Uluslararası ilişkiler Bölümü Hakkında Bilgi

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Uluslararası ilişkiler Bölümü Hakkında Bilgi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: Uluslararası Ilişkiler Bölümü


  TOBB ETÜ Uluslararası ilişkiler Bölümü, Türkiye'deki üniversiteler arasında en üst dilimden öğrenci kabul etmektedir. Öğrencilere en az iki yabancı dile hâkim, günümüz koşullarında rekabet edebilecek, özgüveni yüksek bireyler olma yönünde en üst düzeyde eğitim verilmektedir.


  Amaçlar ve Hedefler

  Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün başlıca amacı günümüzün bilimsel ve teknolojik gelişmelerine paralel bir biçimde dünya siyasi düzeninde ortaya çıkan gelişmelerle uyumlu bir eğitim ve öğretim faaliyeti yürüterek, yeni gelişmeleri takip ederek analiz yapabilen öğrenciler yetiştirmektir. Bu çerçevede yürütülecek Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans programında üç temel hedef güdülmektedir:
  •Öğrencilerin uluslararası özel-resmi örgüt ve kuruluşlarda çalışabilecek nitelikte bilgi ve becerilerini çağdaş koşullarda geliştirmek;
  •Öğrencilerin, Dışişleri Bakanlığı'nda ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarda çalışabilecek şekilde, bilgi ve becerilerini geliştirmek;
  •Öğrencilere, dış ve iç politika bağlantılı, siyasi ve ekonomik konularda araştırmacı niteliği kazandırabilecek bilgi ve beceri vermek.

  Lisans

  Uluslararası İlişkiler Bölümü, ders programını disiplinler-arası bir yaklaşımla yapılandırmış olup, ders içeriklerinin sürekli güncellenmesini ve dersleri çeşitlendirmeyi akademik işin doğal parçası olarak görmektedir. Bölümde öğrencilere uluslararası sistemin tarihi ve geçirdiği evreler, işleyişi, hukuksal çerçevesi, ekonomik yapısı, devletin ilişkileri ve uluslararası sistem içinde Türkiye'nin yeri ve dış ilişkileri öğretilmektedir.

  İlgili Konular

  Siyaset Bilimi, Siyasi Tarih, Hukuk ve Uluslararası Politika alanındaki derslerle öğrencilere temel bilgilerin kazandırılması hedeflenmektedir. Diğer yandan öğrencilerimiz, uluslararası aktörler arası ilişkilerin temel bir belirleyicilerinden olan ekonomi; toplumları anlamamızı sağlayan sosyoloji; karar alıcıları analize yarayan psikoloji; coğrafyanın politikaya etkisini ortaya koyan jeopolitik; yaşamın olmazsa olmaz şartı güvenlik; araçları ve hedefleri uyumlaştıran strateji bilimine ilişkin temel bilgileri alacaklardır. Bu bağlamda uluslararası ilişkiler öğrencileri, karşılaştırmalı ve bölgesel analiz tekniklerini, politik karar alma süreçlerini ve geleceğe dair öngörü yeteneklerini nasıl geliştireceklerini öğrenmektedirler.

  Çalışma ve İlgi Alanları

  Eğitim sürecinin ilk yılında sosyal bilimlerin temel bilgileri ile donatılan öğrenciler ikinci yıldan itibaren uluslararası ilişkiler disiplininin detaylarına odaklanmaktadırlar. Uluslararası sistemin tarihini ve geçirdiği evreleri, işleyişini, hukuksal çerçevesini, ekonomik yapısını, devlet ve devlet dışı aktörlerin ilişkilerini öğrenmektedirler. Uluslararası İlişkiler Bölümü, öğrencilere geleceklerini şekillendirmede geniş bir bilgi birikimi ve kültürel altyapı sağlamasının yanı sıra, geniş bir çalışma alanı da sağlamaktadır.

  İş Olanakları

  Mezunlarımız, Türkiye'de başta Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye ve Turizm Bakanlıkları olmak üzere, Milli İstihbarat Teşkilatı, Dış Ticaret ve Hazine Müsteşarlıkları, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ile üniversitelerde görev alabilirler. TOBB-ETÜ mezunları bu görevleriyle Türkiye'yi dünyada temsil ederken, aynı zamanda aldıkları dünya çağında eğitim ve yabancı dil seviyeleri ile NATO, Birleşmiş Miletler, IMF, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği uluslararası kuruluşlarda da görev yapabilirler
+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi