Cumhuriyetin belirlediği vatandaşlık görevlerimiz nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Cumhuriyetin belirlediği vatandaşlık görevlerimiz nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Suskun Karizma
  Özel Üye

  Cevap: Vatandaşlık görevlerimiz nelerdir

  Cumhuriyetin belirlediği vatandaşlık görevlerimiz nelerdir

  İNSANCA YAŞAMA HAKKI

  İnsanca yaşama, maddi ve manevi varlığınızı koruma ve geliştirme hakkına sahipsiniz Size hiç kimse işkence ve eziyet yapamaz; insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamazsınız( Anayasa: Md 17)

  HÜRRİYET

  Kişi hürriyeti ve güvenliğine sahipsiniz Bu hürriyet ve güvenliğiniz kanunlarla belirlenen tutuklama, göz altına alma, ıslah evine gönderme ve resmi müessesede gözlem altına alınma hallerinin dışında hiç bir kişi veya kurum tarafından ihlal edilemez, kesintiye uğratılamazYasa tarafından belirtilmeyen gerekçelere ve usullere dayanılarak özgürlüğünüz kısıtlanamaz Bu en tabii hakkınız, bunu sağlamak da en önemli görevimizdir (Anayasa: Md19)

  TUTUKLANMA

  Kanunlarla belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda tutuklanmanız durumunda ; tutuklanma sebebinin en kısa zamanda tarafınıza bildirilmesi , haklarınızın neler olduğunun anlatılması ve tutuklandığınızın yakınlarınıza bildirilmesi zorunludur

  Yakalanmanız veya tutuklanmanız durumunda en kısa sürede hakim önüne çıkarılmanız, tutuklanmanız veya yakalanmanızda kanuna uygun olmayan bir unsurun varlığında hemen serbest bırakılmanızı sağlamak amacıyla yetkili bir yargı merciine başvurma hakkına sahipsiniz(Anayasa: Md 19)

  ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ

  Özel hayatınıza ve aile hayatınıza saygı gösterilmesini isteme hakkına sahipsiniz Ö�zel hayatınızın ve aile hayatınızın gizliliğine dokunulamaz Kanunlarla belirlenen esaslar doğrultusunda verilen arama kararları bu konuda bir istisnadir(Anayasa: Md 20)

  KONUT DOKUNULMAZLIĞI

  Konut dokunulmazlıği en tabii hakkınızdır Kanunun açıkça gösterdiği hallerde usulüne göre verilen hakim kararı olmadıkça, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise Cumhuriyet Savcıları ve onların yardımcıları sıfatıyla emirlerini yerine getirmeye memur olan Güvenlik Güçleri dışında hiç kimse konutunuza giremez, arama yapamaz ve buralardaki eşyanıza el koyamaz(Anayasa: Md: 21)

  AVUKAT İSTEME HAKKI

  Herhangi bir suçlamayla yakalanmanız veya göz altına alınmanız durumunda; soruşturmanın her hal ve derecesinde bir veya birden fazla avukatın hukuki yardımından faydalanma hakkına sahipsiniz Zabıta amir veya memurlarınca ifade alma işleminde ancak bir avukat bulundurabilir, sonraki savunmalarda ise ancak üç avukat bulundurabilirsiniz Hangi makam veya kişi tarafından yapılırsa yapılsın, soruşturmanın her safhasında avukatınızın sizinle görüşmesi, ifade alma ve sorgu müddetince yanınızda bulunup, hukuki yardımda bulunması engellenemez veya kısıtlanamaz Avukat seçebilecek durumda olmamanız halinde ise baro tarafından görevlendirilecek bir avukatın hukuki yardımından ücretsiz faydalanabilirsiniz (CMUK Md 135-136)

  DELİL TOPLAMA HAKKI

  İfadenizin alınması veya sorgunuz sırasında şüpheden kurtulmak gayesiyle somut delillerin toplanmasını talep edebileceğinizin ve aleyhinize olan şüpheleri ortadan kaldıracak delilleri ileri sürme hakkınızın olduğunun da hatırlatılması zorunludur (CMUK Md 123)

  GEÇERSİZ İFADE

  Alınan ifadeniz sonucu alınan beyanınızın özgür iradenize dayanmasi zorunludur Bu iradenizi baski altında alarak, kötü davranma, işkence, zorla ilaç verme, yorma, aldatma, bedensel cebir ve şiddette bulunma, bazı araçlar uygulama gibi iradeyi bozan bedeni veya ruhi müdahale yapılamaz Kanuna aykırı menfaat vaad edilemez Bu tür yasak yöntemlerle elde edilen ifadeleriniz rızaniz olsa dahi delil olarak değerlendirilemez (CMUK Md 135)

  SUSMA HAKKI

  Zabıta amir ve memurlarıi ile Cumhuriyet Savcısı Tarafından ifade alma ve hakim tarafından sorguya çekilmede; ne ile suçlandiğınızın açıkça belirtilmesi, isnat edilen suçlamayla ilgili olarak açıklamada bulunmamanızın (yani susmanızın) kanuni haklarınızdan olduğunun hatırlatılmasıi da zorunludur(CMUK Md 135)

  ÖDEVLERİMİZ

  "Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder" (Anayasa: Md 12/2)
+ Yorum Gönder
cumhuriyetin ilanıyla kazanılan hak ve görevlerimiz nelerdir,  cumhuriyetin sağladığı vatandaşlık görevleri ,  cumhuriyetin ilanıyla kazanılan hak ve görevlerimiz,  cumhuriyetin ilanı ile kazandığımız hak ve görevlerimiz,  cumhuriyet yönetiminin sağladığı vatandaşlık görevleri nelerdir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 6 kişi