Teknolojik gelişmelerin kütüphanelere etkisi

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Teknolojik gelişmelerin kütüphanelere etkisi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Teknolojik gelişmelerin kütüphanelere etkisi

 2. 2
  Gizliyara
  Frmacil.com

  Cevap: teknolojik gelişmelerin kütüphanelere etkisi

  Teknolojik gelişmelerin kütüphanelere etkisi hakkında bilgi

  Öz
  Enformasyon ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler bilginin üretimi ve elde
  edilmesi sürecini yeniden şekillendirmiştir. Bilginin elektronik ortamda kullanımının
  yaygınlaşmasıyla, coğrafi yerleşim bölgeleri ve uzaklıklar bilgiye
  erişim için bir engel olmaktan çıkmıştır. Yaşanan bilgi devrimi kütüphaneleri ve
  kütüphaneciliği de etkilemiş, köklü değişimlere yol açmıştır.
  Bilgi ve bilgi kaynaklarının sayısındaki hızlı artış ve kullanıcı ihtiyaçlarının değişmesi
  sonucunda, teknolojinin olanaklarından yararlanmak kütüphaneler için
  kaçınılmaz hale geldi. Bilginin büyük bir hızla artması ve yaygınlaşması, bilgiyi
  toplayan kütüphanelerin de giderek biçim ve içerik değiştirmesine, amaçlarının
  değişik yönlerde gelişmesine neden oldu. İşte bu gelişmelere paralel olarak kütüphaneler,
  1960'lardan itibaren bilgisayar kullanmaya başladılar. Bu sayede işlevlerini
  daha etkin ve verimli olarak gerçekleştirme olanağına kavuştular. Bilgisayara
  dayalı kütüphane sisteminin amacı aslında, yerini aldığı ya da alacağı geleneksel
  kütüphane sisteminin amacıyla aynıdır. Bununla beraber kütüphanelerde
  bilgisayar kullanımı ile değişen, kütüphanelerin fonksiyonlarının daha hızlı ve
  etkin hale gelmesi, bilgi kaynaklan, kaynak paylaşımı, personel niceliği ve niteliği,
  koruma ve saklama işlevleri ve kütüphaneci-kullanıcı ilişkileridir.
  Bilgisayar ve elektronik iletişim araçlarında yaşanan baş döndürücü teknolojik
  gelişmeler, bilginin dağıtımı ve erişimindeki geleneksel yapıyı değiştirmiştir.
  Bu gelişmeler öncelikle geleneksel kütüphaneleri, kitap ve belgeleri saklayıp hizmete
  sunan kurumlar olmaktan çıkarıp, farklı bir konuma götürmüş ve bunun neticesinde
  de 'sanal kütüphane' kavramını doğurmuştur. Sanal kütüphane kitap,
  dergi, okuma salonu gibi fiziksel öğeleri olmayan, kullanıcılarına elektronik kanallardan
  bilgi sağlayan, oturduğumuz yerden tüm bilgilere erişebilmemizi sağlayan,
  haftanın 7günü 24 saat açık bir kütüphanedir. Bu kütüphanede bütün materyaller
  daima yerindedir. Yani kaybolmuş, çalınmış, ödünç verilmiş ya da yanlış
  bir rafa yerleştirilmiş olamaz. Tek bir kütüphaneye dayanmaktan çok, bir ağın
  bir araya getirdiği hizmetler ve kaynakların bileşimi olarak görülen sanal kütüphaneler,
  enformasyon kaynaklarının tanımlanmasını, yerinin belirlenmesini ve
  elde edilmesini sağlar. 3. 3
  Ziyaretçi
  Kütüphaneye gidecek biri teknoloji nedeniyle bilgisayarda hallediyor+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi