Sayıların Yazılışı Ve Kuralları Nedir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Sayıların Yazılışı Ve Kuralları Nedir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Sayıların Yazılışı Ve Kuralları Nedir

 2. 2
  Asel
  Özel Üye

  Cevap:
  Sayıların Yazılışı Ve Kuralları Hakkında Bilgi

  Sayıların Yazımı / Dil - Yazım Kuralları
  a) Anlatı türü yazılarda, özel mektuplarda kesinlik aranmayan küçük sayılar yazıyla yazılır.

  ÖRNEK :
  "Okula yedi yaşında başladı." "On iki yıl Almanya'da kaldı."

  b) Bilimsel yazılarda sayılar rakamla gösterilir.

  ÖRNEK :

  "Bu yıl kişi başına düşen ulusal gelir 2.000 Dolardır."

  c) Çok sıfırlı sayılarda ana rakamdan sonraki basa*maklar yazıyla gösterilebilir.

  ÖRNEK :
  8 Milyon, 3 Milyar,...

  d) Yazıya geçirilmiş sayıların her rakamı ve basama*ğı ayrı yazılır.

  ÖRNEK :
  "Bin dokuz yüz altmış üç yılında doğdum."

  e) Senetlerde ve para makbuzlarında yazıyla yazıl*mış rakamlar bitişik yazılabilir.

  ÖRNEK :
  Birmilyonsekizyüzellibin.

  f) Rakamla yazılmış sayılara getirilen ekler, kesmeişaretiyle
  ayrılır.
 3. 3
  Forumacil
  Özel Üye
  Sayıların Yazılışı Ve Kuralları Hakkında

  Sayıların Yazımı / Dil - Yazım Kuralları

  a) Anlatı türü yazılarda, özel mektuplarda kesinlik aranmayan küçük sayılar yazıyla yazılır.

  ÖRNEK :
  "Okula yedi yaşında başladı." "On iki yıl Almanya'da kaldı."

  b) Bilimsel yazılarda sayılar rakamla gösterilir.

  ÖRNEK :
  "Bu yıl kişi başına düşen ulusal gelir 2.000 Dolardır."

  c) Çok sıfırlı sayılarda ana rakamdan sonraki basa*maklar yazıyla gösterilebilir.

  ÖRNEK :
  8 Milyon, 3 Milyar,...

  d) Yazıya geçirilmiş sayıların her rakamı ve basama*ğı ayrı yazılır.

  ÖRNEK :
  "Bin dokuz yüz altmış üç yılında doğdum."

  e) Senetlerde ve para makbuzlarında yazıyla yazıl*mış rakamlar bitişik yazılabilir.

  ÖRNEK :
  Birmilyonsekizyüzellibin.

  f) Rakamla yazılmış sayılara getirilen ekler, kesmeişaretiyle
  ayrılır.

  ÖRNEK :
  1923'te, 1939'a,...

  * Metin içerisinde sayılar genellikle yazıyla yazılır. Cümle içerinde sayıları rakamla yazmak bir yazım yanlışı değildir, ancak daha yaygın, doğru ve güzel olanı yazıyla yazmaktır.

  * Birden fazla sözcükten oluşan sayı adları ayrı yazılır.

  "Şu ana kadar yaklaşık üç yüz kişi başvurdu."
  . üçyüz. (Yanlış)

  "Bu meslekte on üç yılım geçti, dile kolay."
  . onüç. (Yanlış)

  * Bankalarda, çek, senet gibi parayla ilgili belgelerde sayılar güvenlik amacıyla bitişik yazılır, sayının başı ve sonu
  kapatılır.

  - üçyüzellibin-
  #kırksekizbinbeşyüz#

  * Bilimsel yazılarda ve kesinlik gerektiren konularda sayılar rakamla yazılır.
  "Geçen yıl ÖSS'ye 1.776.441 aday başvurmuş."
  "Türkiye'nin toplam sınır uzunluğu 10.765 km'dir."

  * Tarih ve saatlerin yazımında sayılar rakamla yazılır.
  "Yarın sabah 9.40'ta önemli bir görüşmem var."

  * Bol sıfırlı sayılarda ana sayılardan sonraki sıfırlı basamaklar yazıyla yazılabilir. Bu şekilde yazılan sayılar daha kolay okunur.
  "Marmara depreminde yaklaşık 20 bin insanımız hayatını kaybetti."

  * Rakamla yazılan sayılara getirilen ekler kesme işaretiyle (') ayrılır. Getirilen ek sayının okunuşuna uyar.
  "Yarın saat 10.40

  Sayılar gerekli görülen yerlerde yazıyla yazılabilir. Bu durumda sayı adları yazıya ayrı ayrı geçirilmelidir:
  Pazardan beş kilo patates, üç kilo elma aldım.
  Banka işlemlerinde ve parasal işlemlerde araya başka sayı katılmasını önlemek amacıyla sayılar bitişik yazılır:
  Birmilyondokuzyüzbin gibi..
 4. 4
  Ziyaretçi
  233219 yazılışı

 5. 5
  Ziyaretçi
  güzel tşk ederim yardimi dokundu bayaği

 6. 6
  Hakan
  Administratör
  233219 yazılışı
  iki yüz otuz üç bin iki yüz on dokuz

 7. 7
  Ziyaretçi
  1. Sayılar, saat ve dakikalar metin içerisinde yazıyla yazılır. Ayrıca birden fazla sözcükten oluşan sayılar ayrı yazılır:
  Örnek: bin yıldan beri, dört kardeş, haftanın beşinci günü, üç ayda bir, yüz soru, iki hafta sonra, saat yediye çeyrek kala, mesela saat onda; iki yüz, üç yüz altmış beş.
  Örnek: Yaş otuz beş, yolun yarısı eder.
  (Cahit Sıtkı Tarancı)

  NOT: Buna karşılık saat, para tutarı, ölçü, istatistik ve¬rilere ilişkin sayılarda, bilimsel yazılarda, kesinlik aranan konularda rakam veya sayı kullanılır:
  Örnek: 17.30’da, U.OO’de, 1.500.000lira, 25kilogram, 150 kilometre, 15 metre kumaş, 1.250.000 kişi…
  Örnek: – Türkiye ‘nin yüzölçümü 780.5 76 km2’dir.
  – Araştırmalarda 1580 denek kullanılmıştır.
  – Bölgede okuma yazma oranı % 64 ‘tür.

  2. Rakamla yazılmış bir sayıya gelen ekler, kesme işareti ile ayrılır. Ekler, ses uyumlarına girer:
  Örnek: 1987’de, 1893’ten beri, saat 11.55’te, 12’ye çeyrek var.

  NOT: Saat gösterilirken dakika bölümünün ikisi de sıfırlı ise (13.00 gibi) gelen ek saate uygun yazılır: 16.00’da, 17.00’de.

  3. Para ile ilgili işlem ve senet, çek vb. ticarî belgelerde geçen sayılar araya başka sayı ya da rakam girmemesi için bitişik yazılır:
  Örnek: 650,35 (altıyüzelli TL, otuzbeş Krş.)

  4. Notayı niteleyen sayılar ayrı yazılır:
  Örnek: on altılık, otuz ikilik, altmış dörtlük.

  5. Romen rakamları ancak yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerde ayların yazımında, kitap ve dergi ciltlerinde ve kitapların asıl bölümlerinden önceki sayfaların numaralandırılmasında kullanılabilir:
  Örnek: XX. yüzyıl, III. Selim, XIV. Louis, 1.XI. 1928,1. Cilt, XII. Cilt.

  NOT: Çok sıfırlı büyük sayıların yazımında ana sayılardan sonraki basamaklar yazı ile yazılabilir: 2 milyar, 8 trilyon.
  6. Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır:
  Örnek: 3. – 2539. – XIX. – 4’üncü, 5’inci, 6’ncı

  7. Sıra sayıları ekle gösterildiğinde rakamdan sonra sadece kesme işareti ve ek yazılır; ayrıca nokta konmaz:
  Örnek: 8. ‘inci değil 8 ‘inci, 2. ‘nci değil 2 ‘nci

  8. Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir:
  Örnek: 2’şer değil ikişer, 9’ar değil dokuzar, 100’er değil yüzer.

  9. Ev, apartman ve daire, cadde, sokak numaraları; kitapların sayfa numaraları; tarihlerde gün, yıl gösteren sayılar rakamla gösterilir:
  Örnek: 7. Cadde, 123. Sokak, 3. Blok, 148. sayfa, 16 Mayıs 2008, saat 18.30.

  10. Sayılar rakamla yazılabildikleri gibi harfle de yazılabilir.
  Örnek: Elimde 120 adet kınalı keklik var. / Elimde yüz yirmi adet kınalı keklik var.

  11. Küçük sayılar, yüz ile bin sayıları ve daha çok edebî karakter taşıyan metinlerde geçen sayılar harfle gösterilir.
  Örnek: İki hafta sonra, haftanın beşinci günü, üç ayda bir, dört kardeş, üçüncü sınıf, yüz yıllık tarih, bin yıldan beri…
  Yaş otuz beş, yolun yarısı eder.

  12. Buna karşılık saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılar ile büyük sayılarda rakam kullanılır.
  Örnek: Öğleden sonra saat 17.30’da, 3.500.000 lira, 25 kilometre, 150 kg, 15 metre kumaş, 70.000.000.000 lira…

  13. Saat ve dakikaların metin içinde harfle yazılması da mümkündür.
  Örnek: Saat dokuzda, dokuzu beş geçe, yediye çeyrek kala, sekizi on dakika üç saniye geçe, meselâ saat onda…

  14. Sayılar daha çok Arap rakamlarıyla gösterilir:
  Örnek: 25, 150, 15.000…

  15. Roma rakamları, yüzyıllarda, hükümdar adlarında, kitap ve dergi ciltlerinde ve kitapların asıl bölümlerinden önceki sayfaların numaralandırılmasında kullanılır. Bu tür örneklerde Arap rakamlarının (harflerinin değil) kullanılması da mümkündür. Hükümdar adlarında kullanılan rakamlar hükümdarın adından önce gelir.
  Örnek: XX. yüzyıl, III. Selim, XIV. Louis, V. Karl, I. Cilt…

  16. Rakamlardan sonra getirilen ekler kesme işareti (‘) ile ayrılır:
  Örnek: Saat 10.30’da, 1972’de, 2000’den, 12’nci…

  17. Sıra sayıları harfle de gösterilebilir, rakamla da:
  Örnek: beşinci, yirmi ikinci…

  18. Rakamlardan sonra, sıra belirtmek üzere nokta da kullanılabilir, “-ncİ” eki de:
  Örnek: 16., 20., XXI., 16’ncı, 121’inci, 110’uncu…

  19. Üleştirme sayıları harfle gösterilir:
  Örnek: ikişer, yedişer, dokuzar, üçer üçer, onar onar, ellişer bin lira, yüz yirmi yedişer milyon…

  20. Beş ve beşten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır. Gruplar arasına nokta da konabilir:
  Örnek: 22 605, 111 548 600, 22.605, 111.548.600

  21. Sayılarda kesirler virgülle ayrılır:
  Örnek: 15,2 – 5,26

  22. Harflerle yazılan birden fazla sayının her biri ayrı yazılır.
  Örnek: Yüz yirmi beş milyon, on altı, yedi yüz iki…

  NOT: Ancak para ile ilgili işlem ve belgelerde (senet, çek vb.) harflerle yazılan sayıların tamamı, aralarına sonradan başka harfler konmasın diye birbirine bitişik yazılır:

  Örnek: onbirmilyonyediyüzaltmışikibindokuzyüzkırkaltı

+ Yorum Gönder
sayıların yazımı,  sayilarin yazimi,  sayıların yazılışı ile ilgili kurallar,  sayıların yazım kuralları,  sayıların yazımı ile ilgili kurallar
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi