Araba ruhsatı nasıl çıkarılır

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Araba ruhsatı nasıl çıkarılır ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: araba ruhsatı nasıl çıkarılır

  araba ruhsatı nasıl çıkarılır hakkında bilgi


  Nakil Olan Araçlarda İstenen Belgeler
  Gerekli Belgeler
  Noter satış senedi
  Vergi ilişik kesme belgesi
  Tescilli olduğu il veya ilçeden sakınca yoktur yazısı (_e-posta ile yazışma yapılmaktadır.)
  Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına)
  Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri ile plakalar
  Vatandaşlık numarası
  Yeni Tescil ve Trafik Belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
  NOT: Araç sahibi değişmeden aynı kişi adına bir başka tescil kuruluşunda tescil edilecek araçlardan noter satış senedi aranmamakta olup, önceki kayıtlı olduğu yerin vergi dairesinden alınacak borcu yoktur yazısı getirilecektir.
  Noter satış senedi tarihiden itibaren 1 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.

  Yeni Kayıt Gümrük Şahadetnameli Araçlardan İstenen Belgeler
  (GÜMRÜK TRAFİK ŞAHADETNAMELİ)
  Gümrük Trafik Şahadetnamesi
  Uygunluk belgesi
  Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası
  ÖTV Ödeme Belgesi Aslı
  Vatandaşlık Numarası
  Tescil ve Trafik Belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
  Şoförler Odasından Yeni Kayıt Dosyası
  NOT: Şahadetname tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil ettirme zorunluluğu bulunmaktadır.
  Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
  a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,
  b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.

  Yeni Kayıt (Faturalı) Araçlarda İstenen Belgeler
  YENİ KAYIT (FATURALI)
  Uygunluk Belgesi
  Zorunlu mali mesuliyet sigortası
  ÖTV ödeme belgesi aslı
  Vatandaşlık numarası
  Tescil ve Trafik belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
  Şoförler Odasından yeni kayıt dosyası
  NOT: Fatura kesim tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.

  Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;

  a)Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,
  b)İmza sirküleri ibraz edilecektir

  Devir İşlemlerinde İstenen Belgeler
  DEVİR
  Noter Satış senedi
  Vergi İlişik Kesme Belgesi
  Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına)
  Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri
  Vatandaşlık numarası
  Yeni Tescil Belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
  Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.
  2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
  NOT:Noter satış senedi tarihiden itibaren 1 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.
  Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
  a)Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,
  b)İmza sirküleri ibraz edilecektir.

  Veraset İntikali
  VERASET İNTİKALİ İŞLEMLERİ
  Veraset İlamı (ilgili mahkemeden)
  Veraset intikali yönünden borcu yoktur belgesi (ilgili vergi dairesinden)
  Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi
  Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına)
  Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri
  Vatandaşlık numarası
  Yeni Tescil Belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
  Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.
  2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
  Varislerin kendisi veya kanuni vekilleri müracaat edeceklerdir.

  Tescil ve Trafik İle Plaka Zayii
  Yeni tescil ve trafik belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
  Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
  Dilekçe
  Karayolları Muayene İstasyonundan motor şase tespiti (Muayene)
  Zayi edilen belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.
  Ancak 5216 sayılı Kanun uyarınca İl'imizdeki tüm ilçeler merkez ilçe statüsünde olduğu için, İl'imize kayıtlı araçların belge ve plaka yenileme işleminin aracın kayıtlı olduğu yer tescil kuruluşunda yapılması, aynı büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde başka bir tescil kuruluşunda yapılmaması gerekmektedir.

  Belge Yenileme
  YIPRANMA
  Yıpranan Tescil ve Trafik Belgelerinin yenisi alınacak (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
  Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
  Dilekçe
  Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.
  Yıpranan belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.
  Ancak 5216 sayılı Kanun uyarınca İl'imizdeki tüm ilçeler merkez ilçe statüsünde olduğu için, İl'imize kayıtlı araçların belge ve plaka yenileme işleminin aracın kayıtlı olduğu yer tescil kuruluşunda yapılması, aynı büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde başka bir tescil kuruluşunda yapılmaması gerekmektedir.

  Trafikten Çekme
  YALNIZ TESCİL BELGESİ ALINACAK
  Yeni tescil belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
  İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
  Dilekçe
  Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi
  Plakalar getirilecek
  Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek.

  Hurdaya Ayırma İşlemi
  ARACIN HURDAYA AYRILMASI
  Yeni tescil belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
  İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
  3-Dilekçe
  Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi
  Plakalar getirilecek
  Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek
  Hurdaya ayrılan araçlar onarımla yenilenseler bile yeniden tescil edilemezler.

  Renk Değişimi
  ARAÇLARDA RENK DEĞİŞİKLİĞİ
  Yeni tescil ve trafik belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
  İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
  Dilekçe
  Karayolları Muayene İstasyonundan renk tespiti.


  Ticari Araçların Dönüşümü
  TİCARİDEN GAYRİ TİCARİYE VEYA GAYRİ TİCARİDEN TİCARİYE ÇEVİRME
  Yeni tescil belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
  İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
  Dilekçe
  Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği
  Gayri Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği .  Ünvan ve isim Değişikliği
  ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ - İSİM VE SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ
  Yeni tescil belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
  İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
  Dilekçe
  Kayıtlı olduğu nüfus idaresinden vukuatlı nüfus örneği
  Mahkeme kararı veya evlenme cüzdanı (Şahıslar için)
  Ticaret Sicil Kayıt Sureti ve imza sirküleri (Şirketler için).

  Yabancılara ait araçların Yurdu Terk işlemleri
  YABANCI UYRUKLU KİŞİLER ADINA TESCİLLİ ARAÇLARIN YURDUMUZU TERK İŞLEMİ
  MA-MZ grubu plakalar ile diplomatlara ve Nato'ya tahsis edilen araçlara işlem yapılır.
  Beş adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
  Araca ait plakalar
  Araca ait tescil ve trafik belgeleri
  Dilekçe
  Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi (Nato personeli ve diplomatlar hariç),

  Özel Plaka İşlemleri
  AD VE/VEYA SOYAD VEYA TİCARİ UNVANLI PLAKA TESCİL İŞLEMLERİ
  Araç faturalı ise, faturalı araçlar için uygulanan tescil işlemi uygulanır.
  Araç tescilli ise dilekçe ile müracaat edilir.
  Araç başka bir tescil kuruluşundan nakil geliyor ise, nakil araçlar için yapılan tescil işlemi uygulanır.
  Ad, soyad veya ticari ünvanlı plakanın harcının ödendiğine dair makbuz.
  Yıllık vergisi tescil tarihinden itibaren yıllık sürenin sona erdiği günden başlamak üzere (30) gün içinde plaka vergisini ödemeyenler hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

  LPG Dönüşümü
  ARAÇLARDA LPG DÖNÜŞÜMÜ
  Fatura
  Montaj Tespit Raporu
  İmalat Yeterlilik belgesi
  Karayolu Uygunluk Belgesi
  Karayolları Muayene İstasyonundan tespit yaptırılacak
  Dilekçe
  İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
  Yeni tescil ve trafik belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
  Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek.

  İcra Satışları
  İCRA KANALI İLE SATILAN ARAÇLAR
  İcra Müdürlüğü, vergi dairesi gibi kuruluşlarca düzenlenen satış yazısı
  Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı
  Trafik sigortası
  Trafik belgesi (Muayenesi bitenler için)
  Yeni tescil belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
  İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
  NOT:Bir ay içerisinde ilgili trafik kuruluşuna tescil edilme zorunluluğu vardır.
  Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
  a)Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,
  b)İmza sirküleri ibraz edilecektir.

  Motor-Şasi Değişimi
  MOTOR VEYA ŞASİ DEĞİŞİMİ
  Motor satış senedi, gümrük Şahadetnamesi veya fatura ile satın alınan motor bloğunun girişi ile ilgili son sahibi arasındaki satışa esas belgeler.
  Garanti kapsamında değiştirilen motor bloğu için fatura ve bu motor bloğunun garanti kapsamında değiştirildiğine dair firmanın yazısı.
  Teknik belge-Plan proje
  İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
  Yeni tescil ve trafik belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
  Eski trafik tescil ve trafik belgeleri,
  Muayene istasyonunda tespit yaptırılır.

  Çalıntı Araç İşlemleri
  ÇALINAN ARAÇLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLER
  Karakol tarafından tutulan tutanak ile Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden çalıntı olduğuna dair belge getirilir.
  Çalındığı tarihten itibaren 1 ay geçmiş olması şartıyla, araç sahibinin istemesi halinde, savcılık veya mahalli zabıtadan alınan, çalınma olayına ait belgenin eklendiği dilekçe alınır ve trafik kuruluşunca tescil kaydı silinerek vergi dairesine bilgi verilir.
  Araçla birlikte araca ait belgelerde çalınmış ise sahibine isteği halinde aracın kayıtlarına çalınmıştır şerhi konulduğuna dair yazı verilir.

  Çalınan Aracın Bulunması
  ÇALINTI ARAÇ BULUNDUĞU ZAMAN
  Karakoldan alınacak teslim tutanağı birlikte, Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden aracın bulunduğuna dair belge
  Dilekçe,

  Logo İşlemleri
  ARAÇ LOGO
  Araç işleticisinin ticari ad ve ünvanı ile işletmeci kuruluşun tanıtımına yönelik reklam mahiyetindeki ünvanı yazılabilmektedir.
  Özel şahıs veya şirketlerin kendi yazı ve resimler aracın yan karoserisi üzerinde bulunabilmekte, otobüs ve minibüslerin arkalarına sadece işleticinin ticari ad ve adlarına veya kiralamış oldukları araçların üzerine tanıtım amacıyla isim veya logoları koyulabilmektedir.Yine aynı şekilde bu kişilerin bayisi oldukları firmaların logosu sahip oldukları araçları üzerine yazılabilmektedir.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi