Müzik dersinde neler yapılabilir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Müzik dersinde neler yapılabilir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Müzik dersinde neler yapılabilir

 2. 2
  Gizliyara
  Frmacil.com

  Cevap: müzik dersinde neler yapılabilir

  müzik dersinde neler yapılabilir

  Müzik dersinde ögrencilerin basarıları sınavlar, ögrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalısmalardan olan ders ve etkinliklere katılım ile performans görevlerinden ve varsa projelerden alınan puanlara göre tespit edilir.

  Sınavlar
  Müzik dersinde sınavlar yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki sekilde yapılabilir. 4-8. sınıflarda yazılı sınav yapılıp yapılmayacagı zümre ögretmenler kurulu kararı dogrultusunda belirlenir.
  4-8. sınıflarda yazılı sınav yapılacaksa; bir dönemde bir yazılı, bir de uygulama sınavı yapılır. Yazılı sınav yapılmadıgı takdirde bir dönemde iki uygulama sınavı yapılır.
  1-3. sınıflarda sınav yapılmaz. 1, 2 ve 3’üncü sınıflarda ögrencilerin gelisimi, ilerleme ve çabaları, ögretmen rehberliginde gerçeklestirilecek olan projeler ve performanslarını belirlemeye yönelik çalısmalarla degerlendirilir. Müzik dersinde, sınavlardan alınan puanlar, derse ait dönem puanı belirlenirken dogrudan ortalamaya katılır.

  Performansı Belirlemeye Yönelik Çalısmalar (PBYÇ)
  Ders ve etkinliklere katılım Performans görevlerinden oluşur.
  Ders ve Etkinliklere Katılım

  Ögrencilerin ders ve etkinliklere katılımları degerlendirilirken derslere hazırlıklı gelip gelmedikleri, derse katılımları, arkadaslarıyla is birligi içerisinde çalısmaları vb. durumlar dikkate alınır.
  Ögretmenler, ögrencilerin ders ve etkinliklere katılımlarını degerlendirirken gözlem formları, kontrol listeleri ve dereceli puanlama anahtarlarından uygun olanını seçerek kullanır.
  Gözlem formları, kontrol listeleri ve dereceli puanlama anahtarlarının, sınıfta yapılan her etkinlik sonunda kullanılması zorunlu degildir. Ögretmen bunları gerekli gördügü etkinliklerden sonra kullanır.

  Performans Görevleri
  Müzik dersinde ögrencilere her dönemde bireysel ya da grup çalısması seklinde en az bir performans görevi verilir.
  Performans görevleri psikomotor, bilissel ve duyussal ögrenme alanlarını kapsayacak biçimde olusturulabilir.
  Performans görevleri ile ögrencilerin edindikleri bilgi, beceri ve yetenekleri gelisimlerini günlük yasamla iliskilendirerek göstermeleri beklenmektedir. Performans görevleri; lkögretim Müzik Dersi (1-8. Sınıflar) Ögretim Programı’nın 6. sayfasında belirtilen Türkçeyi dogru, güzel ve etkili kullanma, elestirel düsünme, yaratıcı düsünme, iletisim kurma, problem çözme, arastırma, bilgi teknolojilerini kullanma, girisimcilik, müziksel algılama ve bilgilenme, kisisel ve sosyal degerlere önem verme, müzik okur-yazarlıgı edinebilme, estetik duyarlılıga sahip olma, paylasım, hosgörü, sorumluluk gibi ögrencinin bilissel, duyussal, psikomotor, alandaki becerilerini kullanmasını, gelistirmesini ve bir ürün ortaya koymasını gerektiren çalısmaları kapsayan ve ögretmen rehberliginde yaptırılan görevlerdir.
  Performans görevlerinin bir sınıftaki her ögrenciye, aynı konu baslıgında, aynı türde ve aynı zamanda verilmesi zorunlu degildir. Performans görevleri ögrencilerin seviyesine uygun ve ögrencilerin kendilerinin yapabilecegi nitelikte olmalıdır.
  Performans görevinde sürecin her asaması ögretmen tarafından kontrol edilerek gerekli rehberlik saglanır.

  Proje Ögrenciler, bir ders yılında isterlerse müzik dersinden bireysel ya da grup çalısması seklinde ögretmen rehberliginde en az bir proje hazırlar. Projeler, önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan degerlendirme ölçegi veya dereceli puanlama anahtarına göre ve teslim edildikleri dönemde degerlendirilir.
  Proje konuları zümre ögretmenleri tarafından belirlenebilecegi gibi, ögrenciler kendi ilgi duydukları alanlara göre bireysel ya da grup olarak proje konusu belirleyebilirler.
  Verilen proje konuları, ögrencilerin düzeyine uygun ve yerel imkânlarla yapılabilecek nitelikte olmalıdır. Grup hâlinde yapılacak projelerde grupların, ögrencilerin özellikleri bakımından (cinsiyet, basarı durumu vb.) heterojen olmasına dikkat edilmelidir.
  Grup çalısmalarında grup üyelerinin görev dagılımı projenin her asaması için net olarak yapılmalıdır. Görev dagılımı grup üyeleri tarafından yapılarak ögretmenin görüsüne sunulur.
  Projenin her asamasında görevlerin yapılıp yapılmadıgı, asamanın bitiminde ögretmen tarafından kontrol edilir ve grup üyelerine geri bildirim yapılır. Görevini yeterince yerine getirmeyen ögrencilerin bireysel özelliklerine de dikkat edilerek gerekli önlemler alınır ve ögretmen tarafından yeni yönlendirmeler yapılır.

  Öğrenci Ürün Dosyası
  Ögrenci İlkögretim Müzik Dersi Ögretim Programı’nda belirtilen dogrultuda müzik dersindeki basarılarını ve çalısmalarını göstermek için ürün dosyası hazırlayabilir.Hazırlanan ürün dosyası ögrencinin o dersteki gelisimini degerlendirmek amacıyla kullanılır.Ögrenme-ögretme sürecinde ögrenciler,belirli ölçütler dogrultusunda kendilerini ve akranlarını degerlendirirler. Öz degerlendirme ve akran degerlendirme yapmak amacıyla açık uçlu sorular, sözel ifadeler ya da formlar kullanılır.Öz degerlendirme çalısmaları ögretmenlerin uygun gördükleri sıklıkta yapılır.Öz degerlendirme çalısmalarıyla ögrencilere not verilmez.Sonuçlar ögrencinin gelisimine katkı saglamak amacıyla kullanılır.

  Saglık Durumu Engeli
  Müzik dersinde Saglık Durumu Engeli bulunan ögrencilerin degerlendirilmesi İlkögretim Kurumları Yönetmeligi dogrultusunda gerçeklestirilir. Saglık durumu engelini doktor raporu ile belgeleyen ögrenciler, raporda belirtilen faaliyetlerden sorumlu tutulmazlar.Raporun dısında kalan hâllerde ders ve etkinliklere katılımları devam eder+ Yorum Gönder
müzik dersinde neler yapılabilir,  müzik dersinde yapılacak etkinlikler,  müzik dersinde ne yapılır,  muzik dersinde neler yapilabilir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi