Nisan 2007 Biyokimya tus sınavı soruları

+ Yorum Gönder
Öğretim ve Üniversiteler Bölümünden Nisan 2007 Biyokimya tus sınavı soruları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  YapRock
  Forumun Herşeyi
  Reklam

  Nisan 2007 Biyokimya tus sınavı soruları

  Reklam  Nisan 2007 Biyokimya tus sınavı soruları

  Forum Alev
  Nisan 2007 Biyokimya tus sınavı soruları


  21. Aşağıdakilerden hangisi Golgi cisimciğinin işlev-lerinden biri değildir?
  A) Protein glikozilasyonu
  B) Karbonhidrat sentezi
  C) Protein salgılanması
  D) Lipid sentezi
  E) Proteinlerin dağılımı ve modifikasyonu 22. Aşağıdaki enzimlerden hangisi insülin artışı ile inhibe edilir?
  A) Lipoprotein lipaz
  B) Hormona duyarlı lipaz
  C) HMG-KoA redüktaz
  D) Asetil-KoA karboksilaz
  E) Gliserol fosfat açiltransferaz

  23. Östrojen reseptörleriyle ilgili aşağıdaki ifadeler-den hangisi yanlıştır?
  A) Nükleer reseptör ailesindendir.
  B) Homodimer oluşturur.
  C) DNA ya bağlanma bölgesi içerir.
  D) Ligand-bağımlı transaktivasyon fonksiyonu vardır.
  E) Hücre içinde cAMP artışını uyarır.

  24. Aşağıdaki sindirim kanalı salgılarından hangisi-nin içeriğinde miseller vardır?
  A) Safra
  B) Mide salgısı
  C) Tükürük
  D) Pankreas salgısı
  E) İnce bağırsak salgısı

  25. Aşağıdakilerden hangisi mitokondride gerçekleş-mez?
  A) ATP sentezi
  B) DNA sentezi
  C) Protein sentezi
  D) Makromoleküllerin düşük pH da hidrolizi
  E) Metabolit transportu

  26. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi diazo reaksiyonu ile ölçülebilir?
  A) Kolesterol
  B) Kreatin
  C) Glukoz
  D) Laktik asit
  E) Bilirübin

  27. Serum protein elektroforezini gösteren yukarıdaki şekilde 5kk- noktaları arasındaki protein bandı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) ß
  B) .
  C) 1.
  D) 2.
  E) Albümin

  28. Aşağıdaki hormonlardan hangisi preprohormon olarak sentezlenmez?
  A) İnsülin
  B) Melanosit stimüle edici hormon
  C) Parathormon
  D) Katekolaminler
  E) Angiotensin II

  29. Aşağıdaki enzimlerden hangisinin aktivitesi ölçü-lerek tiamin eksikliği saptanabilir?
  A) Transaminaz
  B) Transaldolaz
  C) Transketolaz
  D) .-glutamil transpeptidaz
  E) Formimino transferaz

  30. İnsülinle uyarılan glukoz alımı hangi taşıyıcı proteinle ve hangi dokularda gerçekleşir? Taşıyıcı protein Doku
  A) GLUT 1 Beyin, eritrosit, böbrek
  B) GLUT 2 Karaciğer, pankreas -hücresi, ince bağırsak ßC) GLUT 3 Beyin, böbrek, plasenta
  D) GLUT 4 Kalp ve iskelet kası, yağ dokusu
  E) GLUT 5 İnce bağırsak

  31. Hipoaldosteronizmden şüphelenilen bir hastada teşhis için, aşağıdakilerin hangisinde verilen iyonların tükürükteki oranına bakılır?
  A) Na
  B) Na
  C)
  D) Na
  E) K/

  32. Aşağıdaki retinoidlerden hangisi, diğerlerinin sentezi için öncül madde olarak kullanılır?
  A) -karoten ß
  B) Retinol
  C) Retinaldehit
  D) All-trans-retinoik asit
  E) 9-cis-retinoik asit

  33. Hemoglobin ve miyoglobindeki Hem grubunun, oksijeni tersinir olarak bağlayabilmesi için demi-rin hangi oksidasyon düzeyinde olması gerekir?
  A) Fe.
  B) Fe
  C) +2Fe+
  D) 3Fe+
  E) 4Fe+

  34. Bağırsaklardan emilmeyen, dışkıyla atılan ve tok-sik etkili olduğu bilinen safra asidi aşağıdakiler-den hangisidir?
  A) Kolik asit
  B) Litokolik asit
  C) Glikokolik asit
  D) Taurokolik asit
  E) Kenodeoksikolik asit

  35. Üre ve kreatinin klerens testleri aşağıdakilerden hangisinin değerlendirilmesinde kullanılır?
  A) Tübüler ekskresyon
  B) Tübüler reabsorpsiyon
  C) Glomerüler filtrasyon hızı
  D) Konsantre etme yeteneği
  E) Kan akışı ve basıncı

  36. Tunikamisin aşağıdaki moleküllerden hangisinin metabolizmasını inhibe eder?
  A) Tiamin pirofosfat
  B) Dolikol fosfat
  C) Tetrahidrobiopterin
  D) Lipoik asit
  E) Tetrahidrofolat

  37. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi pürinlerin biyosente-zini inhibe etmez?
  A) Vidarabin
  B) 6-merkaptopürin
  C) Sülfonamidler
  D) Folat analogları
  E) Azaserin

  38. Aşağıdaki biyomoleküllerden hangisi olağan görevinin dışında, katalizör rolü de üstlenir?
  A) DNA
  B) Kolesterol
  C) Fosfolipid
  D) Karbonhidrat
  E) RNA

  39. Aşağıdaki mutasyon tiplerinden hangisi genellik-le ağır bir klinik fenotipin oluşumuna neden olur?
  A) Yanlış anlamlı (missense)
  B) Anlamsız (nonsense)
  C) Çerçeve kayması (frameshift)
  D) Delesyon
  E) İnsersiyon

  40. Aşağıdakilerden hangisi otozomal resesif kalıtı-mın bir özelliği değildir?
  A) Hasta bireyin tüm çocukları mutant alleli taşır.
  B) Ebeveynlerin taşıyıcı olması durumunda hastalık F1 neslinde 1/2 oranında görülür.
  C) Erkek ve dişi eşit oranda etkilenir.
  D) Hasta bireylerin ebeveynleri çoğunlukla sağlıklıdır.
  E) Hastalık normal alleli taşımayan bireylerde görülür.

 2. 2
  MÜCEN
  Bayan Üye

  Cevap: Nisan 2007 Biyokimya tus sınavı soruları

  Reklam  tus yani tıpta uzmanlık sınavının soruları lise biyoloji sınav sorularına benziyor en azından iki bin yedi yılındaki sınav soruları öyle görünüyor+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi