin her türlü sorunlarıyla yakından ilgilenmek ve onlara çözüm bulmaya çalışmak adına danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Her öğrenci üniversiteye kayıt yaptırdığı andan üniversiteden ilişiği kesilene kadar, kayıt olduğu ilgili bölüm başkanlığınca görevlendirilen bir öğretim üyesi ile irtibata geçerek sorunlarını aktarabilmekte ve çözüm yolları arayabilmektedir. Ayrıca, öğrencilerin gerek ortamsal değişiklikten ve gerekse farklı nedenlerden kaynaklanabilen sağlık problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak üzere isteyen öğrenciye ücretsiz olarak psikolojik rehberlik hizmeti de sunulmaktadır.

  Oryantasyon Programı
  Üniversitemize kayıt olan yeni öğrencilere üniversiteyi ve çevreyi tanıtmak amacıyla, derslere başlamadan önce Oryantasyon (Uyum) Programı uygulanır. Bu programda öğrencilerin yeni ortama uyum sağlamaları ve çevreyi tanımaları için gerekli bilgilendirme yapılır.

  Çiftanadal Uygulaması
  Çift Anadal uygulaması; Karadeniz Teknik Üniversitesinde her hangi bir lisans programına devam etmekte olan ve bu programda üstün başarı sergileyen lisans öğrencilerinden isteyenlerin, aynı zamanda ikinci bir lisans diploması almasına yönelik bir uygulamadır. Öğrencilerin bu uygulamadan faydalanabilmeleri için, başvuru anına kadar kendi lisans programındaki tüm derslerini başarıyla tamamlamış olması ve genel akademik not ortalamasının da en az 4 üzerinden 3.2 olması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan öğrenciler, istemeleri ve kontenjan olması durumunda istedikleri diğer bir bölümün derslerine de devam etmek ve en az 40 kredilik dersi tamamlamak suretiyle ikinci bir diploma almaya hak kazanmaktadırlar. Başarılı öğrenciler, Çift Anadal programına, kendi lisans eğitimlerinin en erken üçüncü ve en geç beşinci yarıyılları arasında başvurabilirler.

  Yandal Uygulaması
  Yandal uygulaması, Çift Anadal uygulamasının daha dar kapsamlısı olup, Karadeniz Teknik Üniversitesinde her hangi bir lisans programına devam etmekte olan ve bu programda üstün başarı sergileyen lisans öğrencilerinden isteyenlerin, aynı zamanda başka bir bölümden yan dal sertifikası almasına yönelik bir uygulamadır. Bu uygulamadan faydalanmak için başvuru anına kadar genel akademik ortalamanın 4 üzerinden en az 2.7 olması ve seçilen diğer bölümden en az 20 kredilik dersin tamamlanmış olması gerekmektedir.

  Bölümlerarası Geçiş
  Bölümler arası geçiş; ÖSS sınavı ile her hangi bir bölüme yerleştirilmiş öğrencilerden, ilk yıl sonunda akademik ortalaması en az 4 üzerinden 2.70 olanların, kaydoldukları bölümün ait olduğu fakülte içinde bulunan ve kendi bölümüyle aynı puan türünde öğrenci alan bir diğer bölüme geçiş yapmasına olanak tanımaktadır. Her yıl sonunda bölümler tarafından ilan edilen kontenjana bağlı olarak, başvuran öğrenciler yıl sonu akademik ortalamalarına göre sıralanmakta ve buna göre seçim yapılmaktadır.

  Yurtdışı Eğitim İmkanı
  Karadeniz Teknik Üniversitesi Avrupa Birliği Eğitim programlarından Socrates-Erasmus programı kapsamında yurt dışına öğrenci göndermek üzere seçilen ilk üniversitelerden biridir. Şu ana kadar Avrupa Birliği ülkelerinden çok sayıda üniversite ile ikili anlaşmalar yapılmış olup, üniversitemizin değişik bölümlerinden yaklaşık 50 öğrenci, eğitimlerinin 6 aydan bir yıla kadar değişen bir bölümüne, anlaşma yapılan üniversitede devam etme üzere bu üniversitelere gönderilmişlerdir. Bu uygulamadan faydalanmak için, öğrencilerin en az dört yarıyılı başarıyla tamamlamış olması ve bir Avrupa Birliği ülkesinin dilini ders dinleyebilecek ve anlayabilecek düzeyde bilmesi gerekmektedir. 2. 2
  MÜCEN
  Bayan Üye

  Cevap: Karadeniz teknik üniversitesi

  Reklam  türkiyenin teknik universite olarak dört universitesinden birisidir tarihi bir universitedir yapısından rize ve giresunda 2 universite kurulmasına rağmen halen türkiyenin saygın universitelerinden biridir+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi