Demokrasinin Dayandığı Temel Esaslar Nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Demokrasinin Dayandığı Temel Esaslar Nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Asel
  Özel Üye

  Cevap:
  Demokrasinin Dayandığı Temel Esaslar Nelerdir

  Demokrasinin Dayandığı Temel Esaslar Hakkında Bilgi


  Milli Tarih Bilinci ve Milli Dil
  Tarihi olmayan millet köksüz bir ağaca benzer, güç¬lü bir rüzgar karşısında yıkılır gider. Türk tarihinin, uygarlığın en eski çağlarına kadar uzanması her Türk için onur ve gurur kaynağıdır. Atatürk, tarihte büyük devletler kurmuş, dünya medeniyetine önemli katkılarda bulunmuş Türk milletinin, geç¬mişten aldığı güçle, çağdaşlaşma yolunda bütün gücünü ortaya koyacağına inanmıştır.
  Milli dil, milli birliğin başta gelen unsurlarından biri¬dir. Bu nedenle, milli dilimiz olan Türkçeyi koruya¬rak, çağın gereklerini karşılayacak şekilde gelişme¬sine yardımcı olmalıyız. Atatürk bu konu ile ilgili ola¬rak “… Türk milletindenim diyen insanlar her şeyden evvel ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır…” demiştir.
  Bağımsızlık ve Özgürlük
  Tarih boyunca kendi vatanında bağımsız yaşamış olan Türk milleti, başkalarının egemenliği altında yaşamaktansa ölmeyi yeğlemiştir.
  Atatürk, “Biz, milli sınırlarımız içinde özgür ve bağımsız yaşamaktan başka bir şey istemiyo¬ruz.” diyerek bağımsız ve özgür yaşamaya verdiği önemi göstermiştir.
  Vatan ve Millet Sevgisi
  Atatürkçülüğün en önemli unsurlarından biri de va¬tan ve millet sevgisidir. Atatürk’ün, “Yurt toprağı! Her şey sana feda olsun. Kutlu olan sensin. He¬pimiz senin için fedaiyiz.” ve “Ne mutlu Türk’üm diyene!” sözleri vatanına ve milletine karşı besledi¬ği hayranlık ve şükran duygularını ifade etmektedir.
  Türk Milletini Çağdaş Uygarlık Düzeyinin Üzerine Çıkarma Hedefi
  Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen inkılapların büyük bir kısmı çağdaşlaşma ve Batılılaşma hede¬fini taşımıştır. Bu doğrultuda Türk milleti de çağdaş uygarlık düzeyini yakalamayı hatta daha ileriye git¬meyi hedeflemiştir.
  Egemenliğin Millete Ait Olması
  Atatürk henüz daha Kurtuluş Savaşı’nın başında alı¬nan, “Milli kuvvetleri etkili, milli iradeyi hakim kıl¬mak esastır.” kararı ile egemenliğin millete ait oldu¬ğunu vurgulamıştır. TBMM’nin açılması, saltana¬tın kaldırılması ve cumhuriyeti ilanı gibi inkılaplar¬la egemenlik hakkı kesin olarak millete verilmiştir.
  Milli Birlik ve Beraberlik, Ülke Bütünlüğü
  Milli birlik ve beraberlik, milletçe birliği, bir arada yaşamayı ifade eder. Böylece milletin sevgi ve say¬gı ile birbirine bağlanmasını, ortak ideallere yönelik olarak varlığını devam ettirmesini sağlar. Milli birlik ve beraberlik aynı zamanda ülke bütünlüğünün ko¬runmasını gerektirir. Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde yaşaması¬nı, hiçbir bölücü unsura yer vermemesini gerektirir.
  Milli Kültürün Geliştirilmesi
  Yabancı kültürlerin benimsenmesi milli varlığımızı tehlikeye düşürür, çağdaş uygarlık düzeyini yakala¬mamızı engeller. Atatürk, Batı’nın tekniğinden ve bi¬liminden yararlanırken milli kültürümüzü de koru¬mamız gerektiğini belirtmiştir.

  Atatürk İlkelerinin Ortak Özellikleri:
  1- Kaynağı Türk milli kültürdür
  2- Taklitçi değildir.Kabul edilmesinde dış baskı ve zorlama yoktur
  3- Evrensel ve barışçıdır
  4- Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur
  5- Akılcı ve bilimseldir
  6- Hak ve hürriyetleri koruyucudur
  7- Birbiriyle uyumlu ve birbirini tamamlayıcıdır
  8- Uygulamaya yansımıştır
  9- Laik düşünce ve hukuka dayanır
  10- Milli egemenlik ve bağımsızlık temeline dayanır
+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi