Modern Edebiyatın Genel özellikleri Nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Modern Edebiyatın Genel özellikleri Nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Modern Edebiyatın Genel özellikleri Nelerdir

 2. 2
  Asya
  Bayan Üye

  Cevap: Modern Edebiyatın Genel Özelliği Nedir?

  Modern Türk Edebiyatı

  Çağdaş Türk Edebiyatı Osmanlı Devleti’nin gerilemesinin hızlandığı yapılan yeniliklerin başarıya ulaşamadığıbatıya yönelme gereğinin duyulduğu bir zamanda yani 1839’da Tanzimat Fermanı’nın ilân edilmesiyle başlayan medeniyet ve kültür değişikliği ve bu değişikliğin dayandığı Batılılaşma olgusunun belirlediği bir gelişim sürecinde değerlendirilebilir.

  19. yüzyılda Türk edebiyatı batılılaşma hareketine bağlı olarak roman hikâye tiyatro gibi yeni türlerin denenmesiyle çağdaş bir çizgiye girdi.

  Türk edebiyatının yönü batı düşüncesinin temel alınması sonucu değişti. Batıyla ilişkiler aydınların bir batı dilini öğrenmeleri batı edebiyatından yapılan çeviriler batıdaki fikir akımları ile tanışma bir kültür ve medeniyet değişimini gündeme getirdi. Sosyal ekonomik ve siyasî hayatta meydana gelen değişiklikler edebiyata da yansıdıCumhuriyetin kuruluşuna kadar arayışlar devam etti.
  1. Tanzimat Devri Türk Edebiyatı  Tanzimat Fermanı ile beraber edebiyatta da batıya yönelme başlar.

  Tanzimat dönemi edebiyatının kesin olmamakla birlikte başlangıç tarihi olarak 1860 gösterilebilir. Bu tarih Tercüman-ı Ahval’in yayımlanmaya başlayış tarihidir.

  Bu dönemde batı edebiyatlarından birçok yeni tür ve şekiller alınmış; önceleri çevirme sonraları taklit ve telif etmek suretinde bu türlerde eserler verilmiştir.

  Tanzimat Edebiyatının temsilcilerinin amacı batı örneğine göre bir edebiyat yaratmak ve batı hayatını tanıtmak olduğu için sanatçıların hepsi edebiyat türlerinin romandan şiire kadar en az bir kaçı ile örnekler yazmışlardır. Bu dönemde telif eserler yanında çok sayıda tercüme ve adapte eser de Türk Edebiyatına dahil edilmiştir.


  Bu dönemde yapılan yenilikler ve alınan türler şunlardır.


  Gazete

  Bir yayın organı olarak 1831’de çıkmaya başlayan Takvim-i Vakayi resmî bir gazete idi.

  Daha sonra yarı resmî olarak 1840’ta İngiliz Churchill tarafından Ceride-i Havadis çıkarıldı.

  İlk edebî ve özel gazete ise 1860 yılında Şinasî ve Âgâh Efendiler tarafından çıkarılan Tercüman-ı Ahvaldir.

  Daha sonra Şinasî 1862’de Tasvir-i Efkâr’ı çıkarmaya başlar.

  Bunların dışında Muhbir (1866) Hürriyet (1867) Basiret (1869) İbret (1871) Devir (1872) Bedir (1872) gazeteleri çıkar.


  Hikâye ve Roman

  Türk edebiyatı romanla ilk defa 1859’da karşılaşır. Yusuf Kâmil Paşa Fenolen’in Telemak (Telemaque) adlı romanını tercüme eder.

  İlk yerli roman Şemsettin Sami’nin Taşşuk-ı Talât ve Fıtnat (1872)’ıdır.

  İlk hikâye Ahmet Mithat Efendi’nin Letaif-i Rivayet’idir.


  Tiyatro


  İlk tiyatro Şinasi’nin Şair Evlenmesi adlı iki perdelik komedi türündeki eseridir. Eserde görücü usulü ile yapılan evliliklere gönderme yapılır.


  Şiir


  Tanzimat döneminde en önemli yenilik şiirde görülür.

  Şekil olarak divan şiirine bağlı kalınmış fakat konu bakımından hem eski terk edilmiş hem de oldukça yeni ve çeşitli konular işlenmiştir.

  Aruz ölçüsünün yanında az da olsa hece kullanılmıştır.

  Gazel kaside terkib-i bent gibi şekiller kullanılarak hak. Adaler kanun medeniyet eşitlik hürriyet kavramları işlenmiştir.
+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi