Medine hakkında bilgi

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Medine hakkında bilgi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1

 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: medine hakkında bazı bilgiler

  Bugün İslam Devleti, 7. yy'da İslamiyet'in yayılmaya başlaması ile İslam peygamberi Hz. Muhammed tarafından kurulan, hilafetle yönetilen devlet.
  Suudi Arabistan sınırlarında yeralmaktadır.Medine-i Münevvere Arap yarımadasının batısında Hicaz bölgesinde, Mekke-i Mükerreme'nin 430 km. kadar kuzeyinde ve Kızıldeniz kıyısına yaklaşık 220 km. uzaklıkta olup deniz seviyesinden yüksekliği 625 metredir. Enlem-boylam olarak koordinatları: 36-39 doğu boylamı, 24-28 kuzey enlemidir.

  Bugün Medine-i Münevvere-Mekke-i Mükerreme arasındaki ulaşım, Hicret yolu olarak bilinen otoyol vasıtasıyla sağlanmaktadır. Kızıldeniz kıyısındaki Câr Limanı da şehrin Mısır, Habeşistan, Yemen, Hindistan ve Çin arasındaki deniz bağlantısını sağlar.

  Şehrin kurulduğu geniş düzlüğün kuzeyi Uhud, güneyi Âir dağı, doğusu Vâkım ve batısı da Vebere harreleri yani volkanik lav akıntısının oluşturduğu siyah bazalt taşlıklarla kuşatılmıştır. Gerek coğrafî konum gerek arazi yapısı bakımından Mekke-i Mükerreme'den tamamen farklı olarak tarıma elverişli geniş vadileri ve zengin su kaynaklarıyla temayüz etmiştir.

  Tarih boyunca Medine-i Münevvere'nin içme suları daha çok güney tarafındaki kuyulardan sağlanmıştır. Burada Resûlullah (S.A.V.) efendimizin su içtiği ve abdest aldığı on dört kuyu bulunmaktadır. (İbn Şebbe, 152, 156-162) 20. yüzyılın ortalarına kadar asıl yerleşme ve ticaret alanı sur içinde ve Mescid-i Nebevî'nin çevresinde yoğunlaşmış, şehrin çekirdeğini burada bulunan ve kuruluşu Hz. Peygamber (S.A.V.) efendimiz zamanına kadar giden semtler oluşturmuştur.

  Medine-i Münevvere bugün hızla artan nüfusuyla Mescid-i Nebevî merkezli fizikî planını korumakla birlikte şehrin geleneksel yapısı neredeyse tamamen değişmiş; yüksek binaları, geniş yolları, Harem-i Şerif etrafında yoğunlaşan otelleri ve parklarıyla son derece modern bir görünüm kazanmıştır+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi