Park Etmede Alınacak önlemler Nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Park Etmede Alınacak önlemler Nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Asel
  Özel Üye

  Cevap:
  Park Etmede Alınacak önlemler Nelerdir

  Park Etmede Alınacak Önlemler Hakkında Bilgi  Durma

  - Görevli kişilerce verilen "dur" emrinde,
  - Sesli işaretli "dur" emrinde,
  - Kırmızı ışıkta,
  - Kırmızı çakar ışıkta,
  - İşaret levhalarına uyularak,
  - Öndeki araçların durması,
  - Arıza halleri gibi her türlü trafik mecburiyeti nedeniyle aracın durdurulmasına "Durma" denir.

  Duraklama

  Durma halleri dışında;

  - Yolcu indirmek, bindirmek,
  - Yük yüklemek veya boşaltmak,
  - Kısa bir süre için beklemek, (5 dakika)

  Duraklamada Alınacak Önlemler

  - Uygun bir duraklama yerinin seçilmesi ve seçilen şeritte en az yerin işgal edilmesi; varsa banketten yararlanılması.

  - Duraklama amacı uzun süre beklemeyi gerektiriyorsa, motorun durdurulması, uygun vitese takılması, el freniyle tespit edilmesi, gerekli hallerde park ışıklarının yakılması, yolun eğimi gerektiriyorsa uygun tekerleklere, uygun yönde takoz konulması.

  - Diğer araçların geçişini ve yayaların yürümesini zorlaştırmayacak, yüklerin boşaltılması veya yüklenmesi sırasında başkalarına zarar vermeyecek, karayolu yapısını bozmayacak ve kirletmeyecek şekilde tedbirlerin alınması, zorunludur.

  Duraklamanın Yasak Olduğu Yerler

  - Duraklamanın yasaklandığının, bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde.
  - Sol şeritte (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç).
  - Yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde.
  - Kavşaklarda, tünellerde, rampalar ve bağlantı yollarında ve buralara yerleşim birimleri içinde 5 metre, yerleşim birimleri dışında 100 metre mesafede.
  - Görüşün yeterli olmadığı tepe üstüne yakın yerlerde.
  - Dönemeçlerde.
  - Duraklayan veya park eden araçların yanlarında.
  - Otobüs, taksi gibi duraklarda.
  - İşaret levhalarına yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde 15 metre, yerleşim birimi dışında 100 metre mesafede.
  - Zorunlu haller dışında yerleşim yerleri dışındaki karayollarında, taşıt yolu üzerinde duraklamak, yasaktır.

  Park Etme

  Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süre bekletilmek üzere bırakılmasına "Park Etme" denir. Aracın çalışır durumda olması veya içinde insan bulunması, park etme amacını değiştirmez.

  Park Etmede Alınacak Önlemler

  - Park edilen aracın el freniyle tespit edilmesi.
  - Araç motorunun durdurulması.
  - Yol eğimli ise, iniş eğimde geri, çıkış eğimde birinci vitese takılması.
  - Tekerleklerin sağa çevrilmesi.
  - Eğimli yolda park edilen araç kamyon, çekici veya otobüs ise, her iki arka tekerleğinin, ayrıca römorkun ve birden fazla ise her bir römorkun arka tekerleklerine uygun yönde (iniş eğiminde önüne, çıkış eğimin de arkasına takoz konulması).
  - Araç terk edilecekse, camların kapatılıp, kapıların kilitlenmesi zorunludur.

  Park Etmenin Yasak Olduğu Yerler ve Haller

  - Duraklamanın yasak olduğu yerlerde,
  - Park etmenin trafik işaretleriyle yasaklanmış olduğu yerlerde,
  - Trafiğe engel olacak yerlerde,
  - Trafik işaret ve levhalarının görülmesini engelleyecek yerlerde,
  - Demir yolu ve tramvay rayları üzerinde, trafiğe engel olacak şekilde,
  - Geçiş yolları önünde veya üzerinde,
  - Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönde 5 metre mesafe içinde, geçiş üstünlüğü olan araçların park yaptıkları yerlerde ve bu yerlerin giriş ve çıkış yerine 15 metre mesafe içinde,

  - İki yönlü yollarda ve aksi işaretli yerlerde veya tek yönlü yollarda gidiş yönüne göre yolun sol tarafında,

  - Kamuya açık, herkesin araçlarıyla girip çıkabildiği park, bahçe, garaj, sinema, fabrika, atölye, iş hanı, okul, hastahane ve benzeri tesis ve iş yerlerinin giriş ve çıkış kapılarına her iki yönde 5 metre mesafe içinde,

  - Aksi yönden gelen araçların yan yana durmaları halinde başka bir aracın geçmesini engelleyecek şekilde,

  - Tepe üstleri gibi ileri si görülmeyen yerlerde,

  - Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarım belirten levhalara her iki yönden 15 metre mesafe
  içinde,

  - Üç veya daha çok ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda, üç veya daha fazla şeritli yollarda, aksine bir işaret bulunmadıkça, gidiş yönüne ayrılmış en sağ şerit dışındaki şeritlerde,

  - Kurallara uygun olarak park etmiş araçların çıkışına engel olacak şekil ve yerlerde,
  - Mecburi haller dışında yerleşim yerleri dışındaki karayollarında, taşıt yolu üzerinde,
  - Park için yer ayrılmamış ve trafik işaretleriyle belirlenmemiş alt ve üst geçitler ile köprüler üzerinde veya bunlara 10 metre mesafe içinde,
  - İşaret levhalarında gösterilen park etme süresi veya zamanı dışında, park etmek yasaktır.

  Araç sürücüleri, yerleşim yerleri dışındaki karayollarının taşıt yolu üzerinde teknik arıza, kayma, yolda ani olarak meydana gelen bir bozukluk veya heyelan, yükün kayması, düşmesi ve benzeri mecburi hallerde, bütün imkânları kullanarak hareket ettirme, itme ve benzeri şekil ve surette, araçlarını karayolu dışına, bu mümkün olmaz ise bankete, bu da mümkün değilse taşıt yolunun en sağına almak ve her durumda yol, hava ve trafik şartlarıyla gece ve gündüz olmasına göre gerekli emniyet tedbirlerini derhal alıp uygulamakla yükümlüdürler.

  Yerleşim birimleri içindeki karayollarında bir trafik işaretiyle izin verilmedikçe, duraklama (yolcu indirme-bindirme, yük yükleme veya boşaltma) ve arızalanma gibi zorunlu sebepler dışında kamyon, çekici, otobüs ve bunların katarları (römorklarıyla birlikte), lastik tekerlekli traktörler ile her türlü iş makinelerinin park edilmesi yasaktır.

  Köy ve kasaba gibi küçük yerleşim birimleri bu hükmün dışındadır.

  Park yasağına uymayıp usulsüz bir biçimde park yapan araç sahipleri ya da sürücüleri, araçlarının kaldırılıp götürülmesi dolayısıyla yapılmış olan bütün masrafları ödemek zorundadırlar.

  İndirme-Bindirme ve Kapıların Açılması Kuralları

  - Aksine bir işaret bulunmadıkça; araç sürücüleri araçlarını, gidiş yönlerine göre yolun sağ kenarında durdurarak, yolcularını sağ taraftan indirmek ve bindirmek, yolcularda araçların sağ tarafından inmek ve binmek zorundadırlar.

  Karayolunu kullananlar için bir tehlike ve engel yaratılmayacağından emin olmadıkça;

  - Araç durmadan kapı açmak,
  - Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmek,
  - Durakladıktan sonra, aracın sağını kontrol etmeden kapı açmak ve kontrolsüz inip binmek,
  - Taşıt yolu üzerinde araçların sol kapılarından yolcu indirip bindirmek, yasaktır.
+ Yorum Gönder
park etmede alınacak önlemler nelerdir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi