Peygamberlerin soy ağacı

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Peygamberlerin soy ağacı ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  HARBİKIZ
  Bayan Üye

  Cevap: peygamberlerin soy ağacı

  1- Adem (as)

  2- Şit (as): Babası: Âdem Aleyhisselâm, Annesi de, Hz Havvâ'dır

  3- İdris (as): İdris (as)'ın soyu, Yerd (yahud Yarid)bMehlâil bKay*narı (yahud Kaynen) bEnuş, bŞit, bÂdem Aleyhisselâm

  4- Nuh (as): Nuh bLemek (veya Lemk), bMettu Şelah, bAhnuh (veya Uhnuh) (Yani İdris Aleyhisselâm), bYerd (veya Yarid), bMehlâil, bKayn (veya Kaynarı), bEnuş, bŞis, bÂdem Aleyhisselâm

  5- Hud (as): Hûd (Âbir) bAbdullâh, bRebah, bHalud bÂd, bAvs, bİrem, bSâm, bNuh Aleyhisselâmdır

  6- Salih (as): Salih bUbeyd, bEsif veya Asit, bKemaşic bUbeyd, bHadir bSemud, bÂbir bİrem, bSâm, bNuh Aleyhisse!amdır

  7- İbrahim (as): İbrahim bTârah (Âzer), bNahor, bSarug (Şarug) bRau (Ergu), bFalığ, bÂbir, bŞalıh, bErfahşed, bSâm, bNuh Aleyhisselâmdır

  8- İsmail (as): İsmail Aleyhisselâm; İbrahim Aleyhisselâmın, HzHâcer'den doğan ilk ve bü*yük oğludur

  9- İshak (as): İshak Aleyhisselâm; İbrahim Aleyhisselâmın ikinci oğlu olup HzSâre'den doğ*muştur

  10- Lut (as): Lût bHâran, bTârah, bNahor, bSaruğ'dur Lût Aleyhisselâm; İbrahim Aleyhisselâmın Yeğeni, yani kardeşi Haran'ın oğlu idi

  11- Yakub (as): Yâkub b İshak, b İbrahim Aleyhisselâmlardır Yâkub Aleyhisselâmın Annesi: Refaka'dır

  12- Yusuf (as): Yûsuf b Yâkub, b İshak, b İbrahim Aleyhisselâmlardır Yûsuf Aleyhisselâmın annesi: Râhıl bint-i Leban'dır

  13- Eyyub (as): Eyyûb b Mûs, b Ra'vil, veya Razıh b Ays b İshak, b İbrahim Aleyhisselâmlardır Eyyûb Aleyhisselâmın annesi Lut Aleyhisselâmın kızı idi

  14- Zülkifl (as): Bişr (Zülkifl) bEyyûb Aleyhisselâm'dır

  15- Şuayb (as): Şuayb b Mîkâil, b Yeşcür, b Medyen, b İbrahim Aleyhisselâmdır Şuayb Aleyhisselâmın annesi: Lut Aleyhisselâmın kızı Mîkâil'dir Şuayb Aleyşhisselâm, Mûsâ Aleyhisselâmın Kayınpederi idi

  16- Musa (as): Mûsâ bİmran, bYashür, bKahis, bLâvi, bYâkub, bİshak, bİbrahim Aleyhisselâm'dır Mûsâ bİmran Aleyhisselâmla Hârûn bİmran Aleyhisselâm, Ana-Baba bir kardeş idiler Harun Aleyhisselâm, Mûsâ Aleyhisselâmdan bir yaş büyüktü

  17 Harun (as): Musa (as)'ın kardeşidir

  18- Hızır (as): Rivayete göre: Hızır Aleyhisselamın soyu: Belya (veya İlya) b Milkân, bFalığ, bÂbir, bSalih, bErfahşed, bSâm bNuh Aleyhisselam olup babası, büyük bir kraldı Kendisinin; Âdem Aleyhisselamın oğlu veya Ays bİshak Aleyhisselamın oğullarından olduğu veya İbrahim Aleyhisselama iman ve Babil'den, Onunla birlikte hicret edenlerden birisinin, ya da Farslı bir babanın oğlu ol*duğu, kral Efridun ve İbrahim Aleyhisselam devrinde yaşadığı, büyük Zülkarneyn'e Kılavuzluk ettiği, İsrail oğulları krallarından İbn Emus'un zamanında İsrail oğullarına peygamber olarak gönderildiği, halen, sağ olup her yıl, Hacc Mevsiminde İlyas Aleyhisselamla buluştukları da, rivayet edilir

  19- Yuşa (as): Yûşa' b Nûn, b Efrâim, b Yûsuf, b Yâkub, b İshak, b İbrahim Aleyhisselâm'dir

  20- Kâlib b Yüfena (as): Kâlib b Yüfena, b Bariz (Fariz), b Yehuza, b Yâkub[3> b İshak, b İbra*him Aleyhisselâmdır Kâlib b Yüfenna Aleyhisselâm, Mûsâ Aleyhisselâmın kız kardeşi Meryem'in kocası veya Mûsâ Aleyhisselâmın damadı idi

  21- Hızkıl (as): Hızkıl b Nûridir Hızkıl Aleyhisselâmın annesi yaşlanıp çocuk doğurmaz hale geldikten sonra, Yüce Allâh'dan bir oğul dilemiş ve Hızkıl Aleyhisselâm, ihsan olunmuştur Bunun için, Hızkıl Aleyhisselâm (İbnül'acûz = Koca Karının Oğlu) diye anılmıştır

  22- İlyas (as): İlyas b Yasin, b Finhas, b Ayzar, b Hârûn, b İmran (AS)'dır

  23- Elyesa (as): Elyesa' bAhtub, bAdiy, bŞütlem, bEfrâîm, bYûsuf, bYâkub, bİshak, bİbrahim Aleyhisselâm'dır Elyesa Aleyhisselâm'ın, İlyas Aleyhisselâm'ın amcasının oğlu olduğu da söylenir

  24- Yunus (as): Yûnus b Matta; Bünyamin b Yâkub b İshâk, b İbrahim Aleyhisselâm oğulla*rı soyundandı Matta, Yûnus Aleyhiselâmın annesi idiPeygamberlerden, Yûnus b Matta ile İsâ b Meryem Aleyhisselâmlardan baş*ka hiç biri, annesine nisbetle anılmamıştır

  25- Şemûyel (as): Şemûyel bBali, bAlkama, bYerham, bYehu, bTehu, bSavf'dır Şemuyel Aleyhisselâm, İsrail oğullarından ve Hârûn Aleyhisselâmın zürriyetindendi Şemuyel Aleyhisselâmın annesi Hanne olup[6> Lâvi bYâkub Aleyhisselâmın Hanedanına mensuptu

  26- Davud (as): Dâvûd bİşâ Aleyhisselâm; Yehûza bYâkub, bİshak, bİbrahim Aleyhisselâmın soyundandır


  27- Süleyman (as): Dâvûd bİşa Aleyhisselâmın oğlu olan Süleyman Aleyhiselâmın da, soyu, Yehûza bYâkub, bİshak, bİbrahim Aleyhisselâmlara dayanır

  28- Lukman (as): Lukman bSâran, bMürîd, bSavun Lukman Aleyhisselâm; Dâvûd Aleyhisselâmın devrinde yaşamıştır Kendisi; Mısır Nub kabilesine mensubtu Medyen ve Eyke halkındandı İsrail oğullarından bir adamın kölesi iken, onun tarafından âzâd edilmiş ve kendisine ayrıca mal da, verilmişti

  29- Şâ'yâ (as): Şâ'yâ bEmus veya Emsıya'dır

  30- İrmiya (as): İrmiya bHılkıya; Lavi bYâkub Aleyhisselâm'ın soyundan gelen Hârûn bİmran Aleyhisselâmın soyundandı

  31- Danyal (as): Danyal bHızkıl'ül 'asgar, Peygamber oğullarından, Süleyrnan bDâvud Aleyhisselamların soyundandı

  32- Uzeyr (as): Uzeyr bCerve Hârûn Aleyhisselâmın zürriyetindendir

  33- Zulkarneyn (as): Zülkarneyn Aleyhisselâmın ismi, soyu ve Peygamber olup olmadığı Hakkın*da bir çok ve çelişkili rivayetler bulunmaktadır Kendisinin, Sa'b bAbdullah'ülkahtânî olduğu söylendiği gibi, babasının Hımyerîlerden olduğu da, ileri sürülmektedirİbn Habîb de; Hımyer krallarının isimlerini -Hişam bKelbî'den sırasıyla kitabı*na geçirirken, Sa'b bKarîn bHemal'ı, -Yüce Allanın, Kitabında- Zülkarneyn diye anmış olduğunu kayd ettikten sonra, kral Zeyd bHemal'ı kayd edip ona da, Yü*ce Allanın Tübba' adını vermiş olduğunu açıklarZülkarneyn Aleyhnisselâm hakkında: "Hem Nebi idi, hem Resul idi" diyenler olduğu gibi, "Hayır! O, Resul olmayan bir Nebi idi Resul olmayan bir Nebî oluşu, inşâallâh, Sahih'dir!" diyenler de, vardır Hz Ali'ye göre, Zülkarneyn Aleyhisselâm: Ne bir Nebi, ne de, bir kraldı Fakat, Allanın Salih bir kulu idi ki, o, Allâhı, sevmiş, Allah da, onu, sevmişti


  34- Zekeriyya (as): Zekeriyyâ bBerahyâ Aleyhisselâmın soyu, Süleyman bDâvûd Aleyhisselâmlara, Süleyman bDâvûd Aleyhisselâmların soyu da, Yehûza bYâkub Aleyhisselâma dayanır

  35- Yahya (as): Yahya (as), Zekeriyya (as)'ın oğludur

  36- İsa (as): Hz Meryemin oğludur ve bir mucize olarak babasız dünyaya gelmiştir Hz Meryem'in babası İmran bMâsân olup Hub'um bSüleyman Aleyhisselâmın soyundandı

  37- Hz Muhammed (asm): Muhammed b Abdullah, b Abdulmuttalib, b Hâşim, b Abdi Menaf, b Kusayy, b Kilab, b Mürre, b Ka'b, b Lüey, b Galib, b Fihr, b Mâlik, b Nadr, b Kinane, b Huzeyme, b Müdrike, b İlyas, b Mudar, b Nizar, b Maadd, b Adnan Bütün kaynaklar Muhammed (as)ın, Adnan'a kadar olan atalarının gerek isimlerinde, gerek sıralarında, ittifak halinde bulundukları gibi, Adnan'ın da İsmail (as) b İbrahim (as)ın öz be öz soyundan geldiğinde de müttefiktirler


  Kaynak: Peygamberler Tarihi, Asım Köksal+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi