Çelebi Mehmet Neler Yapmıştır

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Çelebi Mehmet Neler Yapmıştır ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: çelebi mehmet neler yapmıştır?


  Taht mücadelelerine son vererek tahta çıkan Mehmet Çelebi Aydınoğullarından İzmir'i ve Karamanoğulları'nın Bursa'ya saldırması üzerine de Karaman Seferi'ne çıkarak, bu beylikten Akşehir, Beyşehir ve Seydişehir'i almıştır. Karamanoğullarının isteği üzerine barış yapılmıştır.
  Candaroğlu İsfendiyar Bey ile oğlu Kasım arasındaki anlaşmazlıkta Kasım'ı destekleyen Osmanlı Devleti, bu mücadelenin sonrasında Samsun'u alarak İsfendiyar Bey'e hakimiyetini kabul ettirmiştir (1416).
  İlk deniz savaşı ; 1415 yılında Ege Denizi'ne açılan Osmanlı donanması Türk ticaret gemilerine zarar veren Venedik gemilerinden birkaçını ele geçirmiştir. Ertesi yıl Gelibolu açıklarında Osmanlılar ile Venedikliler arasında yapılan ilk deniz savaşını Venedikliler kazanmıştır (1416).  Balkanlardaki politikası ; Eflak beyi, Fetret Devri'nde kardeşler arası mücadelelerde Musa Çelebi'yi desteklemişti. 1416 yılında Eflak'ta iç karışıkIıklar çıkınca durumdan yararlanan Mehmet Çelebi bu bölgeyi yeniden Osmanlı hakimiyeti altına almıştır. Bosna'nın da Osmanlı egemenliği altına girdiği Mehmet Çelebi döneminde Osmanlı - Bizans ilişkileri daha çok dostluk havası içinde geçmiştir.

  İç İsyanlar

  Şeyh Bedrettin İsyanı: İyi bir eğitim görmüş olan Şeyh Bedrettin, o zamanki İslam dünyasının hemen hemen tamamını dolaşmış ve tanınmış bilim adamlarıyla görüşmüştür. Ağırlıklı olarak tasavvuf üzerine eğitim almış olan Şeyh Bedrettin, kendine özgü bazı fikirler ortaya atmıştır. Görüşleri Osmanlı Devleti'ndeki İslam anlayışına uymayan Şeyh Bedrettin'in müritlerinden Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal İzmir ve Manisa'da ayaklanma çıkardılar. Şeyh Bedrettin bu ayaklanmalardan sonra İznik'ten Balkanlar'a kaçmış ve Deliorman'a yerleşmiştir. İsyanı bastıran Mehmet Çelebi, yakalanan Şeyh Bedrettin'i yapılan yargılamadan sonra idam ettirdi (1420).
  Bu isyan Osmanlı tarihindeki ilk dini ve sosyal karakter taşıyan ayaklanmadır.

  Mustafa Çelebi İsyanı(Düzmece) Yıldırım Bayezid'in oğullarından Mustafa Çelebi, Ankara Savaşı sırasında esir düşmüş ve Timur tarafından Semerkant'a götürülmüştü. Timur'un ölümünden sonra geri dönen Mustafa Çelebi Bizans'ın yardımıyla isyan etmiş, ancak Mehmet Çelebi'ye yenilerek Bizans'a sığınmıştır. Mehmet Çelebi, kardeşi Mustafa Çelebi'nin serbest bırakılmaması konusunda Bizans'la bir antlaşma yaparak hapsedilmesini sağlamıştır. (1420).

  NOT : Mehmet Çelebi tahta çıktığında; Anadolu'da beylikler yeniden kurulmuş olduğundan, asker ihtiyacını karşılamada zorluklar çekmiş ve bu durumu da Balkanlardaki Hristiyan ailelerden gençlerin askere alınmasıyla çözmüştür. Böylece ilk devşirmeyi Mehmet Çelebi yapmıştır.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi