Stalingrad Savaşı Anlatım

+ Yorum Gönder
Tarihimiz ve Tarih ve Yapıtlar Bölümünden Stalingrad Savaşı Anlatım ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  InKusTe
  Usta Üye
  Reklam

  Stalingrad Savaşı Anlatım

  Reklam  Stalingrad Savaşı Anlatım

  Forum Alev
  Stalingrad Savaşı:


  28 Haziran 1942: Operasyon Mavi (Nazilerin Don-Volga saldırısının kod adı) başladı.

  29 Haziran 1942: Voronej yolundaki Cefrosinovka köyünde Almanların 24’üncü Panzer Tümeni Sovyet 40’ıncı Ordusuna saldırıya hazırlanırken Sovyet ordusunun kurmayları orduyu arkalarında bırakarak ayrıldılar.

  30 Haziran 1942: Almanların 6’ncı Ordusu ve 30’uncu Panzer Tugayı Operasyon Mavi’ye katıldı. Her ikisi de Voronej istikametinde ilerliyor ve Sovyet cephesine vuruşlarda bulunuyorlardı. Almanların 24’üncü Panzer Tümeni Voronej yolunu yarıladı. Sovyet panzer birliklerinin başındaki General Fedorenko tarafından Hoth’un 4’üncü Panzer Ordusuna yapılan bir karşı saldırı tam bir başarısızlık oldu.

  Temmuz 1942
  1 Temmuz 1942: Almanlar Voronej yolunun yarısındalar. Burada dört piyade tugayı tarafından tutulan güçlü bir sovyet pozisyonuyla karşılaştılar. Bunun arkasında da iki tank tugayı beliriyor.

  2 Temmuz 1942: İlk cep Star Oksol’da tamamlandı.

  3 Temmuz 1942: Doğu cephesindeki Poltava’da bulunan General von Bock’un karargahında Hitler von Bock’a Rusların işinin «neredeyse bittiğini. söyledi. Aynı gün Sıvastopol’daki savaş 90 bin Kızıl Ordu askerinin esir alınmasıyla bitti. Tümgeneral Erich von Manstein’in rütbesi feldmareşalliğe yükseltildi. Terfi mesajı Sıvastopol’un Almanların eline düştüğü şeklindeki radyo mesajından kısa süre sonra teleksten geçti.

  4 Temmuz 1942, saat 8.00: «Großdeutschland. motorize piyade birliği Don üzerinde Voronej yolundaki ana köprüyü ele geçirdi. Alman mühendisleri köprüyü imha ettiler.

  5 Temmuz 1942: Alman panzerleri Voronej yakınlarında Don nehrine ulaştılar. Almanları durdurmak üzere Kızıl Ordu tarafından General Vatutin komutasında yeni bir sovyet cephesi oluşturuldu. Almanlar kötü örgütlenmiş Kızıl Ordu birlikleriyle karşı karşıyalar.

  6 Temmuz 1942: General Hermann Hoth’un 4’üncü Panzer Ordusu Voronej yakınlarında Don nehrini geçti. Operasyon Mavi’nin ilk aşaması tamamlandı.

  7 Temmuz 1942: 6’ncı Ordu General Hoth’un 4’üncü Ordusuyla karşı karşıya geleceği Valuiki’ye hareket etti.

  8 Temmuz 1942: Voronej’in düştüğü duyurulsa da Almanlar şehri kontrol altına alabilmiş değil. Moskova-Voronej arasındaki önemli ikmal hattı hala Kızıl Ordu’nun elinde.

  9 Temmuz 1942: Almanlar Voronej bölgesinde sert Sovyet direnişiyle karşılaştılar. Hitler Hoth’a Don boyunca güneydoğuya ilerlemek yerine bir panzer Tümeninin Kamensk-Şahtinski bölgesinde Birinci Panzer Ordusu ile birlikte kısa bir çevirme harekatına başlamak üzere güneye ilerleme emrini verdi. Bu, geri çekilen düşmanın hatlarını kesmek üzere plan üzerinde yapılan ilk değişiklik, umutsuz bir girişimdi. Fakat von Bock panzer Tugayına Don boyunca güneydoğuya ilerleme emrini vermişti. Hitler’in emri üzerine orduyu geri çekti ve von Kleist’ın öncü birlikleriyle buluştu. Ancak yalnızca 14 bin düşman askeri çembere alındı.

  10 Temmuz 1942: Alman kuvvetleri Voronej savunma hattını Rosoş’ta yardılar ve Don’un doğu yakasına geçtiler.

  11 Temmuz 1942: Hitler 43 sayılı emrini verdi. Hitler «İskarpin operasyonu. emrini verdi. Böylece Kırım’daki kuvvetlerini Kafkaslara taşımayı planlıyor.

  12 Temmuz 1942: Alman panzerleri Donetz havzasında savaşırken Stalin yeni bir Stalingrad cephesi yaratılması talimatı verdi.

  13 Temmuz 1942: Hitler Feldmareşal Bock’u görevinden aldı. Öyle görünüyor ki «zafer.i kimseyle paylaşmak istemiyor. Gerekçe olarak da von Bock’un 9 Temmuz’daki başarısızlığını gösterdi. Hoth’un 4’üncü Panzer Ordusunu Bock’un komutasından alarak List’e verdi ve Batı’ya, Rostov’a doğru harekat emri verdi. Aynı gece Ordu Grubu A ve Ordu Grubu B Don’un aşağılarında operasyona devam emri aldı. Buna göre Sovyetler takip edilecek ve Güney’de kesilecekti. Hitler’in hızla değiştirdiği kararlarıyla kafaları karışan Almanlar, operasyonlarını Güney’e taşırken önlerine çıkan basit bir menteşe olarak gördükleri Stalingrad’a çok önem vermediler. Fakat Hitler Stalingrad’a merkezi bir önem atfediyordu.

  14 Temmuz 1942: Operasyon Mavi’nin başlangıcından bugüne kadar 130 bin Sovyet askeri esir alındı. Stalingrad bölgesinde savaş durumu deklare edildi.

  15 Temmuz 1942: Alman 4’üncü Panzer Ordusu Voronej’in 241 km güneyinde ve Stalingrad’a 320 km mesafedeki Boguşar ve Milerovo’ya ulaştılar. Alman panzerleri Rostov’un dünyayla bağlantısını kesti, Voronej-Rostov arasındaki demiryolu Almanların eline geçti.

  16 Temmuz 1942: Hitler kurmay merkezini Ukrayna’daki Vinitsa’ya taşıdı.

  17 Temmuz 1942: Alman Genelkurmayı Moskova’daki bir istihbarat görevlisinden 13 Temmuz günü Stavka’da yapılan gizli bir görüşmenin raporunu aldı: Sovyet kuvvetleri Volga boyunca Kafkaslara doğru geri çekilecek. Orada Alman kuvvetleri hiç de konuksever olmayan bölgelerde kışı geçirmeye zorlanacak. Bütün önemli sanayiler Urallar ve Sibirya’ya taşınacak. Hitler bu raporu bir tuzak olarak gördü. General Çuikov birliklerinin moralinin yüksek olmadığını tespit etti. Komutanlarına ve subaylarına olan inançlarını kaybetmiş görünüyorlar.

  18 Temmuz 1942: Kızıl Ordu’nun neredeyse ezildiğini düşünen Hitler Kızıl Ordu’nun stratejik geri çekilmesini reddetti. Stalingrad ve Astrahan düştükten ve Volga’ya ulaşıldıktan sonra Doğu Cephesinde savaş sona ermiş olacaktı. Hitler’e göre bunun için yalnızca birkaç hafta vardı. Alman panzerleri Voroşilovgrad’a ve Tsimlyansk’ta bir kez daha Don’a ulaştı.

  19 Temmuz 1942: Alman panzerleri Rostov’a doğru ilerlerken Hitler General Halder’e «Rusların işinin bittiğini. söyledi. Halder cevapladı: «Kabul etmeliyim ki öyle görünüyor..

  20 Temmuz 1942: Almanlar Rostov’a ulaştı. Rostov yolunda savaş esiri alamamışlardı ve bu yanıyla yaz seferi başarısız olmuştu.

  21 Temmuz 1942: Alman ordusu ikinci defa Rostov’a saldırıya geçti. General Eberhard von Mackensen’in 3’üncü Panzer Tugayı 14 ve 22’nci panzer tümenleriyle şehre tekrar saldırdı. İlk defa başarısız oldular.

  22 Temmuz 1942: Albay Rodt’un 22’nci Panzer Tümeni Rostov’un kuzeydoğusunda çarpışıyor. 204’üncü panzer birliği güneye hareket etti ve 14’üncü Panzer Tümeni Novo Çekask’a yöneldi.

  23 Temmuz 1942: Hitler 45 numaralı emrini verdi. Bu bütün savaş boyunca verilmiş en önemli emirlerden biridir. 45 numaralı emir güneydeki ordu grubunu ikiye bölüyordu. Hitler’in generalleri okuduklarına inanamıyorlardı. Aynı gün Alman panzerleri hala Rostov için çarpışıyordu.

  24 Temmuz 1942: Rostov savaşı devam ediyor. Caddeler barikatlarla dolu ve Sovyet direnişi hiç de beklenildiği gibi değil. Her tarafta Sovyet keskin nişancıları var. Almanlar her ev, her oda için savaşmalılar. Sovyetlerin izlediği taktik Almanlar için bütünüyle yeni. Halder Hitler’e Sovyet taktiğinin değiştiğini anlatmaya çalışıyor ama Hitler inanmayı reddediyor.

  25 Temmuz 1942: Öğleden sonra 5.30’da Rostov Almanların eline geçti. Alman birlikleri Don’a ulaştılar. Rostov savaşı sona erdi. Fakat Kızıl Ordu hala Don üzerindeki köprüleri savunuyor. Bu köprüler petrol yatağı Kafkaslara açılan kapılardır.

  26 Temmuz 1942: Almanlar Don köprülerindeki Sovyetlere şiddetli bir saldırı başlattılar. İlerlemeyi başardılar, fakat köprülerin üzerinde her adımları için savaşmak zorundaydılar. Almanlar için en kötüsü Sovyet Ordusunun düzenli olarak geri çekiliyor olmasıydı.

  27 Temmuz 1942: 54’üncü Panzer Tugayına bağlı tanklar ve piyade Don köprüleri üzerinde, Kafkasların içlerine doğru harekete başladılar. Yolları üzerinde Maikop ve Grozni ve petrol yatakları var. Kalaçi yakınlarında Don’daki son Sovyet direnişi de ezildi.

  28 Temmuz 1942: Stalin 227 numaralı emri verdi: Bir adım bile geri çekilmek yok!

  29 Temmuz 1942: 6’ncı Ordu Kalah’ta Don’u geçen Sovyet köprü başında Sovyetlerin 21, 62, 63 ve 64’üncü Ordularıyla ve 1’inci ve 4’üncü Sovyet panzer ordularıyla karşı karşıya geldi. 4’üncü Panzer Ordusu Almanların 14’üncü Panzer Tugayına çevirmeye hazır. General von Seydlitz-Kurzbach’ın 51’inci Tugayı tehlikeli bir pozisyonda. Cephane ve yakıt sıkıntısı başgösterdi. Hitler Güney Ordu Grubunu iki küçük orduya ayırdı ve bu küçük ordular birbirlerinden uzaklaşmaşa başladılar. İkmal hattı çok uzun. İkmal için çok fazla zaman gerekiyor. Almanlar Volga’da çok fazla zaman kaybediyorlar. Hitler’in özel temsilcisi Albay Engel, von Weichs ve von Paulus’u ziyaret etti. Her ikisi de 6’ncı Ordunun kendilerine verilen işi görmek için çok güçsüz olduğunu açıkladılar. Güçlü karşı saldırıları göğüsleyebilecek durumda değiller.

  30 Temmuz 1942: Jodl Hitler’e kuvvetlerin Ordu Grubu A’dan acilen Ordu Grubu B’ye nakledilmesi gerektiğini izah etti ve «Kafkaslar’ın kaderi Stalingrad’da kararlaştırılacaktır. dedi. 6’ncı Ordu Don’u geçti.

  31 Temmuz 1942: Jodl’un dün ve Halder’in de altı gün önce söyledikleri üzerine, Hitler 4’üncü Panzer Ordusu Kafkas cephesinden alarak Ordu Grubu B’ye verdi. Hoth’a Stalingrad’da Kalaçi cephesinden saldırı emri verdi. 6’ncı Ordunun Stalingrad bölgesini ele geçirmek için yeterince güçlü olmadığını şimdi anlıyor. 6’ncı Ordu için yakıt ve cephane ikmali yetersiz.  Ağustos 1942
  1 Ağustos 1942: Almanlar Kafkaslara doğru harekete geçti. Salsk’a ulaştılar. Novorosisk ve Stalingrad arasındaki demiryolu hattı kesildi. General Eberhard von Mackensen ve panzerleri Kuban nehrine ulaştılar. Yeremenko Stalin’den bir telefon aldı; Stalin ertesi gün görüşmek istediğini söyledi.

  2 Ağustos 1942: Stalin Yeremenko’ya iki Stalingrad cephesinin kuzey parçasını savunma emri verdi. Yeremenko Stalin’e Güneydoğu cephesinin ve Stalingrad cephesinin tek komutanı olmak istediğini söyledi ama Stalin reddetti. Yeremenko iki komutanın Stalingrad’ı savunmasının büyük bir sorun yaratacağını düşünüyor. Stalin Yeremenko’ya derhal Stalingrad’a uçmasını söyledi.

  3 Ağustos 1942: 3’üncü Panzer Tümeninin öncüleri Voroşilovsk’a ulaştı. Kısa bir savaştan sonra şaşkın Sovyet kuvvetlerinin savunduğu kent düştü. Kotelnikovo yakınlarında 208’inci Sibirya Piyade Tümeninin dört treni Luftwaffe tarafından imha edildi.

  4 Ağustos 1942: Yeremenko Kruşçev’le karşılaşacağı Stalingrad’a ulaştı. Savunma çabalarına hız verdi. Kurmaylıklarını Çaritsin sığınaklarında kurdu. Kendi cephesini ve General Gordov’un Stalingrad cephesini ayıran hat tam olarak şehir merkezinden geçiyor. Geceleyin Luftwaffe’nin 27 uçağı 208’inci Sibirya Piyade Tümeninden kalan birliklere Kotelnikovo yakınlarında Çilekov istasyonunda saldırı düzenledi. Tümen yok edildi. 2. 2
  InKusTe
  Usta Üye

  --->: Stalingrad Savaşı Anlatım

  Reklam  5 Ağustos 1942: Kropotkin’deki Kuban köprüsü Maikop’a yönelen Alman birlikleri tarafından geçildi. Kotelnikovo yakınlarında Luftwaffe 29’uncu Sovyet Piyade Tümenini kana boğdu.

  6 Ağustos 1942: Kafkaslardaki Tikoretsk ve Kotelnikovo Almanların eline geçti. 13’üncü Panzer Tümeni Laba nehrinde Kurganaya’ya, 16’ncı Piyade Tümeni da Kafkaslar’daki Labinskaya’ya ulaştı. Her iki alay da General von Mackensen’in komutasında. General Hermann Hoth’un 4’üncü Panzer Ordusu Sovyetlerin Askya savunma hattını kırdı.

  7 Ağustos 1942: Hoth’un 4’üncü Panzer Ordusu Stalingrad’a güneyden saldırıya başladı. Alman 6’ncı Ordusu Kuzeybatıdan şehre yöneldi. Sovyet 62’nci Ordusunun komutanı General Lopatin, 6’ncı Orduya karşı büyük bir karşı saldırı başlattı.

  8 Ağustos 1942: 6’ncı Ordu, 16 ve 24’üncü panzer alaylarının Kalaş’a ulaşmasıyla büyük bir zafer kazandı. 62’nci Ordunun bazı bölümleri kapana kısıldı. General Lopatin’in karşı saldırısı tam bir başarısızlık olmuştu. Yaklaşık 1000 silahlı araç ve 57 bin asker Almanlar tarafından esir alındı.

  9 Ağustos 1942: Akşamleyin 13’üncü Panzer Tümeni geniş petrol üretim alanının yönetim merkezi olan Maikop’a aktı. Fakat petrol alanları da yok edilmişti. Almanlar hasar görmemiş 50 kuyuyu ele geçirdiler. Abganerovo yakınlarında Sovyetler tanklara karşı mayınlar gömdüler. Abganerovo Almanları durdurmak için değişiyordu.

  10 Ağustos 1942: Alman birlikleri Kafkaslarda Pyatigorsk’a yöneldiler. Kuban stepleri boyunca güneye doğru hızlı bir ilerlemeden sonra silahlı savaş grupları kendilerini Kuban nehrinin kuzey yakasında buldular.

  11 Ağustos 1942: Kalmuk steplerindeki tek kent olan Elista General Ott’un 52’nci Tugayının saldırısı altında. 3’üncü ve 23’üncü panzer alayları güneye yöneldiler ve 5633 metrelik Elbrus tağının eteklerine ulaştılar.

  12 Ağustos 1942: Yeremenko’nun ve General Gordov’un cepheleri arasındaki hattın şehir merkezinden geçiyor olması iki komutan arasında iletişim sorunları yaratıyor. Yeremenko bir kez daha Stalin’e Stalingrad cephesindeki tek komutan olmak istediğini söyledi. Aynı gün itibariyle Alman 6’ncı Ordusunun savaş düzeni: 24’üncü Panzer Tugayı (16’ncı ve 295’inci Piyade Tümenleri) – 51’inci Tugay (44’üncü ve 71’inci Piyade Tümenleri) – 11’inci Tugay (Hırvat 369’uncu birliğiyle beslenmiş 100’üncü Avcı Tümeni) – 14’üncü Panzer Tugayı (3’üncü ve 60’ıncı Piyade Tümenleri, 16’ncı Panzer Tümeni) – 8’inci Tugay (305, 376, 384 ve 389’uncu Piyade Tümenleri) – 17’nci Tugay (79 ve 113’üncü Piyade Tümenleri, 22’nci Panzer Tümeni, İtalyan «Celere. Tümeni). Aynı gün Stalingrad’a 320 ve Hazar denizine 240 km uzaklıktaki Elista düştü.

  13 Ağustos 1942: Elista’daki Kalmuk steplerinde sıcaklık 55 dereceyi buldu. Mineralniye Vodi kasabası Almanların eline geçti. Stalin Yeremenko’nun talebini kabul etti. Yeremenko her iki cephenin tek komutanı, Gordov güneydoğu cephesinde ve Golikov Stalingrad cephesinde onun temsilcisi oldular.

  14 Ağustos 1942: Hoth Stalingrad’ın güney savunma hattını kırmaya çalışıyor. Hitler Friedrich Paulus’a Stalingrad’ı 25 Ağustos’ta alma emrini verdi.

  15 Ağustos 1942: Churchill Stalin’in talebi üzerine Kızıl Orduya ayda 20 bin kamyon göndermeyi kabul etti. Alman birlikleri Georgievsk’i ele geçirdi ve Stalingrad’a yönelik saldırının şiddetini artırdı. Almanlar Kalah’ta Don üzerindeki köprüleri ele geçirmek için saldırıya geçtiler. Sovyet 20’nci motorize tugayı köprüyü havaya uçurdu. Kızıl Ordu için bir parça daha zaman kazanılmıştı.

  16 Ağustos 1942: 6’ncı Ordu Kalah’ta Don çevresini işgal etmek için saldırıya geçti. Kamenski ve Verçne-Kormoyarskaya arasındaki Don nehrinin güney kanadında bulunan son Sovyet köprü başı düştü. Fakat Kletskaya ve Serafimovitz arasında 1’inci Muhafız Ordusu ve 21’inci Ordu Don nehrinin güney sahilinde birçok parçayı hala ellerinde tutuyorlar. Hala zafer sarhoşluğu içindeki Alman Yüksek Komutanlığı ya da Ordu Grubu B’nin subayları bununla ilgilenmiyorlar. Taktik bir hata: Operasyon Uranüs, yani Sovyet karşı saldırısı, Alman 6’ncı Ordusunun Stalingrad yakınlarında çembere alınması bu köprü başından başlayacaktır.

  17 Ağustos 1942: Stalingrad’ın güneyinde Sovyetler Miskova nehrine çekiliyor. Bir Alman yüksek dağ taburu Elbrus dağına tırmanmaya hazırlanıyor.

  18 Ağustos 1942: Mareşal Antonescu komutasındaki (gerçekte Romanya’daki Alman askeri misyonunun şefi General Hauffe tarafından komuta ediliyordu) Stalingrad’ın iki tarafında, Don ve Volga’daki iki ordudan bir Rumen ordu grubu teşkil etmek üzere tartışmalar var. Fakat karar çıkmadı. Hauffe ve Halder kararı daha sonra alacaklar. Luftwaffe’nin keşifçileri Stalingrad’ın güneyinde Sovyetlerin Miskova nehrine çekildiğini gördüler.

  19 Ağustos 1942: Alman 6’ncı Ordusuna da şehri 25 Ağustos’ta ele geçirme emri verildi. 6’ncı Ordunun komutanı General Friedrich Paulus her iki kanattan konsantre bir saldırı için planlar tasarlıyor. Sovyet cephesi Don’un doğu kıyısından Kaşalinskaya’dan Miskova nehri boyunca geriye doğru eğilerek 80 km boyunca dışarıya doğru tümsek oluşturur şekilde 130 km’yi buluyor. Sovyet savunması 11 piyade alayıyla birlikte 62 ve 64’üncü Ordulardan oluşuyor, ancak güçleri çok yetersiz. Paulus, planına göre, merkezi dokuz piyade, iki panzer ve iki mekanize alayla kuzey yanından, üç panzer ve iki mekanize alayla da güney yanından vuracak. Hoth 4’üncü Panzer Ordusuyla Abganerovo yakınlarında 64’üncü Sovyet Ordusunun güney savunma hattını yardı. Hitler Vinitsa’da Kafkas seferiyle meşgul. Burada dağ birliklerinin Kafkaslar’da Elbrus’a tırmandığını öğrendi. Hitler dışında herkes etkilendi. Ordusunun ihtirasının dağları fethetmektense Rusları yenmesini tercih ettiğini söyledi. Elbrus petrol yatağı Grozni’ye 260 km mesafede.

  20 Ağustos 1942: Alman 6’ncı Ordusu Stalingrad’a yöneliyor. Hoth 4’üncü Panzer Ordusuyla Stalingrad’ın güneyinde Sarpa gölünde Sovyet 64’üncü Ordusunda bir gedik açtı.

  21 Ağustos 1942: General Seydlitz ve alayları 6’ncı Ordunun Stalingrad’a saldırıyı başlatacağı Lotşinskoy ve Veryatsi yakınlarında köprü başları kurarak Don’u geçti. Ordu Grubu A harekatlarının yağmur ve karla epeyce engellendiğini rapor etti. Hitler Kafkas harekatının yavaşlamasına öfkeli.

  22 Ağustos 1942: Sovyet Hava Kuvvetleri iki Alman köprü başı yakınlarındaki bir köprüyü bombaladı ama başarısız oldu. Gece Hube’un 14’üncü Panzer Tümeni Lotşinskoy köprü başına ulaştı. Aynı sırada Sovyet topçusu iki Alman köprü başını kesmek için köprüyü tahrip etmeye çalışıyor. Bu köprü başları ağır Sovyet ateşi altında. Yeniden ikmal edilen Ordu Grubu B ertesi öğleden sonra 4.30’da Stalingrad’a saldırı planladı. Hitler Kafkaslar’daki Ordu Grup B’ye bir limana süratle ulaşmaları ve ele geçirmeleri talimatı verdi ve böylece yeniden ikmal edilebileceklerini bildirdi. Kötü hava Ordu Grubu A’nın ikmalini berbat hale getiriyor.

  23 Ağustos 1942: Öğleden sonra 4.30’da 16’ncı Panzer Tümeni Don ve Volga arasındaki koridoru bloke etmeye başladı. Öğleden sonra savaş Stalingrad’a girdi. Geceleyin Luftwaffe Stalingrad üzerinde 2000 sorti yaptı. 60 km ötedeki alevlerle gazete bile okunabilirdi. Bütün şehir yanıyordu. Şehri yakma emrini Hitler vermişti.

  24 Ağustos 1942: 16’ncı Panzer Tümeni Stalingrad sanayi bölgesinin kuzey tarafındaki Spartakovka’ya yöneldi. Hava Kuvvetlerinin hava desteğiyle Sovyet savunma hattını kırmaya çalışıyor. Fakat savunmacılar pozisyonlarını koruyorlar.

  25 Ağustos 1942: Yorkin devlet çiftliği yakınlarında Luftwaffe kendi piyade ve panzerlerini bombaladı.

  26 Ağustos 1942: Juvkov Stalin’den sonra ikinci sıraya, Yüksek Komutan Yardımcılığına atandı. Moskova ve Leningrad’daki başarılarından sonra Stalingrad savunmasının doğrudan sorumluluğu da ona verildi.

  27 Ağustos 1942: Hitler Don ve Volga arasındaki hattı bloke etmek için daha kuzeydoğuya doğru bastırma emri verdi. 4’üncü Panzer Ordusuna da 6’ncı Orduyla bağlantı kurması için daha kuzeye saldırıya geçme emri verdi. Kuzeydoğuya, Stalingrad savunmasının derinlerine doğru ek bir saldırı da tali bir görevdi. 3. 3
  InKusTe
  Usta Üye
  28 Ağustos 1942: Şu anda 16 ve 23’üncü alaylar, 6’ncı Ordunun ana gövdesi ve Spartakovka ve Rinok arasındaki komünistlerin kontrol ettiği 26 km ile ayrılmış durumda.

  29 Ağustos 1942: Jukov Stalingrad cephesi karargahına ulaştı. Abganerovo’nun batısında Kempf’in 48’inci Panzer Tugayı kendisini ve 4’üncü Piyade Tugayını durduran Sovyetlere kanatlardan hücum ederek kuzeye vuruyor. 64’üncü Ordu geri çekilmeye başlarken Kempf’in panzerleri bir günde 32 km yaptılar.

  30 Ağustos 1942: Güneyden gelen Hoth’un 4’üncü Panzer Ordusu 60’ıncı Piyade Tümeniyle birleşti ve şehrin çevresindeki kuşatma tamamlanmış oldu. Gavrilovka yakınlarındaki son savunma hattı 4’üncü Tugayının piyadelerinin eline geçti.

  31 Ağustos 1942: Paulus Don ve Volga arasındaki koridoru güçlendirme emri verdi. Şimdi Stalingrad’a karşı büyük bir saldırı mümkündür. Akşamleyin 24’üncü Panzer Tümeni Stalingrad-Karpovka arasındaki demiryoluna ulaştı. General Sleydlitz koridordan başlayarak şehir merkezine bir saldırı planlıyor. Fakat ilk hedefi Gumrak.


  Eylül 1942
  1 Eylül 1942: Şehir yanıyor. Luftwaffe acımasızca bombalıyor. 40 km ötede şehir ateşinde gazete okunuyor.

  2 Eylül 1942: Stalingrad’da 6’ncı Ordu hala işi bitiremedi. Sovyet 62’nci Ordusu kapandan kaçmayı başardı. Stalin Jukov’a karşı saldırı emri içeren bir mesaj gönderdi.

  3 Eylül 1942: Şimdi Rinok’tan Stalingrad’ın batısındaki Pitomnik’e geniş bir cephede birleşmiş olan Alman 6’ncı Ordusu, şehre karşı doğrudan hücuma geçti. Jukov Stalingrad’ın kuzeyinden 1’inci Muhafız Ordusuyla 14’üncü Panzer Tugayına karşı saldırı başlattı, ama saldırı çok yavaş ve bazı birlikler «H. saati pozisyonunda değil. Böylece bazı alanlarda yalnızca küçük bir ilerleme başardı. Stalingrad’da 62’nci Orduyu yöneten General Aleksandr Lopatin Yeremenko tarafından uzaklaştırıldı. Lopatin şehrin tutulmasının mümkün olmadığını düşünüyor.

  4 Eylül 1942: Luftwaffe şehri yeniden bombalıyor. Binlerce sivil öldürüldü. Diğerleri kurtarma botlarıyla Volga üzerinden kaçıyor. Luftwaffe bu botlara da saldırıyor. Sovyet Hava Kuvvetleri Luftwaffe’nin bu saldırılarını durduracak kapasitede değil.

  5 Eylül 1942: Stalingrad’ın kuzeyinde yeni bir Sovyet karşı saldırısı daha çözüldü. Alman hatlarını yaramayan Sovyetler ancak iki hafta boyunca Alman kuvvetlerini şehir merkezinden uzak tutarak alanda baskı uyguluyor.

  6 Eylül 1942: Alman panzerleri şehre girdiklerinde mobilitelerini kaybediyorlar ve Sovyet direnişinin önünde kolay hedef teşkil ediyorlar. Almanlara Rostov önünde yaşananlar tekrar edecekmiş gibi görünüyor. Her sokak ve bina için savaşılıyor. Panzerler sokak çarpışmalarında etkili değil.

  7 Eylül 1942: Hitler gittikçe sinirleniyor. Şehrin 15 Eylül’den önce alınması gerektiğini açıkladı.

  8 Eylül 1942: Paulus kurmay başkanı Schmidt’e 6’ncı Ordunun şehri ele geçirmek için yeterince güçlü olmadığını söyledi. Birkaç gün içinde Hitler’le görüşecek ve ondan yeni takviyeler isteyecek.

  9 Eylül 1942: Stalingrad’ın güneyinde General Hoth şehre girdi. Kızıl Ordu’nun çok sayıda komutanı ve subayı firar etti ya da Volga üzerinden kaçtı. Geride bıraktıkları birlikler Almanlar tarafından esir alındı. Stalingrad içinde ve çevresinde çarpışan Kızıl ordu birlik ve komutanlarının morali kötü. Stalin bu duruma bir son vermek istiyor.

  10 Eylül 1942: General Hoth’un 4’üncü Panzer Ordusunun sağ kanadı Koporosoye’de Volga’ya ulaştı ve böylece 41 numaralı emirde konulmuş hedeflerden birini başarmış oldu.

  11 Eylül 1942: 6’ncı Ordunun komutanı Paulus Vinitsa’da Hitler’le buluştu. Hitler şehrin henüz ele geçirilmemiş olmasından öfkeli. Tekrar 15 Eylül’den önce şehrin alınması emrini verdi.

  12 Eylül 1942: Stalin Jukov’la, Yeremenko da Çuikov’la buluştu. Stalin Jukov’a bir karşı saldırı hazırlama emri verdi. Yeremenko ve Kruşçev Çuikov’a 62’nci Ordunun yönetimini alması emri verdiler. Paulus ve von Weichs Hitler’e 6’ncı Ordunun sol kanadının çok zayıf olduğunu söylediler. Hitler bundan haberdar olduğunu ve en kısa zamanda el atacağını bildirdi ve Paulus’a ertesi gün şehre saldırıya geçmesini söyledi.

  13 Eylül 1942: Mareşal Jukov Moskova’da Stalin’e Stalingrad planını rapor etti. Buna göre şehirde aktif bir savunma devam ettiği sürece geniş ikmal kuvvetleri Alman kanadına dar ikmal ve takviye kanalını keserek, çembere alan bir karşı saldırı yöneltmek için kuzey ve güneydoğuda toplanabilir. Saldırı böylece zayıf Rumen, Macar ve İtalyan alaylarını ezer, ve bu ancak uygun hazırlıklar tamamlandığında, Kasım ortasında yapılabilir. Stalin şüpheli ancak daha fazlasını duymak istiyor.

  14 Eylül 1942: 6’ncı Ordu şehre hücuma başladı. Beş alay savunmayı kesme çabasıyla 8 km’lik geniş bir cepheden şehir merkezine saldırıya geçti. Hoth’un kurallarına göre değil Çuikov’unkilere göre çarpışan şiddetli Sovyet direnişine karşı yalnızca zayıf bir ilerleme kaydettiler. Gece boyunca Sovyetler Volga üzerinden bir kaç geçiş noktasından birden adam ve ikmal geçirebildiler. 6’ncı Ordunun kuvveti geçen yıl olduğu gibi hareketli muharebede silahlı mızrak başı olarak saldıracak derecede değil. Kafkaslara saldırı Almanları her iki alanda da göğüs göğüse çarpışma durumunda bıraktı, çünkü açıkça ikmalleri sürekli değil ve azalan vurucu kuvvetleriyle sürekli saldırıda bulunurken kendilerini de savunuyorlar. Her gece taze birlikler Volga üzerinden Çuikov’unkilere katılıyor. Hava ve Volga’nın doğu tarafından gelen topçu desteğiyle, 62’nci Ordunun Jukov’un takviyelerinin şehrin kanatlarına gelmesine izin verecek kadar pozisyonlarını tutacağı umut ediliyor.

  15 Eylül 1942: Rumen 3’üncü Ordusunu Stalingrad’ın banliyölerine girdi. 6’ncı Ordunun sol kanadını örten Rumenler zayıf bir şekilde mevzileniyorlar. Volga üzerindeki şehir çarpışmaları şimdi 62 ve 64’üncü Ordular arasındaki Alman 48’inci panzer Tugayıyla ev ev sürüyor. Sovyet savunmacıları şehrin enkazının ortasında küçük birlik taktiğiyle hızlı hareketi benimsiyor. Almanların Stalingrad çarpışmalarına verdiği isim: «Rattenkrieg. - sıçan savaşı. Sabahın erken saatlerinde 13’üncü muhafız alayı Volga’yı geçti.

  16 Eylül 1942: Stalingrad 1 İstasyonu yakınlarında 24’üncü Panzer Tümeni 13’üncü muhafız alayıyla karşılaştığında şiddetli çarpışmalar. Almanlar Sovyetleri sürdü ama Sovyetler bölgeyi yeniden ele geçirdi.

  17 Eylül 1942: 102 numaralı tepe, Mamajev Kurgan ve tekrar Stalingrad 1 İstasyonu yakınlarında şiddetli çarpışmalar. İki gün önce Volga’yı geçen 13’üncü muhafız alayı yok edildi. Her iki tarafın da ağır kayıpları var.

  18 Eylül 1942: Hububat ambarı yakınlarında ağır çarpışmalar. Sovyetler teslim olmuyor, ama binayı da ellerinde tutamıyorlar. Jukov 6’ncı Ordunun kuzey kanadına tekrar bir karşı hücuma geçiyor. Alman 8’inci Piyade Tugayının karşısında 1’inci Muhafız Ordusunun aldığı pozisyonla hatta görünen zayıf bir noktayı kırmayı umut ediyor. Gerçekte bu yalnızca ileri bir pozisyon ve çok güçlü Alman savunmasına çarpan hücum tekrar mevcut muharebe hattına geriliyor. Daha önce olduğu gibi, sonuçsuz saldırılar, aksi taktirde Çuikov’un adamlarına karşı takviye edilecek olan Alman kaynaklarının erimesine neden oluyor. Binlerce Sovyet insanı günlerce süren bu hücumlarda öldürüldü.

  19 Eylül 1942: Sovyetler Mamajev Kurgan’dan (102 numaralı tepe) Almanları sökmeye çalıştıklarında ağır kayıplar verdiler. Dün başlayan Sovyet karşı saldırısı tam bir başarısızlık oldu.

  20 Eylül 1942: Hububat ambarının içinde ve yakınlarında şiddetli çarpışmalar rapor edildi. Sovyet ve Alman askerleri birbirlerinin nefesini duyacak kadar yakınlar.

  21 Eylül 1942: Almanlar bugün ambarı ele geçirdiler. Ambar 30 Sovyet muhafızı ve 18 donanma askeri tarafından tutuluyordu. Onlardan biri yazıyor: «Ve sonra tankların uğursuz seslerini duyduk. Arkadan gelen bir grup Alman tankı sürünmeye başladı. Bu açıkça son demekti. Birbirimize veda ettik. Bir kamayla duvardaki bir tuğlaya şunları kazıdım: Rodimtsev’in muhafızları vatanları için burada çarpıştılar ve öldüler. Tanklar duvarları yıkıyorlardı. O gece hepsi yaralı olan beş muhafız ve ben binadan çıktık. Volga’ya doğru sendeleyerek ilerledik. Bir devriyeye rastladık ve Alman işaret fişekleri bizi aydınlattı ve yerimizi belirledi. Fakat bir Alman muhafızını sessizce boğazlayarak zarar görmeden çıktık. Bir başka devriyeye rastladık, bu defa ben bir Alman’ı sessizce boğazladım. Demiryolu hattını karşıya geçtik, bir mayın tarlasından geçtik ve Volga’ya ulaştık. Bir binanın enkazından kalmış tahta parçalarından sal yaptık. Volga’ya açıldık ve kurtarılana kadar günlerce sürüklendik..

  22 Eylül 1942: Stalingrad’ın güney bölümü Almanların elinde. Hitler Stalingrad savaşının kısa zamanda biteceğini açıkladı. Sovyetlerin morali bozuk. Yeni bir alay (Sibirya’dan) Volga’yı geçti.

  23 Eylül 1942: Sibirya alayının yeni bir karşı saldırısı Alman ilerleyişini durdurdu ve Volga kıyılarını Sovyetlere açtı. Çuikov’un 62’nci Ordusu, küçük başarıya rağmen ikiye bölündü. Almanlar Karadeniz sahilleri boyunca Tuapse, Soşi, Suşumi ve Batum’a girme umuduyla Operasyon Atika adıyla Kafkaslarda yeni bir saldırı başlattılar.+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi