Hangi meslek ne iş yapar

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Hangi meslek ne iş yapar ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Hangi meslek ne iş yapar

 2. 2
  Gizliyara
  Frmacil.com

  Cevap: hangi meslek ne iş yapar


  hangi meslek ne iş yapar


  Bu bölümde çevre insan ilişkileri, yeryüzündeki doğal çevrenin özellikleri, çevrede meydana gelen fiziki ve beşeri olayların dağılışı konularında inceleme ve araştırma yapılır.

  Lisans Eğitimi ve Süresi:
  Lisans eğitiminin ilk yıllarında genel coğrafya ve teorik bilgilere ağırlık verilmiştir. Son iki yılda ise, Türkiye coğrafyası, beşeri coğrafya veri toplama ve değerlendirme yöntemleri, toprak coğrafyası, ulaşım ve tarım coğrafyası gibi daha çok uygulamaya yönelik dersler verilir. Ayrıca, coğrafya öğrencilerine başlangıçta harita bilgisi, grafik ve diyagram-çizim yöntemleri gibi dersler verilir ve öğretim gezileri düzenlenir. Lisans eğitim süresi 4 yıldır.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlarına Lisans Diploması ve "Coğrafyacı" ünvanı verilir.
  Coğrafya bölümünü bitirenler araştırmacı olabildikleri gibi, pedagoji eğitimi aldıkları takdirde ortaöğretim kurumlarında öğretmen olarak da çalışabilirler. Bunların dışında yüksek lisans programını bitirenler Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü ve çeşitli bakanlıklarda, "Jeomorfolog" ünvanı ile teknik eleman olarak çalışabilirler. Fakat bu kuruluşlardaki teknik eleman kadrosunun çok kısıtlı olduğu unutulmamalıdır.  COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ:

  Bu programda coğrafya alanında öğretmen yetiştirme amacına yönelik eğitim ve araştırma yapılmaktadır.

  Lisans Eğitimi ve Süresi:
  Coğrafya Öğretmenliği bölümünde genel olarak coğrafya dersleri ile beraber genel kültür dersleri ve pedagojik formasyon dersleri yer almaktadır. Lisans eğitimi süresi 5 yıldır.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlarına Lisans Diploması ve "Coğrafya Öğretmeni" ünvanı verilir.
  Coğrafya Öğretmenliği bölümünü bitirenler resmi ya da özel okullarda öğretmen olarak çalışabilirler.  FELSEFE GRUBU OĞRETMENLİĞİ

  Bu programda ortaöğretim kurumlarında Felsefe Grubu Öğretmenliği yapacak elemanların yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

  Lisans Eğitimi ve Süresi:
  Lisans eğitimi sırasında felsefe ve mantık dersleri yanında psikoloji ve sosyolojiye ilişkin dersler de yer almaktadır. Bunlarla birlikte öğretmenlik formasyonuı dersleri de verilmektedir. Lisans eğitimi süresi 5 yıldır.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlar "Felsefe Grubu Öğretmeni" ünvanı ile ortaöğretim kurumlarında görev alabilirler.  EĞİTİM İLETİŞİMİ VE PLANLAMASI

  Bu programda okul dışı kurumlarda eğitim çalışmalarının sorumluluğunu alacak elemanlar yetiştirilir. EİP mezunlarına gelişen bilim ve teknolojinin kurumlarda yarattığı eğitim gereksinmesini saptama, analiz etme,program hazırlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini en kısa sürede, etkin ve ekonomik olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler kazandırılır.

  Lisans Eğitimi ve Süresi:
  İP öğrencileri yoğun olarak ilk iki yılda okudukları psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji, kişiler arası iletişim, kitle iletişimi, iletişim teknolojisi gibi derslerle sağlam bir iletişim kültürü edinirler. Bu bölümde eğitimin içerik ve işleyişine ilişkin Eğitim Bilimi, Öğrenme Kuramları, Eğitim Sosyolojisi, Mesaj Tasarımı, Öğrenme Yöntem ve Materyalleri, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi, Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Felsefesi, Program Geliştirme, Araştırma Yöntem ve Teknikleri gibi dersler okutulmaktadır. Araştırma Yöntem ve Teknikleri ile Proje Yönetim Teknikleri derslerinin de yardımıyla kuramsal bilgiler, çeşitli düzeylerdeki uygulamalarla pekiştirilmektedir.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunları Lisans Diploması ve "Eğitim İletişimi ve Planlamacısı" ünvanı alır. EİP mezunları bankalar, radyo-televizyon kuruluşları, fabrikalar, hizmet içi eğitim veren özel kuruluşlarda çalışmaktadırlar.  EV İDARESİ VE AİLE EKONOMİSİ

  Bu programın amacı, barınma fonksiyonunu üstlenen kurumların sağlık ve ekonomi ilkelerine uygun biçimde yönetimi alanında çalışacak insan gücünü yetiştirmek ve bu konuda araştırma yapmaktır.

  Lisans Eğitimi ve Süresi:
  Lisans eğitimi sırasında ekonomi, işletme bilgisi, yönetim ilkeleri, kişisel ve toplumsal sağlık, kurum ve ev idaresi, pazarlama ve tüketici eğitimi, beslenme ilkeleri, konut sorunu ve planlama gibi dersler verilmektedir. Branş dersleri dışında fizik, kimya, matematik, istatistik, biyoloji, psikoloji ve sosyoloji alanlarındaki temel dersler de yer almaktadır. Teorik derslerin yanında uygulamaya yönelik saha çalışmaları da vardır. Eğitim süresi 4 yıldır.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlar "Ev İdrecisi ve Aile Ekonomisti" ünvanı ile çalışabilirler.
  Ev idarecisi ve aile ekonomisti hastahane, kreş, otel, huzurevi gibi kuruluşlarda, kurumun temizliği, dekoru,eşyaların bakımı gibi modern işletmecilikte önemli yeri olan çalışmaları düzenler. Ayrıca tüketicinin korunmasına ve eğitime yönelik araştırma ve eğitim görevlerini yaparlar. Öğretmenlik sertifikası alanlar ortadereceli okullarda meslek dersi öğretmeni olarak çalışabilirler. Bu bölüm mezunları kısaca ev fonksiyonunu üstlenen her türlü kamu kuruluşunda görev yapabilirler.  HUKUK

  Programın amacı yasaların uygulanması sırasında ortaya çıkacak anlaşmazlıkların çözümü konusunda çalışacak hukukçuları yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır.

  Lisans Eğitimi ve Süresi:
  Lisans eğitimi süresince öğrencilere hukuk felsefesi ve sosyolojisi, Türk hukuk tarihi, anayasa hukuku, Roma özel hukuku, medeni hukuk, idare hukuku, devletler genel hukuku, İslam hukuku, borçlar hukuku, ceza hukuku, ticaret ve vergi hukuku gibi dersler verilir. Sorumluluğu çok fazla olan bu meslek dalında başarılı olmak için sürekli çalışma, okuma ve araştırma gerektiğini öncelikle kabul etmek şarttır.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlarına Lisans Diploması ile "Hukukçu, Avukat, Savcı, Hakim" ünvanları verilir.
  Avukat olmak isteyenler fakülteyi bitirdikten sonra bir yıl süreli staj yapmak zorundadır. Mezunlar, hukuk müşaviri olarak da çalışabilirler. Hakim ya da savcı olmak isteyenler, Adalet Bakanlığı'nca açılan sınavı kazanmak,daha sonra da mahkemelerde staj yapmak zorundadırlar. Stajyerlik dönemini bitirenlerin kura ile atanacakları yerler belirlenir. Hukuk Fakültesini bitirenler, kaymakamlık, noterlik, müfettişlik, hariciye meslek memurluğu gibi alanlarda da iş bulabilmektedirler. Hukuk fakültelerinin ortak özellikleri uygulamaya yönelik eğitim vermemeleri ve çok kalabalık sınıflara sahip olmalarıdır. Ayrıca Hukuk Fakültelerinin hukuk sistemindeki ve yasalardaki değişmeleri yeterince takip etmemeleri öğrencinin yetişmesi bakımından eksikliktir.Ayrıca adaylar unutmamalıdırlar ki; hukuk eğitimi ağır, çok çalışmayı gerektiren ve ilk yıllarda uyum sağlanması güç olan bir eğitimdir.  KAMU YÖNETİMİ

  Bu programda devletin çeşitli kademelerinde idari görev alacak elemanların, öncelikle politik, mali ve uluslararası ilişkiler gibi alanlarda yetiştirilmesi amacı ile eğitim verilir.

  Lisans Eğitimi ve Süresi:
  Lisans eğitiminde siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları siyasal teoriler,siyasal düşünceler tarihi, devlet olgusu ve kökeni, siyasal iktidar, siyasal rejimler, anayasa hukuku gibi alanlara ilişkin dersler okutulmaktadır. Bu programın lisans eğitimi süresi 4 yıldır.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlarına Lisans Diploması ve "Kamu Yöneticisi" ünvanı verilir. Ayrıca mezunlar çalışma alanlarına göre "kaymakam, yönetici, müfettiş, vali" gibi ünvanlar da alabilirler.
  Kamu yöneticisi, hükümetin gönderdiği kanun ve emirlerin ilgili dairelere iletilmesini ve bunların uygulanmasını sağlar. Özellikle vali ve kaymakamlar bulundukları il ya da ilçelerin güvenliğinden, ekonomik ve sosyal gelişmelerinden sorumludurlar. Kamu yönetimi mezunları, bakanlıkların tümünde idari görevlerde çalışabilir, özel sektörde yönetim mekanizmasının çeşitli kademelerinde görev alabilirler.  SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

  Bu programda devletin çeşitli kademelerinde idari görev alacak elemanların, öncelikle politik, mali ve uluslararası ilişkiler gibi alanlarda yetiştirilmesi amacı ile eğitim verilir.

  Lisans Eğitimi ve Süresi:
  Lisans eğitiminde siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları siyasal teoriler,siyasal düşünceler tarihi, devlet olgusu ve kökeni, siyasal iktidar, siyasal rejimler, anayasa hukuku gibi alanlara ilişkin dersler okutulmaktadır. Bu programın lisans eğitimi süresi 4 yıldır.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlarına Lisans Diploması ve "Kamu Yöneticisi" ünvanı verilir. Ayrıca mezunlar çalışma alanlarına göre "kaymakam, yönetici, müfettiş, vali" gibi ünvanlar da alabilirler.
  Kamu yöneticisi, hükümetin gönderdiği kanun ve emirlerin ilgili dairelere iletilmesini ve bunların uygulanmasını sağlar. Özellikle vali ve kaymakamlar bulundukları il ya da ilçelerin güvenliğinden, ekonomik ve sosyal gelişmelerinden sorumludurlar. Kamu yönetimi mezunları, bakanlıkların tümünde idari görevlerde çalışabilir, özel sektörde yönetim mekanizmasının çeşitli kademelerinde görev alabilirler.  PSİKOLOJİ

  Psikoloji bölümü, insan ve hayvan davranışlarının nedenlerinin ortaya çıkarılması için, gözlem ve deney yöntemleri ile bilimsel bir şekilde incelenmesi konularında eğitim ve araştırma yapar.

  Lisans Eğitimi ve Süresi:
  Lisans eğitim süresi 4 yıldır. Lisans eğitimi boyunca, psikolojiye giriş, çağdaş psikoloji akımları; gelişim psikolojisi, fizyolojik psikoloji, psikolojik testler, normalden sapan davranışlar psikolojisi gibi branş dersleri yanında araştırma teknikleri, ölçme ve değerlendirme istatistik ve sosyoloji dersleri de verilmektedir. Bu bölüm kuramsal ve uygulamalı psikoloji dallarından oluşur.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlarına Lisans Diploması ve "Psikolog" ünvanı verilir.
  Psikologlar genellikle uygulama alanında çalışırlar. Sağlık Bakanlığı ve üniversitelere bağlı akıl hastaneleri,ruh sağlığı merkezleri, kreş ve çocuk bakımevleri, huzurevleri, cezaevleri, rehberlik ve danışma merkezleri ile okullar başlıca çalışma alanlarıdır. Psikoloji eğitimi sırasında yeterli formasyonu almış olanlar, ortaöğretim kurumlarında Felsefe Grubu Öğretmeni olarak görev alabilirler. Ayrıca son zamanlarda bazı psikologların özel işyerleri açtıkları ve endüstri alanında çalıştıkları görülmektedir. Uzmanlık eğitimini tamamlamış psikologların çalışma alanı bulması daha kolay olmaktadır.  REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

  Bu programın amacı, bireylerin çevreye uyumlarını ve gelişmelerini zorlaştıran etkenleri ortadan kaldırarak onlara en üst düzeyde gelişme ortamı sağlama, yeteneklerini geliştirebilecekleri eğitim programlarına ve mesleklere yönelmelerine yardımcı olma konusunda çalışacak eleman yetiştirmektedir.

  Lisans Eğitimi ve Süresi:
  Bu bölümde lisans eğitimi sırasında, eğitime giriş, eğitim sosyolojisi, eğitim felsefesi, eğitim tarihi, istatistik,araştırma gibi temel dersler yanında öğrenme psikolojisi, eğitim ve gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji ölçme ve değerlendirme, psikometri, ruh sağlığı, rehberlik ve psikolojik danışma, mesleki rehberlik, özel eğitim programları, suçlu çocukların eğitimi, zekâ özürlü çocukların eğitimi gibi alan dersleri de okutulmakta ve uygulamalar yapılmaktadır. Eğitim süresi 4 yıldır.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Bu bölümü bitirenlerin ünvanları çalıştıkları kurumlara göre değişiklik gösterebilir. Mezunlar resmi ve özel okullarda rehberlik ve araştırma merkezlerirıde, özel dershanelerde, Adalet Bakanlığında, çocuk yuvalarında görev alabilmektedirler. Ayrıca özel rehberlik ve danışma büroları açarak da hizmet verebilirler.  SİYASET BİLİMİ

  Bu programda uluslararası ilişkiler alanında uzmanlar yetiştirmek amacı ile uluslararası sistemin tarihi,geçirdiği evreler, sistemin ekonomik, siyasi, hukuksal yapısı ve işleyişi, uluslararası sistemi oluşturan devletlerin birbirleri ile olan ilişkileri ve Türkiye'nin bu sistem içindeki yeri ve ilişkileri konularında eğitim ve araştırma yapılır.

  Lisans Eğitimi ve Süresi:
  Lisans eğitimi sırasında siyasal tarih, siyaset bilimi, toplumbilim, devletler hukuku, ekonomi, uluslararası ilişkiler, Türk dış politikası gibi dersler okutulur. Eğitim süresi 4 yıldır.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlarına lisans diploması verilir. Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirenler Dışişleri Bakanlığı'nca açılacak sınavı kazandıkları takdirde "Diplomat" olarak çalışabilirler. Gönderildikleri ülke ile kendi ülkeleri arasındaki diplomatik ilişkileri düzenlerler. Mezunlar diplomatlık dışında,birçok alanda çalışabilirler. Başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, Maliye, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi devlet daireleri, uluslararası kuruluşlar, kamu iktisadi kuruluşları, uluslararası bankalar, özel şirketler ve çeşitli kitle haberleşme kuruluşlarında görev alabilirler. Ancak iş bulmanın ön koşulu iyi formasyon ve dil bilgisine sahip olmaktır.  SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

  Bu programda uluslararası ilişkiler alanında uzmanlar yetiştirmek amacı ile uluslararası sistemin tarihi,geçirdiği evreler, sistemin ekonomik, siyasi, hukuksal yapısı ve işleyişi, uluslararası sistemi oluşturan devletlerin birbirleri ile olan ilişkileri ve Türkiye'nin bu sistem içindeki yeri ve ilişkileri konularında eğitim ve araştırma yapılır.

  Lisans Eğitimi ve Süresi:
  Lisans eğitimi sırasında siyasal tarih, siyaset bilimi, toplumbilim, devletler hukuku, ekonomi, uluslararası ilişkiler, Türk dış politikası gibi dersler okutulur. Eğitim süresi 4 yıldır.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlarına lisans diploması verilir. Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirenler Dışişleri Bakanlığı'nca açılacak sınavı kazandıkları takdirde "Diplomat" olarak çalışabilirler. Gönderildikleri ülke ile kendi ülkeleri arasındaki diplomatik ilişkileri düzenlerler. Mezunlar diplomatlık dışında,birçok alanda çalışabilirler. Başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, Maliye, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi devlet daireleri, uluslararası kuruluşlar, kamu iktisadi kuruluşları, uluslararası bankalar, özel şirketler ve çeşitli kitle haberleşme kuruluşlarında görev alabilirler. Ancak iş bulmanın ön koşulu iyi formasyon ve dil bilgisine sahip olmaktır.  ULUSLARARASI İLİŞKİLER

  Bu programda uluslararası ilişkiler alanında uzmanlar yetiştirmek amacı ile uluslararası sistemin tarihi,geçirdiği evreler, sistemin ekonomik, siyasi, hukuksal yapısı ve işleyişi, uluslararası sistemi oluşturan devletlerin birbirleri ile olan ilişkileri ve Türkiye'nin bu sistem içindeki yeri ve ilişkileri konularında eğitim ve araştırma yapılır.

  Lisans Eğitimi ve Süresi:
  Lisans eğitimi sırasında siyasal tarih, siyaset bilimi, toplumbilim, devletler hukuku, ekonomi, uluslararası ilişkiler, Türk dış politikası gibi dersler okutulur. Eğitim süresi 4 yıldır.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlarına lisans diploması verilir. Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirenler Dışişleri Bakanlığı'nca açılacak sınavı kazandıkları takdirde "Diplomat" olarak çalışabilirler. Gönderildikleri ülke ile kendi ülkeleri arasındaki diplomatik ilişkileri düzenlerler. Mezunlar diplomatlık dışında,birçok alanda çalışabilirler. Başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, Maliye, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi devlet daireleri, uluslararası kuruluşlar, kamu iktisadi kuruluşları, uluslararası bankalar, özel şirketler ve çeşitli kitle haberleşme kuruluşlarında görev alabilirler. Ancak iş bulmanın ön koşulu iyi formasyon ve dil bilgisine sahip olmaktır.  ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI

  Bu programda Alman dili öğretilmekte ve başta Federal Alman Dili ve Kültürü olmak üzere Almanca konuşulan ülkelerin kültürleri ve edebiyatları tarihi gelişimleri içinde verilmektedir. Bu bölüme girebilmek için ÖSS'de, Yabancı Dil Testindeki Almanca sorularının cevaplanması zorunludur.

  Lisans Eğitimi ve Süresi:
  Lisans eğitimi süresi 4 yıldır.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlar "Dilbilimci" ünvanı ile üniversitelerde, kültür ve turizm faaliyetleri ile ilgili alanlarda, tercüme bürolarında çalışabilirler. Öğretmenlik sertifikası olanlar ortadereceli okullarda öğretmenlik yapabilirler.  ALMAN DİLİ VE KÜLTÜRÜ

  Bu programda Alman dili öğretilmekte ve başta Federal Alman Dili ve Kültürü olmak üzere Almanca konuşulan ülkelerin kültürleri ve edebiyatları tarihi gelişimleri içinde verilmektedir. Bu bölüme girebilmek için ÖSS'de, Yabancı Dil Testindeki Almanca sorularının cevaplanması zorunludur. Lisans eğitimi süresi 4 yıldır.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlar "Dilbilimci" ünvanı ile üniversitelerde, kültür ve turizm faaliyetleri ile ilgili alanlarda, tercüme bürolarında çalışabilirler. Öğretmenlik sertifikası olanlar ortadereceli okullarda öğretmenlik yapabilirler.  ALMANCA ÖGRETMENLİGİ

  Bu programda ortaöğretim kurumlarındaki müfredata göre öğrencilere Almanca öğretecek eğitimcilerin yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Bu bölüme girebilmek için ÖSS'de Almanca sorularının cevaplanması zorunludur.
  Lisans eğitim süresi 4 yıldır. Almanca dersleri yanında pedagoji ve öğretmenlik bilgisi dersleri de yer almaktadır.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  "Almanca Öğretmeni" ünvanını alan mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nca öngörülen gerekli şartları yerine getirdikten sonra ortaöğretim kurumlarında çalışabilmektedirler. Ayrıca turizm sektöründe ve tercüme işlerinde de görev alabilirler.  AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI

  Bu bölümde çalışmalar İngiliz Dili ve Edebiyatı programı ile birlikte yürütülmekte olup, 17. yüzyıldan itibaren ilk ürünlerini vermeye başlayan Amerikan Edebiyatı ile Amerikalıların bu eserlerde yansıtılan yaşantıları ve dünya görüşleri incelenmekte ve öğretilmektedir. Bu bölüme girebilmek için ÖSS'de İngilizce Testinin cevaplanması zorunludur.
  Lisans eğitimi süresi 4 yıldır. Günümüzde dünyanın ekonomik, siyasal ve bir ölçüde kültürel yapısının oluşumunda etkin olan ülkelerin başında gelen Amerika Birleşik Devletlerinin tarihi, uygarlığının çeşitli yönleri, toplumsal yapısı, düşünce, edebiyat ve sanat ürünleri incelenmektedir.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlar TRT ve özel televizyon kurumlarında, elçiliklerde, turizm şirketlerinde çalışabilmeMedir.  ARAP DİLİ VE EDEBİYATI

  Bu programda Arapça Dilbilgisi, çeşitli Arapça metinlerin Türkçe'ye çevirileri, Arapça konuşma ve yazma, Arap dili ve edebiyatı ile ilgili eğitim ve araştırma yapılmaktadır.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  "Dilbilimci" ünvanı alan mezunlar, Diyanet İşleri Başkanlığında çalışabilir, ortadereceli okullarda öğretmenlik yapabilirler, çeviri ve tercümanlık işlerinde çalışabilirler.  ARAPÇA ÖGRETMENLİĞİ

  Bu programın amacı, İmam-Hatip okullarına öğretmen yetiştirmektir.
  Bir yıl süreli "Arapça Hazırlık Programı" uygulanır. Bu programı başarıyla tamamlayanlar 4 yıl süreli lisans eğitimine başlarlar. Arapça ve Arap Edebiyatı ile ilgili dersler ağırlıktadır.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  "Arapça Öğretmeni" ünvanını alan mezunlar, İmam-Hatip Okullarında çalışabilirler.  BULGAR DİLİ VE EDEBİYATI

  Bu programda Bulgar dili, kültürü ve edebiyat eserleri incelenmektedir.
  Lisans eğitimi süresi 4 yıldır. Dil ve edebiyat eğitimi birlikte uygulanmaktadır. Bulgar dilinin öğretilmesinin yanısıra, edebiyat ve kültüre ait bilgilerin de kazandırılması amaçlanmaktadır.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  "Dilbilimci" ünvanı alan mezunlar, kültür ve turizm faaliyetleri ile ilgili alanlarda, tercüme işlerinde çalışabilirler.  FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI

  Bu programda, Fransız dil bilgisi geliştirilmekte ve Fransız edebiyatı, tarihi, önemli Fransız yazarları ve edebi akımları incelenmekte ve araştırılmaktadır. Bu bölüme girebilmek için, Yabancı Dil Testinde Fransızca sorularının cevaplanması zorunludur.
  Lisans eğitimi süresi 4 yıldır.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  "Dilbilimci" ünvanı alan mezunlar, çeviri ve tercüme işlerinde çalışabilir, elçiliklerde, kültür ve turizm faaliyetleri ile ilgilenen kuruluşlarda görev alabilirler. Öğretmenlik sertifikası olanlar ortadereceli okullarda öğretmenlik yapabilirler.
  FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ

  Bu programda ortaöğretim kurumlarındaki müfredata göre öğrencilere Fransızca öğretecek eğitimcilerin yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Bu bölüme girmek için, Fransızca testinin cevaplanması zorunludur. Lisans eğitimi ve süresi 4 yıldır. Bu programda yoğun olarak Fransızca eğitim ile birlikte öğretmenlik formasyonu dersleri de yer almaktadır.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlar, yabancı dilde ya da Türkçe öğretim yapan orta dereceli okullarda Fransızca öğretmeni olarak görev alabilirler.  İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

  Bu programda İngilizce okuma, yazma, anlama ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca İngiliz edebiyatı tarihi, edebi eserleri, eserlerin yazıldıkları dönemlerin siyasal yaşantısı ve fikir akımları da öğrencilere aktarılmaktadır. Bu bölüme girmek için ÖSS'de İngilizce Testinin çözülmesi zorunludur.
  Lisans eğitimi süresi 4 yıldır.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  "İngiliz Dil Uzmanı" ünvanını alan İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunları TRT, Kültür, Turizm, Dış İşleri, Milli Eğitim Bakanlıkları, elçilikler gibi resmi kurumlarda, çeviri ve tercümanlık işlerinde, ithalat-ihracat firmalarında çalışabilirler. Pedagoji sertifikası alanlar ortadereceli okullarda öğretmenlik yapabilirler.  ELEKTRONİK ÖĞRETMENLİĞİ

  Bu bölümün amacı, her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerinin planlanması, yapım ve işletilmesi gibi konularda almış oldukları eğitimi öğrencilerine aktaracak nitelikli öğretmenler yetiştirmektir.

  Lisans Eğitimi ve Süresi:
  Öğretim süresi 4 yıldır. Temel bilim derslerinin yanı sıra mesleğe yönelik dersler genellikle uygulamalı olarak okutulur. Öğretmenlik yapabilmek için gerekli pedagojik formasyon dersleri de verilir. Staj zorunluluğu vardır.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanı:
  Mezunlara "Elektronik Öğretmeni" ünvanı verilir. İlgili eğitim kurumlarında branş öğretmeni olarak çalışabilirler. Sanayide ise teknik eleman olarak iş bulabilirler.  ELEKTRONİK VE HABERLEŞME ÖĞRETMENLİĞİ

  Bu bölümün amacı, elektronik ve haberleşme alanında edindiği bilgileri öğrencilerine aktaracak nitelikli öğretmenler yetiştirmektir.

  Lisans Eğitimi ve Süresi:
  Öğretim süresi 4 yıldır. Temel bilim derslerinin yanı sıra elektronik devre, uzaktan algılama sistemleri, haberleşme elektroniği devreleri gibi mesleğe yönelik dersleri uygulamalı olarak okursun. Öğretmenlik yapabilmen için gerekli pedagojik formasyon dersleri de alırsın. Staj zorunluluğun vardır.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanı:
  Mezun olduğunda, "Elektronik ve Haberleşme Öğretmeni" ünvanı alırsın. İlgili eğitim kurumlarında branş öğretmeni olarak görev yaparsın. Ayrıca özel ve kamu sektöründe teknik eleman olarak çalışabilirsin.  TEKSTİL ÖĞRETMENLİĞİ

  Bu bölümde, ülkemizde son yıllarda hızla gelişen ve diğer ülkelerdeki tekstil sektörünü yakalayabilmek için, alanında kazanacağı bilgileri ortaöğretim kurumlarında veya ilgili kuruluşlardaki öğrencilere aktaracak nitelikte öğretmen yetiştirilir. Elyaftan başlayarak, iplik, dokuma, boya-apre teknolojisi ve hazır giyim alanlarında eğitim verilir.

  Lisans Eğitimi ve Süresi:
  Öğretim süresi 4 yıldır. Temel bilim derslerinin yanı sıra, tekstil malzemeleri, genel iplik teknikleri ve uygulaması, genel boya-apre, teknik resim, renk bilgisi gibi mesleğe yönelik dersler okursun. Öğretmenlik yapabilmek için gerekli pedagojik formasyon dersleri de alırsın. Staj zorunluluğun vardır.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanı:
  Öğretimini tamamladığında, "Tekstil Öğretmeni" olursun. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilgili meslek liselerinde branşında çalışabilirsin. Tekstil kuruluşlarının laboratuvar ve atölyelerinde de görev alabilirsin.  ADALET

  Bu programın amacı, hakim ve savcıların çok gerek gördükleri yardımcı elemanları yetiştirmektir. Adalet yüksekokullarının A ve B olmak üzere iki bölümü vardır. A bölümüne merkezi sistemle ve ÖSS Puanı ile öğrenci alınmaktadır. Devam zorunluluğu vardır. B bölümünde ise; önkayıtla öğrenci alınmaktadır ve devam zorunluluğu yoktur. Adalet Yüksekokulunun B bölümüne başvurabilmek için ÖSS"yi kazanmak ve yargı kuruluşlarında (mahkemelerde) katip olarak çalışıyor olmak koşulu aranmaktadır.  AVRUPA TOPLULUĞU

  Bu programın amacı; uluslararası düzeydeki ilişkilerin anlaşılmasını ve modern örgütlerin kurulmasını sağlayabilecek, iktisat, ekonomi, diploması konularında akademik bilgiye sahip elemanlar yetiştirmektir. İlk yıl; iktisat ve temel derslerin yanında yoğun İngilizce dersi okutulur. İkinci yıl; ulusların özellikle Avrupa ülkelerinin ekonomisi, sosyal, siyasi, kültürel yapılarını içeren dersler okutulur. Mezunların iş bulabilmeleri, kendilerini çok iyi yetiştirebilmelerine ve ve çok iyi yabancı dil bilmelerine bağlıdır.  HALKLA İLİŞKİLER

  Bu programın amacı; özel kurumlarda ve kamu kurumlarında, kurumu halka tanıtacak, kurumun çalışmalarına karşı halkta ilgi uyandıracak çevrede olumlu izlenimler yaratacak ilişkileri kurabilen ara elemanlar yetirştirmektir. Basın fotoğrafçılığını ve kitle haberleşme kurumlarını içeren konularda eğitim ve araştırma yapar. Öğrenim süresince Sosyoloji, Psikoloji, Genel Psikoloji, Halkla İlişkiler, Reklamcılık gibi dersler okutulur.  MODA KONFEKSİYON

  Bu programların amacı; giyim endüstrisinde çalışacak teknik elemanları yetiştirmektir,  RADYO-TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI

  Bu programın amacı; radyo ve televizyon programı hazırlama, sunma ve organizasyonu aşamasında eğitilmiş ara eleman yetiştirmektir.
  TURİZM REHBERLİĞİ

  Bu bölümün amacı; iç ve dış turistlere ülkemizi yeteri kadar iyi tanıtıp, bilgilendirecek elemanlar yetiştirmektir. 2 yıl olan öğretim süresinde; sanat tarihi, mitoloji ve sosyal dersler ağırlıklı olarak okutulur.  TURİZM VE OTELCİLİK

  Bu programın amacı; otel ve seyahat endüstrisi yöneticisi yetiştirmektir. Öğretim süresi ilk yılında; Türkçe işletmecilik, muhasebe, yabancı dil, turizm ekonomisi ve pazarlaması, iktisat gibi temel işletme bilgileri verilir. İkinci yıl; ulaştırma, seyir ve organizasyonu, konaklama muhasebesi ve genel turizm bilgisi gibi dersler okutulur.  BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

  Bu programın amacı; bilgisayar destekli tasarım alanında görev alacak ara eleman yetiştirmektir.  BİLGİSAYAR DONANIMI

  Bu bölümün amacı; bilgisayar sistemlerinin kurulması, çalıştırılması, bakımı ve onarımı konularında çalışacak ara elemanlar yetiştirmektir.  BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ VE TEKNİKERLİĞİ

  Bu programın amacı; bilgisayar operatörlüğü alanında çalışacak ara elemanları yetiştirmektir.  BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

  Bu programın amacı; iş hayatının ve toplumsal yaşamın, bilgi toplama ve bu bilgileri işleme ile ilgili konulardaki problemlerinin bilgisayarda çözümlenmesi alanlarında bilgili, donanımlı elemanlar yetiştirmektir.  BİLGİSAYAR VE ENFORMASYON SİSTEMLERİ

  Bu programın amacı; bilgisalar ve enformasyon alanında ara elemanlar yetiştirmektir.  BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ

  Bu programın amacı; bilgisayar ve enformasyon alanında ara elemanlar yetiştirmektir.  DENİZ ELEKTRONİĞİ

  Bu programın amacı; deniz elektroniği alanında görev alacak ara elemanları yetiştirmektir.  DENİZ HABERLEŞME

  Bu programın amacı; deniz haberleşmesinde görev alacak ara elamanları yetiştirmektir.  DİŞ PROTEZ

  Bu programın amacı; diş hekimine yardımcı olasilecek ve laboratuvarlarda çalışabilecek nitelikli ara elemanlar yetiştirmektir. Öğrenim süresince öğrencilere matematik, teknik bilimler, teknik resim, maddeler ve araç bilgisi, sabit protez, ortodontik apereyler, çene-yüz protezi ve işletme ekonomisi dersleri okutulur ve uygulama yaptırılır.  ELEKTRİK

  Bu programın amacı; her türlü elektirik makinelerinin kurulması, işletilmesi; elektirik malzemeleri ve ünitelerinin tasarlanması, projelerinin çizilmesi konularında nitelikli ara elemanlar yetiştirmektir.  ELEKTRONİK

  Bu programın amacı; her türlü elektronik aletlerin ve elektronik devrelerin üretimi ve sanayide uygulanmasını sağlayacak, bu aletlerin bakımı, onarımı konusunu gerçekleştirebilecek ara elemanlar yetiştirmektir.  ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK

  Bu programın amacı; sanayide kullanılan elektronik aletlerin şemasına göre monte edilmesi, işlemesi, bakımı ve onarımı konularında nitelikli ara elemanlar yetiştirmektir.
  "Endüstriyel Elektronik Teknikeri" ünvanını alan mezunlar, kamu ve özel sektöre ait fabrikalarda çalışabilirler.  ENDÜSTRİYEL OTOMASYON

  Bu programın amacı; endüstride oluşturulacak otomasyon işlerinde görev alacak ara elemanları yetiştirmektir.  GIDA TEKNOLOJİSİ

  Bu programın amacı, daha kaliteli besin ürünlerinin üretilmesi işinde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Bu program "Süt İşleme Teknikerliği" ve "Gıda kalite Kontrolü" olmak üzere iki alt bölüme ayrılır. İki bölümün ortak dersleri matematik, fizik, kimya ve mikrobiyolojidir. Gıda kalite kontrolü bölümünde gıda analiz ve değerlendirme teknikerleri, gıda teknolojisi, gıda kalite kontrolü ve gıda mevzuatı gibi dersler; süt teknolojisi bölümünde ise, süt ve mamülleri mikrobiyolojisi, süt işletmelerinde kullanılan yardımcı maddeler, fermente süt mamülleri teknolojisi, tereyağ ve peynir yapımı teknikleri gibi dersler okutulur.  HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ

  Bu programın amacı; sembol, haber, yazı ve bunun gibi her çeşit bilginin telefon, radyo, optik ya da elektromanyetik sistemlerle iletilmesindeki yapıların kurulması, işletilmesi alanında çalışacak ara eleman yetiştir
  ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

  Çevre Mühendisliği programı, gelişen teknolojiyle ortaya çıkan toprak, su, hava kirliliğinin giderilmesi konusunda yapılacak çalışmaların tasarımı ve projelendirilmesi ile insan sağlığı ve refahına uygun çevre koşullarının sağlanması konularında eğitim ve araştırmalar yapar. Çevre mühendisleri çevrede yapılan tüm üretim-tüketim faaliyetlerinin insan sağlığına, refahına ve doğal dengeye zarar vermeyecek biçimde düzenlenmesi için gereken önlemleri araştırır; fabrika artıklarının insan sağlığına zararlı hale gelmeye başladığı miktarı saptar, yerleşim merkezlerinin altyapı sistemlerinin insan sağlığına en uygun biçimde yapılıp işletilmesi ve gerekli önlemlerin alınması için çalışır.

  Lisans Eğitimi ve Süresi:
  Çevre Mühendisliği eğitimi 4 yılda tamamlanır. Lisans eğitimi sırasında bütün mühendislik dallarında olduğu gibi matematik, fizik, kimya gibi temel fen dersleri, statik, malzeme, mukavemet, dinamik, yapı statiği, zemin mekaniği gibi mühendislik dersleri ile çevre kontrolü esasları, çevre kimyası, mikrobiyoloji, makine bilgisi, sukalite kontrolü, hava kalite kontrolü, çevre modelleme gibi meslek dersleri okutulmaktadır.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlarına Lisans Diploması ve "Çevre Mühendisi" ünvanı verilir.
  Çevre bilinci arttıkça, çevre sorunlarına daha kalıcı ve kökten çözüm aranmaya başladıkça bu konuda eğitim görmüş teknik insan gücüne olan ihtiyaç da artacaktır. Çevre mühendisleri genellikle planlamacı olarak, Çevre, Bayındırlık, Kültür, Ulaşım, Sanayi ve Ticaret, Tarım, Orman Bakanlıklarında ve belediyelerde görev alabilirler.  ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

  Bu bölümde elektrik üretme, iletme ve dağıtma ile ilgili sistemlerin projelerinin yapılması, geliştirilmesi, kullanılması ve denetimi ile, her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerinin planlanması, yapımı ve işletilmesi ile ilgili öğretim yapılır.

  Lisans Eğitimi ve Süresi:
  Elektrik-Elektronik Mühendisliği program süresi 4 yıldır. İlk yıl genellikle matematik, fizik, kimya, teknik resim gibi temel mühendislik dersleri, ikinci yıldan sonra da uzmanlaşmaya yönelik elektromanyetik alanlar, ölçme tekniği, otomatik kontrol, elektronik haberleşme tekniği gibi mesleki dersler okutulmaktadır. Öğretimin ilk beş döneminde tüm öğrenciler aynı dersleri aldıktan sonra, altıncı dönemde bu dört uzmanlık alanından birini seçmektedirler. Dört yıllık programı tamamlayan öğrencilere, ayrıldıkları dallara göre Elektrik Mühendisi ya da Elektronik Mühendisi diploması verilir. Yaz aylarında öğrenciler staj yapmak zorundadırlar.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlarına Lisans Diploması ve "Elektrik-Elektronik Mühendisi" ünvanı verilir.
  Mezunlar Türk Telekom, Türk Kablo, TRT, TEK gibi kamu kuruluşlarının yanında, haberleşme, bilgisayar, bakım-onarım konularında faaliyet gösteren tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışabilirler. Bu bölüm mezunlarının çalışma alanları ve iş bulma olanakları fazladır. Mezunlarının iş bulma sıkıntılarının olmamasının yanı sıra, iyi maddi koşullarda çalışabilmeleri, elektrik-elektronik mühendisliğinin en cazip ve popüler meslekler arasında yer almasında etkili olmaktadır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği programında dört uzmanlık alanı vardır. Bunlar Sistemler, Elektronik, Katı Hal Elektroniği ve Enerji Dönüşümüdür.  ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ

  Elektrik Mühendisliği programının amacı, kuwetli akımların üretimi, iletimi ve dağıtımı ile ilgili sistemlerin ve projelerin yapımını sağlayacak, kullanımını ve denetimini yapabilecek teknik insan gücünü yetiştirmektir. Bu bölümü tercih edecek öğrencilerin fen derslerine ilgi duyması, araştırıcı bir yapıya ve bilimsel tutuma sahip olması beklenir.

  Lisans Eğitimi ve Süresi:
  Elektrik Mühendisliği bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Elektrik Mühendisliği bölümlerinde enerji santralleri, elektrik tesisleri, elektrik motorları gibi güçlü ya da kuvvetli akımlar konusunda uzman yetiştirilir. Elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımıyla ilgili sistemler, projeler bu konuların önde gelenleridir. Elektrik Mühendisliği bölümlerinde ilk yıl genellikle fizik, kimya, matematik, teknik resim gibi temel mühendislik dersleri okutulur. İkinci yıldan sonra uzmanlaşmaya yönelik derslere geçilir. Derslerden bazıları uygulamalı yapılır. Ayrıca yaz aylarında staj zorunluluğu vardır.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlarına Lisans Diploması ve "Elektrik Mühendisi" ünvanı verilir.
  Mezunların iş bulma olanakları geniştir, özellikle kamu kurumlarına ait işletmelerde, Enerji Dairesi, Elektrik İşleri Etüt Dairesi, İller Bankası ya da belediyelerde çalışabilirler.  ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

  Elektrik Mühendisliği programı, zayıf akımla çalışan her türlü alet ve iletişim sistemlerinin projelendirilmesi, yapılması, dağıtılması, işletilmesi ve bakımı için gerekli teknik insan gücünü yetiştirmeyi amaçlar. Elektronik mühendisliğini seçmeyi düşünen öğrencilerin matematik, fizik, kimya derslerine karşı çok ilgili, araştırmadan, çalışmaktan yılmayan yaratıcı ve dikkatli olma özelliklerini taşımaları gerekmektedir.

  Lisans Eğitimi ve Süresi:
  Elektronik mühendisliğinin lisans eğitim süresi 4 yıldır. Elektronik mühendisliği bölümü bazı üniversitelerde tek başına bazı üniversitelerde ise elektrik mühendisleri ile birlikte açılmaktadır. Elektronik mühendisliği lisans programında matematik, fizik, kimya gibi temel fen dersleri, statik, malzeme, mukavemet, dinamik, mühendislik matematiği gibi temel mühendislik dersleri, elektromanyetik alanlar, ölçme tekniği, elektronik haberleşme tekniği, otomatik kontrol, mikrodalga tekniği, devre analizi, devre sentezi, lojik devreler, elektronik devreleri gibi mesleki dersler okutulmaktadır. Yaz aylarında öğrenciler staj yapmak zorundadırlar.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlarına Lisans Diploması ve "Elektronik Mühendisi" ünvanı verilir.
  Bu bölümlerin mezunlarının çalışma alanları ve iş bulma olanakları fazladır. Türk Telekom, Türk Kablo, ASELSAN, TRT, TEK gibi kamu kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi özel sektörde de çalışma alanı bulabilirler.  ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ

  Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde temel olarak diğer mühendislik bölümünde verilen eğitim uygulanır. Elektronik, Telekomünikasyon, Devreler ve Sistemler, Elektromagnetik Alan ve Mikro Dalga Tekniği Anabilim Dallarında uzmanlaşmak mümkündür.

  Lisans Eğitimi ve Süresi:
  Bu programın eğitim süresi 4 yıldır. Diğer mühendislik programlarından farklı olarak ders programlarında telekomünikasyon, haberleşme sistemleri gibi konular daha yoğun olarak yer almaktadır.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlarına Lisans Diploması ve "Elektronik ve Haberleşme Mühendisi" ünvanı verilir.Mezunlar, haberleşme, bilgisayar bakım-onarımı konularında faaliyet gösteren tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında görev alabilirler. 3. 3
  Gizliyara
  Frmacil.com
  ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

  Endüstri Mühendisliği, en genel anlamda üretim-yönetim sistemlerinde verimliliği ve üretkenliği artırmak için yapılan çalışmaların tümüdür. Üretim-yönetim sistemlerinde, makine, malzeme, insan, yöntem, bilgi gibi çok sayıda ve değişik tür bilgiler alınıp dönüştürülerek mal ve hizmet üretilir. Bu mühendislik dalında makine, hammade ve işgücünün en etkin ve ekonomik olarak kullanılması, üretim araçlarının seçimi, düzenlenmesiyle ilgili her türlü kontrol ve analiz çalışmaları yapılmaktadır.

  Lisans Eğitimi ve Süresi:
  Lisans eğitimi sırasında öğrenciler mukavemet, termodinamik, malzeme bilgisi, makine elemanları gibi makine mühendisliğinin temel konularıyla, ekonomi, yöneylem araştırması, üretim planlaması, iş analizi, kalite kontrol, bilgisayar, işbilim (Ergonomi) dallarında eğitim görürler. Böyle bir eğitimle, üretim ve yönetim sistemleri birlikte ele alınmakta ve mezunlar işletmelerde, makinelerle doğrudan ilgili teknik konularda olduğu kadar, gerektiğinde çeşitli kademelerde yönetici olarak görev yapabilecek şekilde yetiştirilmektedirler.

  Mezunların Unvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlarına Lisans Diploması ve "Endüstri Mühendisi" ünvanı verilir.
  Endüstri Mühendisliği günümüzde önemli bir yere sahip ve geleceği parlak bir mühendislik alanıdır. Endüstri mühendisleri, endüstri alanındaki çeşitli işletmelerde, kamu ve özel sektöre ait fabrikalarda, büroda, bankalarda, danışmanlık hizmeti veren kuruluşlarda çalışabilmektedirler. Çoğunlukla da büyük ölçekli şirketlerde proje yöneticisi olarak ilerlemektedirler. Bölüm mezunları işletmelerde, Planlama, Pazarlama, Organizasyon, Finansman, Üretim, Kalite Kontrol ve Bilgisayar bölümlerinde orta ve üst düzeyde yöneteci olarak görev alabilmektedir.  ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI

  Endüstri tasarımı en kısa biçimde, "seri üretilen nesnelerin tasarımlanması" olarak tanımlanabilir. Seri üretim ve nesnelerin tasarımlanması iki üretim yöntemi içerir: Nesne tasarımında (yani seri üretimsiz endüstri tasarımı) en önemli faktör üretimin elle ve tek tek yapılmasıdır. Nesne tasarımı, insanlığın oluşmasından itibaren varolan, başlangıçta ilkel insanların el yeteneklerini artırıcı aletler meydana getirmesinden kaynaklanarak, insanın entellektüel kapasitesinin artmasına paralel olarak birer sanat eseri olmasına yönelen bir süreçtir. Seri üretim (yani yaratıcı tasarımsız endüstri tasarımı) ise ürün mühendisliğini çağrıştırır. Ürün mühendisliğinde ise, nesne, teknik ve ekonomik verimliliğin biçime dönüşmesidir. Endüstri tasarımı ise nesneyi tüm varlığı içinde ele alır. Endüstri tasarımında nesnenin, tümüyle insan, çevre ve yaşantısına katkıda bulunması amaçlanmaktadır.

  Lisans Eğitimi ve Süresi:
  Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü lisans programı dört yıllık olup sekiz dönem ve yaz stajlarından oluşur. Birinci yılda, öğrenciler temel tasarım ilke ve prensiplerini öğrenip, görsel şekillendirme ve biçimlendirme araştırmalarına yönelirler. Belirli programa göre yapılan uygulamalarla yaratıcı yeteneklerini geliştirirler. Bu uygulamalarla çeşitli malzemeleri ve kullanım tekniklerini de öğrenirler. Yapılan uygulamalardan bilinen örneklerin kopya ya da taklit edilmesi yerine, yeni bakışlarla kişisel yaratıcılığı olan çözümler yapılır. Birinci yıl sonunda altı haftalık yaz stajı bölüm işliklerinde yapılır. İkinci yılda öğrenciler, endüstriyel tasarımlar uygulamave araştırmalarına yöneltilirler. Stüdyolarda sürekli çalışmalarla basit proje çözümleri yaparlar. Dört haftalık yaz stajı endüstriyel fabrikalarda yapılır. Üçüncü yılda verilen projeleri, öğrenciler çok kapsamlı düşünerek, estetik ve işlerliği bir bütün içinde çözüp, kişilik kazanmış tasarımlar ortaya koyarlar. Yaz stajı, tasarım bürolarında dört haftadır. Dördüncü yılda verilen projeleri, öğrenciler önceki birikimlerine göre eksiksiz çok yönlü çözerek profesyonelce sunmaya çalışırlar.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlarına Lisans Diploması ve "Endüstri Ürünleri Tasarımcısı" ünvanı verilir.
  Mezunlar otomotiv endüstrisi, mobilya endüstrisi, iç mimarlık-dekorasyon, grafik tasarım ve ambalaj konularında çalıştıkları gibi kişisel eğilimlerine göre de kendilerinin özel tasarım bürolarını kurabilirler.  FİZİK MÜHENDİSLİĞİ

  Fizik Mühendisliği, fizik biliminin tüm teorik bilgileriyle günlük yaşamda karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik konularda eğitim ve araştırma yapılan bir mühendislik dalıdır.

  Lisans Eğitimi ve Süresi:
  Fizik Mühendisliği lisans eğitimi süresi 4 yıldır. Lisans eğitiminin başında, temel fizik dersleri yanında matematik, kimya gibi dersler okutulur. Daha sonra kuantum mekaniği, nükleer fizik, atom fiziği, katı hal fiziği, elektromagnetik teori gibi fizik dersleri ile mukavemet, teknik elektrik, statik makine elemanları, bilgisayar programlama gibi mühendislik dersleri verilir. Fizik Mühendisliği alanında eğitim görmek isteyen öğrencilerin çok iyi gözlem yapabilen, deneye dayalı çalışabilen ve her şeyden önemlisi çalışmalarını sabırla sonuçlandırabilen kişiler olmaları gerekmektedir. Eğitim süresi içinde öğrenciler çeşitli dönemlerde staj yapmaktadırlar.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlarına Lisans Diploması ve "Fizik Mühendisi" ünvanı verilir.
  Fizik Mühendisleri, fizikçilerin ortaya koydukları temel fizik bilgilerini teknolojinin ve endüstrinin ihtiyaçlarına göre düzenler. Özellikle telekomünikasyon ve elektronik alanında elde edilen bilgilerin sentezini yapar ve uygulanabilir özellik kazandırırlar. Fizik Mühendisleri özellikle elektronik ve bilgisayar üretim sektöründe, kalite kontrol birimlerinde, sağlık fizikçisi olarak çalışabilirler.  GEMİ İNŞAATI MÜHENDİSLİĞİ

  Gemi İnşaatı Mühendisliği programı her türlü deniz taşıtının ve gemi makinelerinin tasarımı, geliştirilmesi projelendirilmesi ve ekonomik olarak üretimi için gerekli insan gücünü yetiştirir. Gemi İnşaatı Mühendisi sipariş edilen taşıtın hangi koşullarda, hangi amaçlarla kullanılacağını dikkate alarak malzemenin özelliklerini de düşünerek hesaplamalar yapar, geminin inşa edilmesi sırasında denetlemelerde bulunur.

  Lisans Eğitimi ve Süresi:
  Lisans eğitimi 4 yıldır. Gemi İnşaatı Mühendisliği programında, ilk yıllarda temel fizik, matematik ve temel mühendislik derslerini, daha sonraki yıllarda ileri mühendislik dersleri ve meslek dersleri izlemekte; ayrıca yaz aylarında staj yapmaktadırlar. Bölüm, İnşaat ve Makine Mühendisliklerinin karışımı gibidir.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlarına Lisans Diploması ve "Gemi İnşaatı Mühendisi" ya da "Gemi Makineleri Mühendisi" ünvanı verilir.
  Ülkemizde son yıllarda denizcilik faaliyetleri hızla artmıştır, bunun sonucunda da bu mühendislik dalına artan bir şekilde gereksinim duyulmaktadır. Gemi İnşaatı Mühendisleri, kamu iktisadi teşekküllerinde, resmi ve özel tersanelerde, gemi yapımı ve donatımı konularında, mühendislik hizmetleri gereken endüstri kuruluşlarında idareci ve teknik eleman olarak çalışabilirler. Ayrıca deniz taşımacılığı yapan işletmelerde de görev alabilirler.  GIDA MÜHENDİSLİĞİ

  Gıda Mühendisliği, gıdaların işlenmesi, saklanması, taşınması ve yeni gıdaların geliştirilmesi konularında çağdaş bilimsel yöntemleri ve mühendisliği uygulayan yeni bir mühendislik dalıdır. Gıda Mühendisliği bölümü, gıda hammaddelerinin değerlendirilmesi ve gıda kaynaklarının nitelik ve nicelik olarak korunması, artıklarından, yeni besin oluşturulması, ham maddelerden çok yönlü yararlanılması ve böylece sağlıklı gıda çeşitlerinin arttırılması konusunda araştırma ve eğitim yapar.

  Lisans Eğitimi ve Süresi:
  Lisans eğitimi 4 yıldır. Eğitimin ilk yıllarında temel fen dersleri ile daha sonraki yıllarda biyofizik, kimya, mühendislik termodinamiği, uygulamalı kinetik gibi mühendislik dersleri ve gıda biyokimyası, gıda mikrobiyolojisi, biyoteknoloji, gıda endüstrisi işletmeciliği gibi meslek dersleri okutulmaktadır. Oğrencilerin gıda sektörünü tanıması, uygulama bilgileri edinmesi ve beceri kazanması amacıyla fabrikalarda staj yapmaları gerekmektedir.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlarına Lisans Diploması ve "Gıda Mühendisi" ünvanı verilir.
  Gıda Mühendisleri gıda konusunda temel olarak iki ayrı alanda çalışabilirler: Üretim ve kalite kontrol. Gıda üreten işletmelerde çalışanlar, üretimin denetlenmesi ve geliştirilmesi; kalite kontrolde çalışanlar ise çeşitli aşamalarda üretilen gıdaların kontrol edilmesi işleriyle ilgilenirler. Kamu sektöründe ve özel sektörde proje mühendisi, işletme mühendisi, yatırım uzmanı, danışman ya da kalite kontrol uzmanı olarak çalışabilmektedir. Bu fakültelerden mezun olanlar iyi yetişmişlerse iş bulma konusunda zorluk çekmezler. Gıda Mühendisleri, Tarım, Sağlık, Maliye, Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarında, belediyelerde ve özel sektörde proje mühendisi, yatırım uzmanı danışmanı ya da kalite kontrol uzmanı olarak görev alabilirler.

  GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ

  Gıda Mühendisliği, gıdaların işlenmesi, saklanması, taşınması ve yeni gıdaların geliştirilmesi konularında çağdaş bilimsel yöntemleri ve mühendisliği uygulayan yeni bir mühendislik dalıdır. Gıda Mühendisliği bölümü, gıda hammaddelerinin değerlendirilmesi ve gıda kaynaklarının nitelik ve nicelik olarak korunması, artıklarından, yeni besin oluşturulması, ham maddelerden çok yönlü yararlanılması ve böylece sağlıklı gıda çeşitlerinin arttırılması konusunda araştırma ve eğitim yapar.

  Lisans Eğitimi ve Süresi:
  Lisans eğitimi 4 yıldır. Eğitimin ilk yıllarında temel fen dersleri ile daha sonraki yıllarda biyofizik, kimya, mühendislik termodinamiği, uygulamalı kinetik gibi mühendislik dersleri ve gıda biyokimyası, gıda mikrobiyolojisi, biyoteknoloji, gıda endüstrisi işletmeciliği gibi meslek dersleri okutulmaktadır. Oğrencilerin gıda sektörünü tanıması, uygulama bilgileri edinmesi ve beceri kazanması amacıyla fabrikalarda staj yapmaları gerekmektedir.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlarına Lisans Diploması ve "Gıda Mühendisi" ünvanı verilir.
  Gıda Mühendisleri gıda konusunda temel olarak iki ayrı alanda çalışabilirler: Üretim ve kalite kontrol. Gıda üreten işletmelerde çalışanlar, üretimin denetlenmesi ve geliştirilmesi; kalite kontrolde çalışanlar ise çeşitli aşamalarda üretilen gıdaların kontrol edilmesi işleriyle ilgilenirler. Kamu sektöründe ve özel sektörde proje mühendisi, işletme mühendisi, yatırım uzmanı, danışman ya da kalite kontrol uzmanı olarak çalışabilmektedir. Bu fakültelerden mezun olanlar iyi yetişmişlerse iş bulma konusunda zorluk çekmezler. Gıda Mühendisleri, Tarım, Sağlık, Maliye, Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarında, belediyelerde ve özel sektörde proje mühendisi, yatırım uzmanı danışmanı ya da kalite kontrol uzmanı olarak görev alabilirler.  HAVACILIK MÜHENDİSLİĞİ

  Bu mühendislik programları ayrı ayrı isimler taşımasına rağmen birbirine yakın fonksiyonlar yerine getirmektedirler. Bu mühendislik programlarının amacı gelişen hava ulaşım araçlarının yapımı, bakımı, tasarlanması ve araçların güvenli bir biçimde seyredebilmesi için gerekli önlemleri alabilecek teknik insan gücünü yerleştirmek ve araştırma yapmaktır. Makine, inşaat, elektrik ve metalurji mühendislikleriyle ortak özelikler taşıyan bu mühendislikler, çeşitli mühendislik sistemlerinin hava ile etkileşimlerine ilişkin sorunlarını inceler ve bu konuda eğitim yapar.

  Lisans Eğitimi ve Süresi:
  Tüm mühendisliklerde olduğu gibi ilk yıllarda matematik, fizik, kimya, gibi temel fen dersleri ağırlıklı olarak verilir. Daha sonra termodinamik, statik, dinamik, mukavemet, akışkanlar mekaniği, elektrik, elektronik, aerodinamik, gaz dinamiği, yapı-malzeme, etki sistemeleri, ısı tranfseri gibi mühendislik dersleri okutulmaktadır. Öğretimin her aşaması, yaz kursları, laboratuvar çalışmalarını kapsar. Yaz kursları, Türkkuşu, TUSAŞ, THY ve Hava Kuvvetleri gibi kurumlarda yapılmaktadır. Lisans süresi 4 yıldır.

  Mezunların Ünvanları ve Çalışma Alanları:
  Mezunlarına Lisans Diploması ve "Uçak Mühendisi/Havacılık Mühendisi" ünvanı verilir.
  Ülkemizde uçak sanayinin kurulmasından sonra Havacılık ve Uçak Mühendislerine oldukça büyük gereksinme duyulmaktadır. Mezunların iş bulma konusunda pek sıkıntı çektikleri söylenemez. THY, Türk Silahlı Kuvvetleri, TUSAŞ gibi kurumlar yanında ülkemizde gelişmeye başlayan uydu sistemleri ve havacılık sanayinde de iyi koşullarda çalışabilmektedir.  UÇAK MÜHENDİSLİĞİ

  Bu mühendislik programları ayrı ayrı isimler taşımasına rağmen birbirine yakın fonksiyonlar yerine getirmektedirler. Bu mühendislik programlarının amacı gelişen hava ulaşım araçlarının yapımı, bakımı, tasarlanması ve araçların güvenli bir biçimde seyredebilmesi için gerekli önlemleri alabilecek teknik insan gücünü yerleştirmek ve araştırma yapmaktır. Makine, inşaat, elektrik ve metalurji mühendislikleriyle ortak özelikler taşıyan bu mühendislikler, çeşitli mühendislik sistemlerinin hava ile etkileşimlerine ilişkin sorunlarını inceler ve bu konuda eğitim yapar.

  Lisans Eğitimi ve Süresi:
  Tüm mühendisliklerde olduğu gibi ilk yıllarda matematik, fizik, kimya, gibi temel fen dersleri ağırlıklı olarak verilir. Daha sonra termodinamik, statik, dinamik, mukavemet, akışkanlar mekaniği, elektrik, elektronik, aerodinamik, gaz dinamiği, yapı-malzeme, etki sistemleri, ısı transferi gibi mühendislik dersleri okutulmaktadır. Öğretimin her aşaması, yaz kursları, laboratuvar çalışmalarını kapsar. Yaz kursları, Türkkuşu, TUSAŞ, THY ve Hava Kuvvetleri gibi kurumlarda yapılmaktadır. Lisans süresi 4 yıldır.

  Mezunların Ünvanları ve Çalışma Alanları:
  Mezunlarına Lisans Diploması ve "Uçak Mühendisi/Havacılık Mühendisi" ünvanı verilir.
  Ülkemizde uçak sanayinin kurulmasından sonra Havacılık ve Uçak Mühendislerine oldukça büyük gereksinme duyulmaktadır. Mezunların iş bulma konusunda pek sıkıntı çektikleri söylenemez. THY, Türk Silahlı Kuvvetleri, TUSAŞ gibi kurumlar yanında ülkemizde gelişmeye başlayan uydu sistemleri ve havacılık sanayinde de iyi koşullarda çalışabilmektedir.  HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

  Hidrojeoloji Mühendisliği programının amacı, yeraltı ve yerüstündeki akışkan kaynakların karakteristiklerini saptamak üzere çalışmalar yapabilecek nitelikteki insan gücü yetiştirmektir. Hidrojeoloji Mühendisliği, özellikle içme, kullanma ve sulama amacıyla, ayrıca hidrolik ve jeotermal enerji üretimi için gereken miktarda ve kalitede yeraltı suyunun varlığını saptamak için gerekli teknik bilgi ve becerilerin kazanılmasını amaçlar.

  Lisans Eğitimi ve Süresi:
  Bu mühendislik programında öncelikle temel bilimlerle ilgili dersler okutulur. Daha sonra ise stratigrafi ilkeleri, su kimyası, toprak mekaniği, genel sondaj tekniği, genel mineroloji gibi meslek derslerine yer verilir ve dersler hem kuramsal, hem de uygulamalı olarak gerçekleştirilir. Eğitim süresi 4 yıldır.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlarına Lisans Diploması ve "Hidrojeoloji Mühendisi" ünvanı verilir.
  Hidrojeoloji mühendisliğinin çok geniş çalışma alanı bulunmamakla birlikte jeoloji mühendislerinin çalıştığı alanlarda çalışabilirler. DSİ, MTA, İller Bankası, Çevre Bakanlığı ve belediyelerle bu konuda danışmanlık ve müteahhitlik hizmeti veren özel kuruluşlarda da görev alabilirler.  İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

  İnşaat Mühendisliği programında, köprü, yol, tünel, baraj, havaalanı gibi hizmet yapılarının ve endüstri yapılarının tasarımı, planlaması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi ile ilgili konularda eğitim ve araştırma yapılmaktadır. İnşaat Mühendisliği, yapı mühendisliği, temel mühendisliği, su mühendisliği, malzeme bilimi gibi uzmanlık alanlarına ayrılmıştır. Öğrenciler lisansüstü programlarda bu uzmanlık alanlarında kendilerini yetiştirirler. İnşaat Mühendisleri hangi uzmanlık alanında çalışırlarsa çalışsınlar yaptıkları binanın sağlamlığından ve dayanıklılığından sorumludurlar. Bir binanın yapımında kullanılacak her türlü malzemenin seçimi, alınması, iş planının hazırlanması hep inşaat mühendislerinin görev alanına girer.

  Lisans Eğitimi ve Süresi:
  Lisans eğitimi sırasında matematik, fizik, kimya gibi temel derslerle; mekanik, mukavemet, akışkanlar mekaniği, topografya, inşaat jeolojisi, dinamik, zemin mekaniği, yapı makineleri gibi mühendislik dersleri okutulmaktadır. Ayrıca, iş hukuku, işletme ekonomisi, yapı işletmesi maliyeti gibi bir inşaat mühendisine çalışma yaşamında çok yararlanacağı uygulamaya dönük dersler de verilmektedir. Öğrenciler ayrıca belli sürelerle staj yapmaktadırlar.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlarına Lisans Diploması ve "İnşaat Mühendisi" ünvanı verilir.
  İnşaat Mühendisliği de ülkemiz koşullarında gereksinim duyulan meslek dallarından biridir. Bu gereksinim gelecekte daha da artacaktır. İnşaat Mühendisleri özel mühendislik bürolarında ya da müteahhit olarak çalışabilecekleri gibi; Bayındırlık, Tarım, Orman, Enerji ve Tabü Kaynaklar, Ulaştırma Bakanlıklarında, DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kamu iktisadi teşekküllerinde de görev alabilirler.  MATEMATİK - BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

  Günümüzün gelişen teknik ve araştırma koşulları gözönüne alınarak, öğrencilerin hem teorik istatistik dersleri, hem güçlü bir matematik temeli ve bilgisayar eğitimi, hem de uygulamaya yönelik eğitim almaları amaçlanmıştır.

  Lisans Eğitimi ve Süresi:
  Dört yıllık eğitim sürecinde öğrenciler, İstatistik, Matematik ve Bilgisayar alanında dersler alarak, uygulamaya yönelik dallarda branşlaşmaya yönlendirilmektedirler.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  "İstatistik ve Bilgisayar Mühendisi" "Matematik ve Bilgisayar Mühendisi" ünvanı alan mezunlar, özel ve kamu sektörüne ait çok değişik kuruluşlarda görev yapabilirler. Aynı zamanda akademisyen olarak da çalışabilirler.  İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

  İşletme Mühendisliği, programı, işletmelerin teknik kadroları ile sosyal bilimler eğitimi görmüş işletmeci kadroları arasındaki ilişkiyi kurabilecek donanımdaki yönetim elemanları yetiştirme amacına yöneliktir. İşletme Mühendisleri, üretim faaliyetleri, ürünün pazarlanması ve maliyetin hesaplanması konusunda fabrikalarda endüstri mühendisinden daha çok mali ve beşeri yöntemler kullanırken; işletmeciye göre de daha çok sayısal yöntemler kullanırlar. İşletme Mühendisleri, bir ürünün ortaya çıkması için, malzeme, insan gücü, para ve zamanın en ekonomik şekilde kullanılmasını sağlayıcı yöntemleri kullanarak gerekli düzenlemeleri yaparlar. İşletme Mühendisi bir fabrikada yalnız mühendislik eğitimi görmüş kadrolarla yalnız sosyal bilim eğitimi görmüş kadrolar arasında bir denge unsurudur.

  Lisans Eğitimi ve Süresi:
  Lisans eğitimi sırasında matematik, fizik, kimya gibi temel fen dersleri, sayısal analiz, statik, metod mühendisliği, termodinamik, hidrolik, hidrolik makinaları, dinamik gibi mühendislik dersleri ile ekonomi, işletme ekonomisi, yönetim muhasebesi, genel muhasebe, üretim yöntemi, finansman, pazarlama, işletme hukuku, iş hukuku, yöneylem araştırması gibi işletmecilik dersleri de okutulmaktadır. Üçüncü yılda pazarlama, finans, mahesebe, yönetim gibi dallarda branşlaşma gerçekleşmektedir. Öğrenciler bir işletmede 6 hafta üretim bölümünde, 6 hafta da idari bölümde staj yapmak zorundadırlar. İşletme Mühendisliği eğitim süresi 4 yıldır.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlarına Lisans Diploması ve "İşletme Mühendisi" ünvanı verilir.
  İşletme Mühendisliği ülkemizde gittikçe önem kazanan bir meslek dalıdır. İşletme Mühendisleri kamu iksitadi teşekküllerindeki büyük işletmelerde ve özel sektörün büyük fabrikalarında çalışabilirler. İşletme Mühendislerinin iş bulma olanakları oldukça fazladır.  JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ

  Jeofizik Mühendisliği, yerkabuğu ve yeraltı zenginlikleri ile ilgilenen, yeraltındaki petrol ve endüstriyel cevherin verimliliği ve bunların işletmeye açılmasına kadar Jeoloji Mühendisliği ile koordineli çalışan bir mühendislik dalıdır. Jeofizik Mühendisleri arazide ve laboratuvarda ölçüm yapar, elde ettiği verileri yorumlar, bu nedenle her zaman bir araştırma içindedir. Bu mühendislik dalı mensupları ayrıca yeraltı suyu, jeotermal enerji araştırmaları ile zemin hareketleri, toprak kaymaları ve deprem gibi konular ile de ilgilenirler. Bu bölümü seçecek adayların açık havada çalışmaktan hoşlanan, ayrıca bedence dayanıklı kişiler olmaları gerekmektedir.

  Lisans Eğitimi ve Süresi:
  Bu mühendislik dalının eğitim süresi 4 yıldır. Lisans eğitimi süresince öğrenciler, temel fizik, kimya, matematik derslerinin yanı sıra, statik, dinamik, malzeme, mühendislik jeolojisi, mukavemet gibi mühendislik dersleri ve jeomagnetizma, jeodezi, stratigrafi, maden jeolojisi, petrografi, sismoloji, kaya mekaniği, hidrojeoloji, sinyal derslerini de görmektedirler.
  Yukarıda sayılan meslek derslerinin bir kısmı teorik, bir kısmı da uygulamalıdır. Ayrıca öğrenciler belli sürelerle staj yapmaktadırlar.

  Mezunların Unvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlarına Lisans Diploması ve "Jeofizik Mühendisi" ünvanı verilir.
  Jeofizik Mühendisliğinin çalışma alanları son derece azdır. Özellikle özel sektörde iş bulma olanağı çok sınırlıdır. Jeofizik Mühendislerinin, Yol-Su-Elektrik Kurumu, MTA, TPAO, DSİ gibi kamu kuruluşlarıyla, büyükşehir belediyelerinde, yabancı petrol şirketleri ve özel maden ve sondaj şirketlerinde çalışma alanları bulunmaktadır.  JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

  Jeoloji Mühendisliğinin temel amacı yerkabuğunu tanımak, maden yataklarını araştırarak, değerlendirilmesini sağlayacak somut veriler elde etmektir. Jeoloji mühendisleri çeşitli sondajlarla kaynağın yerini, rezerv miktarını, çıkarılabilirliğini ve ekonomikliğini de saptamaya çalışırlar. Jeoloji Mühendisleri yukarıda sayılan ana özellikler dışında kentleşme alanları, havaalanı, baraj, liman, demiryolu, tünel ve karayollarının en uygun jeolojik yerlere yapılmasını sağlamak için araştırma, inceleme, harita yaparlar ve uygulamaya geçirirler.

  Lisans Eğitimi ve Süresi:
  4 yıllık bir lisans eğitimi süresince öğrencilere temel jeoloji eğitimi veren genel jeoloji, genel mineroloji ve maden yataklarının araştırılması ile ilgili dersler gösterilmektedir. Ayrıca her mühendislik dalında olduğu gibi ilk iki yıl fizik, kimya ve matematik dersleri de okutulmaktadır. Üçüncü ve dördüncü yıllarda arazi uygulamaları ve laboratuvar çalışmalarına yer verilir. Ayrıca, öğrencilerin staj yapma zorunluluğu vardır.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlarına Lisans Diploması ve "Jeoloji Mühendisi" ünvanı verilir.
  Bu alanda çalışanların büyük bir bölümü kamu kuruluşlarında, pek azı ise özel sektörde çalışmaktadır. Jeoloji mühendislerinin çalışacağı belli başlı kuruluşlar şunlardır: MTA Enstitüsü, Türkiye Petrolleri A. Ş., DSİ, İller Bankası, TKİ, Devlet Karayolları, Seramik ve Cam Fabrikaları ve Deprem Araştırma Enstitüsü'dür. İş bulma olanakları geniş değildir.  KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

  Kimya Mühendisliği programında, kimya alanında yapılan bilimsel çalışmaların sağladığı verilerin çeşitli endüstri kollarında kimyasal üretim yapacak tesislerin kurulması ve çalıştırılması sırasında ortaya çıkacak her türlü sorunu değerlendirip, ortadan kaldırabilecek düzeyde mühendislik ve teorik kimya bilgisine sahip kimya mühendisleri yetiştirilir.

  Lisans Eğitimi ve Süresi:
  Makine dizaynları üzerine ayrıntılı eğitim verilir. Eğitimin ilk yılında standart mühendislik bilgisi verilmesi amaçlanır. Sonraki yıllarda, laboratuvar destekli kimya mühendisliği branş dersleri okutulur. Son yıl bir tekrar niteliği taşır ve bitirme projesiyle ilgili çalışmalara ağırlık verilir. Kimya Mühendisliği eğitimi süresince öğrencilere kimya sanayisini tanıtmak, pratik bilgiler ve beceri kazandırmak amacıyla fabrikalarda ya da bu alanlardaki sanayi kuruluşlarında staj yaptırılır. Eğitim süresi 4 yıldır.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlarına Lisans Diploması ve "Kimya Mühendisi" ünvanı verilir.
  Kimya Mühendislerinin çalışma alanları kimya sektöründeki gelişmeye paralel olarak artmakla birlikte, yetiştirilen mühendis sayısı gereksinimin çok üstünde olduğundan ancak nitelikli, yabancı dil bilen ve alanında uzmanlaşmış kimya mühendisleri iş bulma zorluğu ile karşılaşmamaktadır. Bu bölümden mezun olanlar, çeşitli alanlardaki fabrika ve sanayi kuruluşlarının plan-proje ve kontrol ünitelerinde çalışabilirler. Daha çok mekanik, petrokimya, ilaç ve boya endüstrilerinde çalışabilirler.
  MADEN MÜHENDİSLİĞİ

  Maden Mühendisliği programı geniş anlamıyla maden cevherlerin bulunması, çıkarılması, işlenmesi, zenginleştirilmesi konularında araştırma ve eğitim çalışmaları yapar. Maden Mühendisliğinin iki temel uğraş alanı vardır, biri cevher yataklarının bulunması ve rezerv miktarının saptanması çalışmaları; ikincisi bulunan cevherin üretimi için gerekli hazırlık çalışmaları, üretim çalışmaları ve üretilen cevherin zenginleştirilmesi faaliyetleridir.

  Lisans Eğitimi ve Süresi:
  Lisans eğitimi sırasında, bütün mühendislik dallarında olduğu gibi fizik, kimya, matematik gibi temel fen dersleriyle birlikte statik, mukavemet, malzeme, petrografi, maden hazırlama ve kazı, jeoloji, topografya, hidrolik dinamik, cevher hazırlama, jeofizik maden yatakları, kimya mekaniği, maden ekonomisi, maden hukuku, metalurji maden makinaları gibi mühendislik ve meslek dersleri okutulmaktadır. Öğrenciler yaz aylarında staj yapmak zorundadırlar. Lisans eğitim süresi 4 yıldır.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlarına Lisans Diploması ve "Maden Mühendisi" ünvanı verilir.
  Maden mühendisleri çok rahat iş bulma olanağına sahip olmayan mühendisliklerden biridir. Ancak mezunlar Türkiye Kömür İşletmeleri, Etibank, Maden Tetkik Arama Enstitüsü Devlet Kara Yolları Maden Dairesi, Özel Sondajcılık ve Mermer İşletmeleri ile büyük inşaat şirketlerinde iş bulma olanağına sahiptirler.  MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

  Makine Mühendisliği programı, her türlü mekanik sistemlerin ve enerji dönüştürüm sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve üretiminin planlanması konularında eğitim yapar. En eski ve en geniş kapsamlı mühendislik dallarından biridir. Makine mühendisleri, her türlü mekanik sistemlerin, gaz ve buhar türbinlerinin, pistonlu kompresörlerin, nükleer reaktörlerin, içten yanmalı motorların, soğutma, ısıtma, havalandırma sistemlerinin tasarımını yapar, bunu yaparken ucuzluk ve kullanışlılık faktörlerini de gözönünde tutarlar.

  Lisans Eğitimi ve Süresi:
  Lisans eğitimi sırasında matematik, fizik, kimya, teknik resim gibi temel derslerle birlikte, termodinamik, statik, mekanik, mukavemet, ölçme tekniği, hidrolik makineler, makine dinamiği, endüstriyel malzeme, ısı transferi vb. bölüm dersleri okutulmaktadır. Eğitim süresi boyunca dersler kuramsal ya da uygulamalı olarak yürütülür ve öğrenciler belli sürelerde staj yapmak zorundadırlar. Lisans eğitimi 4 yıldır.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlarına Lisans Diploması ve "Makine Mühendisi" ünvanı verilir.
  Gelişen teknoloji ve endüstri nedeniyle, bu alanda yetişmiş insan gücüne gereksinim duyulmaktadır. Ancak bu mühendislik programı her yıl gereksinimin üzerinde mezun verdiğinden, mezunların iş bulmakta sorunlarla karşılaştıkları bilinmektedir. Makine mühendisleri çeşitli kamu ya da özel sanayi kuruluşlarında çalışabilmektedirler.  METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

  Meteoroloji Mühendisliği, bir akışkan olan havanın hareketlerini ve ısı değişimleri ile basınç farklılıklarını bir bütünsellik içinde inceler. Günlük hava hareketlerinin iklime uzun erimde etkisini saptar. Meteoroloji Mühendisliğinde verilen eğitim, tarım ve ulaşımda gerekli hava öngörüşü (tahmini), hava kirliliği, güneş enerjisi, hidroloji, radar ve uydu meteorolojisi gibi konularla ilgilidir. Meteoroloji Mühendisleri bazı uzmanlı kalanlarına ayrılmıştır. Bunlar; sinaptik meteoroloji, dinamik meteoroloji, fiziksel meteoroloji, endüstri meteorolojidir.

  Lisans Eğitimi ve Süresi:
  Meteoroloji Mühendisliği lisans programında diğer mühendisliklerde olduğu gibi fizik, kimya, matematik gibi temel fen dersleri, statik, dinamik, mukavemet gibi mühendislik dersleri ile birlikte jeodezi, yer fiziği, klimatoloji, akışkanlar mekaniği, hava kirliliği kimyası, güneş ve yer radyasyonu, meteoroloji aletleri, gözlem usulleri, fiziksel meteoroloji, hidrometeoroloji, hidrolik hidroloji, mikro meteoroloji, tarım ve orman meteorolojisi gibi meslek dersleri okutulmaktadır. Lisans eğitim süresi 4 yıldır.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlarına Lisans Diploması ve "Meteoroloji Mühendisi" ünvanı verilir.
  Gelişen teknoloji ve gereksinmelere paralel olarak ülkemizde meteoroloji mühendislerine daha çok iş alanı açılmaktadır. Meteoroloji mühendislerinin özel sektörde iş bulma olanakları hemen hemen hiç yoktur. Meteoroloji mühendisleri, Çevre Bakanlığı, Devlet Meteroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Elektrik İşleri Etüd İdaresi, Rasathaneler ve Türkiye Elektrik Kurumu'nda çalışma olanağına sahiptirler. Devlet kuruluşlarında görev alan meteorologların kazançları Devlet Memurları Yasasınca belirlenmiştir. Ancak teknik personeller için ayrılan yan ödeneklerden yararlanırlar.  MİMARLIK

  Mimarlık bölümü, her çeşit binanın istek ve olanaklara göre plan ve projelerinin hazırlanması, yapımının denetlenmesi konularında eğitim ve araştırma yapar. Mimarlar zamanlarının büyük bölümünü hesaplama yapmak, proje çizmek ve proje kontrolü yapmak için geçirirler. Bu alanda öğrenim görmek isteyenler kendilerini matematik, fizik, sosyoloji, sanat tarihi ve kültür alanlarında iyi yetiştirmelidir.

  Lisans Eğitimi ve Süresi:
  Mimarlık programında lisans eğitimi 4 yıldır. Lisans eğitimi sırasında mukavemet, malzeme, yapı, bina bilgisi, ince yapı, mimarlık tarihi, bina bilgisi, yapı statiği, şehircilik projesi, peyzaj mimarlığı, restorasyon, yapı tesisatı, iç mekan düzenlemesi gibi mesleki dersler okutulmaktadır. Öğrenciler yaz aylarında staj yapmaktadırlar.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlarına Lisans Diploması ve "Mimar" ünvanı verilir.
  Mimarlar kamu kesiminde genellikle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlıklarında ve belediyelerde görev alabilirler. Mimarlık serbest çalışmaya uygun meslek dallarından biridir. Mimarlar, kurulan mimarlık büroları ile çalışma yaşamında yer alabilirler. Mimarların pek işsiz kaldığı söylenemez. Ancak mezunların büyük çoğunluğu mimarlık bürolarında düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Yetenekli, iyi yetişmiş ve dil bilen mimarlar özel sektörde daha rahat iş bulabilirler.  NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ

  Nükleer Enerji Mühendisliği programının amacı ülkemizde nükleer teknolojinin kurulması ve geliştirilmesinde çalışacak mühendisler yetiştirmektir. Bu mühendislik dalı, teknoloji ve bilgisayardaki gelişmeyle birlikte hızlı bir ilerleme sağlamıştır. Nükleer Enerji Mühendisliği araştırıcı, geliştirici, kurucu, üretici ve yönetici bir mühendisliktir.

  Lisans Eğitimi ve Süresi:
  Lisans eğitimi 4 yılda tamamlanır. Eğitimde, ağır izotopların nötronlarla etkileşmesi ile enerji üretimi ağırlık kazanmaktadır. Bu mühendislik dalında da matematik, fizik, kimya ilk yıl temel fen dersleri olarak okutulur. Daha sonra termodinamik, akışkanlar mekaniği, malzeme bilgisi, nükleer fizik, elektronik, ısı aktarımı, nükleer mühendislikte sayısal yöntemler, ölçme tekniği, ısı güç sistemleri, nükleer reaktör mühendisliği, nükleer güç ekonomisi gibi mesleki ve mühendislik dersleri okutulr. Eğitim kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülür. Ayrıca öğrencilerin staj yapma zorunluluğu da vardır.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlarına Lisans Diploması ve "Nükleer Enerji Mühendisi" ünvanı verilir.
  Ülkemizde Nükleer Enerji Mühendislerinin çalışma alanları kısıtlı olmasına rağmen, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, TÜBİTAK gibi kurumlarla, üniversitelerde çalışabilirler.  ORMAN ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ

  Orman endüstrisinin kurulup işletilmesi, idaresi, tomruk, kereste gibi işlenmiş orman ürünlerinin standardize edilmesi, kalite kontrolleri ve pazarlanması konularında eğitim yapar. Orman Endüstrisi Makineleri ve İşletme Anabilim Dalı; Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Anabilim Dalı; Odun Mekaniği ve Teknolojisi Anabilim Dalı ve Odun Biyolojisi ve Koruma Teknolojisi Anabilim Dallarında öğrenim yapılır.

  Lisans Eğitimi ve Süresi:
  Eğitim 4 yılda verilir. Öğretimin ilk iki yılında kimya, matematik gibi temel bölüm dersleri, sonraki iki yılda ise lisans programına özgü dersler ile ekonomi, hukuk gibi sosyal içerikli dersler okutulur.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlarına Lisans Diploması ve "Orman Endüstrisi Mühendisi" ünvanı verilir.
  Orman Endüstri Mühendisleri Devlet Kereste Fabrikaları, SEKA ve ORÜS gibi kamu kuruluşlarında ve özel sektöre ait orman ürünlerini işleyen fabrikalarda teknik ve idari görev yaparlar. Orman Endüstri Mühendisliği oldukça yeni bir bölüm olup mezunların iş bulma sorunları yoktur.  PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ

  Petrol Mühendisliği bölümü, petrolün bulunması, çıkarılması ve üretimi konularında eğitim ve araştırma yapar. Petrol Mühendisleri petrol yataklarının potansiyelini, verimliliğini araştırır; arama ve sondaj çalışmaları, sırasında jeologlarla birlikte çalışır. Jeotermal kaynakların bulunması ve kullanılması petrol mühendisleri tarafından gerçekleştirilir.

  Lisans Eğitimi ve Süresi:
  Petrol Mühendisliği eğitimi sırasında matematik, fizik, kimya gibi temel fen dersleri ile statik, mukavemet, jeoloji, fiziko-kimya, hidrolik, petrografi, petrol jeolojisi, petrol üretim teknikleri, jeofizik termodinamik, petrol hukuku, petrol ekonomisi gibi mühendislik ve meslek dersleri okutulmaktadır. Öğrenciler yaz aylarında staj yapmak zorundadırlar. Lisans eğitim süresi 4 yıldır.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlarına Lisans Diploması ve "Petrol Mühendisi" ünvanı verilir.
  Petrol Mühendislerinin çalışma alanları çok geniş olmamasına rağmen, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı İşletmeleri ya da özel petrol şirketlerinde ve MTA, DSİ, BOTAŞ'da görev alabilirler.  PEYZAJ MİMARLIĞI

  Peyzaj Mimarlığı programı, hızlı bir kentleşme sonucunda bozulan çevrenin, insan gereksinmeleri doğrultusunda bilinçli ve estetik olarak düzenlenmesi, kentsel ve kırsal yeşil alan ve rekreasyon planlamaları konusunda çalışabilecek insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Peyzaj mimarları, doğal çevreyi bozmadan insan gereksinmelerini karşılamak için incelemeler ve planlar; kentlerdeki parklar, bahçeler, tarım alanlarının, yolların nerelerde bulunması gerektiği konusunda çalışmalar yapar.

  Lisans Eğitimi ve Süresi:
  Lisans eğitimi sırasında matematik, fiizik, kimya, gibi temel fen dersleri yanında botanik, dendroloji, sera, salon, süs bitkileri, peyzaj ekolojisi, bitki sosyolojisi, peyzaj konstrüksiyonu, peyzaj mimarlığı temel ilkeleri, kırsal çevre sorunları, ağaçlandırma, mimarlık bilgisi gibi bölüm dersleri okutulmaktadır. Lisans eğitim süresi 4 yıldır.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlarına Lisans Diploması ve "Peyzaj Mimarı" ünvanı verilir.
  Bu bölümün popüleritesi gün geçtikçe artmaktadır. Peyzaj mimarları genellikle belediyelerde, toplu konut şirketlerinde, Turizm ve Çevre Bakanlıklarında, Parklar Genel Müdürlüğünde, İller Bankasında ve turistik işletmelerde çalışma olanağına sahiptirler.  TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ

  Bu mühendislik programında, tekstil sanayinin kullandığı tekstil hammaddelerinin özellikleri, bunların işlenmesi ile ilgili yeni yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi için çalışmalar yürütebilecek düzeyde teknik eleman yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Tekstil Mühendisliği programında öğrenciler tekstil teknolojisi ve tekstil kimyası ve terbiyesi alanlarında bilgilendirilirler. Tekstil teknolojisi, iplik, dokuma, örme ve konfeksiyon, kalite kontrol konularında; tekstil kimyası ve terbiyesi ise, lif boyar madde, tekstil yardımcı madde kimyası ile baskı, apre, kimyasal tekstil, kontrol kimyası konuları ile ilgilenir.

  Lisans Eğitimi ve Süresi:
  Eğitim süresince matematik, fizik, kimya gibi temel fen dersleri; statik, malzeme, mukavemet, dinamik, elektrik makineleri, akışkanlar mekaniği, termodinamik, ısı iletimi, otomatik kontrol gibi mühendislik dersleri yanında dokumacılık esasları, tekstil kimyası, kalite kontrol, dokuma hazırlık, pamuk iplikçiliği, yün iplikçiliği desencilik gibi meslek dersleri okutulmaktadır. Öğrenciler dersleri kuramsal ve uygulamalı olarak izlemekte, yaz aylarında staj yapmaktadırlar. Lisans eğitimi 4 yılda tamamlanmaktadır.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlarına Lisans Diploması ve "Tekstil Mühendisi" ünvanı verilir.
  Gelişen tekstil sanayii, beraberinde bu alanda iyi yetişmiş teknik insan gücüne olan gereksinimi de arttırmaktadır. Tekstil Mühendisleri iş bulma sorunuyla karşılaşmamakta; hatta oldukça iyi koşullarda çalışma olanaklarına sahip bulunmaktadırlar. Tekstil Mühendisleri bu sektörde bulunan özel ve kamu kuruluşlarında çalışabilirler.  AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ

  Bu bölümde, ailelerin var olan kaynakları ve olanakları en iyi şekilde kullanarak ekonomik düzeylerine uygun bir yaşam sağlamaları, özellikle kırsal yörelerde tarım yapılmayan aylarda boş kalan işgücünden yararlanma yolları ile ilgili konularda eğitim ve araştırma yapan elemanların yetiştirilmesi amaçlanır. Bu programa yalnız Aşçılık, Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi, Besin Teknolojisi-Pastacılık, Beslenme ve Ev Yönetimi, Ev Ekonomisi, Ev Yönetimi ve Beslenme / Ev Yönetimi, Mutfak ile Pastacılık çıkışlı adaylar alınmaktadır.Lisans eğitimi süresi 4 yıldır.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  "Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni" olan mezunlar, orta dereceli okullarda meslek dersi öğretmeni olarak çalışabilirler. Ayrıca yurtlarda, otellerde kreşlerde, hastanelerde ve huzurevlerinde kısaca evin fonksiyonunu üstlenen her türlü kamu ya da özel kuruluşlarda da görev alabilirler.  ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ

  Bu programların amacı 0-6 yaş çocuklarının eğitimini gerçekleştirecek öğretmenleri yetiştirmektir.

  Lisans Eğitimi ve Süresi:
  Lısans eğitimi boyunca 4 yıl çocuk psikolojisi, çocuk gelişimi ve eğitimi dersleriyle; pedagojik formasyon dersleri ve ayrıca anaokullarında uygulanacak faaliyetlerle ilgili çeşitli dersler yer almaktadır.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  "Anaokulu Öğretmeni" ünvanı alan mezunlar, devlete ya da özel sektöre bağlı anaokullarında, kreşlerde öğretmen olarak görev alırlar.  OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

  Bu programların amacı 0-6 yaş çocuklarının eğitimini gerçekleştirecek öğretmenleri yetiştirmektir. Lısans eğitimi boyunca 4 yıl çocuk psikolojisi, çocuk gelişimi ve eğitimi dersleriyle; pedagojik formasyon dersleri ve ayrıca anaokullarında uygulanacak faaliyetlerle ilgili çeşitli dersler yer almaktadır.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  "Anaokulu Öğretmeni" ünvanı alan mezunlar, devlete ya da özel sektöre bağlı anaokullarında, kreşlerde öğretmen olarak görev alırlar.  ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ

  Bu bölüm bir yandan Türk Sanatını temel alarak İslâm ve Dünya Sanatını, bir yandan da insanlığın doğuşundan Geç Antik uygarlıklara kadar gelişen uzun bir süre içindeki kültür ve uygarlıkları inceler. Eğitim programı 4 yılda tamamlanmaktadır. Özellikle tarihe meraklı, eski kültür ve uygarlıklara yakın ilgi duyanlar için cazip olabilecek dersler genellikle sanat tarihi ve arkeoloji üzerine yoğunlaşmaktadır. Öğrenciler yazın müzelerde ve kazı yerlerinde çalışarak, uygulama yapma şansına sahip olabilirler.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlarına Lisans Diploması verilir. Çalışma alanları arasında Kültür ve Turizm Bakanlıkları, MTA, Vakıflar Genel Müdürlüğü, turizm kuruluşları ve müzeler sayılabilir. Bilimsel çalışma isteği içinde olanlar üniversitelerde görev alabilirler.  GAZETECİLİK

  Haberin kaynağından başlayarak baskı aşamasına kadar olan temel bilgileri ve uygulamaları süreli yayınların baskısına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla eğitim ve araştırma yapan bir bölümdür.
  Temel Gazetecilik, Gazete Yayınlama Tekniği, Anayasa, İktisat, Sosyal Politika, Kamu Maliyesi, Devlet Hukuku gibi dersler 4 yıllık eğitim programı içinde verilmektedir.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Bu bölümü bitirenler gazetelerin ve dergilerin yazı işleri kadrolarında, muhabir kadrolarında (spor muhabiri,politika muhabiri, polis muhabiri, savaş muhabiri vb.) reklam firmalarında, TRT'de ve özel kanallarda görev alabilirler. Meslekte başarılı olmak, kişinin kendi kendini yetiştirmesi ve çabasına bağlıdır. Mezunların iş olanakları oldukça fazladır.  İLETİŞİM

  Haberin kaynağından başlayarak baskı aşamasına kadar olan temel bilgileri ve uygulamaları süreli yayınların baskısına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla eğitim ve araştırma yapan bir bölümdür.
  Temel Gazetecilik, Gazete Yayınlama Tekniği, Anayasa, İktisat, Sosyal Politika, Kamu Maliyesi, Devlet Hukuku gibi dersler 4 yıllık eğitim programı içinde verilmektedir.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Bu bölümü bitirenler gazetelerin ve dergilerin yazı işleri kadrolarında, muhabir kadrolarında (spor muhabiri,politika muhabiri, polis muhabiri, savaş muhabiri vb.) reklam firmalarında, TRT'de ve özel kanallarda görev alabilirler. Meslekte başarılı olmak, kişinin kendi kendini yetiştirmesi ve çabasına bağlıdır. Mezunların iş olanakları oldukça fazladır.  HALKLA İLİŞKİLER

  Özel kurumlarda ve kamu kurumlarında, kurumu halka tanıtacak, kurumun çalışmalarına karşı halkta ilgi uyandıracak, kurum hakkında çevrede olumlu izlenimler yaratacak ilişkileri kurabilen elemanlar yetiştirmeyi amaçlar. Basın fotografçılığını ve kitle haberleşme kurumlarını içeren konularda eğitim ve araştırma yapar.
  Öğretim süresi 4 yıldır. Öğretim süresince Sosyoloji, Sosyal Psikoloji, Genel Psikoloji, Halkla İlişkiler, Reklamcılık gibi dersler okutulur.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlarına Lisans Diploması ve bitirdiği bölümü bildiren ünvan verilir. Bu bölüm mezunları fabrika, üniversite,gazete, hastane, banka gibi her türlü kamu kuruluşu ve özel kuruluşta iş bulma olanağını sahiptir. Çalıştıkları kurumu tanıtıcı haber bültenleri, broşürler, raporlar hazırlar; kurumun etkinliklerini kitle iletişim araçları ile halka duyurur, kurumla ilgili toplantılar, konferanslar hazırlar, kurumla ilgili yazıları basından izler, kurumun yöneticilerinin konuşma ve yazılarını inceler.  HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

  Özel kurumlarda ve kamu kurumlarında, kurumu halka tanıtacak, kurumun çalışmalarına karşı halkta ilgi uyandıracak, kurum hakkında çevrede olumlu izlenimler yaratacak ilişkileri kurabilen elemanlar yetiştirmeyi amaçlar. Basın fotografçılığını ve kitle haberleşme kurumlarını içeren konularda eğitim ve araştırma yapar.
  Öğretim süresi 4 yıldır. Öğretim süresince Sosyoloji, Sosyal Psikoloji, Genel Psikoloji, Halkla İlişkiler, Reklamcılık gibi dersler okutulur.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlarına Lisans Diploması ve bitirdiği bölümü bildiren ünvan verilir. Bu bölüm mezunları fabrika, üniversite,gazete, hastane, banka gibi her türlü kamu kuruluşu ve özel kuruluşta iş bulma olanağını sahiptir. Çalıştıkları kurumu tanıtıcı haber bültenleri, broşürler, raporlar hazırlar; kurumun etkinliklerini kitle iletişim araçları ile halka duyurur, kurumla ilgili toplantılar, konferanslar hazırlar, kurumla ilgili yazıları basından izler, kurumun yöneticilerinin konuşma ve yazılarını inceler.  BANKACILIK VE SİGORTACILIK

  Bu bölümde amaç; bankaların çeşitli bölümlerinde çalışacak, sigorta ve risk yönetimi konusunda eğitim almış, sigortacılık alanının çeşitli departmanlarında çalıştırılabilecek kaliteli elemanlar yetiştirmektir.

  Lisans Eğitimi ve Süresi:
  Eğitim süresi 4 yıldır. Ekonomi, İstatistik, Muhasebe, Bankacılık, Sigortacılık alanlarında eğitim verilir.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Bu bölüm mezunları bankalarda, sigorta acentalarında ve şirketlerde iş bulabilirler.  ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

  Bu bölümde, çalışma hayatındaki sosyal öğelerin ilişkileri, işçi-işveren ilişkileri, sosyal güvenlik, endüstriyel demokrasi, servet ve gelir politikası, uluslararası planda sosyal politika alanlarında eğitim ve araştırma yapılır.
  Lisans eğitimi boyunca hukuk ve iktisata ilişkin dersler başta olmak üzere, çalışma ekonomisi, sosyal politika, sosyal güvenlik, sendikacılık, kooperatifçilik, endüstriyel demokrasi, gelir ve servet dağılımı, Türkiye'nin sosyal yapısı ve ekonomisi, çalışma sosyolojisi ve psikolojisi, matematik ve istatistik alanlarında bilgi verilir.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlarına Lisans Diploması ve "Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Uzmanı" ünvanı verilir. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Uzmanı, devletin genel sosyal politikası ile sosyal güvenlik ve endüstri ilişkileri politikasını düzenleme geliştirme, ilgili kamu kuruluşlarında sosyal işleri düzenleme ve yürütme, kamu ve özel sektör kuruluşlarının çalışma, işçi-işveren ilişkileri ile diğer sosyal işleri düzenleme ve yönetme alanlarında etkin rol oynar. Mezunlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yurtiçi ve yurtdışı birimlerinde, SSK, Bağkur gibi sosyal güvenlik kurumlarında müfettiş ya da uzman olarak; özel işletmelerin endüstriyel ilişkiler bölümlerinde danışman olarak çalışabilirler. Ayrıca yabancı dil bilmek koşulu ile kamu yönetimi, iktisat, işletme mezunlarının çalışabildikleri alanlarda da görev alabilirler.


  DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ

  Bu programın amacı, deniz taşımacılığında işletme ve yönetim alanlarında çalışacak insan gücünü yetiştirmektir.

  Lisans Eğitimi ve Süresi:
  Lisans eğitimi boyunca ekonomi ve işletme yönetimi, matematik, istatistik, hukuk, muhasebe, bilgisayar, deniz işletmeciliği gibi konularda eğitim verilir. Lisans programı süresi 4 yıldır.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlarına Lisans Diploması ve "Denizcilik İşletmecisi ve Yöneticisi" ünvanı verilir. Denizcilik İşletmecisi çalıştığı işletmede para, malzeme ve insan gücünün en verimli şekilde kullanılması için yönetim planı düzenler, çalışmaları denetler, gemilerin yük ve yolcularını tam kapasite ile çalışacak şekilde artırmak için önlemler alır. Çalıştığı işletmeye bağlı olan ya da olmayan gemi, yük, yolcu hareketlerinin bağlantı ve organizasyonunu sağlar. Mezunlar, yerli ve yabancı denizcilik işletmeleri, gemi acentaları, liman başkanlıkları ile Türkiye Denizcilik İşletmeleri gibi kurumlarda Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi konularında görev alabilmektedir.  EKONOMETRİ

  Bu program iktisadi kanunların sayısal, olarak ortaya konması, çeşitli iktisadi sorunların niceliksel olarak incelenmesi ve bunlara uygun iktisadi kararların alınması konularında eğitim ve araştırma yapar. Ekonometri programında, lisans eğitimi süresince iktisat programının temel ve uygulamalı derslerinin çoğu verilir. İktisadi konuların yanında sayısal düşünmeye dayalı, matematik, istatistik, yöneylem ve bilgisayar alanlarındada eğitim verilir. Eğitim süresi 4 yıldır.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlarına Lisans Diploması ve "Ekonometrist" ünvanı verilir. Ekonometristler, iktisatçıların aldıkları derslerin çoğunu aldıklarından, iktisat mezunlarının çalıştıkları tüm alanlarda iş bulabildikleri gibi, kamu ya da özel sektördeki kuruluşların araştırma birimlerinde, uluslararası iktisat, mikro ve makro iktisat, yöneylem alanlarında da uygulamaya dönük araştırmacı olarak görev alabilirler.  ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ

  Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesine bağlı bu bölümde meslek liselerine öğretmen yetiştirmek amacıyla öğretim yapılmaktadır. Programın genel kontenjanının %50'si Teknik Liseler ve Endüstri Meslek Liseleri çıkışlı adaylara ayrılmıştır.
  Lisans eğitimi süresi 4 yıldır.
  Mesleki derslerin ve pedagoji derslerin yanı sıra matematik, bilgisayar gibi dersler de okutulmaktadır. Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:

  "Endüstriyel Teknoloji Öğretmeni" ünvanı alan mezunlar, meslek liselerinde öğretmenlik yapabilirler ya da çeşitli sanayi kuruluşlarında eğitimleri ile ilgili alanlarda çalışma olanağı bulabilirler.  ENFORMATİK

  Enformatik bölümünde verilen eğitim daha çok işletme konuları ile iç içe olduğundan ve salt "Enformatik" eğitimi genel olarak "Bilgisayar Mühendisliği"ne yöneldiğinden bu bölüm için "İşletme Enformatiği" adının kullanılması programın tanıtılması açısından daha uygundur. İşletme Enformatiği; kurumlarda bilgi işlem sistemlerinin analizi, gerçekleştirilmesi, planlanması, değerlendirilmesi ve kullanılması gibi tüm konuları içermektedir.
  İşletme Enformatiği eğitiminde temel olarak amaçlanan sadece bir bilgisayarın işleyişini ya da yapısını tanıtmak ve öğretmek değildir. Ağırlıklı olarak işlenen konu, ticari işletmelerin sorunlarının daha kolay çözülebilmesi için bilgisayarın hangi alanlarda kullanılabileceğidir. İşletme Enformatiği genelde sosyal ve iktisadi bir disiplin olarak yorumlanmaktadır. Ancak aynı zamanda bir mühendislik disiplinidir. Çünkü; İşletme Enformatiği uzmanı, başarılı olmak istiyorsa, bir mühendis gibi bilgisini sadece teorik çalışmayla değil, bilgisayar ve bilgisayar destekli uygulama sistemleri ile çalışmakla pekiştirecektir. Enformatik Bölümünde öğretim dili Almanca olduğundan bu bölümü kazanan öğrenciler eylül ayı içerisinde Almanca yeterlik sınavına tabi tutulmaktadırlar. Almanca bilgisi yeterli olmayanlar bir yıl hazırlık sınıfında okumaktadırlar.

  Mezunların Unvanı ve Çalışma Alanları:
  Bu programı bitirenlere lisans diploması verilir. Mezunlar işletmeci ünvanı ile görev yapabilirler. Eğitim, meslek ve iş hayatının gereksinimleri doğrultusundadır. Çoğu işletme, mezunlarda iktisadi ve sosyal bilimlere ait, özelliklede işletme enformatiği bilgisine sahip olmaları koşulunu aramaktadır. Bu nedenle mezunların iş bulma şansları oldukça yüksektir. Enformatik bölümü mezunları işletme ve iktisat bölümü mezunlarının çalıştığı her alanda görev alabilirler.  İŞLETME

  İşletme, mal ya da hizmet üreten kurumlarda verimi daha da artırmak için planlama, yönetme ve denetleme konularında bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik bir programdır. Üretimin artmasında maddi kaynakları, insan gücünü en ekonomik ve en verimli şekilde kullanmak için çalışmaları düzenlemek, planlamak ve denetlemek, işletmede temel prensiplerdir. Ürünün iyileştirilmesi, üretimin arttırılması, ürünlerin satışı için plan yapılması, kuruma parasal kaynak sağlanması, en uygun elemanların bulunup işe alınması işletmecinin görevleridir.
  Lisans eğitimi süresince matematik, istatistik, sosyoloji, ekonomi hukuk, üretim yönetimi ve pazarlama yönetim ve organizasyon, muhasebe, finansman, bilgisayar gibi konularda dersler verilmektedir. Eğitim süresi 4 yıldır.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlarına Lisans Diploması ve "İşletmeci" ünvanı verilir. Kendini iyi yetiştirmiş, sosyal yönü kuvvetli, yabancı dil ve bilgisayar destekli problem çözme yöntemlerini bilen bir işletmeci için iş bulma sorunu yoktur. İşletme bölümü mezunları özel sektörden kamu kuruluşlarına kadar her türlü teknolojiyi kullanma bilgi ve becerisine sahip, işletmede pazarlama, planlama, örgütleme ve denetim bölümlerinde teknik eleman ve yönetici olarak çalışabilirler.  SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ

  Bu programlarda amaç sağlık kuruluşlarında yönetici olarak çalışacak elemanları yetiştirmektir. Sağlık idaresi alanında ülke koşullarına uygun eğitim ve araştırma yapılmaktadır. Lisans programı boyunca işletme, yönetim, hukuk, ekonomi, hastane idaresi ve organizasyonu, beslenme, biyoistatistik, halkla ilişkiler gibi konularda eğitim verilir. Ayrıca öğrenciler hastanelerde 4 ay süreli staj yapmaktadırlar.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlarına Lisans Diploması ve "Hastane Yöneticisi" ünvanı verilir. Hastane yöneticileri tüm resmi ve özel hastanelerde, sağlık merkezlerinde görev alabilirler. Sağlık idaresi, ülkemiz için yeni bir meslek dalı sayıldığından bu alanda yetişmiş hastane yöneticilerine gereksinim duyulmaktadır.  SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ

  Son derece kompleks bir yapıda olan ve yoğun rekabetin yaşandığı havacılık şirketleri amaçlarına ulaşmada etkin kararlar alabilen işletme yöneticilerini temel faktör olarak görmektedirler. Bu programda, uçağın operasyonel işletimini gerçekleştirebilecek gerekli teknik ve ekonomik bilgilerle donatılmış elemanların yetiştirilmesi amaçlanmıştır.
  Lisans eğitim süresi 4 yıldır. Bir yıl İngilizce hazırlık programı uygulanır. İngilizce yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Bu programa kayıt için üniversitenin sevkedeceği tam teşekküllü resmi bir hastaneden, bu mesleği uluslararası standartlarda yürütmeyi engelleyecek fiziki, ruhsal ve bedensel engelleri olmadığını belgeleyen rapor alınması gerekir.
  Mezunlarına "Sivil Hava Ulaştırma İşletmesi" ünvanı verilir. Pahalı ve kapsamlı yatırımlar gerektiren havacılıkta ekonomik etken ve güvenli uçuşu sağlayacak en önemli unsur, yetişmiş personel olarak görülmektedir. Türk Sivil Hava Ulaştırma sektörünün son yıllarda göstermiş olduğu hızlı gelişmeler sonucunda sektörün ihtiyaç duyduğu personel profilinde de değişmeler olmuştur. Bu nedenle bugüne kadar yürütülmekte olan Yer Hizmetleri, İkram ve Kargo programları İşletmecilik programlarıyla da bütünleştirilerek Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümü oluşturulmuştur. Mezunlar havaalanları ve havayolu işletmelerinde görev alabilirler.  BİTKİ KORUMA

  Bol ve kaliteli bitkisel ürün elde edebilmek için bitkilerin hastalıklardan, zararlılardan ve yabancı otlardan korunması bu bölümün inceleme ve araştırma alanına girer.
  Öğretim süresi 4 yıldır. Fizik, kimya, botanik gibi temel bilim dersleri, istatistik, ölçme bilgisi, tarımsal mekanizasyon gibi temel mühendislik dersleri ve bölüm dersleri verilir.
  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlarına Lisans Diploması ve "Ziraat Mühendisi" ünvanı verilir. Tarım, Orman ve Maliye Bakanlığı'nda, Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü, Çay Kur, Tarımsal İlaç Şirketleri, Toprak Mahsülleri Ofisi'nde çalışabilirler. İş bulma olanakları sınırlıdır. Burs almadan okuyanlar iş bulmada zorluk çekmektedirler.  DİŞ HEKİMLİĞİ

  Diş Hekimliği Fakültesi, ağız boşluğunun ve diş sağlığının korunması, diş ve dişeti hastalıklarının tedavisi, diş ve çene ameliyatları ile protez yapımı konularında eğitim, öğretim ve araştırma yapar. 5 yılda tamamlanan eğitimin ilk iki yılında, genellikle matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi temel bölüm dersleri, son üç yılda ise, temel derslerle dolaylı olarak ilgili olan uygulamalı dersler görülür. Diş hekimliği eğitiminin uygulamalı kısmı el ve parmak becerisi, uzay ilişkileri yeteneği ve estetik görüş gerektirmektedir. Başarılı olabilmek için cisimlerin birbirine göre değişik durumlarını zihinde canlandırabilmek, elleri ve parmakları ustalıkla kullanabilmek önemlidir. Eğitim oldukça masraflıdır.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Diş hekimliği fakültesinin ilk iki yılını başarı ile tamamlayan öğrenciye Temel Diş Hekimliği Bilimlerinde Önlisans Diploması; beş yıllık eğitim sonunda ise yüksek Lisans Diploması ve "Diş Hekimliği" ünvanı verilir. Diş hekimi, kliniğe gelen hastanın şikayeti ve hastalığın tespitine göre diş çekimi, dolgu, dişeti hastalığı, çarpık ve eğri dişleri düzeltmek, takma diş yapmak gibi konularla ilgilenir. Diş hekimleri, günümüzde konuları ile ilgili bir branşta uzmanlaşmaktadırlar. Serbest çalışabilecekleri gibi bir devlet kuruluşunda da görev alabilirler. Serbest çalışmak isteyen bir diş hekiminin muayenehane açacak, alet ve malzeme alacak kadar sermayesi olmalıdır. Muayenehane açacak bir diş hekiminin önce Türk Tabibler Odasına başvurması, Sağlık Bakanlığı'ndan muayenehane açma izni alması ve durumu Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na bildirmesi gerekir. Diş hekimleri resmi ve özel hastanelerde ya da dispanserlerde çalışabildikleri gibi bir kısmı da uzmanlık eğitimi görüp; üniversitelerde görev almaktadırlar.  ECZACILIK

  Eczacılık Fakülteleri, sentetik, yarı sentetik ya da biyolojik kökenli ilaç hammaddelerinin elde edilmesi, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi, kaliteli ilaç üretimi ve ilaçların saklanması, kullanılması gibi konularda eğitim ve araştırma yapar.
  Eğitim Süresi 4 yıl olup, başta kimya olmak üzere, fizik, matematik ve biyoloji dersleri ilk iki yılda, ilaç hammadde ve şekillerinin üretim teknikleri ve kullanışlarına ilişkin lisans dersleri ise son iki yılda verilmektedir.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlara Lisans Diploması ve "Eczacı" ünvanı verilir. Eczacılar, kendilerine ya da başkalarına ait eczanelerde reçeteyle doktorlarca istenen ilaçları hazırlar; hazır olanları müşteriye satar, reçetesiz satılan ilaçlar konusunda müşterileri uyarırlar. Eczacıların çoğunluğu, kendilerine ya da başkalarına ait eczanelerde, hastane eczanelerinde sorumlu eczacı olarak, ilaç endüstrisinde araştırmacı yada ilaç tanıtıcısı olarak çalışırlar. Kamu kuruluşlarında iş bulma olanakları son yıllarda çok azalmış görünmekte olan eczacılık fakültesi mezunları serbest eczacı olmak istediklerinde ise eczane açacakları bölge ya da şehir konusunda zorlukla karşılaşabilmektedirler. Yabancı dil bildikleri takdirde ilaç fabrikalarının pazarlama bölümüne bağlı olarak "ürün yöneticisi" adıyla yüksek ücretlerle iş bulabilmektedirler. 4. 4
  Gizliyara
  Frmacil.com
  MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

  Moleküler biyoloji bir organizmanın oluşması ve yaşayabilmesi için gerekli metabolik aktiviteleri inceleyen bir bilim dalıdır. 40 senelik bir geçmişe sahip olan moleküler biyoloji multidisipliner bir alandır ve tıp, kimya, mikrobiyoloji, immunoloji gibi alanlarla içiçedir. 1970'li yıllarda restriksiyon enzimleri kullanılarak DNA'nın özgün yöntemlerle kesilmesi ile gen mühendisliği doğmuştur. Gen mühendisliği ya da diğer bir adı ile rekombinant DNA teknolojisinin temelini, kısa adı DNA olan ve bütün canlıların hücre çekirdeğinde bulunan dev bir molekül oluşturur, bu molekül dezoksiribonukleikasittir. Gen mühendisliğinin ana hatlarını anlamak, kalıtsal bilgiyi taşıyan bu molekülün yapısını ve işlevini çok iyi bilmeyi gerektirir. Gen mühendisliğinin temel prensibini bir hücrenin ya da organizmanın DNA'sı üzerinde değişiklik yapmak oluşturur. Hücrenin DNA'sında yapılan değişiklik, sadece hücrenin özelliklerini ve üretim şemasını değiştirmekle kalmaz, bu değişiklik kalıcı türden olur ve her hücre bölünüşünde nesilden nesile aktarılır.
  Lisans eğitim süresi 4 yıldır. Gen mühendisliğinde son 5-10 yılda öyle büyük gelişmeler olmuştur ki, bu gelişmeleri izleyebilmek bile son derece zordur. Masa başı çalışmalarının yanında, çok fazla laboratuvar çalışması da gerektirir. Bu mesleği seçmek isteyen öğrenciler için yabancı dil bilmek gelişmeleri izleyebilmek açısından çok önemlidir. Bunun dışında lisans eğitimi sırasında ya da sonrasında yurt dışında araştırmalara katılmak son derece yararlıdır. Henüz Türkiye'deki üniversitelerde gen mühendisliği programı yoktur. Bu alana ilgi duyan öğrenciler önce moleküler biyoloji okurlar. Kimya, tıp, biyoloji eğitiminden sonra da moleküler biyoloji okunabilir.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlar daha çok üniversite hastanelerinin ya da özel kuruluşların araştırma merkezlerinde çalışabilmektedir. Çoğunluk ise akademik kariyer yapmayı tercih etmektedir.  ORMAN MÜHENDİSLİĞİ

  Orman alanlarının saptanması, yeni orman arazilerinin belirlenmesi ve ağaçlandırılması, haritaların hazırlanması, ormanlarda planlı ağaç kesiminin sağlanması, orman zararlıları ve yangınları ile savaşılması ve orman yararlarının halka anlatılması gibi konularda eğitim verir. Kentlerden uzakta yaşamaktan hoşlanan kişiler ormancılıkla uğraşmaktan zevk alabilirler.

  Lisans Eğitimi ve Süresi:
  Öğretim süresi 4 yıldır. Bu bölümde başta botanik olmak üzere matematik, kimya, jeoloji ve lisans programına özgü dersler verilir. Ekonomi ve hukuk dersleri de okutulur. Öğrenciler stajlarını fakültedeki uygulama alanlarında, kamu ya da özel sektöre bağlı işletmelerde yaparlar.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlarına Lisans Diploması ve "Orman Mühendisi" ünvanı verilir. Orman Mühendisleri, Orman Bakanlığı'nda ve bu bakanlığa bağlı orman işletmelerinde teknik ve idari görev alabilirler. Orman fakültesi mezunları genellikle devlet sektöründe görev almaktadır. İş bulabilme olanağı azdır.  TIBBİ BİYOLOJİK BİLİMLER

  Modern tıbbın gereksinimlerinden doğmuş olup, amacı, tedavi edici hekimin yeterince ulaşamadığı tıbbın temel konularında, geniş teorik bilgiye sahip ve uygulamaya yatkın araştırmacı niteliğinde kaliteli eleman yetiştirmektir.
  Öğretim süresi 4 yıldır. İlk aşamada temel tıp dersleri daha sonra fizik, kimya, biyoloji, anatomi, histoloi, embriyoloji, fizyoloji, biyofizik, farmakoloji, bilgisayar, mikrobiyoloji ve paratizoloji gibi dersler okutulur. Ayrıca fakülte laboratuvarında bir yıl staj yaptırılır. Öğrenci 4. yılda belirli bir konuda mezuniyet tezi alarak bir araştırma yapmak zorundadır. Bu bölümde başarılı olabilmek için bilimsel çalışmayı sevmek esastır. Yabancı dil bilgisi de, lisansüstü çalışma yapmak isteyenler açısından oldukça önemlidir.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlarına Lisans Diploması ve "Tıbbi Biyolog" ünvanı verilir. Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü'nden mezun olanlar hiç bir şekilde tedavi edici hekimlik yapamazlar. Ülkemizde giderek gelişmekte olan ilaç ve gıda endüstrisi içinde yer alan deneme, geliştirme ve kalite kontrol laboratuvarlarını yönetmede bu bölüm mezunlarına giderek ihtiyaç duyulmaktadır. Tıbbi Biyolog, kanun ve tüzüklerde biyologlar için tanınan bütün haklara sahiptir. İsteyenler Sağlık Bilimleri Enstitüsü içinde istedikleri dalda yüksek lisans ve doktora eğitimi yaparak akademik unvanlara sahip olur ve böylece tıbbın temel bilim dallarında öğretim üyeliği yapabilirler. Arzu edenler, biyologların kabul edildikleri tıp dallarında ihtisas eğitimi yaparak uzmanlaşabilirler. Örneğin, mikrobiyoloji dalında uzmanlaşarak özel bir bakteriyoloji laboratuvarı kurabilirler. Klinik ve laboratuvarda yönetici olarak görev alabilirler.
  Bölüm mezunlarını bekleyen en büyük güçlük bölümün çok fazla tanınmamasıdır. İş alanları çok fazla olmamakla beraber; gelecekte gelişecek ve önem kazanacak bir bölüm gözüyle bakılmaktadır. Bu bölüm sadece İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde vardır. Tıp fakültesi bünyesinde olması laboratuvar olanakları açısından olumlu bir nokta olarak değerlendirilmektedir. Gen teknolojisi, biyoteknoloji ve tıp fakültelerinde ağırlık verilmeyen moleküler biyoloji konusunu önemle ele alması ve tıbbi bilimlerin modernleşmesine yönelik çalışmaları teşvik etmesi bu bölümün olumlu özellikleridir.


  TIP

  Tıp Fakülteleri, hastalıkları ve sakatlıkları iyileştirmek, hafifletmek, insanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel bilgilerin tümünün eğitim ve öğretiminin yapıldığı yükseköğretim kurumlarıdır.Eğitim süresi 6 yıldır. Bu fakültelerde öğretim, "Tıp Doktorluğu" ve "Temel Tıp Bilimlerinde Lisans Düzeyi" olmak üzere iki düzeyde yapılır. Tıp Doktorluğu Düzeyi (6 yıl) üç kademeden oluşur.
  I.Temel Tıp Bilimleri : Ön Lisans Kademesi, öğretimin ilk iki yılını kapsar. Bu dönemde fizik, kimya, biyoloji dersleri ile anotomi, fizyoloji, mikrobiyoloji vb. temel tıp dersleri okutulur.
  II.Klinik Bilimleri : Yüksek Lisans Kademesi : Öğretimin 3. 4. ve 5. sınıflarını kapsamakta ve bazı temel tıp bilimleri dersleri ile klinik, poliklinik gibi uygulama alanları ve gerekli laboratuar çalışmalarını içermektedir.
  III. Aile Hekimliği : Öğrenimin 6. yılını kapsar. Klinik ve Poliklinik uygulamaları içerir. Temel Tıp Bilimleri Lisans Düzeyi (4 yıl) Temel Tıp Bilimleri Önlisans kademesini başarı ile tamamlayanlardan dileyenlerin devam edebilecekleri 2 yıllık bir eğitimdir.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Tıp Fakültelerinden mezun olanlar eğitim ve öğretim durumlarına göre 4 ayrı diploma alırlar. İki yıllık Temel Tıp Bilimleri Önlisans Kademesini başarıyla tamamlayanlara Temel Tıp Bilimleri Önlisans Diploması; Temel Tıp Bilimleri Önlisans Kademesini ve bundan sonra gelen Temel Tıp Bilimleri Lisans Düzeyini başarı ile tamamlayanlara Temel Tıp Bilimleri Lisans Diploması; Klinik Bilimler Yüksek Lisans Kademesini başarı ile tamamlayanlara Klinik Bilimler Lisans Diploması; Temel Tıp Bilimleri Ön lisans, Klinik Bilimler, Yüksek Lisans ve onları takip eden Aile Hekimliği kademelerini tamamlayanlara Tıp Doktoru Diploması verilir. Tıp Doktoru Diploması alan bir kimse "Pratisyen Doktor" unvanını taşır. Pratisyen doktor iki yıl tayin edildiği yerde çalıştıktan sonra aşağıda belirtilen alanların birinde 3-5 yıllık bir eğitim sonunda uzmanlaşabilir.
  I. Koruyucu Hekimlik Uzmanlık Dalları
  II. İyileştirici Hekimlik (Klinik) Uzmanlık Alanları
  III. Laboratuvar Uzmanlık Alanları
  IV. Akademik Uzmanlık Dalları
  Tıp fakültelerine kayıt için bu mesleği yürütmeyi engelleyecek ruhsal ve bedensel sakatlığı olmamak gerekir. Tıp eğitimi uzun ve masraflı bir eğitimdir. Bu nedenle, doktor olmak isteyenlerin üstün bir akademik yeteneğe, kuvvetli bir belleğe, azimli, hoşgörülü, sabırlı, insanları ve insanlara yardım etmeyi seven bir yapıya sahip olmaları gerekmektedir. Hekimlik ülkemizde çok kazanç sağlayan bir meslek olarak bilinmekte ve çok itibarlı sayılmaktadır. Ancak çok yüksek kazanç, alanında kendini geliştirmiş hekimlerle, hekimin az olduğu yerlerde serbest çalışanlar için söz konusudur. Hekimlerin gündüz çalışmalarına ek olarak gece ve hafta sonu nöbetleri de vardır. Muayenehanesi olan hekimler günün her saatinde dolu olabilmektedir. Tıp mezunlarının ihtisas yapabilmeleri için Tıp Uzmanlık Sınavı'nda (TUS) başarılı olmaları gerekir. Tıp mezunlarının iş olanakları, TUS'da başarı göstermeleriyle orantılıdır. İhtisas yapmış doktorların iş sorunları yoktur.  FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ

  Fizik Öğretmenliği lisans programı eğitim fakültelerine bağlı olarak yürütülmektedir. Bu lisans programında tüm fizik bilgisine sahip eğitici eleman yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Lisans eğitimi süresince öğrenciler fizik bilgileri yanında öğretmenlik meslek bilgisi kazandırıcı dersler okumaktadırlar. Bu bölüme ilgi duyan kişilerin herşeyden önce öğretmenliği çok sevmesi, konuşma ve anlatma yeteneğine sahip olması gerekmektedir. Eğitim süresi 5 yıldır.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlarına Lisans Diploması ve "Fizik Öğretmeni" ünvanı verilir. Fizik öğretmenleri orta dereceli okullarda çalışabilecekleri gibi özel eğitim kurumlarında da iş bulma olanağına sahiptirler.  AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ

  Bu bölümde, ailelerin var olan kaynakları ve olanakları en iyi şekilde kullanarak ekonomik düzeylerine uygun bir yaşam sağlamaları, özellikle kırsal yörelerde tarım yapılmayan aylarda boş kalan işgücünden yararlanma yolları ile ilgili konularda eğitim ve araştırma yapan elemanların yetiştirilmesi amaçlanır. Bu programa yalnız Aşçılık, Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi, Besin Teknolojisi-Pastacılık, Beslenme ve Ev Yönetimi, Ev Ekonomisi, Ev Yönetimi ve Beslenme / Ev Yönetimi, Mutfak ile Pastacılık çıkışlı adaylar alınmaktadır. Lisans eğitimi süresi 4 yıldır.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları
  "Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni" olan mezunlar, orta dereceli okullarda meslek dersi öğretmeni olarak çalışabilirler. Ayrıca yurtlarda, otellerde kreşlerde, hastanelerde ve huzurevlerinde kısaca evin fonksiyonunu üstlenen her türlü kamu ya da özel kuruluşlarda da görev alabilirler.  ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

  Bu bölümlerin amacı; çocukların sağlık, gelişim, beslenme ve eğitimi konusunda gerekli bilgilerle donatılmış öğretmenleri yetiştirmektir. Bu programlara yalnız Çocuk Gelişimi ve Bakımı ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi / Çocuk Gelişimi Bölümü çıkışlı adaylar alınacaktır.

  Lisans Eğitimi ve Süresi:
  Lisans eğitimi süresi 4 yıldır.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  "Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni" ünvanı alan mezunların, özel okulların ana sınıflarında ve kreşlerde çalışma olanağı vardır. Bu bölümden mezun olanlar çocuk hastanesi ve ana çocuk sağlığı merkezlerinde fiziki ve ruhsal gelişimin izlenmesinde danışman, televizyon ve radyo çocuk program yapımcısı, çocuk kitapları hazırlamada danışman olarak çalışabilirler.  ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ

  Bu bölümlerin amacı; çocukların sağlık, gelişim, beslenme ve eğitimi konusunda gerekli bilgilerle donatılmış öğretmenleri yetiştirmektir.
  Bu programlara yalnız Çocuk Gelişimi ve Bakımı ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi / Çocuk Gelişimi Bölümü çıkışlı adaylar alınacaktır. Lisans eğitimi süresi 4 yıldır.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  "Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni" ünvanı alan mezunların, özel okulların ana sınıflarında ve kreşlerde çalışma olanağı vardır. Bu bölümden mezun olanlar çocuk hastanesi ve ana çocuk sağlığı merkezlerinde fiziki ve ruhsal gelişimin izlenmesinde danışman, televizyon ve radyo çocuk program yapımcısı, çocuk kitapları hazırlamada danışman olarak çalışabilirler.  RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA

  Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, özellikle kitle iletişim ve elektronik kitle iletişim araçlarının başında gelen radyo ve televizyon yayımcılığı ve yapımcılığı için nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlayarak; toplumsal,siyasi ve ekonomik olayları kavramaya yarayacak uzmanlık bilgileri veren, iletişim konularında eğitim ve araştırma yapan bir bölümdür.
  Sosyoloji, Sosyal Psikoloji, Siyaset Bilimi, Ekonomi gibi derslerin yanı sıra, İletişim Kuramları, Stüdyo Bilgisi, Kurgu, Senaryo, Kamera ve Çekim Teknikleri, Film Yapımı, Radyo ve Televizyonda Program Yapımı, Seslendirme, Estetik ve Görsel Anlatım vb. dersler teorik ve uygulamalı olarak 4 yıllık program içinde okutulmaktadır. Teorik derslerden çok uygulama da ön plandadır.

  Mezunların Unvanı ve Çalışma Alanları:
  Başlıca çalışma alanları TRT ve özel kanallar olan mezunlar, radyo ya da televizyonda program yapımcısı olarak; programın yazımı, banda veya filme alınması, yayımlaması gibi görevleri üstlenirler. Ayrıca özel video, reklam vb. şirketlerde bilgi ve becerilerini uygulamaya koyma fırsatı bulabilirler.  REKLAMCILIK

  Bu program hizmet ve ürünlerin hedef kitleye daha iyi tanıtılması, imaj ve kurum kimliği oluşturulması ve satışların desteklenmesi alanlarında öğrencileri yetiştirir. Bu bölümde amaç, öğrencilere iletişim sürecinin ayrıntılı açıklanmasını öğretmektir.
  Lisans programı boyunca medya, iletişim, sosyoloji, İktisat, Hukuk, Halkla İlişkiler, Pazarlama, Kamuoyu ve Reklamcılık gibi dersler görülmektedir. 4 yıllık Lisans eğitimi süresinde öğrenciler pratik dersler alırlar ve uygulamalara katılırlar.

  Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
  Mezunlar reklam ve halkla ilişkiler sektöründe çalışabilme olanağı bulurlar. Daha çok öğrenim yaptıkları yükseköğretim kurumunda çalışmaktadırlar. Müzelerde çalışma olanakları da vardır.

+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi