İnsan Hakları Ulusal Düzeyde Nasıl Korunur

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden İnsan Hakları Ulusal Düzeyde Nasıl Korunur ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Asel
  Özel Üye

  Cevap:
  İnsan Hakları Ulusal Düzeyde Korunması Hakkında Bilgi

  İNSAN HAKLARININ KORUNMASI
  İnsan hakları ulusal ve uluslar arası düzeyde olmak üzere iki şekilde korunabilir.
  1. İNSAN HAKLARININ ULUSAL DÜZEYDE KORUNMASI
  İnsan hakları, anayasa ve yasalarla,insan haklarını korumakla yükümlü devlet organlarıyla,sivil toplum kuruluşları aracılığıyla ve insan hakları danışma kurullarıyla korunur.
  a) İnsan Haklarını Korumakla Yükümlü Devlet Organları
  1-Anayasa mahkemesi 2-Danıştay 3-Sivil Toplum Örgütleri 4-Yargı Organları

  b) İnsan Haklarının Korunmasında Sivil Toplum Kuruluşları ve İşlevleri
  İnsan haklarının korunması, devlet ve vatandaş olarak hepimizin görevidir. Tek tek vatandaş olarak yapabileceklerimiz sınırlıdır. Vatandaşların bir araya gelerek oluşturdukları örgütler,insan haklarının korunmasında daha etkili olurlar. Bu örgütler sivil toplum kuruluşlarıdır.
  Ülkemizde İnsan Haklarıyla İlgili Olan Sivil Toplum Örgütleri Şunlardır.
  1. İnsan Hakları Vakfı 2. Ankara Kadın Dayanışma Vakfı 3. Sokak Çocukları Derneği
  4. Çevre Koruma Vakfı 5. Türkiye Erozyonla Mücadele ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) 6. Tüketici Haklarını Koruma Derneği ve Sendikalar
  c) İnsan Hakları Danışma Kurulları ve İşlevi
  Her ülkede İnsan Hakları Danışma Kurulları oluşturulmuştur. Danışma kurulları; hukukçulardan,düşünürlerden,sivil toplum kuruluşlarıyla,kamu kuruluşlarından gelen temsilcilerden ve uzmanlardan oluşur.
  Bu kurulların amacı insan haklarıyla ilgili sorunların incelenip yetkili birimlere bildirilmesi ve önerilerde bulunulmasını sağlamak içindir.
  İnsan Hakları Ulusal Düzeyde Korunmazsa Şu Durumlar Ortaya Çıkabilir:
  1. Devlet, bireyin haklarını korumaz.
  2. Hükümetin uygulamaları,yargı denetimine açık olmaz.
  3. Devlet memurları vatandaşın işlerini, aksatır.
  4. İnsan haklarını çiğneyenler cezalandırılmaz.
  5. Sivil Toplum Örgütleri kamuoyu oluşturamaz.
  6. Devletin gerçekleştirmesi gereken özgürlük,eşitlik ve güvenlik gerçekleşemez. Hukuk devleti ortadan kalkar.

  2. İNSAN HAKLARININ ULUSLAR ARASI DÜZEYDE KORUNMASI
  Birleşmiş Milletlerin kuruluşunu izleyen dönemde bireyler,uluslar arası planda artık belli bir devletin vatandaşı olarak değil,tek tek insanlar olarak da korunmaya başlandı. Bu fikrin dünya çapında ilk önemli açıklaması, A. B. D başkanı Franklin ROOSVELT tarafından yapılmıştır. ROOSVELT 1941 yılında dört temel özgürlüğün bütün dünyada gerçekleşmesi gerektiğini söylemiştir. Bunlar;
  a-Söz ve anlatım özgürlüğü
  b-Vicdan özgürlüğü
  c-Yoksulluktan kurtulma özgürlüğü
  d-Korkudan kurtulma özgürlüğü
+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi