Allah korkusu ile gözünden akan yaş ...

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Sünnet - Hadis Bölümünden Allah korkusu ile gözünden akan yaş ... ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Gölge Adam
  Usta Üye
  Reklam

  Allah korkusu ile gözünden akan yaş ...

  Reklam  Allah korkusu ile gözünden akan yaş ...

  Forum Alev
  Günah işleyerek kalbi kararan, katılaşan kimseler, çok güldükleri hâlde, ağlayamazlar. Şefkat ve merhamet ehli olanların kalbleri rikkatlidir. Allahü teâlâyı çok sevenler, bu sevgiden mahrum kalma korkusu ile gözyaşlarını tutamazlar. Dünya menfaati için değil de, sırf Allah korkusu ile ağlamanın fazileti büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Allahı anarken, Allah korkusu ile gözünden yaş akana, kıyamette azap olmaz.)
  (Allah korkusu ile ağlayan göze, cehennem ateşinin dokunması haramdır)
  (Kıyamette herkes ağlayıp gözyaşı dökecektir. Ancak dünyada Allah korkusu ile, bir damlacık gözyaşı dökenler ağlamayacaktır.)
  (Allah korkusu ile, gözünden yaş akan mümini, Hak teâlâ ateşten koruduğu gibi, ateşi de onun nurundan korur.)
  (Allah için gözlerinden yaş akan müminin vücudunun, Cehennem ateşinde yanması haramdır. Bir damla gözyaşı ile yanağı ıslanan kimsenin yüzü, hiçbir zaman darlığa düşmez. Kıyamette her şey ölçülür, tartılır. Bunlardan Allah korkusu ile akan gözyaşı, ateş deryasını söndürecek güçtedir.)
  (Vücudu Allah korkusu ile ürperen kimsenin günahları, ağaçtan yaprakların dökülmesi gibi dökülür.)
  (Allahü teâlâ, buyurdu ki: "Benden korkup ağlıyarak yapılan ibâdet, diğer ibâdetlerden üstündür. Dünyada benden korkarak ağlayanı, Cennette ebedi güldürürüm.")
  (Allahü teâlânın, himayesinden başka himaye bulunmayan kıyamet gününde, himayesine aldığı yedi kimseden biri de, yalnız iken Allahı anıp gözünden yaş akan kimsedir.)
  İbni Ömer hazretleri (Allah korkusu ile bir damla gözyaşı akıtmak, binlerce altın sadaka vermekten daha kıymetlidir) buyurdu. Yunus Emre de ağlamakla ilgili şöyle diyor:

  Ağlamaktır benim işim,
  Ağla gözüm şimden geri.
  Irmak ola kanlı yaşın
  Çağla gözüm şimden geri.

  Hüda bize verdi sevda,
  Sevmek oldu artık gıda,
  Ele geçmez bu dünyada
  Gülme gözüm şimden geri.

  Düşün halin n’olduğunu,
  Ömür gülü solduğunu,
  Gece gündüz olduğunu
  Bilme gözüm şimden geri. 2. 2
  Gölge Adam
  Usta Üye

  Allah korkusunun sebebi nedir, Allah’tan korkmanın alameti nasıl belli olur?

  Reklam  Allah korkusunun sebebi, ilim ve marifettir. İlim ve marifet sahipleri, kendi ayıplarını, günahlarını ve ibâdetteki kusurlarını görerek, bunun yanında Allahü teâlânın kendisine verdiği sayısız nimetleri düşününce, yaptıklarından utanıp, kalbinde korku başlar. Bunun hâli şuna benzer. Bir padişah birine iltifat ederek sayısız yardım ve ihsanlarda bulunsa, üstelik büyük bir rütbe verse, bu kimse de, padişahın bu iyiliklerine karşılık nankörlük ve hıyanet etse, bunu da padişahın görüp bildiğini anlasa, o kimsenin kalbine bir korku ateşi düşer. İşte Allah’tan korkmak da böyledir.
  Hadis-i şerifte de, (Hikmetin başı Allah korkusudur) buyuruluyor. Hikmetin bir çok manası vardır. Faydalı ilim, fen ve sanat, manevî ilim gibi manalara gelir. Şu hâlde Allah’tan korkup haramlardan kaçan ve ibâdetleri yapan kimsenin hikmet sahibi, akıllı biri olduğu anlaşılır. Hadis-i şerifte, (En akıllınız, Allah’tan en çok korkandır) buyuruldu. Allah korkusu, sevileni kaybetmekten meydana gelen bir korku olduğu gibi, Ona isyan ederek tehlikelere maruz kalmaktan da meydana gelen bir korkudur. Allahü teâlâ, Kur'an-ı kerimde buyuruyor ki:
  (Allah’tan korkun ki, kurtuluşa eresiniz.) [A. İmran 200],
  (Ancak âlimler Allah’tan korkar.) [Fatır 28],
  (En şerefliniz, Allah’tan en çok korkanınızdır.) [Hücurat 13]
  Allah’tan korkmanın alameti şu yedi şeyde, [dilde, kalbde, gözde, midede, elde, ayakta ve ibadette] belli olur.
  1-Dilde: Yalan söylemez. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Müminde, her huy bulunabilir. Fakat yalancı ve hain olamaz. Yalan insanı günaha sokar; günah da cehenneme götürür.)
  (Yalan, imana aykırıdır; münafıklık alametidir.)
  (Güldürmek için yalan söyleyene, yazıklar olsun!)
  Allah’tan korkanın dili yalan söylemediği gibi, gıybet de etmez. Gıybet, insanın sevaplarının azalmasına, başkasının günahlarının kendine verilmesine sebep olur. Gıybet büyük günahtır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Gıybet, leş yemekten daha kötüdür; imanı zayıflatarak yok eder.)
  (Gıybet edenin duâsı kabul olmaz.)
  (Gıybet edeni dinleyen de günahta ortaktır.)
  Allah’tan korkan, boş da konuşmaz. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Kıyamette günahı en çok olan boş konuşandır.)
  (Birinin boş konuşması, boş vakit geçirmesi, Allahü teâlânın onu sevmediğini gösterir.)
  Şehit olan bir gencin annesi, (Oğlum sana cennet müjde olsun!) dedi. Resulullah efendimiz, o kadına, (Ne biliyorsun, belki boş şey konuşurdu.) buyurdu.
  2- Kalbde: kalbi, kin, haset gibi kötü huylardan temizlenmiştir.
  3- Gözde: Harama bakmaz. Hadis-i şerifte, (Harama bakmak, şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Allah korkusu ile harama bakmayana, Allahü teâlâ öyle bir iman verir ki, tadını kalbinde hisseder.) buyuruldu. Kâinattaki her şeye ibretle bakar. Hz. İsa, (Sözü zikir, sükutu fikir, bakışı ibret olanlar, bana benzemiş olur.) buyurdu.
  4- Midede: Haram lokmadan uzaktır. Hadis-i şerifte, (Bir lokma haram yiyenin kırk günlük güzel ameli kabul olmaz.) buyuruldu.
  5- Elde: Harama uzanmaz.
  6- Ayakta: Günah işlenen yere gitmez.
  7- İbadette: İhlası [Allah rızasını] esas alır, riyadan kaçınır.
  Allah’tan korkan kimse, Onun emir ve yasaklarına riayet eder. Hiç kimseye kötülük etmez. Kusurlarına tövbe eder. Çalışırken, alış-veriş ederken, kimsenin hakkını yemez. İlim ve ahlâk sahip saygı gösterir. Arkadaşlarını sever ve kendini sevdirir. Kimseyi çekiştirmez, kimseye sert davranmaz. Malı ve mevkii herkese iyilik etmek için ister. Kendini beğenmez. Allahü teâlânın her an, gördüğü ve bildiğini düşünerek, hiç kötülük etmez. Kısaca, Allah’tan korkan, vatanına, milletine faydalı olur. 3. 3
  Gölge Adam
  Usta Üye
  Allah korkusu ile gözünden akan yaş ...+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi