Sağlık Alanında Buluş Yapan Bilim Adamları

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Sağlık Alanında Buluş Yapan Bilim Adamları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Sağlık Alanında Buluş Yapan Bilim Adamları

 2. 2
  Asel
  Özel Üye

  Cevap:
  Sağlık Alanında Buluş Yapan Bilim Adamları

  Hastalıkları bulan bilim adamları

  Louis Pasteur, (1822 - 1895) – Kuduz Aşısını bulmuş
  Wilhelm Conrad Röntgen - Röntgen ışınları
  İranlı Razi , nöroşirürji ve oftalmoloji dallarında sıklıkla bir öncü olarak görülmüştür

  Robert Koch ve Ferdinand Cohn ile birlikte mikrobiyoloji dalının babalarından biri olarak kabul edilir. aynı zamanda Tuberculosis bacillus ve Vibrio cholera gibi hastalığa neden olan önemli bakterileri ilk kez izole eden kişidir

  İbn-i Sina - İbn Sînâ, her şeyden önce bir hekimdir ve bu alandaki çalışmalarıyla tanınmıştır. Tıpla ilgili birçok eser kaleme almıştır; bunlar arasında özellikle kalp-damar sistemi ile ilgili olanlar dikkat çekmektedir, ancak, İbn Sînâ dendiğinde, onun adıyla özdeşleşmiş ve Batı ülkelerinde 16. yüzyılın ve Doğu ülkelerinde ise 19. yüzyılın başlarına kadar okunmuş ve kullanılmış olan el-Kânûn fî't-Tıb (Tıp Kanunu) adlı eseri akla gelir. Beş kitaptan oluşan bu ansiklopedik eserin Birinci Kitab'ı, anatomi ve koruyucu hekimlik, İkinci Kitab'ı basit ilaçlar, Üçüncü Kitab'ı patoloji, Dördüncü Kitab'ı ilaçlarla ve cerrâhî yöntemlerle tedavi ve Beşinci Kitab'ı ise çeşitli ilaç terkipleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler vermektedir.

  Ali Münşi 1) Cerrahname: Hastalıklarla ilgili olan eserin nüshaları Süleymaniye (Halet Efendi, Nr. 751) ve Nuruosmaniye (Nr. 3545) Kütüphanelerinde vardır.
  2) Bidaat-ül-Mübtedi: Alfabetik sıraya göre ilaçların tarif ve terkipleri anlatılan eserin nüshaları Süleymaniye Kütüphanesi (Hamidiye Nr. 1006) ve Nuruosmaniye Kütüphanesinde (Nr. 3465) bulunmaktadır. Eserde ayrıca maden sularının şifa özelliklerinden bahsedilir.
  3) Kitab-ı Münsiht Tercümesi
  4) Kuradat-ül-Kimya
  5) Risale-i Panzehir
  6) Risale-i Fevaid-i Narcil-i Bahri.

  İbnü'n Nefis
  Kendi devrinde tıp ilminin önderi olan İbnü’n-Nefis, daha çok insan organizması üzerinde etkili olan faktörleri araştırdı. Tıbbi tedaviden çok, hastalıkların ana sebepleri üzerinde durdu. Diyebiliriz ki o, tıpta hastalıkların sebepleri üzerinde ilmi çalışmalar yapan ve eserler veren ilk alimdir. Ortopedi ilminin de ilk kurucularındandır. Hekimlikte bir zirve olan İbnü’n-Nefis, ‘Mısır Hekimlerinin Başkanı’ unvaanını taşımıştır.

  Robert Hooke
  Hücreyi ilk keşfeden kişinin, genellikle, bir İngiliz mikroskopçusu olan Robert Hooke olduğu kabul ediliyor.

  Ali Bin Abbas : ( ? - 994 ) 1000 sene önce ilk kanser ameliyatını yapan bilim adamı. Kılcal damar sitemini ilk defa ortaya atan bilim adamıdır. Eski çağın en büyük hekimlerinden olan hipokratesin (Hipokrat) Doğum olayı görüşünü kökünden yıktı.

  Ammar : ( 11 yüzyıl ) İlk katarak ameliyatını kendine has biçimde yapan müslüman bilim adamı.

  İbni Baytar : ( 1190 - 1248 ) Ortaçağın en büyük botanikçisi ve eczacısıdır.

  İbni Cessar : ( ? - 1009 ) Cüzzam hastalığının sebeb ve tedavilerini 900 sene önce açıklayan müslüman doktor.

  İbni Hatip : ( 1313 - 1374 ) Vebanın bulaşıcı hastalık olduğunu ilmi yoldan açıklayan doktor.

  İbnünnefis : ( 1210 - 1288 ) Küçük kan dolaşımını bulan ünlü islam alimi.
+ Yorum Gönder
sağlık alanında bilim adamları,  sağlıkla ilgili bilim adamları,  sağlık alanındaki bilim adamları,  sağlık alanında buluş yapan bilim adamları,  tıp bilim adamları ve buluşları
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi