Tuvalet Ve Abdest Adabı Hakkında Hadisler

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Sünnet - Hadis Bölümünden Tuvalet Ve Abdest Adabı Hakkında Hadisler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Gölge Adam
  Usta Üye
  Reklam

  Tuvalet Ve Abdest Adabı Hakkında Hadisler

  Reklam  Tuvalet Ve Abdest Adabı Hakkında Hadisler

  Forum Alev
  SU İLE İSTİNCA

  6066) Ebu Süfyan RA anlatıyor: “Bana Ebu Eyyûb el-Ensâri, Câbir İbnu Abdillah, Enes İbnu Mâlik haber verdiler ki, Tevbe sûresinin 108. ayeti -ki meal-i şerifi şöyledir: “Orada maddi ve manevi pisliklerden temizlenmeyi seven kimse­ler vardır. Allah da çokca temizlenenleri sever”- nazil olduğu vakit Resûlullah: “Ey Ensar cemaati! Allah sizi temizlik hususunda övmektedir, (bu övgüye sebep olan) temizliğiniz nedir?” diye sordular. Onlar da:
  “Biz namaz için abdest alırız, cünüblüğe karşı yıkanırız, su ile de istinca yaparız!” dediler. AS: “Övgü işte bunun için! Buna devam edin!” buyurdular.”

  6067) Hz. Aişe RA demiştir ki: “Resûlullah AS makadını üç sefer yıkardı.” İbnu Ömer de şöyle demiştir:
  Bunu biz de yaptık ve makadı su ile yıkamayı bir şifa ve temizlik vasıtası bulduk.” 2. 2
  Gölge Adam
  Usta Üye

  --->: Tuvalet Ve Abdest Adabı Hakkında Hadisler

  Reklam  KAPLARIN ÖRTÜLMESİ

  6068) Hz. Aişe anlatıyor: “Ben Resûlullah için geceleyin, üzeri örtülü üç kap hazırlardım; birisi abdesti için, birisi misvak için, biri de içmesi için.”

  6069) İbnu Abbâs RA anlatıyor: “Resülullah AS, ne abdest suyu (hazırlama ve dökme işini) ne de sadaka dağıtma işini başkasına bırakmaz, bizzat yapardı.”

  6070) Hz. Aişe anlatıyor: “Ben ve Resülullah AS ikimiz de tek bir kapta(ki suda)n abdest alırdık. Bundan önce suya kedinin değdiği de olurdu.” 3. 3
  Gölge Adam
  Usta Üye
  KEDİ ARTIĞI İLE ABDEST

  6071) Hz. Ebu Hureyre RA anlatıyor: “Resûlullah AS buyurdular ki: “(Namaz kılanın önünden geçmekle) kedi namazı bozmaz. Çünkü o, evin (demirbaş) eşyasındandır.”


  KADININ ARTIĞI İLE GUSÜL

  6072) Hz. Ali RA anlatıyor: “Resûlullah AS ve ehli; tek bir kapta yıkanıyorlardı. Onlardan biri, arkadaşının (guslet­tiği suyun) artığı ile yıkanmazdı.”


  KADIN VE ERKEK AYNI KAPTAN GUSLEDER

  6073) Câbir İbnu Abdillah RA anlatıyor: “Hz. Peygamber AS ve zevceleri tek bir kaptan (su alarak) yıkanırlardı.” 4. 4
  Gölge Adam
  Usta Üye
  NEBİZ İLE ABDEST

  6074) Abdullah İbnu Mes’ud anlatıyor: “Resûlullah AS, bana, cin gecesi: “Yanında abdest alacak su var mı?” diye sormuştu. Ben: “Hayır, yok! Ancak bir kabın içinde bir miktar nebiz var” dedim. AS: “Hurma temizdir, su da temiz­leyicidir!” buyurdu ve hemen onunla abdest aldı.”

  6075) Abdullah İbnu Abbas RAümâ anlatıyor: “Resûlullah AS, cin gecesinde İbnu Mes’ud’a: “Yanında su var mı?” diye sordu. O: “Hayır su yok. Ancak bir tulumda nebiz var!” deyince AS: “Hurma temizdir, su da temizleyicidir (bi­naenaleyh nebiz temizdir) bana dök (abdest alayım)” buyurdular.”


  DENİZ SUYU İLE ABDEST

  6076) İbnu’l-Firasî anlatıyor: “Ben ava çıkmıştım. Yanımda içine su koyduğum bir kırbam vardı. Deniz suyu ile ebdest aldım. Durumu AS’a sordum. Bana: “Denizin suyu temizdir, meytesi (ölüsü) de helaldir!” cevabını verdi.”

  6077) Resülullâh AS’ın kızı Rukiyye RAa’nın cariyesi Ümmü Ayyâş RAa demiştir ki: “Resûlullah AS oturuyor olduğu halde ben kendim ayakta olduğum halde (gerekli hizmetleri yaparak) ona abdest aldırırdım.”


  UYKUDAN UYANINCA EL YIKANIR

  6078) Abdullah İbnu Ömer RA anlatıyor: “Resûlullah AS buyurdular ki: “Biriniz uyanınca elini yıkamadıkça su kabına sokmasın.”


  ABDESTTE BESMELE

  6079) Ebu Sa’îd RA anlatıyor: “Resûlullah AS buyurdular ki: “Üzerine besmele çekmeyenin abdesti yoktur.”

  6080) Sehl İbnu Sa’d es Sâidi RA anlatıyor: “Resülullah AS buyurdular ki: “Abdesti almayanın namazı yoktur. Abdest alırken Allah’ın ismini zikretmeyenin de abdesti yoktur. Resülullah’a salat (u selam) okumayanın da namazı yoktur. Keza Ensarı sevmeyenin de namazı yoktur.”


  TEK AVUÇ SU İLE MAZMAZA İSTİNŞAK

  6081) Hz. Ali RA anlatıyor: “Resûlullah AS abdest aldı. Bu esnada bir avuç su ile üç kere mazmaza, üç kere istinşakta bulundu.”


  UZUVLARI BİRER KERE YIKAYARAK ABDEST

  6082) Hz. Ömer RA anlatıyor: “Ben, Resûlullah AS’ı Tebük seferi sırasında abdest uzuvlarını birer kere yıkayarak abdest alırken gördüm.”


  UZUVLARI ÜÇER KERE YIKAYARAK ABDEST

  6083) Abdullah İbnu Ebi Evfa RA anlatıyor: “Ben Resûlullah AS’ı abdest alırken gördüm (yıkanacak uzuvlarını) üçer kere yıkamış, başına da bir kere meshetmişti.”

  6084) Ebu Mâlik el-Eş’arî anlatıyor: “Resûlullah AS (uzuvlarını) üçer sefer yıkayarak abdest alırdı.”


  UZUVLARI BİR, İKİ, ÜÇ KERE YIKAYARAK ABDEST

  6085) Abdullah İbnu Ömer RAümâ anlatıyor: “Resülullah AS (bir defasında abdest uzuvlarını) birer kere yıkayarak abdest aldı ve: “Bu abdest, Allah’ın bunsuz hiçbir namazını kabul etmeyeceği kimsenin abdestidir!” buyurdu. Sonra abdest uzuvlarını ikişer sefer yıkayarak aldı ve: “Bu abdestlerin kıymetlisidir!” buyurdu. Sonra üçer sefer yıkayarak abdest aldı ve:
  Bu, abdestin en mükemmel olanıdır. Ayrıca bu, hem benim, hem de Halilullah olan Hz. İbrahim aleyhisselâm’ın abdestidir. Kim bu şekilde abdest alır, tamamlayınca da eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abduhu ve Resulühü “Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve şehadet ederim ki Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir” derse kendisine cennetin sekiz kapısı birden açılır, hangi kapısından dilerse ondan içeri gi­rer!” buyurdular.”

  6086) Übey İbnu Ka’b RA anlatıyor “Resûlullah AS su getirtip (uzuvlarını) birer birer yıkayarak abdest aldı.
  “İşte bu abdest vazifesidir!” buyurdu. Yahut da: “İşte bu, yapmadığı taktirde, Allah’ın namazını kabul etmeye­ceği, kişinin (yapması gereken asgari) abdestidir!” buyurdu. Sonra ikşer ikişer yıkayarak abdest aldı. Sonra:
  “Bu da, Allah’ın ücretini iki hisse verdiği kişinin abdestidir!” buyurdu. Üçer sefer yıkayarak abdest aldı ve: “İşte bu benim ve benden önceki peygamberlerin abdestidir!” buyurdu.”

 5. 5
  Gölge Adam
  Usta Üye
  ABDESTTE İKTİSAD

  6087) İbnu Ömer RA anlatıyor: “Resûlullah AS abdest alan bir adam görmştü: “İsraf etme! İsraf etme!” buyurdu­lar.”

  6088) Abdullah İbnu Amr RA anlatıyor: “Resülullah AS, abdest almakta olan Sa’d’a uğramıştı:
  Bu israf da ne?” buyurdular. Sa’d: “Abdestte dahi israf olur mu?” dedi. AS:
  “Evet! cevabını verdi, akan bir nehir üzerinde olsan bile!”


  ABDESTTE İSBAĞ: MÜKEMMEL ABDEST

  6089) Ebu Saidi’l-Hudri RA anlatıyor: “Resülullah AS’ın şöyle söylediğini işittim: “Yaptığınız taktirde AIlah’ın günahlarınızı affedip, sevabınızı artırdığı ameli size söyleyeyim mi?”
  “Evet ey Allah’ın Resülü, söyleyin!” dediler.
  “Sıkıntıya rağmen abdesti mükemmel yapmak, mescidlere çok yürümek, bir namazdan sonra müteakip na­mazı beklemek.”


  SAKALI HİLÂLLEME

  6090) Hz. Enes RA anlatıyor: “Resülullah AS abdest aldığı zaman mübarek parmaklarını açarak sakalını hilâller ve bunu iki sefer yapardı.”

  6091) İbnu Ömer RA anlatıyor “Resûlullah AS, abdest alınca, yanaklarını biraz ovduktan sonra sakalını alt kıs­mından (yukarı doğru) parmaklarıyla karıştırırdı.”

  6092) Ebu Eyyub el-Ensari RA anlatıyor “Resûlullah AS ‘ın abdest alınca sakalını hilallediğini gördüm.”


  BAŞI MESH

  6093) Seleme İbnu’l-Ekvâ’ RA anlatıyor: “Resûlullah AS’ı abdest alırken gördüm, başını bir kere meshetmişti.”


  KULAKLAR BAŞTANDIR

  6094) Abdullah İbnu Zeyd RA anlatıyor: “Resûlullah AS: “Kulaklar baştan (sayılır, yüzden sayılmaz)” buyurdular.”


  PARMAKLARI HİLÂLLEME

  6095) İbnu Abbâs RAümâ anlatıyor: “Resûlullah AS buyurdular ki: “Namaza kalktığın vakit abdesti mükemmel yap. (Bu cümleden olarak) suyu ayak ve el parmaklarının arasına iyice ulaştır.”

  6096) Ubeydullah İbnu Ebi Râfi’ RA babasından naklen anlatıyor: “Resûlullah AS abdest alınca altına su ulaşsın diye yüzüğünü oynatırdı.”


  ÖKÇELERİ YIKAMAK

  6097) Hz. Câbir İbnû Abdillah RA anlatıyor: “Resûlullah AS buyurdular ki: “(Abdest sırasında yıkanmayan) ökçe üzerindeki kalın sinirlerin vay ateşten çekeceklerine!”

  6098) Halid İbnu’l-Velid, Yezid İbnu Ebi Süfyan, Şurahbil İbnu Hasene, Amr İbnu’l-As RAüm ecmain’den herbiri, Resûlullah AS’ın şöyle buyurduğunu rivayet etmişlerdir: “Abdesti mükemmel alın! (Abdest sırasında iyi yıkanma­yan) ökçelerin vay ateşten çekeceklerine!”


  AYAKLARIN YIKANMASI

  6099) Mikdam İbnu Ma’dikerb RA anlatıyor: “Resûlullah AS, abdest aldı ve ayaklarını üçer sefer yıkadı.”

  6100) Rübeyyi’ RA anlatıyor: “İbnu Abbâs RAümâ bana gelerek, şu malum hadisten sordu. -Burada Rübeyyi’ “Resûlullah abdest aldı ve ayaklarını yıkadı” şeklinde yaptığı rivayeti kasteder- ve bana dedi ki: “Halk (yani bütün ashab-ı kirâm hazeratı) ayakları yıkamaktan başka bir şeyi caiz görmezler. Halbuki ben, Kitabullah’ta sadece mesh görüyorum.”

 6. 6
  Gölge Adam
  Usta Üye
  ABDESTTEN SONRA ETEĞE SU SERPME

  6101) Zeyd İbnu Hârise anlatıyor: “Resûlullah AS buyurdular ki: “Cebrail ASbana abdesti öğretti. Bu meyanda bana, abdestten sonra, çıkacak bevl (sızıntısından hâsıl olacak vesveseyi önlemek) için elbisemin altına su serpmemi emretti.”

  6102) Hz. Câbir RA anlatıyor: “Resûlullah AS abdest aldı ve fercine (ön tarafına) su serpti.”


  ABDEST HAVLUSU

  6103) Selmanu’l-Fârisi RA anlatıyor: “Resûlullah AS abdest aldılar. Sonra üzerindeki yün cübbesini ters çevirip (iç tarafıyla) yüzlerini sildiler.”


  ABDESTTEN SONRAKİ DUA

  6104) Hz. Enes anlatıyor: “Resülullah AS buyurdular ki: “Kim abdest alınca onu mükemmel kılar, sonra da üç kere: “Eşhedü enlâ ilahe illalahu vahdehu lâ şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resülühü” derse, kendisine cennetin sekiz kapısı açılır, dilediğinden içeri girer.”


  TUNÇ KAPLA ABDEST

  6105) Zeyneb Bintu Cahş RA’nın anlattığına göre, “Kendisinin sarıdan (tunçtan) bir teknesi vardı ve Resûlullah AS’ın saçlarını bu leğende tarardı.”


  UYUYANIN ABDESTİ

  6106) Abdullah İbnu Mes’ud RA anlatıyor: “Resûlullah AS (bir gün) horlayıncaya kadar uyudu. Sonra kalkıp na­maz kıldı.’’

  6107) İbnu Abbâs RAümâ anlatıyor: “Resûlullah AS’ın o uykusu, kendisi yani Hz. Peygamber oturur iken olmuş­tur.”


  ZEKERE DEĞİNCE ABDEST Mİ?

  6108) Hz. Cabir İbnu Abdillah RA anlatıyor: “Resûlullah AS buyurdular ki: “Biriniz zekerine (erkeklik uzvuna) dokunacak olursa ona abdest almak gerekir.”

  6109) Ümmü Habibe ve Ebu Eyyub RA’dan rivayet edildiğine göre “Resülullah AS’ın: “Fercine (cinsiyet uzvuna) dokunan abdest alsın” dediğini işitmişlerdir.”

  6110) Ebu Ümâme RA anlatıyor: “Resûlullah AS’a kişinin zekerine değmesinden sorulmuştu: “O, senin vücudun­dan küçük bir et parçasından başka bir şey değil” buyurdular.”

 7. 7
  Gölge Adam
  Usta Üye
  ATEŞTE PİŞENDEN ABDEST Mİ?

  6111) Yezid İbnu Ebi Malik’ten rivayet edildiğine göre, “Enes İbnu Mâlik RA ellerini kulaklarının üstüne koyarak: “Resülullah AS’ın: “Ateşte pişen şeyi yiyince abdest alın” dediğini işitmemişsem kulaklarım sağır olsun!” derdi.”

  6112) Hz. Câbir RA anlatıyor: “Resülullah AS, Hz. Ebu Bekr ve Hz. Ömer ekmek ve et yediler ve abdest tazeleme­diler.”

  6113) Süveyd İbnu Nu’mân el-Ensari”nin anlattığına göre, “Ashabtan bir grup Resûlullah AS ile birlikte Hayber’e hareket ederler. Yolda Sahbâ nam mevkiye gelince ikindi kılınır. AS yiyecek talep eder. Sadece kavud çıkarılır. Onlar yenilir, içilir. Sonra su talep eden Resülullah ağzını çalkayıp cemaate akşam namazı kıldırır.”


  DEVE ETİ YEYİNCE ABDEST Mİ?

  6114) Üseyd İbnu Hudayr RA anlatıyor: “Resülullah AS buyurdular ki:
  “Koyun sütünü içince abdest almayın, deve sütünü içince abdest alın.”

  6115) Abdullah İbnu Amr anlatıyor: “Resûlullah AS: “Devenin etini yeyince abdest alın, koyunun etini yeyince abdest almayın. Deve sütü içince de abdest alın, koyun sütü içince abdest almayın; koyun ağılında namaz kılın, deve ağıllarında namaz kılmayın” buyurdular.”


  SÜT İÇİNCE MAZMAZA

  6116) Sehl İbnu Sa’d es-Sâidi RAümâ anlatıyor: “Resûlullah AS: “Süt içince ağzınızı su ile çalkalayın, çünkü o yağlıdır” buyurdular.”


  ÖPME ABDESTİ BOZAR MI?

  6117) Hz. Aişe RA anlatıyor: “Resûlullah AS hanımlarından birini öptü, sonra çıkıp namaza gitti, abdest almadı.” (Ravi Urve der ki): “O mutlaka sendin!” dedim, Aişe güldü.”

  6118) Yine Hz. Aişe RA anlatıyor: “Resülullah AS abdest alır, sonra (zevcesini) öper ve abdest almadan namaz kılardı. Bunu bana yaptığı da olurdu.”


  ABDEST ÜSTÜNE ABDEST

  6119) Ebu Gutayf el-Huzeli anlatıyor: “Abdullah İbnu Ömer’i mesciddeki ders halkasında dinlemiştim. Namaz vakti girince, kalkıp abdest aldı ve namaz kıldı, sonra tekrar tedris halkasına döndü. İkindi vakti olunca, yine kalkıp abdest aldı, namaz kıldı, tekrar yerine geldi. Akşam vakti girince, kalkıp abdest aldı ve namaz kıldı sonra yerine geldi. Ben: “Allah seni ıslah buyursun her namaz girince abdest almak farz mı sünnet mi?” dedim.
  “Sen hep beni ve yaptığımı mı gözetledin?” dedi. “Evet!” dedim. Bunun üzerine: “Hayır” dedi ve açıkladı: “Eğer sabah namazı için abdest alsam onunla bütün namazları kılabilirim, (bu caizdir), yeter ki abdestimi bozmamış olayım. Ancak Resûlullah AS’ın: “Kim abdest üzerine abdest alırsa ona on hasenat vardır” dediğini işittim de bu hasenelere talip oldum.”


  ABDEST HADESTEN SONRA VACİPTİR

  6120) Ebu Saidi’I-Hudri RA anlatıyor: “Resûlullah AS’a namazda abdestin bozulduğuna dair düşülecek şüpheden sorulmuştu, şöyle cevap verdi: “Kulağına bir ses, burnuna bir koku gelinceye kadar namazdan ayrılmasın.”

  6121) Muhammed İbnu Amr İbnu Atâ rahimehullah anlatıyor: “Ben, Sâib İbnu Yezid’i elbisesini koklarken gördüm ve: “Bunu niçin yapıyorsun?” diye sordum. Bana: “Resûlullah AS’ın “Abdest, koku veya işitmek sebebiyle vacib olur!” buyurdular” dediğini işittim, bunun için kokluyorum” dedi.


  KİRLENMEYEN SUYUN MİKTARI

  6122) Abdullah İbnu Ömer RA anlatıyor: “Resûlullah AS buyurdular ki: “Su iki veya üç kulle oldu mu onu hiçbir şey kirletmez.”

  6123) Ebu Saidi’l-Hudri RA anlatıyor: “Resülullah AS’a Mekke ile Medine arasında bulunan ve vahşi hayvanların, köpeklerin, eşeklerin uğradıkları havuzlar ve bunların suyu ile temizlik yapılıp yapılamayacağı hususunda sorulmuştu: “Karınlarında götürdükleri onlarındır, kalan da bizimdir, temizlikte kullanabilirsiniz” dedi.”


  HAYIZ

  6124) Hz. Cabir İbnu Abdillah RA anlatıyor: “Biz büyük bir su birikintisine rastladık, içerisinde eşek ölüsü vardı. Bu leş sebebiyle o sudan kullanmaktan kaçındık. Nihayet Resûlullah AS bize uğradı. (Halimize muttali olunca): “Şu­rası muhakkak ki, suyu hiçbir şey kirletmez” buyurdular. Biz de oradan su aldık (hayvanlara) içirdik ve (kaplarımıza) su aldık.”

  6125) Ebu Ümâme el-Bâhili RA anlatıyor: “Resülullah AS buyurdular ki: “Şurası muhakkak ki suyu hiçbir şey kirletmez, yeter ki (pis madde) kokusuna, tadına ve rengine galebe çalmasın.”


  YEMEYE BAŞLAMAYAN ÇOCUĞUN SİDİĞİ

  6126) Ümmü Kürz RA anlatıyor: “Resûlullah AS buyurdular ki: “(Henüz yemek yemeyen) erkek çocuğun sidiğini temizlemek için su serpilir, kız çocuğunun sidiği ise yıkanarak temizlenir.”


  SİDİK DEĞEN TOPRAĞIN TEMİZLENMESİ

  6127) Vasile İbnu’l-Eska’ anlatıyor: “Bir bedevi, Resûlullah AS’a gelerek: “Allahım, bana ve Muhammed’e rahmet kıl! Bu rahmetinde bize başkasını ortak yapma!” diye dua etti. Bunun üzerine AS: “Bak şu yaptığına! -veya: Yazık sana!- Sen geniş olan şeyi gerçekten daralttın!” buyurdu. Derken bedevi bacaklarını ayırıp akıtmaya başladı. Resûlullah AS’ın ashabı: “Hey! (ne yapıyorsun!) deyip (telaşlandılar). AS: “Bırakın adamı (işini tamamlasın!)” diye müdahale etti. Sonra da bir kova su getirtip üzerine döktü.”

 8. 8
  Gölge Adam
  Usta Üye
  TOPRAK TOPRAĞI TEMİZLER

  6128) Hz. Ebu Hureyre RA anlatıyor: “Ey Allah’ın Resûlü biz mescide gelirken pis yerlere basıyoruz (bu durumda ne yapmamız gerekir?) diye sorulmuştu. AS şu cevabı verdi: “Yeryüzünün birkısmı (yürüyünce) diğer bir kısmını te­mizler.”

  6129) Cabir İbnu Semüre RA anlatıyor: “Bir adam hanımına temas ederken giydiği elbisesinin içerisinde (elbiseyi yıkamadan) namaz kılıp kılamayacağını sordu. AS: “Kılabilir. Ancak herhangi bir bulaşık görürse onu yıkaması gere­kir” dedi.”


  MESTLER ÜZERİNE MESH

  6130) İbnu Ömer RAümâ, Sa’d İbnu Mâlik’i mestleri üzerine meshederken görür ve: “Siz demek mest üzerine mes­hediyorsunuz ha!” diyerek yadırgar ve birlikte Hz. Ömer’in yanına giderler. Sa’d, Hz. Ömer’e: “Şu kardeşim oğluna mestlere mesthetme hususunda fetva ver!” der. Hz. Ömer: “Biz Resûlullah AS ile beraberken, mestlerimize meshedi­yorduk, biz bunda bir beis görmeyiz!” der. İbnu Ömer: “Hatta, heladan gelmiş olsa da mı ?” diye sorar. Hz. Ömer “evet!” der.”

  6131) Selh es-Sâidi RA anlatıyor: “Resûlullah AS mestleri üzerine meshetti, bize de mest üzerine meshetmemizi emir buyurdu.”

  6132) Enes İbnu Malik RA anlatıyor: “Ben, bir sefer sırasında Resûlullah AS ile beraberdim. Bir ara “su var mı?” diyerek abdest suyu getirtti. Abdest alıp mestleri üzerine meshetti. Sonra orduya yetişerek askerlere namaz kıldırdı.”


  MESTİN ÜST VE ALTINA MESH

  6133) Hz. Cabir RA anlatıyor: “Resülullah AS (bir gün yolda giderken) abdest almakta olan ve bu sırada mestlerini de yıkayan bir adama rastladı. Onu mestlerini yıkamaktan men edercesine eliyle işaret ederek: “Sen sadece şöyle mes­hetmekle emrolundun” buyurdu ve mübarek elinin parmaklarıyla ayak parmaklarının ucundan bacağın dibine (mafsal kısma) kadar çizgiler çekerek gösterdi.”


  TEYEMMÜM

  6134) el-Hakem ve Seleme İbnu Küheyl’in anlattıklarına göre, “Abdullah İbnu Ebi Evfa RA’a teyemmümden sor­muşlar, o da kendilerine şu cevabı vermiştir: “Resûlullah AS Ammar’a şöyle yapmasını emretti: Ellerini yere vurdu, sonra ellerine yapışan toz toprağı çırptı ve yüzünü meshetti.”
  el-Hakem, rivayetinde “Kollarını da (meshetti)” dedi. Seleme İbnu Küheyl, rivayetinde “Dirseklerini de” demiştir.”

  6135) İbnu Abbâs RA’â’nın anlattığına göre “Resülullah AS bir adam başından yaralanmıştı, bilahare ihtilam sebe­biyle cünüb oldu. Kendisine gusletmesi emredildi, o da yıkandı, hastalanıp öldü. Bu haber AS’a ulaşınca:
  “Onu öldürdüler, sebep olanların Allah belalarını versin! Cehaletin ilacı sormak değil mi (niye sormadan fetva verdi­ler?)” buyurmuştur.”
  Atâ der ki: “Bize ulaştığına göre, Resûlullah AS: “Keşke bedenini yıkayıp başının yaralı yerini bıraksaymış” buyurmuştur.”


  CÜNÜBKEN ABDESTSİZ UYUNUR MU

  6136) Ebu Saidi’I-Hudri RA’ın anlattığına göre, “Kendisi geceleyin cünüb olur, o halde uyumak ister. Resülullah AS ise, ona abdest alıp öyle uyumasını emreder.”


  HER KILIN DİBİNDE CENABETLİK

  6137) Hz. Ebu Eyyub RA anlatıyor: “Resûlullah AS buyurdular ki: “Beş vakit namaz, cuma namazına kadar cuma namazı, emanetin edası, arada cereyan eden (küçük günahlara kefarettir.”
  Ben: “Emanetin edası nedir?” dedim.
  “Cenabetten gusuldür. Zira her kılın dibinde (yıkanması gereken) cenabetlik vardır” buyurdular.”


  KADIN İHTİLAM OLUR MU?

  6138) Havle Bintu Hakim RA’nın anlattığına göre, “Resûlullah AS’a “Rüyasında erkeğin gördüğü şeyi gören kadı­nın hükmünü sormuş, AS da kendisine: “İnzal vaki olmadıkça gusül gerekmeyeceğini, tıpkı inzal olmadıkça erkeğe de gusül gerekmediği gibi” şeklinde cevap vermiştir.”

  6139) Amr İbnu şuayb an ebihi an ceddihi RA anlatıyor: “Resûlullah AS buyurdular ki: “İki hitan (sünnet mahalli) birbirine kavuştu, (erkek uzvunun) baş kısmı kayboldumu gusül vacip olur (inzal şart değildir).”


  GUSÜL SIRASINDA PERDE

  6140) İbnu Mes’ud RA anlatıyor: “Resülullah AS buyurdular ki: “Sizden kimse açık arazide veya kendisini örtme­yen bir dam üstünde gusül yapmasın. O kimseyi görmese de, kendisi (ruhaniler tarafından) görülmektedir.”


  ABDESTE SIKIŞAN NAMAZ KILMASIN

  6141) Ebu Ümame RA anlatıyor: “Resûlullah AS abdest bozma hususunda darlanan kimseye (abdestini bozmadan) namaz kılmayı yasakladı.”

  6142) Ebu Hureyre RA anlatıyor: “Resülullah AS buyurdular ki: “Sizden kimse (abdest bozma) sıkıntısı varken namaza durmasın.”


  KADIN HAYIZLI İSE

  6143) Ümmü Seleme RA anlatıyor: “Ben, Resûlullah AS’la birlikte yorganın altında idim. Kadınların maruz kaldığı hayız (kanını) o sırada gördüm. Derhal örtünün altından sıvışıverdim. Resülullah AS: “Hayız mı oldun?” dedi. “Ben, kadınların gördüğü hayız kanını gördüm” dedim. AS: “Bu, Allah Teâla Hazretlerinin, Hz. Adem’in kızlarına yazdığı bir kaderdir” buyurdular.”
  Ümmü Seleme sözlerine şöyle devam eder: “Ben yataktan sıvışıp, (yapılması gerekenleri yaparak) kendime çekidüzen vererek geri döndüm. Resûlullah AS bana: “Gel benimle birlikte yatağa gir!” dedi. Ben de yanına girdim.”

  6144) Muâviye İbnu Ebi Süfyan RA anlatıyor: “Ben, Resûlullah AS’ın zevce-i muhteremleri olan Ümmü Habibe RA’ya: “Hayız olduğunuz zaman Resûlullah AS’la münasebetiniz nasıl olurdu?” diye sordum. Şu cevabı verdi: “Birimiz hayız görmeye başlar başlamaz derhal uyluklarının yarısına kadar uzanan izarını bağlar, sonra Resûlullah AS’la beraber yatardı.”


  HAYIZLI NASIL YIKANIR?

  6145) Hz. Aişe RA anlatıyor: “Resülullah AS, ben adetli iken, bana: “Saçını(n örgülerini) çöz ve yıkan” dedi.”
  Hz. Ali, kendi rivayetinde: “Başını çöz” demiştir.”


  HAYIZLI MESCİDE GİREMEZ

  6146) Ümmü Seleme RA anlatıyor: “Resûlullah AS bu mescidin avlusuna girerek, yüksek sesle: “Şurası muhakkak ki, mescid, ne cünüb ne de hayızlıya helal değildir” buyurdular.”


  HAYIZLI KADIN TEMİZLİKTEN SONRA SARILIK, BULANIKLIK GÖRÜRSE

  6147) Hz. Aişe RA anlatıyor: “Resûlullah AS, temizlikten sonra hayız şüphesi veren akıntı gören kadın hakkında: “O bir damar veya damarlar(dan gelen istihaze kanı)dır, (hayız kanı değildir)” buyurdular.”
  Muhammed İbnu Yahya dedi ki: “Temizlikten sonra” tabiriyle “(hayız devri bitip) yıkandıktan sonra” demek istemiştir.”


  NİFAS KAÇ GÜN?

  6148) Hz. Enes RA anlatıyor: “Resûlullah AS nifaslı kadınlar için kırk gün (temizlenme) müddeti belirledi. Ancak, daha önce temizlendiğini görenleri hariç tuttu.”


  HAYIZ OLÂN KIZ KAPANMALIDIR

  6149) Hz. Aişe RA anlatıyor: “Resûlullah AS yanıma girmişti, yanımdaki cariyem hemen gizlendi. AS: “Cariye adet gördü mü?” diye sordular. “Evet!” deyince, Resûlullah, sarığından bir parça bez kopararak cariyeye: “Başını bu­nunla ört!” buyurdular.”


  HAYIZLI KINA YAKAR

  6150) Muâze RA anlatıyor: “Bir kadın Hz. Aişe RA’ya: “Hayızlı kadın kınalanır mı?” diye sormuştu. “Biz, Resülullah AS’ın sağlığında kınalanırdık” diye cevap verdi.”


  SARGI ÜZERİNE MESH

  6151) Hz. Ali İbnu Ebi Talib RA anlatıyor: “Bilek kemiklerimden biri kırılmıştı. Resûlullah AS’a (abdest sırasında ne yapmam gerektiğini) sordum. AS bana, sargı üzerinden meshetmemi söyledi.”


  TÜKRÜK TEMİZDİR

  6152) Hz. Ebu Hureyre RA anlatıyor: “Resülullah AS’ı Hz. Hüseyin’i omuzunda taşırken gördüm, çocuğun tükrüğü AS’ın üzerine akıyordu.”


  KABA AĞIZDAN SU DÖKMEK

  6153) Abdülcebbâr İbnu Vâil babası Vail RA’tan anlatıyor: “Resûlullah AS’a (abdest için içi su dolu) bir kova getirildiğini gördüm. AS, o sudan ağzına alıp mazmaza yaptı, misk kokulu veya miskten daha hoş kolulu olarak suyu fem-i mübareklerinden kovaya bıraktı. Sonra burnuna da su çekip bu suyu kovanın dışına attı.”


  AVRETE BAKMAMAK

  6154) Hz. Aişe RA anlatıyor: “Resûlullah AS’ın fercine hiç bakmadım -veya “görmedim.-”
  Ebu Bekr der ki: “Bu hadisi (Hz. Aişe’den) onun azadlı bir cariyesi rivayet etmiştir.”


  VÜCUDDA SU DEĞMEDİK KURU YER

  6155) İbnu Abbâs RA anlatıyor: “Resûlullah AS cünüblükten yıkanmıştı. Gusülden sonra bir parça yerin kuru kal­dığını farketti. Bunun üzerine perçeminden (akıttığı su ile) orayı ıslattı.”
  İshâk, rivayetinde: “O kuru yerin üzerine saçını sıktı” demiştir.”

  6156) Hz. Ali RA anlatıyor: “Bir adam, Resûlullah AS’a gelerek: “Ben cenabetten yıkanmış, sonra da sabah nama­zını kılmıştım, sonradan, bedenimde tırnak kadar bir yere suyun değmemiş olduğunu farkettim (ne yapayım?)” dedi. AS: “Eğer, orayı (ıslak) elinle meshetseydin bu sana yeterliydi” buyurdular.”

+ Yorum Gönder
tuvalet adabı ile ilgili hadisler,  abdest adabı ile ilgili hadisler,  abdest adabıyla ilgili hadisler,  tuvalet temizliği ile ilgili hadisler
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi