Ali Kuşçu Neler Yapmıştır

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Ali Kuşçu Neler Yapmıştır ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Ali Kuşçu Neler Yapmıştır

 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: ali kuşçu neler yapmıştır ve eserleri


  Ali Kuşçu asıl adı Ali Bin Muhammed (d. 1403, Semerkant - ö. 16 Aralık 1474, İstanbul), Türk. gökbilimci, matematikçi ve dilbilimci. Gökbilimci ve kelam alimi olan Ali Kuşçu, 15. yüzyıl'da Semerkant'ta doğdu. Türk tarihinin en büyük bilim adamlarından birisidir. Ali Kuşçu eldeki imkanlara rağmen inanılmaz çalışmaları ile dünya bilim tarihine büyük katkılarda bulunmuştur.


  Ali Kuşçu'nun yaptığı çalışmalar


  Astronomi alanında yaptığı çalışmalar
  Risâle Der İlm-i Hey’e (Gökbilim Risâlesi, Farsça): Bir giriş ve iki makaleden oluşmuştur ve Fethiyye’nin temelini oluşturur.
  Fethiyye (Arapça)
  Risâle fî Asl el-Hâric Yumkinu fî el-Sufliyyeyn (İç Gezegenlerde Eksantrik Kuralı, Arapça): Batlamyus’un Merkür ve Venüs gezegenlerinin hareketleri konusundaki görüşlerinin eleştirildiği bir makaledir.
  Risâle fî enne Hükm el-Hâric, Hükm el-Tedvîr bi Aynihi fî Vukûf el-Kevâkib (Gezegenlerin Durma Anlarında Eksantriğin Episikl ile Aynı Olması Üzerine, Arapça): Gezegenlerin durma anlarında eksantriğin hükmünün episiklin hükmü gibi olduğunu savunan bir makaledir.
  Risâle fî Hall Eşkâl Muaddil li’l-Mesîr (Ekuant Probleminin Çözümlenmesi Üzerine, Arapça): Merkür gezegeninin hareketlerine ilişkindir.
  Şerh el-Tuhfe el-Şâhiyye fî el-Hey’e (Gökbilimde Hükümdarlığın Hediyesi’ne Yorum, Arapça): Kutbeddîn el-Şîrâzî’nin (ö. 1311) el-Tuhfe el-Şâhiyye fî el-Hey’e (Gökbilimde Hükümdarlığın Hediyesi) adlı meşhur gökbilim eserinin yorumudur.
  Şerh-i Zîc-i Uluğ Bey (Uluğ Bey Zîci’ne Yorum, Farsça): Zîc-i Uluğ Bey üzerine yapılmış bir yorumdur.

  Matematik alanında yaptığı çalışmalar
  Risâle fî enne külle mâ Yust‘melu bi’l-Şekleyn el-Mugnî ve el-Zıllî Yumkinu an Yusta‘melu bi’l-Mıstara ve el-Fercâr min Gayrı Hisâb (Arapça); Sinüs ve tanjant teoremlerinde bilinmeyen değerlerin cetvel ve pergel yardımıyla bulunması konusundadır.
  Risâle Der ‘İlm-i Hisâb (Farsça); Bir giriş ile üç makaleden oluşur ve Risâle el-Muhammediyye’nin temelini oluşturur.
  Risâle fî İstihrâc Makâdîr el-Zevâyâ min Makâdîr el-Adl①(Arapça); Küresel üçgenlerde kenarların büyüklüklerinden açılarının büyüklüklerinin çıkarılmasına ilişkin bir risâledir.
  Risâle fî el-Kavâ’id el-Hisâbiyye ve el-Dalâ’i el-Hendesiyye (Arapça)
  Risâle el-Muhammediyye fî el-Hisâb (Arapça)

  Kimya ve Fizik alanlarında yaptığı çalışmalar
  Unkud-üz-Zevahir fi Man-ül-Cevahir (Mücevherlerin Dizilmesinde Görülen Salkım)

  Mekanik alanında yaptığı çalışmalar
  Tezkire fî Âlâti'r-Ruhâniyye

  Dil ve Belagat konularında yaptığı çalışmalar
  Şerhu'r-Risâleti'l-Vadiyye
  El-İfsâh
  El-Unkûdu'z-Zevâhir fî Nazmi'l-Cevâhir
  Şerhu'ş-Şâfiye
  Risâle fî Beyâni Vadi'l-Mufredât
  Fâ'ide li-Tahkîki Lâmi't-Ta'rîf
  Risâle mâ Ene Kultu
  Risâle fî'l-Hamd
  Risâle fî İlmi'l-Me'ânî
  Risâle fî Bahsi'l-Mufred
  Risâle fî'l-Fenni's-Sânî min İlmihal-Beyân
  Tefsîru'l-Bakara ve Âli İmrân
  Risâle fî'l-İstişâre
  Mahbub-ül-Hamail fi keşif-il-mesail
  Tecrid-ül-Kelam
  Muhammediyye
  Risâle fî Hall Eşkâl el-Mu‘adil li’l-Mesîr (Ekuant Probleminin Çözümlenmesi Üzerine)
  Risâle fî Asl el-Hâric Yumkinu fî el-Sufliyyeyn (İç Gezegenlerde Eksantrik Kuralı, Eksantrik Varsayımın Diğer Gezegenlerde Olduğu Gibi İki İç Gezegen İçin de Kullanılabileceği Üzerine Risale)
  Fethiyye+ Yorum Gönder
ali kuşçu neler yapmıştır kısaca
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi