Müslüman, Müslümana Kıskanç Olamaz, Kin Besleyip Düşmanlık Yapmaz

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Sünnet - Hadis Bölümünden Müslüman, Müslümana Kıskanç Olamaz, Kin Besleyip Düşmanlık Yapmaz ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Gölge Adam
  Usta Üye
  Reklam

  Müslüman, Müslümana Kıskanç Olamaz, Kin Besleyip Düşmanlık Yapmaz

  Reklam  Müslüman, Müslümana Kıskanç Olamaz, Kin Besleyip Düşmanlık Yapmaz

  Forum Alev
  Müslüman, müslümana kıskanç olamaz, kin besleyemez
  Enes (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Bir birinizle ilgiyi kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin beslemeyin, kıskanç olmayın, Allah’ın kulları kardeş olun. Müslümanın, Müslüman kardeşine üç günden fazla dargın durması helal değildir.” (Müslim, Birr ve Sıla: 7)
  ž Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir.
  Tirmizî: Bu konuda Ebû Bekir es Sıddık, Zübeyr b. Avvam, İbn Mes’ûd ve Ebû Hüreyre’den de hadis rivâyet edilmiştir.
  Zührî (r.a.), babasından rivâyet ederek şöyle der: “Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Hased sadece şu iki konuda olabilir: Yani kişi sadece bu iki kimseye imrenip onlar gibi olmayı isteyebilir. Allah’ın kendisine mal verdiği bir adam ki gece gündüz o maldan sevap kazanmak için dağıtır. Allah’ın kendisine Kur’ân ilmi verdiği bir kimse ki gece gündüz onu öğrenmeye ve öğretmeye, yeryüzünde onun hükmü geçerli olsun diye çalışıp çabalar.” (Müslim, Birr ve Sıla:7)
  ž Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir.
  İbn Mes’ûd ve Ebû Hüreyre’den de bu hadisin bir benzerini rivâyet edilmiştir.
  bölüm: 25
  Ø Müslüman, müslümana kin besleyip düşmanlık yapamaz
  Câbir (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Şeytan namaz kılan Müslümanların kendisine ibadet etmesinden ümidini kesmiştir. Fakat onların aralarını açmak ve birbirlerine düşürmekte ümitlidir.” (Müslim, Birr ve Sıla: 7)
  ž Tirmizî: Bu konuda Enes, Süleyman b. Amr b. Ahvas ve babasından da hadis rivâyet edilmiştir.
  Tirmizî: Bu hadis hasendir. Ebû Sûfyân’ın ismi Talha b. Nafi’dir. 2. 2
  Gülehasret
  Süper Moderatör

  --->: Müslüman, Müslümana Kıskanç Olamaz, Kin Besleyip Düşmanlık Yapmaz

  Reklam  Müslüman, müslümana kin besleyip düşmanlık yapamaz
  Câbir (ra)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Şeytan namaz kılan Müslümanların kendisine ibadet etmesinden ümidini kesmiştir Fakat onların aralarını açmak ve birbirlerine düşürmekte ümitlidir” (Müslim, Birr ve Sıla: 7)
+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi