Günlük yaşantımızda yapılan dualar

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Günlük yaşantımızda yapılan dualar ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Günlük yaşantımızda yapılan dualar

 2. 2
  HARBİKIZ
  Bayan Üye

  Cevap: günlük yaşantımızda yapılan dualar

  - Korkulu Bir Rüya Görünce Okunacak Dua
  Korkulu bir rüya gören kimse, rüyanın çıkmaması için “Hüvellâhüllez âyetinden başlayıp Haşir sûresi’nin sonuna kadar okur ve bir Fâtiha, onbir ihlâs-ı şerîf okuyup Peygamberimizin ruhuna hediye ederek, ”Ya Rabbi, eğer gördüğüm şu rüya hayır ise hayrında dâim, şerse hayra tebdil eyle. Hayır ise bize, şerse düşmanlarımıza olsun” diye duâ eder. Hayırlı bir rüyanın da çabuk çıkması için, yine 1 Fâtiha, 11 İhlâs-ı şerîf okunup, Resûlüllah Efendimize hediye edilmelidir.

  - Akşam Yatarken Okunacak Dua

  „Allâahümme bismike emüütü ve ahyâa.“

  Mânâsi:

  „Allâh’im; isminle ölür, isminle dirilirim.“

  - Yataktan Kalkınca Okunacak Dua

  „Elhamdü lillâahillezii ahyâanâa ba’de mâa emâatenâa ve ileyhil ba’sü vennüsuur.“


  „Hamd olsun o Allâh’a ki, öldükten sonra bizi diriltti. Öldükten sonra dirilip hasrolmak (toplanmak) onadir.
  - Sabah Namazının Farzı İle Sünneti arasında okunacak Dua

  „Yâa hayyu yâa kayyûmü yâa zelcelâali ve’l-ikraam. Es’elüke en tuhyiye kalbii binuuri ma’rifetike ebeden yâa Allâhü yâa Allâhü yâa Allâhü yâa bedîassemâavâati vel’ardi.“

  Mânâsi:

  „Ey Hay ve Kayyûm olan (Allâh’im); Ey celâl ve ikram sahibi olan (Allâh’im)! Ey gökleri ve yeri esi ve benzeri olmayan bir mükemmellikte yaratan (Allâh’im) ! Ey Allâh’im, ey Allâh’im, ey Allâh’im! Kalbimi mârifet nûrunla ebediyyen ihyâ etmeni istiyorum.“

  Bu duâyi sabah namazinin sünneti ile farzinin arasinda en az üç defa okumaya devam eden kimseye son nefesinde imanla gitmek nasib olur.

  - Belaya Uğramış Birisini Görüncü Okunacak Dualar

  „Elhamdü lillâahillezii aafâanii mimmebtelâake bihii ve faddalenii alâa kesiyrin mimmen haleka tafdiilâ.

  Mânâsi: http://ufoss.com

  „Hamd olsun o Allâh’a ki, senin mübtelâ oldugun seyden bana âfiyet verdi ve beni yarattigi bir çoklarindan üstün kildi.“

  Bu dua belaya ugramis bir kimse görülünce, o belânin kendisine de isabet etmemesi için okunur.

  Insan katiyyen baskasina gülüp, onu ayiplamamali. Zirâ güldügü sey kendi basina da gelebilir.
  -Devamında Büyük Fayda Olan Dualar

  „Allâahümme erine’l hakka hakkan verzükne’l-ittibâa ileyh ve erinel bâtile bâtilen verzükne’l-ictinâabe anhü.“

  Mânâsi:

  „Ey benim Allâh’im, bize hakki hak olarak göster ve bizi hakkâ tâbi kil; ve bâtili bâtil olarak göster ve ondan ictinap ettir.“
  „Allâhümme yâa mukallibe’l-kuluub, sebbit kalbii alâa diynike ve taatike’l-islâm.“

  Mânâsi:

  „Ey kalbleri döndüren (kalblere hükmeden) Allâh’im; benim kalbimi dinin ve Islâmî itâatin üzerine sâbit kil.“
  - Veysel Karani’nin Duası
  Yâ rabbi!
  Sen benim rabbimsin, ben ise senin kulunum. Sen herseyi Yaraticisin, ben ise yaratilanim. Sen rizik verensin, ben ise rizik alanim. Sen mülkün sahibisin, ben ise kölenim. Sen kuvvet sahibisin, ben ise âciz ve zelîlim. sen zenginsin, ben ise sana muhtacim. Sen ezelî dirisin, ben ise ölüme mahkûmum, sen bakisin, ben ise fânîyim. sen kerem sahibisin, ben ise kötülenmeye lâyigim. Sen iyilik yapansin, ben ise kötülük isleyenim. Sen affedicisin, ben ise günahkârim. Sen büyüksün, ben ise hakirim. Sen kuvvet sahibisin, ben ise zaîfim. sen verensin, ben ise isteyenim. Sen emniyet verensin, ben ise korkanim, Sen cömertsin, ben ise dua edenim.
  Ey merhametlilerin en merhametlisi! Rahmetinle benim günahlarimi affet. Suçlarimi bagisla.Amin.
  - Evden Çıkarken Okunacak Duâ

  Evden çıkarken en az üç def’a:
  “Allah’ın adiyle! Allah bana kâfidir. Allah’a tevekkül ettim. Allah’a dayanmaktan başka kudret ve kuvvet yoktur.” (15) duâsını okumalıdır.
  Yine:
  “Ey Allah’ım! sapmaktan veya sapdırılmaktan, hatâ etmekten yahûd hatâ etdirilmekten, zulmetmekten ya-hûd zulme uğramaktan, cahillik etmekten yahûd bana cahillik edilmekten, hakkım olmayan bir şeyi istemekten yahûd elimde olmayan bir şeyin benden istenilmesinden sana sığınırım, ” (16) demelidir.

  Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz: “Evinden çıkarken iki rek’at namaz kıl, seni kötü bir yere gitmekten muhafaza eder, evine girdiğin zaman iki rek’at namaz kıl, seni kötü bir yere girmekten muhafaza eder”(17) buyurmuştur.
  Sabahleyin evden çıkarken:
  diyen bir kimseye: “Bu sana kâfidir, himâyeye alındın denilir ve şeytan ondan uzaklaşır gider.” (18)

  (15) Ebû Dâvud, Tirmizî, Neseî’den el Ezkâr, 24.
  (16) Ebû Dâvud, Tirmizî, Neseî ve İbn Mâce’den el-Ezkâr, 24
  (17) krş. El-Ezkâr, 24 vd.
  (18) Ebû Dâvud, Tirmizî ve Neseî’den el-Ezkâr 24 vd.

  - Eve Girince Okunacak Duâ

  “Sizden biriniz bir menzile (eve, konak yerine) indiği zaman:
  “Yarattıklarının şerrinden Allah’ın tam kelimelerine sığınırım” derse, o evden çıkıncaya kadar hiç bir şey ona zarar veremez. ” (22)

  (22) Buharî, Enbiyâ, 10; Müslim Zikir, 54.

  - Camiye Girerken ve Çıkarken Okunacak Duâ

  Sizden biriniz mescide girdiği vakit peygambere salât ve selâm etsin. Ve:
  Ey Rabbim! Bana Rahmetinin kapılarını aç!” desi. (6)
  Çıkarken de peygambere salât ve selâm etsin ve:
  Ey Rabbim! Beni şeytandan koru” desin. (7)

  (6) Ebû Dâvud, hadîs: 465.
  (7) İbn Mâce, Mesâcid, 13.
  - Ezan Duâsı

  Câbir bin Abdullah -radıyallahu anh-dan rivâyet olunmuşdur ki, Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır;
  Kim ezanı işittiği zaman:
  “Ey şu tam da’vetin ve vakti gelen namazın sahibi olan Rabbim! Muhammed aleyhisselâma şefâat vesîlesini ve üstünlüğünü ver. Ve onu kendisine va’detdiğin makam-ı mahmûd’a ulaşdır” derse kıyamet gününde şefâatim ona lâyık olur.” (1)
  (1) Buharî, Ezan, 8; Ebû Dâvud. Salât, 37; Tirmizi, Salât, 43.

  - Namazdan Sonra Duâ

  Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- namaz kıldıkları zaman sağ eliyle başlarını meshederler ve:
  Kendisinden başka ilâh bulunmayan Allah’ın adıyle. Rahman ve Rahîm ancak O’dur. Benden üzüntüyü düşünceyi ve hüznü gider ey Rabbim!” (8) derlerdi.
  “Farz namazı kıldığınız zaman, her bir farz namazdan sonra on defa:
  deyiniz. Böyle diyene bir köle azâd etmiş gibi ecir yazılır.” (9) buyururlardı.
  (8) Buharî, Deavat, 35, 40.
  (9) Buhârî, Ezan, 155.
  - İstihâre Namazı Ve Duâsı

  Buhârî’nin Câbir bin Abdullah radıyallahu anh’-den rivayet etdiğine göre Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:
  “Sizden birinize bir iş hakkında tereddüd ve üzüntü çöktüğü zaman farz namazlarından başka olarak iki rek’at namaz kılsın, sonra şöyle desin:
  ‘Ey Rabbim! Senin ilmine müracaat ederek hayrı senden istiyorum ve kudretine sığınarak senden kudret istiyorum ve senin büyük fazlından diliyorum; çünkü sen, her şeye kadirsin, ben bir şeye kadir değilim. Sen bilirsin, ben bilmem, Sen gaybleri bilirsin. Ey Rabbim! Senin ezelî ilminde bu iş benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında -çabuk veya geç olmasında- hayırlı ise onu bana takdir et ve müyesser kıl. Sonra onun bereketini ver. Eğer bu iş senin ezelî ilminde benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında -erken veya geç olmasında- şerli ise onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdîr et, sonra beni ona râzı kıl.’ (10) Bunu dedikden sonra hâceti ve işi ne ise onu söyler ve Allah’dan kendisine bir yol göstermesini diler.
  Bir başka hadîs-i şerîfte:
  “Bir işin düşüncesi seni alıp kararsız kıldığı zaman Rabbinden hayrını iste, yani istihare et, bunu yedi defa kadar yap, sonra kalbine ağır basana bak, hayır ondadır.” buyurulmustur.

  (10) Buharî, Deavât, 48.

  -Üzüntülü İken Duâ

  İbn-i Abbas -radıyallahu anhüma- der ki: Resûl-lah -sallallahu aleyhi ve sellem- Hazretleri üzüntülü ve sıkıntılı halinde şöyle duâ ederlerdi:
  “El- Azîm, el-Halîm Allah’dan başka bir ilâh yok! Arş-ı Azîm’in sahibi Allah’dan başka ilâh yok! Bütün semâların ve arzın ve çok şerefli Arş’ın sahibi Allah’dan başka ilâh yok!” (19)
  Yâ Rabb! Bütün âlemlerin ve Arş’ın sahibi ve yegâne hükümrânı Sensin! Başımıza gelen şu sıkıntı ve belâyı izâleye ancak sen kadirsin. Bu sebeble senden istiyoruz. Kâffe-i mahlûkat; yani bütün yaradılmışlar senin kudret elindedir. Bilcümle mahlûkâtın şerrinden bizi muhafaza ile himaye eyle demektir.
  Bir de Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz, belânın ağır basmasından, yani insana ölümü hayata tercîh ettirecek şekilde gelmesinden, dünyevî ve uhrevî şekâveti mucîb bulunan ve helâke sebeb olan ahvâlden, ve kötü âkıbet, sû-i hatimeye dûçar olmaktan, düşmanlarını sevindirecek bir belâya duçar olup onları kendisine üzüntü verecek şekilde konuşdurmaktan da Allah’a sığınırdı.
  Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuşlardır: “Sizden birinize bir düşünce yahud üzüntü geldiği zaman yedi defa:
  “Allah! Rabbim Allah’dır! O’na hiç bir şeyi şerîk koşmam ben!” desin. (20)
  “Kul: “Ey yedi göklerin ve büyük Arş’ın Rabbi olan Rabbim! Beni her üzüntü verici şeyden, dilediğin şekilde ve dilediğin yerden kurtar” derse Allah Teâlâ onun üzüntüsünü giderir. ” (21)
  Her sabah ve her akşam yedi defa:
  diyen kimsenin dünyâ ve âhirete âid ne üzüntüsü varsa Allah giderir, bunda ister sâdık ister kâzib olsun. ” (22)
  “Üzüntüye mübtelâ olan kimsenin edeceği duâ şudur:
  “Rahmetini umuyorum ey Rabbim! Beni göz açıp yu-muncaya kadar da olsa kendime bırakma (nefsime bırakma). Benim her hâlimi düzelt. Senden başka ilâh yoktur. ” (23)
  “Kendisine bir üzüntü ,bir keder, bir hastalık ve zorluk isabet eden kimse:
  derse bütün bunlardan kurtarılır.” (24)
  (19) Buhârî, Deavat, 27; Müslim, Zikr, 83.
  (20) Ebû Dâvud; Edeb, 36; İbn Mâce, Duâ, 17.
  (21) krş. el-Ezkâr, lllvd.; Tuhfetüz-zakirîn, 193-202.
  (22) el-Camiu’s-Sağîr. (23) Tuhfetü’z-zâkirîn, 195 (İbn Hıbbân’dan)
  (24) Râmüzû’l-ehâdis, 404 (Taberânî’den)
  Bir Baba Dua Ediyor!
  Bana öyle bir evlat nasip etki Allah’ım,

  Zayıf olduğu zamanları bilecek kadar güçlü, korktuğunu kendisine itiraf edebilecek kadar cesur olsun; şerefli bir mağlubiyette mağrur ve dik kalabilsin; zaferde ise mütevazı ve ve şefkatli olabilsin.

  Bana öyle bir evlat nasip etki Allah’ım,

  Yapması gereken işler sadece birer arzu olarak kalmasın, seni tanıyan bir evlat olsun ve kendini tanımak bilginin temel taşı olduğunu bilsin .

  Sana yalvarırım Allah’ım, onu kolay ve rahat yollarda değil, güçlüklerle savaşmanın zevkini duyacağı yollarda yürüt ki, fırtınalarda ayakta kalmayı, ayakta kalamayanlar için de sevgi ve şefkat duymayı öğrensin.

  Bana öyle bir evlat nasip etki Allah’ım,

  Kalbi temiz olsun, ümitleri yüksek… Öyle bir evlat olsun ki, başkalarına hükmetmeden önce kendine hükmetmesi gerektiğini bilsin, öyle bir evlat ki, geleceğe uzansın ama geçmişi unutmasın.

  Ve bütün bunları ona verdikten sonra, yine yalvarırım Allah’ım, yine yalvarırım Allah’ım, ona gülebilme duygusunu ver ki, daima ciddi olduğu halde kendisini fazla ciddiye almasın, ona alçakgönüllülük ver ki daima gerçek büyüklüğün sadeliğini, gerçek zekanın açık sözlülüğünü, gerçek gücün şefkat ve yumuşaklılığını hatırlasın.

  Ancak ondan sonra Allah’ım ben, babası “boşuna yaşamadım” diyebileyim.+ Yorum Gönder
günlük yaptığımız dualar,  günlük olarak yapılan dualar
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi