Günlük Yapılması Gereken Dua Ve Zikirler

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Günlük Yapılması Gereken Dua Ve Zikirler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: günlük yapılması gereken dua ve zikirler


  Hz. Muhammed (s.a.s) "Zikrin en faziletlisi, Lâ ilâhe illallah ve duanın en faziletlisi de elhamdu lillah'dır" (İbn Mâce, Edeb, 25)


  Sahabeden Hz. Enes b. Malik (r.a.) diyor ki; Resûlullah(s.a.s.) şöyle buyurdular: “Kim, evinden çıkarken;


  Okunuşu: “Bismillâhi tevekkeltü ‘alellâhi ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billah.”

  Anlamı: “Allah’ın adıyla çıkıyor, Allah’a güveniyorum.
  O’ndan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur’ diye dua
  ederse kendisine; ‘Doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı,
  düşmanlarından korundun’, şeklinde cevap verilir. Şeytan da
  ondan uzaklaşır.” (Ebû Davud, Edeb, 103, 112; Tirmizî, De’avât 34)

  Sahabeden Ebû Hüreyre (r.a.) diyor ki; “Resûlullah
  (s.a.s.) şöyle buyurdular:

  “Kim, malâyânî (faydasız ve lüzumsuz) konuşmaların
  çok olduğu bir mecliste oturur da, oradan ayrılmadan önce şu
  duayı okursa, o mecliste işlemiş olduğu kusur ve günahları (kul
  hakları hariç) bağışlanır:

  Okunuşu: “Sübhânekellâhümme ve bihamdike eşhedü
  ellâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbü ileyke.”
  Anlamı: “Allah’ım! Seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih
  ve hamdinle tesbih ederim. Senden başka ilâh olmadığına
  kesinlikle şehâdet ederim. Senden bağışlanmamı diler ve sana
  tövbe ederim.” (Tirmizî, De’avât 38; bk. Ebû Davud, Edeb, 27)  Sahabeden Ebû Hüreyre (r.a.) diyor ki; Peygamber
  (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Şüphesiz Allah aksıranı sever, fakat
  esneyeni sevmez. Sizden biriniz aksırır ve Allah Teâlâ’ya
  ‘elhamdülillâh (her türlü övgü Allah’a özgüdür)’ diyerek
  hamd ederse; onun hamdini işiten her müslümanın, ‘yerhamükellah
  (Allah, sana merhamet etsin)’ demesi, üzerine bir
  vecîbedir. Esnemeye gelince, o şeytandandır. Sizden birinizin
  esnemesi geldiği zaman, onu gücü yettiği kadar engellemeye çalışsın”
  (Buhârî, Edeb, 125, 128; Bed’ü’l–Halk, 11) 3. 3
  İlk Yolcu
  Bayan Üye
  Evden çıkarken "Bismillahi, tevekkeltü alallahi, la havle ve la kuvvete illa billah" diyen tehlikelerden korunur ve şeytan ondan uzaklaşır.


  Üzüntülü iken, "La İlahe illa'llahu'l azimu'l halim Rabbu'l arşi'l azim, la İlahe illa'llahu Rabbü's semavati ve Rabbu'l arzi ve Rabbu'l arşi'l kerim" (Allah'tan başka bir ilâh yok! Arş-ı Azîm'in sahibi Allah'tan başka ilâh yok! Bütün semâların ve arzın ve çok şerefli Arş'ın sahibi Allah'tan başka ilâh yok) (İbn-i Abbas)


  Yatarken; Hz. Âişe şöyle demiştir: Hz. Peygamber (sas) her gece yatmak üzere yatağına girdiğinde iki elini birleştirerek bunlara, İhlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini okur, ellerine üflerdi. Sonra iki eliyle elinin yetiştiği yerleri sıvazlardı. Elleriyle başını, yüzünü, vücudunun ön kısmını meshetmeye başlardı. (Sonra vücudunun arka tarafını sıvazlardı) ve böyle okuyup üfleyerek vücudunu meshetmeyi üç defa tekrarlardı. (Buharî, Daavât, 12)


  Sabah-akşam, 3 defa, "Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi şeyün fil erdı velâ fissemâi ve hüvessemîul alîm" okuyan, büyücü ve zalimden emin olur.)


  Sabah 3 defa, "Eûzü billahis-semîil alîm-i mineşşeytânirracîm" dedikten sonra Besmele ile Haşr suresinin son üç ayetini okuyana, 70 bin melek, akşama kadar duâ eder. O gün ölürse şehit olur. Akşam okursa yine aynı şeylere kavuşur.)  Bir kere "SÜBHANALLAHİ VEL HAMDÜLİLLAHİ VELA İLAHE İLLALLAHU VALLAHU EKBER" diyen kimse için cennette bir ağaç dikilir ki, bir atlı 500 sene gitse gölgesini bitiremez.+ Yorum Gönder
günlük yapılması gereken zikirler,  günlük zikirler,  günlük yapılması gereken dua ve zikirler,  günlük yapılan zikirler,  Gunluk zikirler
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi