Mesajın Taşıması Gereken özellikler Nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Mesajın Taşıması Gereken özellikler Nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1

 2. 2
  Asel
  Özel Üye

  Cevap:
  Mesajın Taşıması Gereken özellikler Nelerdir

  Mesajın Taşıması Gereken Özellikler Hakkında Bilgi  a)Mesajın Genel Özellikleri:
  *Mesajın anlaşılır olmalıdır.
  *Mesaj açık olmalıdır.
  *Mesaj doğru zamanda iletilmelidir.
  *Mesaj uygun kanalı izlemelidir.
  *Mesaj kaynak ve alıcı arasında kalmalıdır.

  b) Mesajın Türlerine Göre Taşınması Gereken Özellikler:
  İletişimde mesajlar, sözel ve sözel olmayan mesajlar olarak iki gruba ayrılır. Sözel mesajlarda, yazılı ve sözlü mesajlardır ve grafik, desen, resim, tablo gibi mesajlarda bu gruba dâhildir.
  Sözel olmayan ( beden dili ) mesajları ise, jest ve mimiklere bağlı olarak gerçeklesen mesajlardır. Bu tür mesajlarında her birinin taşınması gereken özellikleri vardır. Bu özellikler doğrultusunda seçilen mesaj etkin iletişimi gerçekleştirebilir. Sözel iletişim, kelimelere dayalı konuşma biçimindeki iletişimdir. Kelimeler,anlamların ve davranışların kavramlaştırılmış biçimidir. İnsanlar kelimeler yoluyla düşüncesini bir başkasına aktarır; böylece temel konuşma biçimini gerçekleştirir. Kelimelerle iletişim,konuşma şeklinde olabileceği gibi,yazılıda olabilir.Yüz yüze iletişimde bilerek veya kontrolsüz biçiminde sözel olmayan iletişim yoluna baş vurup, jest ve mimiklere dayalı mesajın gönderildiği sık görülmektedir.Jest ve mimikler toplumun kültürel yapısına göre anlam kazanır.

  3)KODLAMA - KOD AÇMA
  Kodlama bir mesajın, iletişim kanallarının özelliklerine uygun şekilde, bir simgeleştirme sistemi aracılığıyla fiziksel olarak iletilebilecek veya taşınabilecek bir biçime çevrilmesidir.
  İletişim tam olabilmesi için fiziksel olarak iletilebilecek veya algılaması ve istenen davranışı göstermeye istekli olması gerekir.
  Bilgini, düşüncenin, duygunun iletmeye uygun, mesaj haline getirilmesine kodlama denir.
  Mesajın yorumlanacak, anlamlı bir şekilde algılanması sürecine kod açma denir.İletişim süreci içerisinde mesajlarla ancak kod açma yoluyla , kağıt üzerindeki anlamsız işaretler, ya da bir takım ses ve görüntü sinyalleri olmaktan çıkıp anlam kazanırlar.

  4)KANAL
  Kanal sinyali taşıyan herhangi bir fiziksel araçtır. Işık dalgaları,görsel sinyalleri,hava dalgaları ise ses sinyallerini taşır.Kanal fiziksel olabilir ( sesimiz,bedenimiz ),teknik olabilir (telefon) ya da toplumsal olabilir (okullarımızı,gazeteler vb.) .Kanal, mesajın göndericiden alıcıyı iletildiği yoldur.Örgütlerde iletişim kanalları resmi ve gayri resmi olabilir.
  Kanal, mesajın göndericiden alıcıya aktarıldığı yoldur veya kanal, mesajın göndericiden alıcıya gönderildiği araçlardır.Örneğin; yüz yüze iletişimde kanal havadır,telefon görüşmelerinde ise telefon hatları kanal rolü görebilir.Radyo ve televizyon iletişiminde kanal frekanslardır.
  İletişim kanalları formel (resmi) ve informel (resmi olmayan) olmak üzere 2 gruba ayrılır.Formel iletişim kanalları,yönetim tarafından belirlenen ve kabul edilen iletişim kanallarıdır.

  5)ALICI (HEDEF)
  Kodlaşmış mesajı alan ve kodunu açan kişi alıcıdır. Alıcı, mesajı taşıyan sembolleri algılayıp anlam vererek, iletişimi sonlandırır ya da kendisi bir mesaj göndererek gönderici

  konumuna geçer. İletişimin gerçekleşmesi için en az 2 kişiye ihtiyaç vardır. Bunlardan biri kaynak, diğeri alıcıdır. İnsan kendisiyle kurduğu iletişim dışında, tek başına bir iletişim kuramayacağına göre, mutlaka alıcı veya alıcılar gerekir.
  Alıcı, gönderilen mesajı alan kişidir. İletişim sürecinde, kaynağın gönderdiği mesaja hedef olan kişi grup ya da kitleye iletişim sürecinde alıcı denir.
  -Alıcının Taşınması Gereken Özellikler
  Aktif bir dinleyici olabilmek için gerekenler
  a) Etkin sessizlik içinde olması.
  b) Dinlerken her türlü ön yargı ön tipler (stereotype) değerlendirmeler ve genellemelerden uzak tutması.
  c) Göndericiye karşı empati göstermesi
  d) Sabırlı olması ve konuşmacının sözünü kesmemesi gerekmektedir

  Alıcının Taşıması Gereken Özellikler;
  a) Alıcının iyi ve aktif dinleyici olmalıdır
  b) Alıcı mesajı algılıyabilmelidir
  c) Alıcı bilgili olmalı ve bir geri besleme sistemine sahip olmalıdır
  d) Alıcı seçici olmamalıdır
  e) Alıcı bulunduğu düzleme uyabilmelidir
  f) Alıcı kaynak olma özelliği taşımalıdır

  Filtre (Algılama ve Değerlendirme)
  Filtre, göndericinin ve alıcının kendilerine ulaşan mesajları değerlendirmeleriyle ilglidir ve burada devreye algılama girer. Algı, inanın çevresindeki uyaranların yada olayların farkına varması ve onları yorumlaması sürecidir.
  Algılamada dışsal faktörler: farklılık, yoğunluk, sıklık, hareketlilik, tekrarlama, kontrast, yenilik ve benzerlik gibi faktörlerdir.
  Algılamada içsel faktörler: kişilik, ihtiyaçlar, amaçlar, motivasyon, insanlar, değerler ve tutumlar, umutlar, beklentiler, arzu ve istekler, geçmiş tecrübeler ve alışkanlıklar gibi faktörlerdir.

+ Yorum Gönder
mesajın taşıması gereken özellikler,  mesajın taşıması gereken özellikler nelerdir ,  iletişimde mesajın taşıması gereken özellikler,  iletişim sürecinde mesajın taşıması gereken özellikler,  mesaj hangi özellikleri taşımalıdır
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi