Tanzimat şiirinin genel özellikleri nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Tanzimat şiirinin genel özellikleri nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: tanzimat dönemi şiirinin genel özellikleri 7

  — Divan şiirinin soyut özellikleri bırakılmış; ancak biçim özelliklerine bağlı kalınmıştır. Yani Tanzimat şiirinde yeni düşünceler eski biçimlerle verilmiştir.
  — Gazel, kaside, murabba, terkib-i bent, terci-i bent gibi nazım biçimlerinin yanında yeni nazım biçimleri de kullanılmıştır.
  — Dil ve anlatımda genel olarak sadelik ilkesine bağlı kalınmamıştır.
  — Hece ölçüsüyle yazma isteğine karşın genel-likle aruz ölçüsü kullanılmıştır.
  — Nazım birimi olarak genel anlamda beyit kul-lanılmıştır.
  — Divan şiirindeki parça güzelliği yerine bütün güzelliği benimsenmiş, anlam şiirin bütününe sindirilmiştir.
  — Fransız İhtilali ile dünyaya yayılan kanun, adalet, vatan, millet, hak, hukuk gibi kavramlar şiire konu olmuştur.
  — Divan şiirindeki göz için kafiye anlayışı yerine kulak için kafiye anlayışı benimsenmiştir.
  — Birinci dönem şiiri dışa, topluma; ikinci dönem şiiri içe, bireye yöneliktir.
  — Fransız edebiyatının etkisiyle yeni mecazlar kullanılmıştır.
  — ikinci dönem şiirinde beyit birimi ve Divan Edebiyatı nazım biçimleri terk edilmeye baş-lanmıştır.
  — Şiirin konusu genişletilerek her konuda şiirler yazılmaya başlanmıştır+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi