Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun (1921 Anayasası) Kabulü

+ Yorum Gönder
Tarihimiz ve TC. İnkılap Tarihi Bölümünden Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun (1921 Anayasası) Kabulü ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  aSsude
  Usta Üye
  Reklam

  Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun (1921 Anayasası) Kabulü

  Reklam  Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun (1921 Anayasası) Kabulü

  Forum Alev
  Anayasa temel kanundur. Anayasa, devletin yönetim şeklini, kişilerin haklarını ve ödevlerini, devletin organlarını ve bu organlar arasındaki ilişkileri belirten en soyut ve en genel hukuk kurallarını içeren yazılı kanundur.

  TBMM'nin açılmasıyla yeni Türk devleti kurulmuştu. Bu nedenle yeni bir anayasaya ihtiyaç vardı. Yeni Türk devletinin ilk anayasası 20 Ocak 1921'de I.İnönü Savaşı'nın kazanılmasının ardından yapılmıştır.

  İlk Anayasanın (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu) temel hükmü:
  Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

  YORUM
  Millet, ilk kez devlet yönetiminde söz sahibi olmuştur.
  Türk tarihinde ilk kez egemenlik hakkının millete ait olduğu ilan edilmiştir.
  Bu madde hiç bir değişikliğe uğramadan günümüz anayasalarında da yer almıştır.
  Yürütme ve yasama yetkisi, milletin tek ve gerçek temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplanır.

  YORUM
  Kurtuluş Savaşı'nın zor yıllarında çabuk karar almak ve alınan kararları hızla uygulamak için kuvvetler (yasama, yürütme, yargı) birliği ilkesi benimsenmiştir.
  Günümüz anayasalarında bu madde değişmiştir.

  1921 anayasası olağanüstü şartlardan dolayı kısa ve öz olarak hazırlanmıştır. Anayasada egemenlik hakkı, TBMM'nin kuruluşu ve çalışması gibi konular yer almıştır. Kişilerin temel hak ve özgürlükleriyle ilgili konulara değinilmemiştir.

  1921 anayasası 1924 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. 1924'te yeni bir anayasa yapılmıştır. Bu anayasa bazı değişikliklerle 1960 yılına kadar yürürlükte kalmıştır.

  1961'de yeni bir anayasa yapılmış ve kabul edilmiştir. Bu anayasa da 1980'a kadar yürürlükte kalmıştır. En son 1982'de bir anayasa daha yapılıp kabul edilmiştir. Ülkemizde şu an 1982 anayasası yürürlüktedir. 2. 2
  Filiz
  Bayan Üye

  Cevap: Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun (1921 Anayasası) Kabulü

  Reklam  1921 Anayasası Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yazılı anayasasıdır. Anayasal düzende önemli bir adımdır, ancak laik olmayan ve bazı hükümleri nedeniyle yetersiz bir anayasa idi.+ Yorum Gönder
teşkilatı esasiyenin kabulü,  1921 anayasası yasama yürütme yargı,  1921 anayasas
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi