Kadir Gecesinin Alametleri Belirtileri

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Sünnet - Hadis Bölümünden Kadir Gecesinin Alametleri Belirtileri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Gölge Adam
  Usta Üye
  Reklam

  Kadir Gecesinin Alametleri Belirtileri

  Reklam  Kadir Gecesinin Alametleri Belirtileri

  Forum Alev
  ...Zirr' (b. Hubeyş')den; demiştir ki:
  Ubeyy b. Ka'b'a:
  Ey Ebâ Münzir, bana kadir gecesini anlat. Çünkü bu arkada-şımız (İbn Mes'ûd)'a soruldu da "Kim bir yılı ihya ederse ona rastlar" diye cevab verdi; dedim. Bunun üzerine Übeyy de:
  Allah Ebû Abdirrahman'a rahmet eylesin o Kadir gecesinin ra-mazanda olduğunu biliyordu, dedi.
  (Diğer râvi) Müsedded (bu hadise); "Fakat (Ebû Abdurrahman, halkın) güvenmelerini uygunsuz gördü" (cümlesini), yahutta "(Hal-kın güvenmelerini) arzu etmedi" (cümlesini) ilâve etti.
  (Hadisin bundan) sonra(ki kısmında her iki râvi de Übeyy'in); "Vallahi o (kadir gecesi) Ramazandadır ve yirmi yedinci gecesindedir" dediğinde ve istisna etmediğinde birleştiler. (Zirr b. Hubeyş) dedi ki:
  (Ben Ubeyy'e), Ey Ebâ Münzir bunu nasıl biliyorsun? dedim. (Bana):
  Resûlullah'ın bize bildirdiği alâmet(Ier)le biliyorum, diye cevab verdi.
  (Âsim dedi ki) Zirr'e; "alâmet(ler) ne(ler)dir? "diye sordum:
  Bu gecenin sabahında güneş tas gibi doğar, yükselinceye kadar pırıltısı olmaz, diye cevab verdi

  Ebû Dâvûd hadisinde Kadir gecesinin alâmeti olarak o gecenin sabahında güneşin pırıltısının olmadığı ifâde edilmektedir. Ule-mânın beyânına göre, güneşin bu şekilde ziyâsız ve şuâsız olarak doğmasına sebeb "O gece yeryüzüne inen meleklerin haddinden ziyâde kalabalık oluşu-dur. Böylesine kalabalık ve nuranî bir yapıya sahip bir melâike topluluğu-nun iniş ve çıkışları güneşten gözümüze erişmekte olan her zamanki ışık huzmelerinin gölgelenmesine sebeb ve gözümüze gelmesine engel teşkil ede-bilir.. Nasr, Ubâde b. es-Samit'ten ri-vayet ettiği bir hadise dayanarak Kadir gecesi için şu alâmetleri de saymaktadır: O gece sanki semâda ay varmış gibi parlaktır, berraktır ve sa-kindir. Ne sıcak, ne de soğuktur. Sabaha kadar hiç bir yıldız kayması olayı görülmez.
  İbn Ebî Şeybe'nin İbn.Mes'ûd'dan rivayet ettiği: "Güneş her gün şey-tanın iki boynuzu arasından doğar, bundan ancak Kadir gecesi müstesnadır" mealindeki hadis-i şerife göre de o gecenin sabahında güneş şeytanın boy-nuzları arasından doğmaz. Taberanî'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerife göre de o gece ağaçların dalları secde etmek için yere iner iner kalkar. Bu alâmet-lerin faydası ise, bu geceye erişenlerin Allah'a şükretmeleri ve gelecek seneki Kadir gecesine de hazırlanmalarıdır.
 2. 2
  Gülehasret
  Süper Moderatör

  --->: Kadir Gecesinin Alametleri/Belirtileri

  Reklam  Kadir Gecesinin Alametleri/Belirtileri+ Yorum Gönder
kadir gecesinin belirtileri,  kadir gecesi belirtileri,  kadir gecesinin belirtileri nelerdir,  kadir gecesinin alametleri,  kadir gecesi alametleri
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi