Yararlı Muhasebe Bilgisinin Taşıması Gereken özellikler Nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Yararlı Muhasebe Bilgisinin Taşıması Gereken özellikler Nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Asel
  Özel Üye

  Cevap:
  Yararlı Muhasebe Bilgisinin Taşıması Gereken Özellikler Nelerdir

  Yararlı Muhasebe Bilgisinin Taşıması Gereken Özellikler Hakkında Bilgi

  Yaratıcı muhasebe, en geniş anlamda bir şirketin finansal performansı ve risk düzeyi ile ilgili izlenimi değiştirmek amacıyla, şirketin görünürdeki finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını değiştirmeye yönelik bütün uygulama ve yöntemleri kapsamaktadır. Tez çalışmamızın amacı, muhasebe teorisi açısından yaratıcı muhasebenin etik sınırlarını çizerek; tamamen etik bir uygulama olarak literatüre kazandırılmasını sağlayarak; denetleyici-düzenleyici kurumlar ile standart belirleyici kurumlara bu konuda alt yapı hazırlamaktır. Bu çalışmada; yaratıcı muhasebenin kapsamı, motive edici faktörleri, sınırları, yaygınlık düzeyi, uygulama yöntemleri ve sonuçları üzerinde durulmuştur. Ayrıca, muhasebe politikası seçimlerinin firma değeri üzerindeki etkileri, muhasebe standartlarının yaratıcı muhasebe üzerindeki etkileri, ülkemizdeki yasal çerçevenin yaratıcı muhasebe üzerindeki etkileri üzerinde tespitler yapılmıştır. Tezimizdeki uygulamada, yaratıcı muhasebe uygulamalarının tespiti ve ölçülmesi ile ilgili sorunlara ve ülkemizde gelecekte bu konuda yapılacak çalışmalara ışık tutulması amaçlanmıştır. Yaratıcı muhasebenin tespit edilebilmesi için; firmaların “tahakkuk düzeyi” ve “tahakkukların değişkenlik düzeyi” iki önemli göstergedir. Tahakkukların değişkenliği, firma riskinin ölçülmesi için de kullanılabilecek bir ölçüdür.Tahakkuklarının değişkenliği yüksek olan firmaların riskinin de yüksek olması beklenmektedir. Tahakkuk düzeyi çok yüksek olan, tahakkuklarının değişkenlik düzeyi yüksek olan ve nakit akımları ile kar rakamları arasında çok fazla fark bulunan şirketlerin yaratıcı muhasebe açısından dikkatle izlemesi gerekmektedir. Uygulamadaki araştırmanın yapılabilmesi için de muhasebe tahmin ve seçimlerinden kaynaklanan ve tahakkukları etkileyen ekonomik faktörler tespit edilmiştir. Uygulamada, MKB’de işlem gören 163 firmanın üçer aylık finansal tabloları üzerinden genel tahakkuk düzeyi, tahakkukların değişkenlik düzeyi ve tahakkukları etkileyen ekonomik faktörlerin ana sektörler ve alt sektörler düzeyinde ölçümü yapılmıştır. Uygulamada, Geliştirilmiş Jones Model ve bu modele ülkemiz ekonomik gerçekleri doğrultusunda eklenmiş yeni değişkenlerle geliştirdiğimiz model istatistiki olarak test edilmiştir. Bu tezde yaratıcı muhasebenin olmamasının optimal bir çözüm olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Yaratıcı muhasebeyi tamamen dışlamak muhasebe literatürüne yeni ve yaratıcı açılımlar getirilmesini engelleyecektir. Yaratıcı muhasebenin hiç olmaması muhasebe özgürlüğünün tamamen kısıtlanması demektir ki; bu mümkün değildir. Bu sebeple bazı yaratıcı muhasebe uygulamaları doğal olarak vardır ve olmalıdır. Çünkü; yaratıcı muhasebe uygulamalarının büyük bir kısmı tahakkuk muhasebesinin doğal sonucudur. Yöneticilerin tahakkukların zamanlaması ve miktarı konusunda alacakları kararların çoğu tahmine ve tercihe dayanmaktadır. Bu esnekliğin ortadan kaldırılmasının doğal sonucu ekonomik performansı daha iyi ölçecek bir ölçüden mahrum kalmaktır. Çünkü tahakkuk muhasebesi, nakit akımını esas alan muhasebeye göre; bir döneme ilişkin ekonomik performansı daha iyi ölçmektedir. Zaten uzun dönemde “nakit akışı” ile “tahakkuk bazlı” muhasebenin sonucu olan kar rakamının birbirine eşit olması beklenmektedir. Diğer taraftan, değerleme kavramlarında “maliyet değeri” esaslı değerleme kavramlarından “cari değer” esaslı değerleme kavramlarına doğru gerçekleşen değişmelerde yaratıcı muhasebe için boş bir alan sağlayacak gibi görünmektedir. Çünkü bu gelişmeler değerleme kavramlarının “gerçekliğini” artırırken “subjektifliğini” de artırıcı bir etki göstermektedir. Etik sınırlar içinde kalarak muhasebe politikalarından veya sunum yollarından seçimle yaratıcı muhasebe yapıldığında; uygulanan muhasebe politikalarının dipnotlarda açıklanması halinde, finansal bilgi kullanıcıları durumun finansal bilgilere etkisini değerlendirebileceklerdir. Yaratıcı muhasebe uygulamaları, etik sınırlar içinde kaldığı sürece sermaye piyasalarında katalizör görevi üstlenebilir. Bu konuda akademisyenlere ve standart düzenleyici kuruluşlara düşen görev, ekonomik hayattaki gelişmelere bağlı olarak gündeme gelen yeni ekonomik işlemlere ait muhasebe uygulamalarını hızlıca geliştirmektir. Aksi takdirde yaratıcı muhasebe için bir boş alan her zaman kalacaktır.
+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi