Nisan 2007 Anatomi tus sınavı soruları

+ Yorum Gönder
Öğretim ve Üniversiteler Bölümünden Nisan 2007 Anatomi tus sınavı soruları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  YapRock
  Forumun Herşeyi
  Reklam

  Nisan 2007 Anatomi tus sınavı soruları

  Reklam  Nisan 2007 Anatomi tus sınavı soruları

  Forum Alev
  Nisan 2007 Anatomi tus sınavı soruları


  1. Aşağıdaki kaslardan hangisi trigonum suboccipi-talenin superomedial sınırını oluşturur?
  A) M. rectus capitis posterior minor
  B) M. rectus capitis posterior major
  C) M. obliquus capitis inferior
  D) M. obliquus capitis superior
  E) M. splenius capitis

  2. Şekildeki taralı bölgenin deri duyusunu ileten sinir aşağıdakilerden hangisidir?
  A) N. cutaneus antebrachii posterior
  B) N. cutaneus antebrachii medialis
  C) N. cutaneus antebrachii lateralis
  D) N. medianus
  E) N. ulnaris

  3. Aşağıdaki sinirlerden hangisi orta kulak boşluğundaki promontoriumun üzerinden geçer?
  A) Chorda tympani
  B) N. facialis
  C) N. auricularis posterior
  D) N. auriculotemporalis
  E) N. tympanicus

  4. Crista supraventricularis, aşağıdaki kalp bölümle-rinin hangisinde yer alır?
  A) Sağ aurikula
  B) Sol aurikula
  C) Sağ ventrikül
  D) Sol ventrikül
  E) Sol atrium

  5. Bir interkostal aralığı gösteren yukarıdaki şekilde X ile belirtilen arter aşağıdakilerden hangisidir?
  A) A. intercostalis anterior
  B) A. intercostalis posterior
  C) A. thoracica interna
  D) A. epigastrica superior
  E) Ramus cutaneus lateralis

  6. Aşağıdaki bağlardan hangisi ovaryumu pelvis duvarına asar?
  A) Ligamentum suspensorium ovarii
  B) Ligamentum ovarii proprium
  C) Mezovaryum
  D) Mezosalpenks
  E) Ligamentum latum uteri

  7. Tractus opticus yoluyla gelen görme duyusu beyinde ilk olarak hangi bölgeye iletilir?
  A) Nucleus caudatus
  B) Putamen
  C) Globus pallidus
  D) Corpus geniculatum laterale
  E) Talamus

  8. Aşağıdaki kemiklerin hangisinde tegmen tympani bulunur?
  A) Os parietale
  B) Os sphenoidale
  C) Os temporale
  D) Os ethmoidale
  E) Os occipitale

  9. Aşağıdaki çekirdeklerden hangisi, mezensefalonda bulunmaz?
  A) Nucleus ruber
  B) Nucleus nervi abducentis
  C) Nucleus nervi trochlearis
  D) Nucleus nervi oculomotorii
  E) Nucleus oculomotorius accessorius

  10. Orbita medial duvarı travmalarında en sık aşağıdaki yapılardan hangisi zarar görür?
  A) Sinus ethmoidales
  B) Sinus maxillaris
  C) Fissura orbitalis superior
  D) Fissura orbitalis inferior
  E) Sinus frontalis
 2. 2
  MÜCEN
  Bayan Üye

  Cevap: Nisan 2007 Anatomi tus sınavı soruları

  Reklam  tuz sınavı yani tıpta uzmanlık sınavının kısaltılmış halidir test usulü yapılan sınavın tıp gibi insan sağlığını direk ilgilendiren bir meslek için test sınavının uygunluğu tartışılmalıdır+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi