Erkeğin Ve Kadının Giyim ve Kuşamı Hakkında Hadisler

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 Sonuncu8Sonuncu9
İslami Konular ve Sünnet - Hadis Bölümünden Erkeğin Ve Kadının Giyim ve Kuşamı Hakkında Hadisler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Gölge Adam
  Usta Üye
  Reklam

  Erkeğin Ve Kadının Giyim ve Kuşamı Hakkında Hadisler

  Reklam  Erkeğin Ve Kadının Giyim ve Kuşamı Hakkında Hadisler

  Forum Alev
  (Güzel giyinin ki, Allahü teâlânın size verdiği nimetlerin eseri görülsün!) [Taberani]

  1. Cabir b. Abdullah el-Ensârî (r.a.) şunları anlattı: Resûlul-lah (s.a.v.) ile Benî Enmâr gazvesine çıktık. Ben bir ağacın altında konaklamıştım. O sırada Resûlullah (s.a.v.) geldi:
  «— Ya Resûlullah, gölgeye buyur!» dedim. O da geldi. (Erzak koyduğumuz) çuvalımıza bakıp (yiyecek) bir şey aradım. Orada küçük bir acur buldum. Doğrayıp Resûlullah (s.a.v.)'e sunduğum­da:
  «— Bunu nereden aldınız?» buyurdu.
  «— Medine'den getirdik, ya Resûlallah!» dedim. O sırada yanı­mızda hayvanlarımızı otlatmaya gitmesi için hazırladığımız bir arkadaşımız vardı. Onun hazırlığını yaptım. Üzerinde eskimiş iki hırkasiyle hayvanları gütmeye gitti. Resûlullah (s.a.v.) ona bakıp:
  «— Bu adamın bunlardan başka elbiseleri yok mu?» de­di. Ben:
  «— Var, heybede yedek elbiseleri var, ya Resûlallah!» dedim. Resûlullah (s.a.v):
  «— O halde onu çağır, ona söyle iyi elbiselerini giysin»
  buyurdu. Ben de onu çağırdım. Elbiselerini giydi, sonra dönüp git­ti. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.):
  «—Allah boynuna vurasıcaya ne oluyor (da yeni elbise­si varken eskileri giyiyor). Bu kendisi için daha hayırlı de­ğil inidir?» dedi. Hayvan otlatmaya giden adam bunu işitip:
  «— Ya Resûlullah! Allah yoluna cihadda da mı?» deyince, Resûlullah (s.a.v.):
  «—Cihadda da (yeni elbiselerini giymesi güzeldir)!» bu­yurdu. O zat savaşta şehid düştü.

  2. imam Malik'e rivayet edildiğine göre, Ömer b. Hattab (r.a.) şöyle dedi: «Şüphesiz ben beyaz elbiseli nafiz1 a (Kur'an okuyana) bakmayı seviyorum.»

  3. îbni Sirin'den: Ömer b. Hattab (r.a.) şöyle dedi: «Allah size bol verince siz de kendinize iyi bakınız (temiz giyiniz). Herkes giyi­mine önem versin.»[1]


  2. Boyalı Elbise Giyme Ve Altın Ziynet Takma


  4. Naft'den: «Abdullah b. Ömer (r.a.) kırmızı toprak ve zafe-ranla boyanmış elbise giyerdi.»
  Yahya der ki, imam Malik'in şöyle dediğini işittim: «Erkek çocukların altın takmalarını mekruh görüyorum.[2]Çünkü bana Resûlullah (s.a.v.)'in altın yüzük takınmayı yasakladığı rivayet
  edildi. Bu sebeple ben erkeklerin, büyüklerinin olduğu gibi küçük­lerinin de altın takmalarını kerih görüyorum.»2
  îmam Malik der ki: Erkeklerin evlerde ve dışarıda kırmızı renkli kumaştan yorgan yüzü (yatak çarşafı) ve elbise yapmaları­nı haram görüyorum. Fakat bana göre diğer renkler daha iyidir.»[3]


  3. İpek Elbise Giyilmesi


  5. Urve, Peygamberimiz (s.a.v)'in zevcesi Hz. Aişe (r.a.)'ın giy­diği ipek ve yün karışımı çizgili elbisesini Abdullah b. Zübeyr'e giydirdiğini rivayet etti.


  4. Kadınların Giymesi Mekruh Olan Elbiseler


  6. Ebû Alkame oğlu Alkame'nin anası şöyle anlattı: «Abdurrahman'm kızı Hafsa (saçlarını gösteren) ince bir baş örtüsüyle Peygamberimiz (s.a.v)'in hanımı Hz. Aişe (r.a.)'ın yanı­na girince, ince baş örtüsünü yırtıp Hafsa'ya kalın bir baş örtüsü giydirdi.»

  7. Ebû Hüreyre (r.a.)'dan: «Vücudlarını gösteren ince elbiseler giyinip salınarak yürüyen kadınlar cennete giremezler ve koku­sunu da alamazlar. Halbuki cennetin kokusu beşyüz senelik me­safeden alınır.»[4]

  8. İbn Şihab'dan: Resûlullah (s.a.v.) bir gece kalkıp ufuklara bakarak: «Bu gece nice hazineler açıldı, ne kadar fitneler meydana geldi. Dünyada nice giyinik kadınlar var ki ahi-rette çıplaktırlar. Hanımları namaza kaldırınız» buyurdu.[5]


  5. Erkeğin Elbisesini Uzatıp Sarkıtması


  9. Abdullah b. Ömer (r.a.)'dan; Resûlullah (s.a.v.): «Kibirle­nerek elbisesini yerde sürükleyen kimseye Allahü Teâlâ kıyamet gününde bakmaz (acıyıp bağışlamaz)» buyurdu.

  10. Ebû Hüreyre'den: Resûlullah (s.a.v.):
  «Allahü Teâlâ kıyamet gününde eteklerini büyüklene-rek yerde sürükleyen kimseye (rahmet gözüyle) bakmaz.»
  buyurdu.[6]

  11. Abdullah b. Ömer (r.a.)'dan: Resûlullah (s.a.v.):
  «Allahü Teâlâ kıyamet gününde büyüklük taslayarak eteğini yerde sürükleyen kimseye (rahmet gözüyle) bak­maz.)» buyurdu.[7]

  12. Alâ, babası Abdurrahman'dan şunları rivayet etti: Ebû Sa-id el-Hudri'ye etekleri ne kadar uzatmalı diye sorduğumda:
  «— Sana bildiğim doğru cevabı vereceğim. Resûlullah (s.a.v.):'ı şöyle derken işittim: «Mü'min erkeğin etekleri bacak­larının yarısına kadar inmelidir. Topuklarına kadar uza­nınca da ona günah yoktur. Topuklardan aşağıda olan şey cehennemdedir. Allahü Teâlâ kıyamet gününde eteğini büyüklük taslayarak yerde sürükleyen kimseye (rahmet gözüyle) bakmaz.» buyurdu.[8] 2. 2
  Gölge Adam
  Usta Üye

  --->: Erkeğin Ve Kadının Giyim ve Kuşamı Hakkında Hadisler

  Reklam  6. Kadının Elbisesini Uzatması


  13. Ebû Ubeyde kızı Safiyye şunları anlattı:
  «Peygamber efendimiz (s.a.v.)'in zevcesi Ümmü Seleme (r.a.) elbiseden (izar'dan) söz edilince:
  «— Ya Resûlullah! Kadın elbisesini ne kadar uzatacak?» dedi. Resûlullah (s.a.v.):
  «— Bir karış fazla uzatır.» buyurdu. Ümmü Seleme (r.a.):
  «— O zaman (kadın yürürken) bacakları gözükür» dedi. Bu­nun üzerine Resûlullah (s.a.v.):
  «— Öyleyse bir zira (yaklaşık 50 cm) uzatır, daha fazla­sına lüzum yok» buyurdu.[9]
  7. Ayakkabı Giymek


  14. Ebû Hüreyre (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.): «Sizden biri tek ayakkabı ile yürümesin, ya ikisini birden giysin veya her ikisini de çıkarsın, yalınayak gezsin» buyurdu.[10]

  15. Ebû Hüreyre (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.): «Sizden biri ayakkabı giyerken önce sağ ayağını giysin, çıkarırken de önce sol ayakkabısını çıkarsın. Sağ ayakkabı ilk giyilen ve sol ayakkabı ilk çıkarılan olsun» buyurdu.[11]

  16. Süheyl'in babası Malik, Ka'b el-Ahbar'dan naklen şöyle ri­vayet etti: Bir adam ayakkabılarını çıkartınca Ka'b el-Ahbar:
  «— Ayakkabılarını niçin çıkarttın? Galiba: «(Ey Musa!) Haydi pabuçlarını çıkar, Çünki sen mukaddes vadide,
  Tuva'dasın (Turi Sinadasın)»[12] ayetini yorumladın.» deyip sonra adama:
  «— Musa'nın pabuçları ne idi biliyor musun?» dedi.
  îmam Malik der ki: Adamın ne cevap verdiğini bilmiyorum.
  Ka'b: «Musa (a.s.)'ın pabuçları eşek derisindendi» dedi.


  8. Elbise Giymek


  17. Ebû Hüreyre (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.) iki çeşit elbise giyme ile iki çeşit satışı yasakladı. (Bunlar) münabeze ve mülame-se yoluyla satışla, kilot giymeksizin bir entari giyip dizlerini dike­rek oturup avret mahallerinin gözükmesi ve vücudunun bir tarafını kapatıp diğer tarafım açık bırakan elbise giymesidir.»[13]

  18. Abdullah b. Ömer (r.a.)'den: Babam Ömer b. Hattab mesci­din kapısında satılık ipek kumaştan kaftan görünce:
  «—Ya Resûlullah! Bu kaftanı alsan da cuma günleri ve yanı­na elçiler geldiği zaman giysen.» dedi. Resûlullah (s.a.v.)'da:
  «—Bunu ancak ahiretten nasibi olmayan giyer» buyur­du. Daha sonra Resûlullah (s.a.v.)'e ipek kaftanlardan gelince, Ömer b. Hattab (r.a.)'e ondan bir kaftan verdi. Hz. Ömer (r.a.)'da:
  «— Ya Resûlaîlah! Onu bana rnı verdin? Halbuki sen Uta­rid'in[14] elbisesi hakkında neler söylemiştin» deyince Resûlullah (s.a.v.):
  «— Onu sana giyinen için vermedim.» buyurdu.
  Hz. Ömer de (r.a.) bu elbiseyi Mekke'deki müşrik kardeşine verdi.[15]

  19. Enes b. Malik der ki: Ömer b. Hattab (r.a.) Halife iken onu Medine'de gördüm, elbisesinin iki omuzu arasındaki yırtığına bir­birine tutturulmuş üç yama dikmişti.  [1][1] Bu, Buhari'nin, Hammad b. Zeyd - Eyyub - Muhammed b. Şîrîn - Ebu Hurey-re senediyle gelen hadisin bir bölümüdür: Buharî, Salat, 8/9. Her müslümanın, avret mahallerini örtecek, vücudunu sıcak ve soğuktan koruyacak şekilde elbise giymesi farzdır. Müslüman her konuda olduğu gibi elbise giymede de orta yolu tutmalıdır. Elbisesi ne son derece kötü, âdi ve ne de son derece lüks olmayıp ikisi arasında olmalıdır. Çünkü Resûlullah (s.a.v.): «Giyimde sadelik imandandır» buyurmuştur. Allahu Teâlâ'nın kendisine vermiş olduğu nimeti belirtmek için, çok güzel elbise giymesi de müstehabdır. Çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v.): «Allahü Teâlâ sana lütuf ve ihsanda bulunduğu gibi, sen de kendi nefsine lütuf ve iyilik­te bulun», «Allahü Teâlâ vermiş olduğu nimetinin belirtisini kulu­nun üzerinde görmeyi sever» buyurmuştur. Bilhassa Cuma ve bayram­lar gibi Önemli günlerde ve toplantılarda güzel ve temiz elbiseler giyilmeli­dir. Yüce Allah, Araf sûresinin 31 ve 32'nci âyetlerinde şöyle buyurmuştur: «Ey Adem oğullan.! Her mescide güzel elbiselerinizi giyinerek gidin, yiyin, için, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. De ki: Allah'ın kulları için yarattığı zineti, temiz ve hoş rızıkları kim haram etmiş? De ki: O (onlar), dünya hayatında iman edenler içindir. Kıyamet günü ise yalnız onlara mahsustur.» Aynı sûrenin 26'ncı âyet-i kerimesinde ise şöyle buyurulur:
  «Ey Âdem oğulları! Size avret mahallerinizi örten ve sizi süsleyen el­bise indirdik. Takva elbisesi ise daha hayırlıdır.» Şu halde, elbise giy­mekten maksat, sadece vücudu örtmek değildir. Aynı zamanda vücuda ya­kışması gerekir.
  Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)'ın rivayet ettiği bir hadisde güzel giyinen bir sahabi Resûlullah (s.a.v.)'ın huzuruna gelerek:
  «—Ya Resûlallah! Ben güzelliğe aşık biriyim. Bana gördüğün güzellik veril­miştir. Ayakkabılarımın bağının güzelliğinde bile kimsenin beni geçmesini istemiyorum, bu kibir midir?» deyince, Resûlullah (s.a.v): «— Hayır bu, kibir değildir. Kibir benlikten dolayı hakkı inkâr et­mek ve insanları küçük göstermektir.» buyurdu. Ebû Davud, K. el-Libas, B. macâe fü-Kibri.

  [2] Buharı, Libas, 77/45; Müslim, Libas, 37/11, no:51.

  [3] îmam Malik, kırmızı renk elbise ve çarşafı hoş görmüyor. Psikologlar da renk üzerinde araştırmalarında şu neticeye varmışlardır: Kırmızı renge çok bakmak insanı asabileştirîr. Onun için asabî mizaçlı ve sinir hastaları kır­mızı renklerden, yatak odalarını kırmızıya boyamakdan ve kırmızı abajur kullanmaktan kaçınmalıdırlar.

  [4] Yahya'nın ve Abdullah b. Nafı dışındaki Malik'in ravileri bu şekilde mevkuf rivayet ederler.
  Müslim'de, cerir - Süheyl b. Ebî Salih -babası-Ebu Hureyre senediyle rivayet edilir: Müslim, Libas, 37/34, no: 125.

  [5] Mürseldir. Buharî'de (llm, 3/40), Ma'mer - Zührî- Hind bintu el-Haris -Ummu Seleme yoluyla mevsuldür.

  [6] Buharı, Libas, 77/5.

  [7] Buharı, Libas, 77/1; Müslim, Libas, 37/9, no:42.

  [8] Ebu Davud, Libas, 31/27; Müslim, Libas, 32/7.
  Dinimize göre erkeklerin eteklerinin veya pantolonlarının yere kadar uza­tılması mekruhtur. Hele bu hal kibrinden dolayı ise haramdır. Zira etekle­rin fazla uzaması hem israf, hem temizliğe aykırı ve hem de normal hareke­te mani olur.

  [9] Ebu Davud, Libas, 31/37.
  Yukarıdaki hadislerde erkeklerin giydikleri elbisenin boylarından kısa ol­ması tavsiye edilmişti. Bu hadisde ise kadınların elbisesinin uzun olması söyleniyor. Zira kadınların durumu erkeklerden ayrıdır. Erkeklerde'avret mahalli diz kapağı ile göbek arasıdır. Burasını kapatmak farzdır. Gerisi Örf ve adetlere göre değişebilir. Kadınların ise vücudlarımn tamamı avret ma­hallidir, örtülmesi gerekir. Resûlullah (s.a.v.) zamanında o zamanın adet ve ekonomi durumu icabı bazı kadınlar yalınayak gezerlerdi. Bu yüzden yü­rürken ayaklarının açılmaması için eteklerinin uzatılması emredilmiştir. Günümüzde ise durum değişiktir. Kadınların giydiği kapalı ayakkabı ve ço­rap ayaklarını kapattığı için eteklerin yerde sürünmesi gerekmez.

  [10] Buharı, Libas, 77/40; Müslim, Libas, 37/19, no:68.

  [11] Buharı, Libas, 77/39.

  [12] Tâhâ, 12

  [13] Buharı, Libas, 77/21.
  Münabeze ve mülamese cahiliye devri alış veriş şekillcrindendi. Resûlul­lah (s.a.v.) bu tür alış verişleri yasaklamıştır.
  Mülamese: Müşterinin alacağı şeye dürülü olarak veya karanlıkta doku­nunca onu mutlaka alması gerekirdi. Artık malı görünce geri verme hakkı kalmazdı.
  Münabeze ise, satılan şeyi satıcı müşterinin üzerine atıyor, bununla müş­teri razı olmasa da satış kesin leşi yordu.

  [14] Utarid, Temim oğullan elçisi ile Medine'ye gelip müslüman olmuş biridir ki hadisi şerifin baş tarafında zikredilen ipekli kaftanı mescidin kapısına satmaya getiren kişidir.

  [15] Buharı, Cum'a, 11/7; Müslim, Libas, 37/2, no:6; Şeybanî, 870. 3. 3
  tontiş
  Usta Üye
  ne güzel bir konu açmışsın.allah razı olsun.
  ama okuyan yok. ne kötü
  emeğine sağlık canım 4. 4
  tuanamlk
  Usta Üye
  bi bayan olarak öğrenmem gereken bilgiler;)
  Allah razı olsun;)

 5. 5
  g_gizem
  Üye
  bizi hadisler ışığında bilgilendirdiğin için teşekkürler..çok önemli bir konuya değinmişsin..hele de bu zamanda..!!

 6. 6
  Gölge Adam
  Usta Üye
  Güzel Yorumlarınız için Teşekkürler

  ALLAH hepimizden razı olsun

 7. 7
  fecr
  Özel Üye
  "Rasûlullah (s.a.s.), hafif bir elbise giyip tamamen vücut hatlarını örtmeyen elbiseler giyen kadınlara "Onlar adı örtülü ama gerçekten çıplaktırlar" buyurmuştur (Süyûtî, Tenvîru'l-Havâlif, c. 3, s.103).

  "Kim dünyada şöhret için elbise giyerse ALLAH ona kıyâmet gününde zillet elbisesi giydirir. Sonra da onu cehennemin alevli ateşlerinde yakar." (Ebû Dâvud, Libas 5, h. No: 4029, 4030)

  "Kim (dünyada, dikkatleri üzerine çeken) şöhret elbisesi giyerse, ALLAH, alçaltacağı gün alçaltıncaya kadar, o kimseden yüz çevirir (rahmet nazarıyla bakmaz)." (Kütübi Sitte Tercüme ve Şerhi, İ. Canan, c. 17, s. 465)


  Allah razı olsun g.adam

 8. 8
  GüllereVurgun
  Usta Üye
  Çok önemli bi konu. Keşke herkes bu söylenenleri hakkıyla yapsa.
  Yolda yürürlen ayakkabı topuklarının yere vurulması, dar elbiseler, dikkat çeken cırt renkler ..!
  Rabbim muhafaza eylesin..

  Allah razı olsun abi.

 9. 9
  Gölge Adam
  Usta Üye
  ALLAH hepimizden razı olsun (:

  Okuyanların gözlerine sağlık..

 10. 10
  ece_nur
  Usta Üye
  Allah razı olsun Tahsin abi
  bilmediğim bazı şeyleri öğrendim.
  Allah yolunu açık etsin.

 11. 11
  Genç.bjk
  Bayan Üye

  --->: Erkeğin Ve Kadının Giyim ve Kuşamı Hakkında Hadisler

  Reklam  çok güzel bir konu açmışsın emeğine sağlık...=)


 12. 12
  Gölge Adam
  Usta Üye
  (Ahir zamanda ümmetimin kadınları vücutlarını gösterecek elbiseler giyecekler, saçlarını da deve hörgücüne benzetecek şekilde topuz yapacaklardır. Onlar lanetliktir.) [İbni Hibban]

  Süs ve gösteriş için giyinmek ise, haramdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Süsten kaçınmak, imandandır.) [İbni Mace]

  (Allahü teâlâ, mütevazı elbise giyineni sever.) [Beyheki]

  (Süs ve gösteriş için giydiği elbiseyi, üstünden çıkarmadığı müddetçe Allahü teâlâ, ona rahmet etmez.) [Taberani]

  (Kibir ve gösteriş için, şöhret sahibi kimselerin giydiği elbiseyi giyineni, Allahü teâlâ, o elbiseleri ile birlikte ateşe atar.) [Ruzeyn]


+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 Sonuncu8Sonuncu9
kadınların giyimi ile ilgili hadisler,  giyim kuşamla ilgili sözler,  kadınlar hakkındaki hadisler,  erkeğin giyimi ile ilgili hadisler,  giyimle ilgili sözler
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi