Kaç çeşit şiir türü vardır

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Kaç çeşit şiir türü vardır ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Kaç çeşit şiir türü vardır

 2. 2
  Gizliyara
  Frmacil.com

  Cevap: kaç çeşit şiir türü vardır

  kaç çeşit şiir türü vardır


  Şiir: Duygu, hayal ve düşüncelerin bir düzene bağlı olarak, çekici bir dil ve ahenkli mısralar içinde aktarılmasıdır.

  Edebiyat türlerinin en eskisi şiirdir. Bugüne kadar şiirin birçok tanımı yapılmıştır. Bu tanımlamalar çağdan çağa, kişiden kişiye değişmiş; kesin bir tanıma ulaşmamıştır. Şiir türü öznel nitelikleri ağır basan bir türdür. Ahmet HAŞİM , şiiri "Nesre çevrilmesi mümkün olmayan nazım ' olarak tanımlar. Cahit Sıtkı TARANCI'ya göre ise "Şiir, sözcüklerle güzel şekiller kurma sanatıdır."


  Şiiri düz yazıdan ayıran ölçü, mısra, ahenk gibi unsurlar vardır.
  Nazım (şiir) biçimindeki yazılara "manzum"; Nazım parçalarına da "manzume" denir.

  Mısra (Dize): Ölçülü ve anlamlı, bir satırlık nazım birimidir.
  Nazım Birimi: Şiiri oluşturan mısra kümelerine nazım birimi denir. Dörtlük,bend,beyit...
  Beyit (İkilik): Aynı ölçüde olan ve anlamca bir bütünlük oluşturan ve iki dizeden oluşan nazım birimidir.
  Ölçü (Vezin): Şiirde dizelerin hece sayısına veya hecelerin ses değerine göre bir uyum içinde olmasıdır.

  Hece Ölçüsü : Şiirde dizeleri oluşturan sözcüklerin hece sayılarının eşitliğine dayanan ölçüdür. Hece ölçüsüyle yazılmış dizeler okunurken belli yerlerde durulur.Durulan bu yerlere "durak" denir. Durak sözcüğün sonunda yer alır.

  Aruz Ölçüsü : Dizelerdeki hecelerin uzunluk ve kısalığına göre, açık ya da kapalı oluşuna göre düzenlenmesidir.Kısa heceler nokta (.) uzun heceler çizgi (-) ile gösterilir.
  İmale: Aruz kalıbına uydurmak için kısa hecenin uzun sayılmasıdır.
  Zihaf: Uzun heceleri kısa okumaktır+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi