Abdest ile ilgili Hadisler Ve Ayetler

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Abdest ile ilgili Hadisler Ve Ayetler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Abdest ile ilgili Hadisler Ve Ayetler

 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: abdest ile ilgili hadisler ve ayetler


  Abdest ile ilgili ayetler

  4:43 - Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Cünüb iken de yolcu olanlar müstesna gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur, veya yolculukta bulunursanız veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince veya cinsî münasebette bulunup, su da bulamazsanız o zaman tertemiz bir toprak ile teyemmüm edin. Niyetle yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz ki Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.

  5:6 - Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman, yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı meshedin, iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz temizlenin. Hasta iseniz, yahut yolculukta iseniz, yahut biriniz abdest bozmaktan gelmişse yahut kadınlara dokunmuşsanız, su da bulamamışsanız, temiz bir toprağa teyemmüm edin. Bunun için de yüzlerinizi ve ellerinizi o toprakla meshedin. Allah size bir güçlük çıkarmak istemiyor, fakat sizi temizlemek ve şükredesiniz diye de üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor.  Abdest İle İlgili Hadisler

  (116) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Hades yapan kimsenin namazı abdest alıncaya kadar kabul olunmaz!’ buyurdu.”

  Buhari 288, Müslim 225/2, Ebu Avane 1/235, Ebu Davud 60, Tirmizi 76, Begavi 156

  (117) Mus’ab bin Sa’d şöyle dedi:

  “Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) ziyaret etmek için hasta olan İbni Amir’in yanına girdi.

  İbni Amir:

  Ey Abdullah ibni Ömer, benim için Allah’a dua etmeyecek misin? dedi.

  Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma):

  Ben Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den şöyle işittim:

  ‘Taharetsiz hiçbir namaz, hıyanetle elde edilmiş maldan da sadaka kabul olunmaz!’ buyuruyordu dedi.”

  Müslim 224, Ebu Avane 1/234, Tirmizi 1, İbni Mace 272, İbnu’l-Carud 65, İbni Huzeyme 8, Tayalisi 1874, Ebu Nuaym Hilye 7/176, Beyhaki 1/42

  (118) Süleyman bin Burde babasından rivayet ederek şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) her namazın yanı sıra abdest alıyordu. Mekke’nin fethi gününde abdest aldı ve mestleri üzerine meshetti, namazları da bir abdestle kıldı.

  Ömer (Radiyallahu Anh):

  Ya Rasulallah! Sen bu gün yapmadığın bir şeyi yaptın dedi.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Bunu kasten yaptım ya Ömer!’ dedi.”

  Müslim 277/86, Ebu Davud 172, Nesei 133, İbni Mace 510, Darimi 1/169, Beyhaki 1/162

  (2) Abdeste Başlarken Niyet Etmenin Vucubiyeti

  (119) Ömer (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Ben Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i işittim:

  ‘Ameller ancak niyetlere göredir...’ buyuruyordu.”

  Buhari 143, Müslim 1907/100, Ebu Davud 2201, Nesei 75, İbni Mace 4227, İbni Hazm 3/231 Muhalla, İbnu’l-Carud 64, Ahmed 1/25, Albânî İrva 1/59

  (3) Abdeste Başlarken Bismillah Demenin Vucubiyeti

  (120) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Abdest almayan kimsenin namazı, abdeste başlarken Bismillah demeyen kimsenin de abdesti yoktur!’ buyurdu.”

  Ahmed 2/418, Ebu Davud 101, İbni Mace 399, Darekutni 1/71, Hakim 1/1476

  (4) Abdeste Başlarken Misvak Kullanmak Menduptur

  (121) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Ümmetime meşakkat verecek olmasaydım, her abdestle beraber misvak kullanmalarını onlara emrederdim!’ buyurdu.”

  İbnu’l-Carud 63, Malik 1/66/115, İbni Huzeyme 138, Ahmed 9935, Tayalisi 2328, Hakim 1/146, Beyhaki 1/36, Albânî İrva 1/110

  (122) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Misvak ağız için temizlik, Rabbin’de rızasıdır’ buyurdu.”

  Buhari 1800, Nesei 5, Darimi 1/174, Beyhaki 1/34, Ahmed 6/47

  (5) Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in Abdestinin Şekli

  (123) Humran bin Eban şöyle dedi:

  “Osman bin Affan (Radiyallahu Anh)’ı abdest alırken gördüm.

  Ellerine biraz su döktü ve onları üç kez yıkadı.

  Sonra üç kez ağzını çalkaladı ve burnuna su alıp çıkardı.

  Sonra üç kez yüzünü yıkadı.

  Sonra üç kez dirseğine kadar sağ elini yıkadı.

  Sonra sol elini aynı şekilde yıkadı.

  Sonra başını meshetti.

  Sonra üç kez sağ ayağını topuklara kadar yıkadı.

  Sonra bu şekilde sol ayağını da yıkadı. Sonra şunu söyledi:

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i bu benim abdest aldığım gibi abdest alırken gördüm.

  Sonra Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Herkim bu benim abdestim gibi abdest alır, sonra kalkar içinden kendi kendisiyle konuşmaksızın iki rekât namaz kılarsa onun günahları bağışlanır’ buyurdu.”

  Buhari 1800, Müslim 226/3, Ebu Avane 1/238, Ebu Davud 106, Nesei 84, İbni Hibban 1060, İbni Huzeyme 23, Abdurrezzak 141, Tabarani Mucemu’s-Sagir 1/267, Beyhaki 1/53, Begavi 153

  (124) Şakik bin Seleme şöyle dedi:

  “Osman (Radiyallahu Anh)’ı abdest alırken gördüm… Başını ve kulaklarını içini ve dışını meshetti... Parmaklarını ve sakalını hilâlledi...”

  İbnu’l-Carud 72, Ebu Davud 110, İbni Mace 430, İbni Huzeyme 151, Beyhaki 1/54, Ahmed 1/149

  (125) Abdullah bin Zeyd bin Asım (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) başını meshetmek için iki eline su aldı ve meshetmeye başının ön kısmından başladı. Sonra ellerini başının arka kısmına enseye doğru götürdü. Sonra ellerini (tekrar) başının ön kısmına getirdi.”

  İbnu’l-Carud 73, Tirmizi 32, İbni Mace 434

  (126) Abdu Hayr şöyle dedi:

  “Ali bin Ebi Talib (Radiyallahu Anh) sabah namazını kıldıktan sonra caminin avlusuna geldi ve oraya oturdu. Sonra hizmetkârı çocuğa:

  Bana bir abdest suyu getir dedi. Çocuk ona içerisinde su olan bir kap ve bir de tas getirdi.

  Abdu hayr dedi ki:

  Biz oturmuş ona bakıyorduk. Ali bin Ebi Talib (Radiyallahu Anh) sağ eliyle su kabını aldı sol eline döktü. Sonra onunla iki elini yıkadı. Sonra tekrar sağ eliyle su kabını aldı sol eline ondan su boşalttı, sonra da onunla iki elini yıkadı. Sonra tekrar sağ eliyle su kabını aldı ve sol eline ondan su boşalttı, sonra da onunla iki elini yıkadı. Ellerini bu şekilde üç kez yıkadı.

  Abdu hayr dedi ki:

  Ali (Radiyallahu Anh) ellerini bu şekilde üç kez yıkayıncaya kadar ellerini su kabının içine girdirmedi.

  Sonra o, sağ elini su kabına girdirdi eline su alarak üç kez ağzını doldurup mazmaza yaptı.

  Peşinden üç kez burnuna su alıp sol eliyle çıkardı.

  Sonra üç kez yüzünü yıkadı.

  Sonra üç kez dirseğine kadar sağ elini yıkadı.

  Sonra üç kez dirseğine kadar sol elini yıkadı.

  Sonra sağ elini su kabının içine suda eli kaybolacak şekilde girdirdi.

  Sonra alabildiği kadar su ile elini oradan çıkardı.

  Sonra sağ elindeki suyu sol eline dökerek iki eliyle bir kez başının tamamını meshetti.

  Sonra sağ elini su kabına girdirdi sonra onunla sağ ayağına su döktü ve sol eliyle sağ ayağını üç kez yıkadı.

  Sonra yine sağ eliyle sol ayağına su döktü ve sol eliyle sol ayağını üç kez yıkadı.

  Sonra sağ elini su kabına yine daldırdı, elini su ile doldurdu sonra o suyu içti.

  Sonra şöyle dedi:

  İşte bu Allah’ın Nebisi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in abdestidir. Kim Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in abdestine bakmak isterse, Onun abdesti işte böyledir.”

  İbnu’l-Carud 68, Ebu Davud 111-112, Nesei 93, Darimi 1/178, İbni Huzeyme 147, İbni Hibban 1079, Tayalisi 149, Darekutni 1/90, Begavi 222, Ahmed 1/135

  (6) Şartlar Gerektirdiğinde Abdest Uzuvlarını İkişer veya Birer Kere Yıkamak Caizdir

  (127) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i abdest uzuvlarını ikişer ikişer yıkar halde abdest alırken görmüşümdür.”

  İbnu’l-Carud 71, Ebu Davud 136, Tirmizi 43, İbni Hibban 1094, Hakim 1/150, Ahmed 4/41

  (128) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle demiştir:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) abdest uzuvlarını birer kere yıkayarak abdest aldı.”

  İbnu’l-Carud 69, Buhari 304, Ebu Davud 138, Nesei 80, Tirmizi 46, Darimi 1/177, İbni Mace 411, İbni Hibban 1095, İbni Huzeyme 171, Tayalisi 2660, Begavi 226, Ahmed 1889+ Yorum Gönder
abdestle ilgili ayet ve hadisler,  abdest ile ilgili hadisler,  abdest ile ilgili ayetler,  abdestle ilgili hadisler,  abdest ile ilgili ayet ve hadisler
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 5 kişi