Sosyolojinin Doğuşuna Etki Eden Olaylar Nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Sosyolojinin Doğuşuna Etki Eden Olaylar Nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Sosyolojinin Doğuşuna Etki Eden Olaylar Nelerdir

 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: sosyolojinin doğuşuna etki eden olaylar nelerdir


  Toplumla ilgili fikir ve düşünceler insanlık tarihi kadar eskidir. Ancak toplumu ve toplumsal olayları bilimsel olarak araştırıp, incelemeyi oldukça yeni bir gelişme olarak değerlendirebiliriz. Bu bağlamda sosyoloji ikiyüzyıllık bir geçmişe sahip bir bilim dalıdır. Sosyoloji 19.yy’da, özellikle Batı Avrupa toplumlarında meydana gelen önemli siyasi, sosyal , ekonomik ve entelektüel gelişme ve değişmelerin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Batı Avrupa toplumlarında meydana gelen büyük değişimler modern toplum denilen bir toplum biçimini ortaya çıkarmıştır. Modern toplum, eski topluma ait birbirinden kopuk toplulukların bütünleşmesini, gelenek ve dinden kopmayı, bireyleşmeyi, rasyonelleşmeyi, kentleşmeyi, eşitsizliği kapsayan bir dizi süreçle ortaya çıkmıştır. Bu karmaşık toplumu incelemek sosyolojinin konusu haline gelmiştir.
  Modern toplumu oluşturan olaylar şunlardır:

  1.Ulus devletin yükselişi.
  2.Endüstrileşme
  3.Kapitalizmin yükselişi
  4.Sosyalist ülkelerin ortaya çıkışı
  5.Temsili demokrasinin doğuşu
  6.Bilim ve teknolojideki gelişmeler
  7.Kentleşme
  8.Kitle iletişim araçlarının gelişimi ve çeşitlenmesi
  9.Rönesans
  10.Aydınlanma
  11.Fransız ve Amerikan devrimleridir.

  Sosyoloji kelimesi Fransız sosyologu ve tarih felsefecisi A. COMTE tarafından icat edilmiştir. Comte sosyal olayları doğa bilimleri modelinde kurmayı amaçlayan bir sosyoloji kurmak istemiş, ancak bunu başaramamıştır. Daha sonra Comte’u takip eden Fransız sosyologu E. Durkheim, sosyolojinin konusu, yöntemi ve akademik yaşamda yer alması konusunda önemli çalışmalar yaparak sosyolojinin gerçek olarak kurulmasını sağlamıştır. Daha sonraki gelişmeler sosyolojinin bütün dünyada giderek daha çok yayılmasına neden olmuştur. Sosyolojiye önemli katkı sağlayan başlıca düşünürler E. Durkheim , K. Marks, M. Weber, V. Pareto,G.Simmel,W. Mills ve T. Parsons’dur.Türkiye’de sosyolojinin kurucusu ise Ziya Gökalp’dir.+ Yorum Gönder
sosyolojinin doğuşunda etkili olan olaylar,  sosyolojinin doğuşuna etki eden faktörler,  sosyolojinin dogusunda etkili olan olaylar,  sosyolojinin doğuşunda etkili olan olaylar kısaca,  sosyolojinin doğuşunda etki eden faktörler
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi