Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde Türkçe için Ne Gibi Yenilikler Yapılmıştır ? Kısaca

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde Türkçe için Ne Gibi Yenilikler Yapılmıştır ? Kısaca ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde Türkçe için Ne Gibi Yenilikler Yapılmıştır ? Kısaca

 2. 2
  Ecrin
  Bayan Üye

  Cevap: Tanzimat Döneminde Türkçe için Yapılan Yenilikler

  -Batıdaki milliyetçilik akımının ve halka yönelmenin etkisiyle ana diline karşı duyarlılık uyanırken bir yandan da halkın anlayacağı dille yazmak amacıyla halk diline yönelme düşüncesi yaygınlık kazanmaya başlamıştır.
  -Halka ulaşmak için Türkçe gazeteler çıkarılmıştır.
  -Ali Suavi Muhbir gazetesinin ilk sayısında Türkçe'nin kullanılmasını önermiştir.
  -Mustafa Celâlettin Paşa da, Fransızca olarak yazdığı kitapta Türkçenin eskiliğini ve zenginliğini işlemiştir.
  -Ahmet Midhat Efendi, tamlamaların Arapça veya Farsça kurallara göre değil Türkçenin kurallarına göre yapılmasını, Arapça ve Farsça çokluklar yerine de Türkçe çokluk biçiminin kullanılması için bir çok çalışmada bulunmuştur.
  -Türk sözlükçülük tarihinde önemli bir yeri olan Şemsettin Sami de Türkçenin sadeleşmesi üzerine çalışmış, yazılarında bu konuyu önemle işlemiştir. Şemsettin Sami, 1303'e bu konuda ilk eser olan Lisan' yayımlamıştır.

  Meşrutiyet Dönemlerinde Türkçe ilgili Yenilikler

  Milli Edebiyat akımı

  Türk Dili, vezni, zevki ve kültürü ile Milli konuları, Milli Ülküleri işleyen Türk Edebiyatı ihtiyacı ve özlemi sonucunda 1911-1923 yılları arasında, dilde yalınlık, halk edebiyatı şiir biçimlerinden yararlanma ve hece ölçüsü, konu seçiminde yerlilik, yalın bir dille yazma, konularını hayattan ülke şartlarından seçme ve milli kaynaklara yönelme ilkelerini benimseyen Milli Edebiyat akımı doğmuştur.
  İslamcı, Osmanlıcı, gelenekçi görüşlere sahip yazarlardan, bireysel eğilimli yazarlara kadar tüm edebiyatçılara açık bir bütünlük mevcuttur. Bu akım dilde ve duyuşta 1911-1915 dönemi milliyetçilik fikirlerinin ön planda olduğu roman, hikâye, tiyatro eseri ve şiirler verilmesine yol açmıştır.

  Fecr-i Ati[değiştir

  II. Meşrutiyet 'ın ilanından sonra Servet-i Fünun mecmuası etrafında kendilerine Fecr-i Ati adını veren yeni bir nesil toplanmıştır. Kısa ömürlü olan bu topluluk, Servet-i Fünunculardan daha sade bir dil kullanmış sembolizm, empresyonizm ve romantizm gibi akımları eserlerine uygulamışlar,
  Genç Kalemler+ Yorum Gönder
tanzimat ve meşrutiyet dönemlerinde türkçe ile ilgili yapılan çalışmalar nelerdir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 8 kişi