Ebru Sanatının Milli Değerlerimiz Açısından önemi Nedir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Ebru Sanatının Milli Değerlerimiz Açısından önemi Nedir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Asel
  Özel Üye

  Cevap:
  Ebru Sanatının Milli Değerlerimiz Açısından Önemi Nedir

  Ebru Sanatının Milli Değerlerimiz Açısından Önemi Hakkında Bilgi


  Türk Milleti, İslamiyet'le şereflendikten sonra "Allah güzeldir, güzeli sever" buyuran Peygamberi'ne layık olmak için her şeyin en güzelini yapmaya gayret etmiş, bunun sonucu olarak da mimariden musikiye, hüsn-i haftan ahşap işçiliğine kadar her sahada deha mertebesinde san'at-karlar yetiştirmiştir. Yaradanının ayetlerini ve uğruna alemlerin yaratıldığı Peygamberinin hadislerini en güzel biçimde yazan ceddimiz, onları süslemek için de yaptığı işin ruhuna en uygun yollardan birini seçerek, ebruyu levha ve kitap tezyinatında kullanmıştır.

  Sanat tarihçileri, ebrunun ilk olarak Orta Asya'da Türkler tarafından yapıldığını, Acem, Hintli ve Uzak Doğulu san'atkariarın bu san'atı Türkler'den öğrendiğini söylemektedir. Menşe'i neresi olursa olsun ebru, Müslüman Türk'ün elinde san'at haline gelmiş, yüzyıllar boyu Semerkand, Buhara ve İstanbul'da tekamül ederek, en güzel şekliyle icra edilmiş ve İstanbul'dan, önce İtalya ve Almanya olmak üzere bütün dünyaya yayılmıştır.

  Her ne kadar isbata ihtiyacı olmasa da, ebrunun bir Türk san'atı olduğu konusundaki en önemli delil, her konuda yabancılardan dilimize kelimeler ithal ettiğimiz şu günlerde Türkler tarfından kullanılan ebru terminolojisinin, "battal", "çark-ı felek", "gel-git", "kumlu" vs. şeklinde bütün dünya ebrucuları tarafından kullanılıyor olmasıdır.

  Türk ebruculuk tarihi incelendiğinde, ebruya en fazla hizmet edenler arasında Hatib Mehmet Efendi, Şeyh Sadık Efendi ve oğlu Şeyh Edhem Efendi, Necmeddin Okyay ve Mustafa Düzgünman isimleri göze çarpar. Sayılan bu isimleri diğerlerinden ayıran en önemli özellik, ebruyu teknik olarak kendilerinden öncekilere göre ileriye götürmüş ve ona ruh güzelliklerini ve duygularını katarak, kendi tarzlarını geliştirmiş olmalarıdır.

  Adı zikredilenlerden Mehmet Efendi, Ayasofya Camii hatibi olup, adıyla anılan ebru çeşidini ıslah ederek bugünkü şeklini vermiştir. Üsküdar Sultantepe'deki Özbekler Tekkesi'nin ilk şeyhi olan Sadık Efendi, ebru İstanbul'da kaybolmaya yüz tuttuğu bir sırada bu san'atı Buhara'da öğrenmiş olarak İstanbul'a gelmiş, ebruyu babası Sadık Efendi'den öğrenen Hezarfen Ed-hem Efendi ise, ebruyu teknik olarak zamanının çok ilerisine götürmüş ve kendinden öncekilerden çok daha canlı renklerle ebru yapmaya muvvaffak olmuştur. Edhem Efendi'nin ellerinde ebrunun günümüz ölçülerinde estetik değerler kazandığını görürüz.

  Üsküdar Yeni Valide Camii imam ve hatibi, Medresetü'l Hatta-tin hüsn-i hat, ebru ve ahar hocası, gül yetiştiricisi, okçu gibi birçok unvana sahip ve hocası Edhem Efendi gibi gerçek bir hezarfen (bir hüner sahibi) olan Necmeddin Okyay ise, Türk ebruculuğuna, ebruculuğumuzun sembolü olan akka-se ve çiçekli ebruları kazandırmıştır.

  Ebruculuğunun yanı sıra mücellit, bestekar ve şair olan ve hayatının sonuna kadar Üsküdar'da, babasından kalan dükkanda aktarlıkla uğraşan Mustafa Düzgünman ise, hocası Necmeddin Okyay'ın icad ettiği çiçekli ebruları ıslah ederek onlara bugün yaptığımız şekillerini kazandırmış ve ebru tekniğini gelebileceği en son noktaya getirerek, gerek renk, gerekse desen itibarıyla tekrarı çok zor ebrular yapmıştır.

  Adı anılan ebrucuların hepsinin ortak yanı, tekke terbiyesi almış ve ebruculukları ile birlikte her biri birçok sahada zirve olmuş olmalarına rağmen, derviş tevazuundan bir nebze olsun ayrılmamış olmalarıdır. Ebru, çoğu ebrucunun iradesi dışında, neredeyse sonsuz sayıda değişkenin biraraya gelmesiyle icra edilen, bu yönüyle de diğer san'atlarımızdan ayrılan öyle bir san'attır ki, icrası ve tekamülü için ebrucunun "ne yaptığının" sırrına vakıf olması gerekir. Burada sözü, Mustafa Düzgünman'a bırakalım.
+ Yorum Gönder
ebru sanatının önemi,  ebru sanatinin onemi
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi