Öğretmenin Sahip Olması Gereken Kişisel özellikler Nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Öğretmenin Sahip Olması Gereken Kişisel özellikler Nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Asel
  Özel Üye

  Cevap:
  Öğretmenin Sahip Olması Gereken Kişisel özellikler Nelerdir

  Öğretmenin Nitelikleri Ve Görevleri


  Öğretmenlik mesleği günümüzde,eğitim kesimi ile ilgili olan sosyal,kültürel ekonomik, bilimsel ve teknolojik boyutlara sahip,alanda özel uzmanlık bilgi ve becerisini temel alan ,akademik çalışma ve mesleki yetişim(formasyon) gerektiren profesyonel statüde bir uğraşı alanıdır.
  Öğretmenlik mesleğine hazırlık,genel kültür,özel alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisi ile sağlanır.
  Türkiye'de milli eğitimi geliştirme projesi çerçevesinde yüksek öğretim kurulunca gerçekleştirilen öğretmen yetiştirme çalıştırmaları sonuçlanmış ve bu proje doğrultusunda 21. yüzyılda görev yapacak öğretmenlerin yeterlikleri belirlenmiştir. bu belirlemeler ışığı altında öğretmen nitelikleri ,

  Alana egemen olma
  her öğretmenin öğretmenlik yapacağı alanla ilgili bilgi ve becerilerer sahip olması büyük ölçüde önemlidir.alana egemen olmayan öğretmenlere öğrenciler saygı göstermez.

  Öğretme-Öğrenme sürecini yönetme
  bu süreçte yer alan yeterlilikler şunlardır:
  *plan yapma ve derse hazırlık
  *öğretim yöntemlerinden yararlanma
  *iletişim becerisini kullanma
  *sınıfı yönetme ve öğrencilerle sağlıklı ilişkiler kurma

  öğrenci kişilik(rehberlik) hizmetleri:
  öğretmenlerin öğrencileri ile yakın ilişkiler kurmaları,onların sağlıklı ve dengeli bir kişilik kazanmalarına yardımcı olmaları ve okuldaki öğrenci kişilik hizmetlerine katkıda bulunmaları gerekmektedir.

  kişisel ve mesleki nitelikler:
  sosyal bir kurum olan okul, kişiliğin gelişmesinde etkili olan çevresel etmenlerin başında sayılabilir.öğretmenler
  anne ve babadan sonra,çocuğu en çok etkileyen kişilerdir.
  gerçekte bir öğretmenin eğitsel yönü,onun ne yaptığı ile değil,kendisinin gerçekten ne olduğu ile ölçülür.kişilik bakımından yeterli bir öğretmen,çocukları olumlu yönde etkiler,kişilik bakımından zayıf bir öğretmen ise çocukları okuldan,öğretmenden ve öğrenme işinden soğutabilir.

  Varış (1988) etkili bir öğretmenin kişisel niteliklerini şöyle sıralamaktadır.
  *kaygı gerginliği her zaman anlar ve bunu en aza indirir.
  *öğrencilerin birey olduğunu ve bireysel ilgiye gereksinim duyduğunu farkeder ve öğrencilerin kendilerini iyi duyumsamamalarını sağlar.
  *çalışmaya yürekten inanır ve bunu olumsuz baskı yapmadan gerçekleştirir.
  * öğrenci ve aileleri olumlu bir şekilde değerlendirir ve çalışma ortaklığı kurması gerektiğini anlar.
  * bağırmaktan kaçınır,serin kanlı ve disiplinlidir.
  * eleştiriden çok övgüyü tercih eder.
  * öğrencilerin coşkusunu ,yeteneğini ve bireyselliğini fark eder.
  * öğrenme ürünlerini ilginç ve değişik yorumlar.
  * temel becerileri öğretebilmek için farklı öğrenme yaşantıları düzenler.
  * yaratıcılık ve merak öğelerini öğrenme deneyimlerinde anahtar olarak kullanır.
  * her kurumda değişşikliği olumlu ve gerekli görür.
  *öğrencilerin özelliklerine ve konuya uygun öğretim biçimleri geliştirir.

  demirel (1999) çağdaş bir öğretmenin sahip olması ve göstermesi gereken nitelikleri kişisel ve mesleki nitelikler olarak ikiye ayırmaktadır.

  kişisel nitelikler:
  kişisel nitelikler kendi içinde 3 kümede incelenebilir:
  *güdüleyicilik:güdüleyici özelliği olan öğretmenler,öğrencilerin olumsuz davranışlarından çok olumlu davranışlarını ön plana çıkarırlar.
  *başarıya odaklanma:öğretmen öğrencilerin başarılı olacağına inanmalı ve onları başarılı olma konusunda desteklemelidir.
  *profesyonellikrofesyonellikle ilgili nitelikler işbirlik,esneklik ve bilgililik biçimindesıralanmaktadır.

  mesleki nitelikler:öğretmenin mesleki nitelikleri şöyle sıralanabilir:

  *öğretim sürecini planlama:öğretmen öğretim sürecini önceden ne kadar iyi planlarsa öğrenciler o kadar kolay ve etkili öğrenir.
  öğretme öğrenme sürecinin etkili olabilmesi uygun yöntem ve tekniklerin seçimine bağlıdır.
  *Etkili iletişim kurma: iyi iletişim kurma becerilerinin başındaöğretmenin açık anlaşılır ve doğru bir dil kullanması gelmektedir.
  *sınıf yönetimi: sınıf yönetimi öğrencilerle etkili iletişim kurabilme sınıf içi sorunların çözümünde öğrencilere öz yeterlilik ve içsel denetimkazandırma, çatışmaları en aza indirerek öğretimin verimliliğini yükseltme becerisidir.

  * etkili sınıf yönetimi:
  * öğrenci katılımını arttırır.
  * olumsuz davranışları azaltır.
  * öğrenmeye ayrılan süreyi arttırır öğrenci başarısına katkıda bulunur.
  * öğrencilerin sorumluluk ve davranışlarını denetleme becerilerini geliştirerek bu konularda içsel ölçütler oluşturmalarını sağlar.

  * zamanı etkili kullanma :
  öğretim zamanını etkili kullanmanın temel koşulu,öğretim sürecinin önceden ve iyi bir biçimde planlanmasıdır.

  *öğrenmeleri değerlendirme:
  öğrenmeyi değerlendirmenin en etkili yolu, değerlendirmenin girişte ,süreç devam ederken ve çıkışta yapılmasıdır.

  REHBERLİK YAPMA
  ÖĞRETMENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

  Öğretmenin sınıf içindeki görev ve sorumlulukları:
  bir OECD yayınında (1979) öğretmenin sınıf içindeki görev ve sorumlulukları şöyle sıralanmaktadır.

  *öğreticilik
  *gözetmenlik
  *danışmanlık
  *üyelik/veya başkanlık

  öğretmenin sınıf dışındaki görev ve sorumlulukları:
  öğretmenin, öğrenmeyi kolaylaştırma, öğrenciyi geliştirme ve rehberlik gibi rolleri sınıf dışında da sürmekte ve bu roller çevresindekileri geliştirmeye yöneliktir.
  ayrıca,öğretmenden toplum içinde değişme ve gelişme süreçlerine önderlik etmesi de beklenmektedir.

  okulöncesi öğretmenin görevleri:
  *eğitim programına uygun olarak yıllık, ünite ve günlük planları hazırlama ve uygulama.
  * çocukların kişisel bilgi formunu doldurma,gelişim kayıtlarını tutma ve yıl sonu gelişim raporlarını hazırlama
  *anne babalarla yapılacak çalışmaları planlama ve uygulama
  * çocukların gelmeden önce ve ayrılıncaya dek okulda bulunma (görev, dinlenme ve yemek saatlerinde de devam eder.)
  *özel eğitim gerektiren çocukların eğitimi için gerekli önlemleri alma.
  *tebliğler Dergisini,genelgeleri,emirleri
  okuma ve imzalama
  *okul müdürünün vereceği eğitim ve öğretimle ilgili öteki görevleri yapma.
+ Yorum Gönder
öğretmen olmak için gereken özellikler,  iyi bir öğretmende bulunması gereken özellikler,  öğretmenin sahip olması gereken özellikler,  öğretmenin kişisel özellikleri,  öğretmenin özellikleri nelerdir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi