Türk islam medeniyetine katkı sağlayan bilim adamları

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Türk islam medeniyetine katkı sağlayan bilim adamları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Türk islam medeniyetine katkı sağlayan bilim adamları

 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: türk islam medeniyetine katkısı olan bilim adamları

  1) FARABİ (870-950)


  -Türkistan'ın Farab (Karaçuk) şehrinde doğmuştur.

  -Helenistik çağı Yunan filozoflarının düşüncelerini en iyi şekilde açıklayarak İslam düşünce hayatının gelişmesine büyük hizmetlerde bulunmuştur.

  -Ayrıca Matematik,Fizik,Mantık,Psikoloji,Politika ve Astronomi alanlarında çalışmalar yapmış,160 dolayında kitap ve makale yazmıştır.

  -Eserlerinin çoğu,Latinceye çevrilerek uzun yıllar Avrupa üniversitelerinde okutulmuştur.

  -Avrupa'da Al-Phorobius adıyla ün yapmıştır.

  -Akılcılığı ön plana alarak pozitif bilimlerin gelişmesine katkı sağlamıştır.

  -Muallim-i Sani (İkinci Öğretmen) unvanı ile tanınmıştır.


  2) BİRUNİ (973-1051)

  -Gazneli Mahmut'un sarayında yaşamış olan Biruni,Matematik dalında ün yapmıştır.

  -110 civarında eser yazmıştır.

  -Bilimin ilerleyebilmesi için ,bilim adamının özgürce düşünebilmesinin şart olduğunu savunmuştur.

  -Geometri,Fizik ve Coğrafya dallarında eserleri de vardır.


  3)İBN-İ SİNA (980-1037)

  -Maveraünnehir Bölgesi'nde yetişen İbn-i Sina,FİZİK,Biyoloji,Mantık,Felsefe,Ahlak dallarında 200 dolaylarında eser yazmıştır.

  -Asıl ününü tıp ve felsefe alanında yapmıştır.Felsefe bilgisinin temelini Farabi'den almıştır.

  -'El-Kanun-ı fit-tıb' adlı tıp kitabı dünyaca ünlüdür.

  -Hipokrat'tan sonra tıbbın ikinci babası sayılır.

  -Beyin üzerine araştırmalar yapmış,kan dolaşımını incelemiş,ilaçlar yapmıştır.

  -Batı'da 'Avicenna' adıyla tanınan bu büyük bilim adamının eserleri birçok Batı diline çevrilmiş ve uzun süre Batı üniversitelerinde okutulmuştur.


  4)ABDULLAH BARANİ

  -X.yy'da yaşamış olan Abdullah Barani 'trigonometri' biliminin kurucularından biri olarak tanınır.

  5)GAZALİ (1058-1111)

  -Büyük Selçuklu Dönemi'nde yetişen ilim adamı ve kelamcılardan olan Gazali,Bağdat'taki Nizamiye Medresesi'nde müderrislik yapmıştır.

  -Bölücü ve siyasi din akımlarıyla mücadele eden Gazali'nin en ünlü eseri 'İhyaü'l Ulumid-din' dir.


  6) ÖMER HAYYAM (1048-1131)

  -Büyük Selçuklular Dönemi'nin en ünlü bilgin ve şairlerindendir.

  -Sultan Melikşah zamanında Matematik,Astronomi,Tıp alanında çalışmalar yaparak,cebir ve geometri konularında Muhammed Beyhaki'yle birlikte eserler yazmıştır.

  -Zamanın bilim adamlarından oluşan bir heyetle 'Celali Takvimi'ni (Takvim-i Melikşah) düzenlemiştir.

  -'Rubailer' en önemli eseridir.

  7)İBN-İ RÜŞT (1126-1198)

  -İspanya'da yetişen en büyük İslam filozoflarındandır.

  -Endülüs Emevileri döneminde yaşayan İbn-i Rüşt,ARİSTO felsefesiyle ilgilenerek Avrupalılar'a ARİSTO'yu tanıtmıştır.

  -İbn-i Rüşt,aklın inançtan önce geldiğini savunmuştur.Çünkü,ona göre gerçek inanca ancak akıl yoluyla ulaşılabilirdi.

  -Batı'da 'Avirroes' adıyla tanınan 'İbn-i Rüşt' Akılcılık akımının doğmasında büyük bir etkiye sahiptir.

  8) ZEMAHŞERİ (1070-1443)

  -'Keşşaf' adlı eseriyle tefsir alanında tanınmıştır.

  -'Mukaddimetü'l-Edeb' adlı bir grammer kitabı da yazmıştır.

  9) HAREZMİ (780-850)

  -Filozof ve matematikçidir.

  -Şerh kitabı 'Alkharismus' adıyla Batı dillerine çevrilmiştir.

  -Ayrıca,'Kitabü'l-Cebr ve'l Mukabele' adlı eseri de Batı'da 'Algebra' adı ile ün kazanmıştır. 3. 3
  Ziyaretçi
  Süper ellerinize sağlık sizlere çok teşekkür ederim 4. 4
  Ziyaretçi
  Çok faydalı oldu ödevime ellerinize sağlık teşekkürler.

 5. 5
  Ziyaretçi
  Bilim adamlarını sayenizde öğrendim

 6. 6
  Ziyaretçi
  Size cok tesekkur ederim TT de ceza almıştım cok
  Işime yaradı

 7. 7
  Ziyaretçi
  zemahşeri 1074 değil 1070 yılında doğmuş , 1444 yılında da değilde 1143 yılında ölmüştür
  ama bunu dışında ödevime yardımcı oldu teşekkürler

 8. 8
  Ziyaretçi
  Çok teşekkürler

 9. 9
  Ziyaretçi
  süper birşeymiş =D

 10. 10
  Hakan
  Administratör
  zemahşeri 1074 değil 1070 yılında doğmuş , 1444 yılında da değilde 1143 yılında ölmüştür
  ama bunu dışında ödevime yardımcı oldu teşekkürler
  Konu düzeltilmiştir.

 11. 11
  Ziyaretçi

  çok teşekkür ederim müzik ödevim için çok işime yaradı

+ Yorum Gönder
türk bilim insanlarının medeniyete yaptığı katkılar,  türklerin islam medeniyetine katkı sağladığı bilim dalları ,  türk bilim adamlarının dünya medeniyetine katkıları,  türk islam medeniyetine katkı sağlayan bilim adamları,  türk islam medeniyetine katkıda bulunan bilim adamları
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 5 kişi