İsmi Azam Duasının Faziletleri

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden İsmi Azam Duasının Faziletleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  İsmi Azam Duasının Faziletleri

 2. 2
  Asel
  Özel Üye

  Cevap:
  İsmi Azam Duasının Faziletleri

  ismi Azam Duasinin Fazileti Hakkında Bilgi  Peygamber efendimiz ism-i a'zâm duâsı hakkında bazı işaretler bildirmiştir.
  Bakımlıyız.Com - ismi Azam Duasinin Fazileti Hz. Âişe vâlidemiz anlatır: Resûlullah duânın kabul olmasına sebep olan ism-i a'zâmı bilip bilmediğimi sordu. Bilmediğimi söyleyince Yâ Âişe onu öğretmek onunla dünya için birşey istemek uygun olmaz buyurdu. Kalkıp abdest aldım ve iki rek'at namaz kılıp Allahümme innî ed'ûkellah ve ed'ûkerrahmân ve ed'ûkelberrerrahîm ve ed'ûke biesmaikelhusnâ külleha mâ alimetü minhâ ve mâ lem a'lem entagfirelî ve terhamenî duâsını okudum. Gülümsiyerek İsm-i a'zâm okuduğun duânın içindedir buyurdu.
  Peygamber efendimiz Allahümme innî es-elüke bienne lekelhamde lâ ilâhe illâ ente yâ hannân yâ mennân yâ bedîassemâvâti vel erdı yâ zel-celâli vel-ikrâm okuyan kişiye buyurdu ki:
  İsm-i a'zâmla dilekte bulundun bununla duâ edilince o duâ kabûl olur ve bu duâ ile bir dilekte bulununca dileği yerine gelir.
  Başka bir zaman da İsm-i a'zâm "Ve ilâhüküm ilâhün vahid lâ ilâhe illâ hüverrahmânürrahîm" âyeti ile "Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm" âyeti içindedir buyurdu.
  Hazret-i Alinin bildirdiği ism-i azam duâsı var. Bu duâya sımsıkı sarılın. Çünkü o Arş-ı a'zamın hazinelerinden bir hazinedir. buyurduğu duâ şöyle:
  "Allahümme innî es'elüke yâ âlimel hafiyye ve yâ men-is-semâu bikudretihi mebniyye ve yâ men-il-erdu biizzetihi mudhıyye ve yâ men-iş-şemsü vel-kameru binûri celâlihi müşrika ve mudıyye ve yâ mukbilen alâ külli nefsin mü'minetin zekiyye ve yâ müsekkine ra'b-el-hâifîne ve ehl-et-takıyye yâ men havaicul-halki indehü makdıyye yâ men necâ Yûsüfe min rıkk-il-ubûdiyye yâ men leyse lehü bevvâbün yûnâdî velâ sâhibun yağşa ve lâ vezîrun yu'tî ve lâ gayruhu rabbün yud'a ve lâ yezdadu alâ kesretil-havaici illâ keremen ve cûden ve sallallahu alâ Muhammedin ve âlihi ve a'tini süâli inneke alâ külli şey'in kadîr."
  Duâya e'ûzü besmele Allahü teâlâya hamdü senâ ve Resûlüne salâtü selâm ile başlamalıdır! Peygamber efendimiz duâya başlarken Sübhâne Rabbiyel aliyyil a'lel vehhâb derdi. Allahü teâlâ salevât-ı şerîfeyi kabûl eder. Duânın başı ve sonu kabûl olunca ortasının kabûl olmaması düşünülmez.
  Peygamber efendimiz Allahü teâlâya günah işlemiyen dil ile duâ edin buyurdu. Böyle bir dilin nasıl bulunacağı suâl edilince Birbirinize duâ edin! Çünkü ne sen onun ne de o senin dilinle günah işlemiştir buyurdu. Yine buyurdu ki: Duânın kabûl olması için iki şey lâzımdır. Duâyı ihlâs ile yapmalıdır. Yediği ve giydiği helâldan olmalıdır. ismi Azam Duasinin Fazileti
+ Yorum Gönder
ismi azam duası fazileti,  ismi azam duasının fazileti,  ismi azam fazileti ,  ismi azam duasının faziletleri,  ismi azam duasi fazileti
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi