Trafik işaretleri ve anlamları..

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 Sonuncu8Sonuncu9
Modifiye Bölümü ve Teknik Bilgiler Bölümünden Trafik işaretleri ve anlamları.. ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  P®øƒєﻛﻛíøиαL
  Usta Üye
  Reklam

  Trafik işaretleri ve anlamları..

  Reklam  Trafik işaretleri ve anlamları..

  Forum Alev
  Trafik Levhaları ve Anlamları Nelerdir
  Trafik İşaretleri

  trafiktanzimadaetrafind.gif
  Ada Etrafında Dönünüz
  Dönel kavşak girişlerinde ada etrafında dönüş yönünü ve aksi işaretlenmedikçe ada etrafında dönüş halinde bulunan araçların ilk geçiş hakkına sahip olduğunu bildirir

  trafiktanzimatarabasigi.gif
  At Arabası Giremez
  At arabalarının bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir At arabası sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir

  trafiktanzimazamihizsin.gif
  Azami Hız Sınırlaması
  Belirlenmiş olan azami hız limiti veya bu limitlerin altındaki hız limitlerini hatırlatır Sürücülerin levhada belirtilen hız sınırlarını aşmamaları gerekir

  trafiktanzimbisikletgir.gif
  Bisiklet Giremez
  Bisikletlerin bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir Bisiklet sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir

  kisitlamasonu.jpg
  Bütün Yasaklama ve Kısıtlamaların Sonu
  Daha önce konulmuş olan bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir (Yapım, bakım, onarım yapılan yol kesimlerinde konulan birden fazla yasaklama ve kısıtlamalar gibi)

  trafiktanzimdur.gif
  Dur
  Tali yoldan anayol kavşağına gelindiğini bildirir Kavşak gelişinde durulur Anayoldan gelen araçlar varsa ilk geçiş hakkı onlara verildikten sonra, harekete geçilerek kavşağa girilir

  TrafikTanzim_ElArabasiGiremez.gif
  El Arabası Giremez
  El arabalarının bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir El arabası sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir

  trafiktanzimgecmeyasagi.gif
  Geçme Yasağı Sonu
  Daha önce konulmuş olan geçme yasağının sona erdiğini bildirir Sürücüler, bu levhadan sonra engel bir hal yoksa öndeki aracı geçebilirler

  trafiktanzimgenisligime.gif
  Genişliği metreden Fazla Olan Taşıt Giremez
  Levhada belirtilen ölçüden daha geniş olan araçların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir Daha geniş araçları sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir

  trafiktanzimgumruk.gif
  Gümrük - Durmadan Geçmek Yasaktır
  Gümrük teşkilatı bulunan sınır kapılarında ve karayollarındaki araçların gümrük kontrolü için durdurulması gereken diğer yerlerde, sürücülerin durmak mecburiyetinde olduklarını bildirir
 2. 2
  P®øƒєﻛﻛíøиαL
  Usta Üye

  --->: Trafik işaretleri ve anlamları..

  Reklam
  herikiyandangidiniz.gif
  Her İki Yandan Gidiniz

  Yolun gidişe ayrılan kısmı üzerinde refüj, ada veya sabit cisim bulunması halinde, bunların önüne konulan bu levha, refüjün, adanın veya sabit cismin her iki tarafından da gidilebileceğini bildirir

  TrafikTanzim_hizkisitlamasisonu.gif
  Hız Kısıtlaması Sonu
  Yolun önceki bir kesiminde konulmuş olan hız kısıtlamalarının sona erdiğini bildirir Sürücüler, bu levhadan sonra kullandıkları aracın cinsine göre hızlarını arttırabilirler

  trafiktanzimilerimecbur.gif
  İleri Mecburi Yön
  Kavşaklarda bazı yolların tek yönlü olması halinde veya servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen ileriye gidilmesini bildirir

  trafiktanzimilerivesaga.gif
  İleri ve Sağa Mecburi Yön
  Kavşaklarda sağa dönüşlerin dönüş adalarıyla korunmuş olması halinde veya servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen ileri ve sağa gidilmesini bildirir

  trafiktanzimilerivesola.gif
  İleri ve Sola Mecburi Yön
  Kavşaklarda bazı yolların tek yönlü olması halinde veya servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen ileri ve sola gidilmesini bildirir

  trafiktanzimkamyongirem.gif
  Kamyon Giremez
  Kamyonların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir Kamyon sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir

  trafiktanzimkamyonlaric.gif
  Kamyonlar İçin Geçme Yasağı Sonu
  Daha önce kamyonlar için konulmuş olan geçme yasağının sona erdiğini bildirir Kamyon sürücüleri, bu levhadan sonra engel bir hal yoksa öndeki araçları geçebilirler

  trafiktanzimkamgecmekyasak.gif
  Kamyonlar İçin Öndeki Taşıtı Geçmek Yasaktır
  Bu levhanın hitap ettiği yönde seyreden kamyonların, önlerindekini geçmenin yasaklanmış olduğunu bildirir Kamyon sürücülerin geçme yasağı sonuna kadar önlerindeki araçları geçmemeleri gerekir

  trafiktanzimkarsidangel.gif
  Karşıdan Gelene Yol Ver
  İki yönlü taşıt yolunun daimi veya arıza nedeniyle (Köprü, menfez geçit, kayma, çökme gibi) iki aracın emniyetle geçemeyeceği şekilde dar olduğu yönlerde karşı yönden gelen araca geçiş kolaylığı sağlanmasını bildirir Karşı yönden gelen araç dar kesimi geçtikten sonra, yola devam edilir

  mecburiasgarihiz.gif
  Mecburi Asgari Hız
  Otoyollarla ekspres yollarda trafiğin belirli bir hız limitinin altına inmeden kalkışını sağlamak amacıyla, levhada gösterilen hız limitinin altına inilemeyeceğini bildirir
 3. 3
  P®øƒєﻛﻛíøиαL
  Usta Üye

  mecburiasgarihizsonu.gif
  Mecburi Asgari Hız Sonu
  Daha önce konulmuş olan mecburi asgari hız levhasıyla amaçlanan şartların sona erdiğini bildirir

  trafiktanzimmecburiatli.gif
  Mecburi Atlı Yolu
  Bir yolun tamamen veya belirli bir kısmının sadece atların kullanımına ayrılmış olduğunu, yolun bu kısmının diğer trafiğe kapalı olduğunu bildirir

  trafiktanzimmecburibisiklet.gif
  Mecburi Bisiklet Yolu
  Bir yolun tamamen veya belirli bir kısmının sadece bisikletlerin kullanımına ayrılmış olduğunu, yolun bu kısmının diğer trafiğe kapalı olduğunu bildirir

  trafiktanzimmecburiyayayolu.gif
  Mecburi Yaya Yolu
  Bir yolun tamamen veya belirli bir kısmının sadece yayaların kullanımına ayrılmış olduğunu, yolun bu kısmının diğer trafiğe kapalı olduğunu bildirir

  trafiktanzimmopetgiremez.gif
  Mopet Giremez
  Mopetlerin (Motorlu Bisiklet) bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir Mopet sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir

  trafiktanzimmotorlutasitgiremez.gif
  Motorlu Taşıt Giremez
  Motosikletler de dahil olmak üzere motorlu taşıtlarını bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir Motorlu taşıt sürücülerinin bu yola girmemelri gerekir

  Motosiklet_Giremez.gif
  Motosiklet Giremez
  Motosikletlerin bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir Motosiklet sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir

  trafiktanzimmotosikletdsinda.gif
  Motosiklet Dışında Motorlu Taşıt Trafiğine Kapalı Yol
  Yolun her iki yönde taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu (motosiklet dışında) bildirir Bu yola her iki taraftan motorlu taşıtların girmemesi gerekir

  ondekitasitigecmekyasak.png
  Öndeki Taşıtı Geçmek Yasaktır
  Bu levhanın hitap ettiği yönde seyreden bütün araçların, önlerindekini geçmenin yasaklanmış olduğunu bildirir Sürücülerin geçme yasağı sonuna kadar önlerindeki araçları geçmemeleri gerekir

  trafiktanzimonekitasit.gif
  Öndeki Taşıt metreden Daha Yakın Takip Edilemez
  Yol ve trafik şartları nedeniyle, araçlar arasındaki takip mesafesinin levhada belirtilen mesafeden az olmamasını bildirir Sürücülerin bu hususa uymaları gerekir
 4. 4
  P®øƒєﻛﻛíøиαL
  Usta Üye

  trafiktanzimotobusgiremez.gif
  Otobüs Giremez
  Otobüslerin bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir Otobüs sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir

  trafiktanzimpatlayicimadde.gif
  Patlayıcı ve Parlayıcı Madde Taşıyan Taşıt Giremez :
  İlgililerce belirtilen miktardan fazla patlayıcı ve parlayıcı madde taşıyan araçların bu yola, köprü, menfez, tünel, altgeçit gibi sanat yapılarına girmelerinin yasaklanmış olduğunu bildirir

  trafiktanzimsagadonulemez.gif
  Sağa Dönülmez
  Yaklaşılan ilk levhada sağa dönüşün yasaklanmış olduğunu bildirir Sürücülerin bu kavşakta sağa dönmemeleri gerekir

  trafiktanzimsagamecburiyon.gif
  Sağa Mecburi Yön
  Kavşaklarda bazı yolların tek yönlü olması halinde veya servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen sağa hareket edileceğini bildirir

  sagavesolamecburiyon.jpg
  Sağa ve Sola Mecburi Yön
  Bazı yönlerin trafiğe kapalı olması haline veya kavşaklarda ve servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen sağa ve sola gidilmesini bildirir

  sagdangidiniz.jpg
  Sağdan Gidiniz
  Bölünmüş yollarda refüj başlarına, kavşaklardaki diğer adalarla yol platformu üzerindeki sabit cisimlerin önüne konulan bu levha, röfüjün, adanın veya sabit cismin sağından gidilmesini bildirir

  sesliikazcihazlariyasak.jpg
  Sesli İkaz Cihazlarının Kullanımı Yasaktır
  Araçlardaki sesli ikaz cihazlarının, tehlike anlarında ikaz görevi dışında kullanılmasının yasaklanmış olduğunu bildirir Sürücülerin gereksiz yere bu ses cihazlarını kullanmamaları gerekir

  trafiktanzimsoladonulmez.gif
  Sola Dönülmez
  Yaklaşılan ilk levhada sola dönüşün yasaklanmış olduğunu bildirir Sürücülerin bu kavşakta sola dönmemeleri gerekir

  solamecburiyon.jpg
  Sola Mecburi Yön
  Kavşaklarda bazı yolların tek yönlü olması halinde veya servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen sola hareket edileceğini bildirir

  trafiktanzimsukirletici.gif
  Su Kirletici Madde Taşıyan Taşıt Giremez :
  İlgililerce belirlenmiş olan miktarlardan fazla su kirletici madde taşıyan taşıtların bu yola, sanat yapılarına ve tesislere girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir


 5. 5
  P®øƒєﻛﻛíøиαL
  Usta Üye

  trafiktanzimtarimtraktor.gif
  Tarım Traktörü Giremez
  Lastik tekerlekli traktörlerin bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir Bu tür aracı sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir

  trafiktanzimtasitgiremez.gif
  Taşıt Giremez
  Bisiklet, motorlu bisiklet(mopet) ve el arabaları dışındaki araçların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir Araç sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir

  tasittrafiginekapaliyol.jpg
  Taşıt Trafiğine Kapalı Yol
  Yolun her iki yönde taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir Bu yola her iki taraftan da araçların girmemesi gerekir

  trafiktanzimtreylergiremez.gif
  Treyler Giremez
  Römorklu kamyonların veya römorklu lastik tekerlekli traktörlerin bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir Bu tür araöları sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir

  trafiktanzimudonusuyapilamaz.gif
  U Dönüşü Yapılmaz
  Her ne şekilde olursa olsun geri dönme manevralarının yapılmasının yasaklanmış olduğunu belirtir Sürücülerin burada geri dönüş yapmamaları gerekir

  trafiktanzimuzunlugumetre.gif
  Uzunluğu metreden Fazla Olan Taşıt Giremez
  Levhada belirtilen ölçüden daha uzun olan araçların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir Daha uzun araçları sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir

  yayagiremez.jpg
  Yaya Giremez
  Yayaların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir Yayaların bu yola girmemeleri gerekir

  trafiktanzimyolver.gif
  Yol Ver
  Tali yoldan anayol kavşağına gelindiğini bildirir Anayoldan gelen araçlar varsa, ilk geçiş hakkı onlara verildikten sonra kavşağa girilir

  trafiktanzimyukluagirligi.gif
  Yüklü Ağırlığı tondan Fazla Yük Düşen Taşıt Giremez
  Yüklü ağırlığı levhada belirtilen değerden fazla olan araçların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir Yüklü ağırlığı fazla olan araçları sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir


 6. 6
  P®øƒєﻛﻛíøиαL
  Usta Üye

  yuksekligiolangiremez.gif
  Yüksekliği metreden Fazla Olan Taşıt Giremez
  Levhada belirtilen ölçüden daha yüksek olan araçların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir Daha yüksek araçları sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir

  trafiktanzimzincirtakmakmecburi.gif
  Zincir Takmak Mecburidir
  Patinaj zinciri takılmasının mecburi olduğunu, en az iki çekici tekerleğe zincir takılmasının gerekli olduğunu bildirir

  zincirtakmamecburiyetisonu.gif
  Zincir Takma Mecburiyeti Sonu
  Zincir takma mecburiyetinin sona erdiğini bildirir

  tehlikeuyariacilankopru.gif
  Açılan Köprü
  Karayolu üzerindeki trafik zaman zaman durdurulduğunu, açılabilen köprü bulunduğunu gösterir Yavaşlanıp durulur

  tehlikeuyarianayoltaliyolkavsagi.gif
  Anayol-Tali Yol Kavşağı
  İleride, anayol ile kesişen tali yol kavşağının bulunduğunu bildirir Hız azaltılır, tali yollardaki araçlara dikkat edilerek geçilir

  tehlikeuyaribisikletgecebilir.gif
  Bisiklet Geçebilir
  İleride, bisikletlilerin karayolunu kesip yol eksenine dik olarak karşıya geçebileceklerini bildirir Bu durum gözetilerek seyredilir

  tehlikeuyaridenizveyanehir.gif
  Deniz veya Nehir Kıyısında Biten Yol
  Karayolunun bir nehir, göl ve başka bir deniz kıyısına gittiğini bildirir Kıyıya paralel başka bir yola dönülmesi ve kıyıda son bulması mümkündür Yavaşlanıp durulur, yol durumuna göre hareket edilir

  tehlikeuyaridikkat.gif
  Dikkat!
  Tehlike uyarı işaretleriyle bildirilen tehlikeler dışında kalan diğer tehlikeleri bildirir Bu tehlikelerin ne olduğu ilave bir panel levha ile belirtilir ( Figüre malzeme, düşük banket, kanal vs ) Bildirilen tehlikeye dikkat edilerek seyredilir

  tehlikeuyaridonelkavsak.gif
  Dönel Kavşak Yaklaşımı
  İleride, trafiğin bir ada etrafında döndürülmek suratiyle diğer yollara dağıtıldığı dönel kavşak bulunduğunu bildirir Kavşağa yaklaşırken hız azaltılır, ilk geçiş hakkı dönel kavşak içindeki araçlara verilir

  tehlikeuyaridonusadasi.gif
  Dönüş Adası Ek Levhası
  Ana trafik akımından sağa dönüşle ayrılan trafiği korumak amacıyla düzenlenen dönüş aralarında ve benzerlerinde kullanılan, ileri ve sağa mecburi yön veya sağa ve sola mecburi yön levhalarının anlamını ve etkinliğini arttırır

  tehlikeuyariehlihayvanlar.gif
  Ehli Hayvanlar Geçebilir
  Hayvan sürülerinin yol eksenine dik olarak karşıya geçme ihtimalinin bulunduğunu bildirir Bu duruma dikkat edilerek seyredilir

  engelisareti.jpeg
  Engel İşareti
  Yapım, bakım ve onarım yapılan yol kesimlerinde, trafiğe kapalı şerit veya şeritleri bildirir Bu kesimlerden geçerken diğer işaretlerle bildirilen ve konulan yasaklama ve kısıtlamalara uyulur


  Gevsek Malzemeli Zemin.jpg
  Gevşek Malzemeli Zemin
  Yolun bu kesiminde gevşek satıh malzemesinin trafik altında fırlatılma ihtimalinin bulunduğunu bildirir Hız azaltılır ve diğer araçları takip mesafesi arttırılır

  tehlikeuyarigevseksev.gif
  Gevşek Şev
  Yarma şevden yol üzerine akmış veya düşmüş malzeme bulunabileceğini bildirir Bu duruma dikkat edilerek seyredilir

  tehlikeuyarihavaalani.gif
  Havaalanı (Alçak Uçuş)
  Havaalanı yakınındaki karayolu üzerinde uçakların iniş veya kalkış sırasında alçaktan uçtuklarını bildirir

  tehlikeuyariikitaraftan.gif
  İki Taraftan Daralan Kaplama
  İleride daimi(köprü, menfez gibi) veya arıza nedeniyle kaplamanın heriki taraftan daralmış olduğunu bildirir Hız azaltılır, diğer işaretlerle bildirilen hususlara (geçme yasağı, hız kısıtlanması, karşıdan geçene yol ver gibi) uyulur

  tehlikeuyariikiyonlutrafik.gif
  İki Yönlü Trafik
  Genel olarak bölünmüş bir yoldan, iki yönlü ve iki şeritli yol kesimine yaklaşıldığını bildirir Normalde tek yönlü bir yolun geçici olarak iki yönlü trafiğe açılmış olduğunu da gösterir Diğer işaretlerle konulmuş olan yasaklama ve kısıtlamalara uyulur

  tehlikeuyariisikliisaret.gif
  Işıklı İşaret Cihazı
  Işıklı trafik işaret cihazlarıyla kontrollü (sinyalize) bir kavşağa yaklaşıldığını bildirir Kavşaktaki şartlara uyulacak şekilde dikkatle yaklaş

  tehlikeuyarikasislikopru.gif
  Kasisli Köprü Yaklaşımı
  İleride, kaplama seviyesiyle köprü seviyesi arasındaki kot farkı nedeniyle, bir kasisin bulunduğunu bildirir Hız azaltılır, diğer işaretlerle bildirilen hususlara uyulur, köprüye uygun bir hızla gidilir

  tehlikeuyarikasisliyol.gif
  Kasisli Yol
  İleride hendek, kasis, tümsek gibi yol yüzeyi arızalarının bulunduğunu bildirir Jız azaltırlır, arızalı yol kesimi uygun bir hızla geçilir

  tehlikeuyarikavsakvegecit.gif
  Kavşak ve Geçit Yaklaşım Levhaları
  Levhaların üzerinde belirtilen mesafeler sonunda, bir kavşak veya demiryolu geçidi bulunduğunu bildirir Hız azaltılır, kavşakta veya demiryolu geçidinde ilgili diğer levhalarda açıklandığı şekilde hareket edilir

  tehlikeuyarikayganyol.gif
  Kaygan Yol
  Yağmur, kar, buz ve benzeri sebeplerle yolun kaygan hale geldiğini bildirir Hız azaltılır, bu kesimde etkili fren yapılmaz, direksiyon sert şekilde kırılmaz (Kayganlık nedeni levhanın altında belirtilmiş olmalıdır)

  tehlikeuyarikontrolludemiryolu.gif
  Kontrollü Demiryolu Geçidi
  İleride, bariyer veya benzeri bir teçhizatla kontrollü demiryolu geçidi (hemzemin geçidi) bulunduğunu bildirir Hız azaltılır, diğer işaretlerle konulmuş olan yasaklama ve kısıtlamalara uyulur Demiryoluna gelince ışıklı ve sesli talimatın vereceği DUR emrinde durulur


 7. 7
  katırcı
  Emekli

  tehlikeuyarikontrolsuzdemiryolu.gif
  Kontrolsüz Demiryolu Geçidi En Az İki Hat
  İki veya daha fazla hatlı demiryolu geçidine gelindiğini ve ilk geçiş hakkının demiryolu taşıtlarına verilmesi gerektiğini bildirir

  tehlikeuyarikontrolsuzdemir.gif
  Kontrolsüz Demiryolu Geçidi Tek Hat
  Tek hatlı bir demiryolu geçidine gelindiğini ve ilk geçiş hakkının demiryolu taşıtlarına verilmesi gerektiğini bildirir

  tehlikeuyarikontrolsuzkavsak.gif
  Kontrolsüz Kavşak
  İleride, polis veya ışıklı trafik işaret cihazıyla kontrollü olmayan kavşağın bulunduğunu bildirir Kavşağa yaklaşırken hız azaltılır, ilk geçiş hakkına uyulur

  tehlikeuyarikopruyaklasimi.gif
  Köprü Yaklaşım Levhası (Sağ-Sol)
  Köprüye gelindiğini bildirir Köprünün sağ ve sol korkuluğuna monte edildiği için genişliği hakkında bilgi verir Köprü korkuluğunun görünmesini sağlar

  tehlikeuyariokulgecidi.gif
  Okul Geçidi
  Okul geçidine yaklaşıldığını bildirir Hız azaltılır, geçme yasağına uyulur, geçitten geçen veya geçmek üzere olan öğrencilere ilk geçiş hakkı verilir

  tehlikeuyarirefujbasiek.gif
  Refüj (Ayırıcı) Başı Ek Levhası
  Bölünmüş yollarda refüjde açılan aralıklarda, retüj başına koyulan "sağdan gidiniz" levhasının anlamını ve etkinliğini arttırır

  tehlikeuyarisagatehlikeli.gif
  Sağa Tehlikeli Devamlı Virajlar
  İlki sağa olmak üzere tehlikeli devamlı virajlı yol kesimine girileceğini bildirir Hız azaltılır, diğer işaretlerle konulmuş olan geçme yasağı, hız kısıtlaması, duraklama ve parketme yasağına uyulur

  tehlikeuyarisagatehlikeliviraj.gif
  Sağa Tehlikeli Viraj
  İleride sağa dönemeçli bir yol kesimine yaklaşıldığını bildirir Hız azaltılır, diğer işaretlerle konulmuş olan geçme yasağı, hız kısıtlaması, duraklama ve parketme yasağına uyulur

  tehlikeuyarisagdananayol.gif
  Sağdan Anayola Giriş
  Bölünmüş yollarda ve köprülü kavşaklardaki tek yönlü olarak akan trafiğe, bağlantı yoluyla sağdan dahil olduğunu bildirir Bağlantı yolundaki araçlara dikkat edilerek geçilir

  tehlikeuyarisagdandaralan.gif
  Sağdan Daralan Kaplama
  İleride kaplamanın daimi ve arıza nedeniyle sağdan daralmış oldugunu bildirir Hız azaltılır, diğer işaretlerle bildirilen hususlara uyulur


  tehlikeuyarisolatehlikeli.gif
  Sola Tehlikeli Devamlı Virajlar
  İlki sola olmak üzere tehlikeli devamlı virajlı yol kesimine girileceğini bildirir Hız azaltılır, diğer işaretlerle konulmuş olan geçme yasağı, hız kısıtlaması, duraklama ve parketme yasağına uyulur

  tehlikeuyarisolatehlikeliviraj.gif
  Sola Tehlikeli Viraj
  İleride sola dönemeçli bir yol kesimine yaklaşıldığını bildirir Hız azaltılır, diğer işaretlerle konulmuş olan geçme yasağı, hız kısıtlaması, duraklama ve parketme yasağına uyulur

  Soldan Anayola Giris.jpg
  Soldan Anayola Giriş
  Bölünmüş yollarda ve köprülü kavşaklardaki tek yönlü olarak akan trafiğe, bağlantı yoluyla soldan dahil olduğunu bildirir Bağlantı yolundaki araçlara dikkat edilerek geçilir

  tehlikeuyarisoldandaralankaplama.gif
  Soldan Daralan Kaplama
  İleride kaplamanın daimi ve arıza nedeniyle soldan daralmış oldugunu bildirir Hız azaltılır, diğer işaretlerle bildirilen hususlara uyulur

  tehlikeliegimcikis.jpg
  Tehlikeli Eğim (Çıkış)
  Çıkış eğimli yol kesimine girileceğini bildirir Çıkış eğimli kesimi rahat geçmek için uygun vitese geçilir, diğer işaretlerle bildirilen hususlara uyulur

  İniş eğimli yol kesimine girileceğini bildirir Hız azaltılır, iniş eğimli kesimi çıkışta kullanılan vitese inmek için uygun vitese geçilir

  tehlikeuyaritehlikeliviraj.gif
  Tehlikeli Viraj Yön Levhası
  Daha önce tehlikeli viraj levhasıyla bildirilen ve görüş öesafesi kısa, yarıçapı dar olan dönemece girildiğini ve dönemecin yönünü bildirir Olası tehlikelere karşı dikkatli olunmasını hatırlatır

  tehlikeuyaritunelyaklasimi.gif
  Tünel Yaklaşımı
  İleride bulunan tünele yaklaşıldığını bildirir Hız azaltılır, diğer işaretlerle konulmuş olan yasaklama ve kısıtlamalara uyulur

  vahsihayvanlarcikabilir.jpg
  Vahşi Hayvanlar Geçebilir
  Vahşi hayvanların yol eksenine dik olarak geçme ihtimalinin bulunduğunu bildirir Bu duruma dikkat edilerek seyredilir

  tehlikeuyariyandanruzgar.gif
  Yandan Rüzgar
  Yol eksenine dik olarak esen rüzgarın, yoldaki trafiği etkileyebilecek şiddette olduğunu bildirir Yarma, tünel ve orman çıkışları gibi yerlerde hız azaltılır, direksiyon sıkıca tutulur

  tehlikeuyariyayagecidi.gif
  Yaya Geçidi
  Yaya geçidine yaklaşıldığını bildirir Hız azaltılır, geçme yasağına uyulur, geçitten geçen veya geçmek üzere olan yayalara ilk geçiş hakkı verilir

  tehlikeuyariyoldacalisma.gif
  Yolda Çalışma
  Yapım, bakım, onarım, asfalt ve benzeri çalışmaların yapıldığı yol kesimine yaklaşıldığını bildirir Hız azaltılır, diğer işaretlerle konulmuş olan yasaklama ve kısıtlamalara uyulur


 8. 8
  狼 人 kurt
  Emekli
  qüzel olmuş yeqenimin performans ödevi için qüzel..!

 9. 9
  狼 人 kurt
  Emekli
  qüzel..! ben beqendim ve yeqenimde beqendi..!

 10. 10
  Ziyaretçi
  yaaa bulamadım birşey olsun ama çokk güzel olmuş değil mi

 11. 11
  Ziyaretçi

  Cevap: Trafik işaretleri ve anlamları..

  Reklam  çok güzel bir site
  çok beğendim kesin 100 alıcam

 12. 12
  Ziyaretçi
  bana göre performans ödevinden 100,96,95 alabilirim ben en çok 100 almaktan hoşlanırım

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 Sonuncu8Sonuncu9
trafik işaretlerinin anlamları,  trafik işaretleri anlamları,  trafik işaretlerinin anlamı,  trafik işaretleri ve anlamları performans ödevi,  trafik işaretleri ve anlamları
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 69 kişi