Ağacın Bölümleri Ve Görevleri

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Ağacın Bölümleri Ve Görevleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Asel
  Özel Üye

  Cevap:
  Ağacın Bölümleri Ve Görevleri

  Ağacı Meydana Getiren Bölümler


  2.1.1. Kökler

  Kökler ağacın toprağa bağlanmasına, yaşaması ve büyümesi için gerekli besin maddelerini almasına yarayan, yer altındaki bölümüdür. Ağacın türüne ve büyüklüğüne göre değişen ağ biçiminde bir yapı oluştururlar. Topraktan ağacın yaşaması için gerekli ham besin suyunu alırlar.

  2.1.2. Gövde

  Ağaç dışındaki bitkilerde sap adını alan bu kısım dal ve yaprakları taşıyan, ağaç işleri mesleğinde ana gereci meydana getiren odunlaşmış kısımdır. (Şekil 2.1.)

  Şekil 2.1. Baş kesit ve ağacın bölümleri
  Ağacın kökleri ile dalları arasında bulunan ve kereste üretimine yarayan bölümüdür. Gövde, köklerden ham besin suyunu dallara ve oradan yapraklara ulaştırır, yapraklarda işlenerek büyümesine elverişli duruma getirilmiş besi suyunu geri alarak sürekli uzama ve genişleme içinde bulunur. Hatta gövdede büyüme duraksadığı zaman bile bu, besin iletme işi daha yıllarca sürüp gider.

  2.1.2.1.Öz

  Sağlıklı büyümüş ağaçlarda gövdenin ortasında bulunur. Gövde boyunca uzanır. Yuvarlak veya çok kenarlı olabilir. Yaşlı ağaçlarda öz kurur, boşalır. İğne yapraklı ağaçların bazı türlerinde çok küçülen öz gözle görülmez.

  2.1.2.2. İç odun (Göbek odun)

  Özün çevresindeki bölümdür. Yaşamını tamamlamış, sertleşmiş gözelerden oluşur. Çoğunlukla koyu renklidir. Yaşayan ağaçta iç odunun kalınlığı her yıl artar. Ağacın türüne ve yetişme koşullarına bağlı olarak ince veya kalın olur. İç odunu, diğer bölümlere göre farklı özellik gösteren ağaçlara göbek odunlu ağaçlar denir.

  2.1.2.3. Dış odun (Yalancı odun)

  İç odunla kabuk arasındaki bölümdür. İç odundan daha yumuşaktır. Yaşayan gözelerden oluşur. İçinde besin maddeleri bulunan ve kökleri topraktan emdiği su, dış odun aracılığı ile yapraklara kadar iletilir. Dış odun, ağaçta aşağıdan yukarıya doğru besi suyu iletimini sağlar.

  2.1.2.4. Kambiyum

  Dış odun ile kabuk arasında bulunur. Ağacın yaşaması ve büyümesini sağlayan bölümdür. Kambiyum kendiliğinden yeni gözeler oluşturma görevini üstlenmiştir. Kambiyumun öz tarafında oluşturduğu yeni gözeler ağacın dış odununu büyütür. Ağacı kalınlaştırır. Kambiyumun dış tarafında gelişen yeni gözeler kabuğu yapar ve yeniler. Mevsim sonunda dış odu gözeleri odunlaşmaya ve sertleşmeye başlarlar. Bu evrede gözelerin zarlarına, ağacın dayanımını ve değerini artıran maddeler yerleşir.

  2.1.2.5. Deri doku

  Kambiyum, ağaç gövdesinin dışına doğru deri doku ile sarılır. Deri doku ağacın yaşaması için kaçınılmaz bir görev üstlenir. Ağ delikli gözelerden, kalbur damarlardan oluşan doku, yapraklarda değişime uğrayarak yararlı hale gelen besi suyunu iletir. Deridokudaki iletim yukarıdan aşağıya doğrudur.

  2.1.2.6. İç kabuk

  Ağacın yaşamında önemli bir görev yüklenen ve yapısı gereği yumuşak olan deri dokunun dışı iç kabukla sarılır. İç kabuk deri dokuyu korur. Kambiyum tarafından her yıl oluşturulan yeni gözeler çok sayıda olmalarına karşın bunların % 6-20 kadarı iç kabuğun gelişmesine katılır.

  2.1.2.7. Dış kabuk

  Ağacın gövdesini saran dış katmandır. Yıllık büyüme ağacı kalınlaştırır. Bu ölçü değişikliği dış kabuğu çatlatır. İç kabuğu yapan canlı gözeler ölür. Üst üste yığılan ölü gözeler, mantar görünüşlü dış kabuğu oluşturur.

  2.1.2.8. Öz ışınları

  Başkesitte bulunan ve bundan önce anlatılanların dışında, ağacın gövdesinde önemli bir dokular grubu daha vardır. Bunlar deri dokudan öze doğru, bisiklet tekerleğindeki tellere benzer bir dağılım gösteren özışınlarıdır. Özışınlar besin maddelerini yatay yönde iletmeye ve gerekli hallerde depo etmeye yararlar.

  2.1.3. Yapraklar (Taç)

  Gövde üzerinde veya çevresini sarmış şekilde bir şapka gibi duran bu kısım dallar ve yapraklardan meydana gelmiştir. Gövdeden ayrılarak tacı tutan ayrıntılar KOL, bunların parçalarına DAL, ve dalların daha küçük çaplı kısımlarına dalcık denir.

  Köklerin topraktan ve içinde eriyik halde tuzlar bulunan özsu, ağacın yapraklarında işlenir. Yaşamı için çok gerekli olan bu değişim, ağacın geniş veya iğne biçimindeki yaprakların birlikte oluşturdukları taç kısmında oluşur. Fotosentez veya asimilasyon adı verilen bu değişim olayı sonunda ağacın büyümesi için gerekli temel yapı elemanı sağlanmış olur
+ Yorum Gönder
ağacın bölümleri,  agacin bolumleri,  ağacın bölümleri nelerdir,  AGACIN BOLUMLERINDENDIR,  ağaç kabuğu nun görevi nedir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi