Meclis-i Vükela

+ Yorum Gönder
Tarihimiz ve Tarihi Sözlük Bölümünden Meclis-i Vükela ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Fatal
  Özel Üye
  Reklam

  Meclis-i Vükela

  Reklam  Meclis-i Vükela

  Forum Alev
  Osmanlı Devletinde Sadrâzamın başkanlığındaki Şeyhülislâmla diğer nâzırlardan meydana gelen meclisin adı; vekiller meclisi. Bu meclis, devletin iç ve dış siyâsetiyle ilgili mühim hususlarda kararlar alırdı. Buna “Meclis-i Has” “Meclis-i Hass-ı Vükelâ” da denirdi ki Kabîne, yâni Bakanlar kurulu demektir.
  Meclis-i Vükelâyı meydana getiren heyette zaman zaman değişiklikler olmuştur. 1908’den önceki mecliste, Sadrâzam, Şeyhül İslâm, Adliye Nâzırı, Serasker, Şura-yı Devlet Reisi, Hâriciye, Dâhiliye, Bahriye, Mâliye, Maarif, Evkaf-ı Hümâyun, Ticâret ve Nâfia Nazırlıkları, Tophâne Müşiri, Müsteşar-ı Sadr-ı Âli bulunurdu. Bunlardan Seraskerle, Tophane Müşiri, müşir (mareşal); diğerleri vezirdi. 1908’den sonraki meclislerde bunlardan bâzıları bulunmazdı. Meclis-i Vükelâ, Osmanlı Devletinin yıkılmasına kadar devâm etti.
 2. 2
  Filiz
  Bayan Üye

  Cevap: Meclis-i Vükela

  Reklam  Yine bugün bakanlar kurulu diyebileceğimiz kurumun adıdır.Sadece padişah bu toplantılarda yer almazlardı.Bu daha çok devletin ileri gelenlerinin konuşup toplandığı bir kurumdur.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi